Denník N

Rodičia predškolákov môžu prísť o daňový bonus, ak súčasne čerpajú dotáciu na stravu

Foto – TASR
Foto – TASR

Ak máte alebo budete mať predškoláka, čiže dieťa v poslednom ročníku materskej školy, mali by ste si dať pozor na zmeny v daňovom bonuse, ktoré zaviedol minister financií Igor Matovič s platnosťou od júla.

Po novom sa budete musieť rozhodnúť, či využijete dotáciu na stravovanie alebo daňový bonus. Doteraz ste mohli využívať obe výhody súčasne.

Vyplýva to zo schválených zmien v zákone o financovaní voľného času dieťaťa.

Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala časť zákona o financovaní voľného času, ktoré mali platiť až od 1. januára 2023. Ak poslanci veto prelomia, prezidentka dá zákon na Ústavný súd.

Pasáže, ktoré od júla zvyšujú daňový bonus a prídavky na deti, prezidentka nevetovala.

Pri predškolákoch inak ako dnes

Dnes zákon umožňuje rodičom predškolákov od 5 do 6 rokov, ktorí požiadali o dotáciu na stravu, že súčasne neprídu ani o daňový bonus.  Po novom by si však od júla rodič dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník škôlky a nemá ešte 6 rokov, nemal v škôlke uplatniť dotáciu na stravovanie, ak chce od júla dostávať nový daňový bonus. Ten by mal byť vyšší, ako je dnes.

Výška daňového bonusu by sa mala líšiť od júla podľa dosiahnutého veku dieťaťa, pričom vo vetovanom zákone sa ustanovujú dve vekové hranice (z pôvodných troch). Daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, by sa mal od júla zvýšiť zo súčasných 43,60 (0 – 6 rokov) eur na 70 eur. Od januára by mal byť 100 eur (vetované prezidentkou).

Daňový bonus na vyživované dieťa po dovŕšení 15 rokov veku (15 až 25, ak študuje) sa zvýši zo súčasných 23,27 eur na 40 eur. Od januára by mal rodič dostávať na dieťa v tomto veku 50 eur (vetované prezidentkou).

Daňový bonus a dotácia na obedy

 • Dieťa do 6 rokov veku má od januára 2022 nárok na daňový bonus 47,14 eura.
 • Dieťa od 6 do 15 rokov veku 43,60 eura.
 • Dieťa staršie ako 15 rokov 23,57 eura.
 • Od júla by mal byť daňový bonus na dieťa do 15 rokov 70 eur a na staršie dieťa 40 eur.
 • Dotácia na obedy je 1, 30 eura na obed.

Dotácia obedov a predškoláci

Pravidlá poskytovania obedov zadarmo upravuje zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce. Podľa poslednej schválenej novely od augusta 2021 dotáciu na stravu štát poskytuje rodičom v troch prípadoch.

Dostáva ju rodič na dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu, ak v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Patrí aj dieťaťu, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Treťou možnosťou je, že dotáciu na stravu dostáva aj dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. Rodič má tieto skutočnosti preukázať v čestnom vyhlásení.

Možnosť voľby rodiča medzi uplatnením si daňového bonusu na dieťa a poskytovaním dotácie na stravu bola zavedená novelou zákona o dotáciách už v 1. augusta minulého roka. A to v nadväznosti na zavedenie poskytovania zvýšeného daňového bonusu na dieťa od 6 do 15 rokov veku od 1. júla 2021. No pre predškoláka dnes platí, že môže dostávať dotáciu na obedy a aj daňový bonus.

Naša čitateľka Zuzana má päťročného syna – predškoláka, ktorý chodí do posledného ročníka materskej školy. Uplatňuje si naňho u svojho zamestnávateľa mesačne daňový bonus 47,14 eura, keďže ide o dieťa do 6 rokov. Súčasne na syna uplatňuje zriaďovateľ škôlky dotáciu na obedy zadarmo.

Od júla však už nebude môcť súčasne dostávať na dieťa obedy zadarmo a daňový bonus. Zo schváleného zákona o financovaní voľného času dieťaťa totiž vypadla vyššie spomínaná tretia možnosť poskytovania dotácie na stravu. To okrem iného znamená, že rodič si už nebude môcť uplatniť aj daňový bonus na dieťa (predškoláka, ktorý nemá 6 rokov) a aj obedy zadarmo. Rodič sa bude musieť rozhodnúť, či dostane daňový bonus na dieťa alebo dotáciu na stravu.

Rodičia päťročných detí sú v neistote, či a ako musia zrušiť poberanie príspevku na stravu a čo majú vlastne nahlásiť v škôlke. Obávajú sa, že ak nezrušia dotáciu na stravu, daňový bonus nedostanú. Zriaďovatelia materských škôl zase čakajú na to, v akej podobe parlament schváli vetovaný zákon. Podľa toho budú usmerňovať rodičov detí, ktoré navštevujú ich zariadenia.

Oslovili sme ministerstvo práce s otázkou, či budú rušenie súbehu poskytovania dotácie na obedy a daňového bonusu na predškolákov riešiť. Ministerstvo tvrdí, že v porovnaní so súčasným právnym stavom sa postup nemení. Ide vraj „len o legislatívno-technickú úpravu zákona o dotáciách, týkajúcu sa súbehu poskytovania daňového bonusu na dieťa a dotácie na stravu na dieťa v poslednom ročníku materskej školy a v základnej škole.“

„Splnenie podmienky na poskytovanie dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa preukazuje čestným vyhlásením o tom, že si na dieťa neuplatnil daňový bonus už v zmysle novely zákona o dotáciách účinnej od 1. augusta 2021. O tejto skutočnosti zriaďovatelia škôl vedia,“ argumentuje rezort.

Dotácia na stravu a daňový bonus

Dieťa v poslednom ročníku škôlky, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku (5-ročné v poslednom ročníku škôlky)

 • Rodič môže mať vyplatený daňový bonus 47,14 eura a zároveň dotáciu na stravu v sume 26 eur, spolu mesačne 73,14 eura.
 • Od júla si rodič môže vybrať buď bonus (70 eur), alebo dotáciu na stravu (26 eur).

Dieťa v poslednom ročníku škôlky, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku, a v ZŠ, ktoré nedovŕšilo 15 rokov

 • Rodičia si musia vybrať medzi dotáciou na stravu (26 eur) alebo daňovým bonusom (43,60 eura). Od júla by mal byť bonus 70 eur, od januára 100 eur.

Dieťa vo veku od 15 rokov, ktoré chodí na základnú školu

 • Rodič má na dieťa nárok na dotáciu na stravovanie. Dotácia na stravu je 1,30 eura na jeden deň, keď je dieťa v škole a ide na obed. Súčasne má rodič nárok na daňový bonus 23,57 eura.

Výnimky

Dotácia na stravovanie sa poskytuje na dieťa bez ohľadu na jeho vek a bez ohľadu na to, či rodič poberá daňový bonus na dieťa, a to vo dvoch prípadoch:

 • na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu, ak je v nej najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • na dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorá dostáva pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Dane a odvody

Igor Matovič

Inflácia

Jasle a škôlky

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie