Denník N

Pripravuje nemocnicu na Rázsochách: Prvý pacient v nej môže byť ošetrený na prelome rokov 2028 až 2029

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Nečakala som, že bude proces prípravy nemocnice taký pomalý, hovorí Jana Kišková, ktorá má od roku 2017 na ministerstve zdravotníctva na starosti prípravu nemocnice na bratislavských Rázsochách.

Jana Kišková v rozhovore hovorí:

  • ako sa bude ďalej postupovať pri stavbe nemocnice na Rázsochách,
  • kedy by mala byť hotová,
  • ako by sa mohlo zmeniť zdravotníctvo v Bratislave,
  • ale aj to, či bude mať v nemocnici na Rázsochách ešte kto pracovať.

Kedy bude na Rázsochách ošetrený prvý pacient?

Ak hovoríme o prevádzkyschopnej nemocnici, tak v našich plánoch je to na prelome rokov 2028 až 2029. Ale proces verejného obstarávania nejaký čas trvá. Sme verejný obstarávateľ a musíme dodržiavať zákonom stanovené lehoty, takže to môže byť skôr, a zároveň urobíme všetko preto, aby to nebolo neskôr. Vláda aj z toho dôvodu prijala uznesenie, že sa majú pripraviť legislatívne zmeny, ktoré by procesy dokázali urýchliť alebo odstrániť duplicity niektorých procesov.

Návrh na legislatívne zmeny má pripraviť minister zdravotníctva do 21. septembra. Môže takto skrátiť aj proces verejného obstarávania?

Analýza a rozsah legislatívnych zmien sa teraz pripravuje. Primárne sa chceme dotknúť zákonov, ktoré vstupujú do procesu povoľovania stavieb, verejnej práce a verejného obstarávania, a aj zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vaše posúdenie vplyvov na životné prostredie už vypršalo. Musíte začať proces nanovo?

Budeme dodržiavať platný legislatívny rámec s tým, že uvidíme, ako sa projekt vyvinie. Teraz by bolo predčasné na to odpovedať, uvidíme, aké zmeny sa prijmú. Na stavbu budeme žiadať potrebné povolenia a posudzovania, ale bude to závisieť aj od legislatívnych zmien, ktoré budú prijaté. Je spoločným záujmom nás všetkých, aby sme procesy zjednodušili do takej miery, ktorá nám umožní dodržať plánované termíny a zároveň nezľavovať z prísnych štandardov.

Starý skelet Rázsoch sa začal búrať ešte za bývalej vlády. Je dnes na Rázsochách len holý pozemok?

Nie je to úplne

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Bratislavské nemocnice

Rozhovory

Zdravotníctvo

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie