Denník N

Keď pošlete kuchynský odpad na skládku, nerozloží sa prirodzene, ale zahníva a ničí atmosféru

Martina Gaislová počas analýzy odpadu z cintorínov. Foto – JRK Slovensko
Martina Gaislová počas analýzy odpadu z cintorínov. Foto – JRK Slovensko

Kým nebudeme správne triediť kuchynský odpad, bude zo skládok unikať množstvo metánu a budeme tak zásadne prispievať ku klimatickej kríze, hovorí expertka na spracovanie bioodpadu Martina Gaislová.

Tento text vznikol v spolupráci s webom čiernalabuť.sk.

 

Začiatky zberu odpadu do hnedých nádob sú rozpačité, sú však mestá a obce, ktoré to zvládajú ukážkovo, hovorí Martina Gaislová zo spoločnosti JRK zodpovednej za poradenstvo a dodávanie technológií pre slovenské kompostárne. Slovensko sa napríklad potrebuje naučiť, ako správne vyrábať kompost. Už teraz máme dediny, kde vo všetkých domácnostiach prešli na kompostovanie, a tak nemusia mať hnedé smetiaky na bioodpad.

Už je to zhruba rok, odkedy sa vo väčšine obcí má zbierať aj kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Ako nám to na Slovensku ide?

V JRK sa v prvom rade snažíme zaviesť systémy, ktoré predchádzajú vzniku odpadu. Pri kuchynskom odpade a biologicky rozložiteľnom odpade teda hovoríme o domácom kompostovaní. V prípade, že obce majú sto percent domácnosti vybavených domácimi záhradnými kompostérmi, nemajú povinnosť zaviesť triedený zber kuchynského odpadu, pretože predchádzanie vzniku odpadu je nadradené akémukoľvek jeho zhodnocovaniu a recyklovaniu. Po tejto stránke to ide veľmi dobre. Obcí, ktoré zaviedli domáce kompostovanie, je celkom dosť, takže je to určite uspokojivé. 

Čo sa týka zberu z domácností, povedala by som, že začiatky sú rozpačité. No máme už obce a samosprávy, ktoré majú pekné výsledky. To sú tie, ktoré sa snažia aj nad rámec zákona.

Výsledkom celého snaženia by nemalo byť len to, že sme zaviedli zber kuchynského odpadu, ale že sa nám v čiernej nádobe na zmesový odpad prestane vyskytovať biologicky rozložiteľný odpad. To znamená, že ho odkloníme od skládkovania alebo spaľovania. No samospráva musí motivovať obyvateľov k triedeniu.

Keď veľa obcí využilo možnosť, aby obyvatelia kompostovali doma – ako vieme, že to naozaj robia?

Poznáme obidva póly,

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

    Odpad

    Životné prostredie

    Ekonomika, Slovensko

    Teraz najčítanejšie