Denník N

Ako vyzeralo sto rokov inflácie na Slovensku

Súčasná inflácia sa z veľkej časti podobá na situáciu v Spojených štátoch v 70. a 80. rokoch minulého storočia.

Správy o raste cien sa valia zo všetkých strán. A všetci sa pýtame, ako dlho budú ceny ešte rásť? Do budúcnosti nikto nevidí. Aj na Slovensku sa však vieme pozrieť hlboko do minulosti. A čo sa týka inflácie, až sto rokov dozadu. Minulosť nám predsa len čosi napovie o tom, čo môžeme očakávať.

Unikátne údaje o vývoji cien v Československu poskytuje Historická štatistická ročenka ČSSR. Najstaršie údaje treba, samozrejme, posudzovať s istou opatrnosťou. Údaje za roky 1924 až 1937 sú za celé Československo. Samostatné údaje za Slovensko máme k dispozícii až od roku 1948. Chýbajú údaje za roky 1938 až 1944. Ľudia i firmy mali vtedy iné starosti ako posielať štatistické výkazy.

Napriek týmto obmedzeniam môžeme na údajoch jasne vidieť niektoré dlhodobé historické vzory inflácie. Prvé desaťročie po prvej svetovej vojne bolo v znamení obnovy a ekonomického rastu. S tým, prirodzene, súvisel aj vyšší rast cien. Napríklad v roku 1927 dosiahla inflácia takmer päť percent. Ešte rýchlejšie rástli spotrebiteľské ceny po druhej svetovej vojne.

Na inflácii sa vtedy podpísal nielen rýchly ekonomický rast ťahaný povojnovou obnovou, ale aj akútny nedostatok takmer všetkého, najmä potravín. Tie boli na prídel a na voľnom trhu boli veľmi drahé. Išlo o klasický inflačný šok z nedostatočnej ponuky. Podobný šok zažívame aj dnes vinou narušenia globálnych dodávateľských reťazcov. I keď v omnoho menšej miere.

Na historických údajoch vidíme aj dve výrazné epizódy deflácie (poklesu cien). Prvá sa viaže na veľký krach na newyorskej burze v roku 1929 a na následnú veľkú hospodársku krízu. Druhá sa viaže na veľmi špecifickú udalosť našich dejín, menovú reformu v roku 1953.

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Inflácia

Ekonomika, Komentáre

Teraz najčítanejšie