Denník N

Týždeň v európskej ekonomike: dodávky ruského plynu sú neisté, Komisia navrhuje povinné šetrenie a solidaritu

Foto - Európska komisia
Foto – Európska komisia
  • Európska komisia navrhuje šetrenie plynom a solidaritu, Slovensko má povedať, ktoré odvetvia odpojí ako posledné.
  • ECB zvyšuje úrokové sadzby, navrhne opatrenia proti fragmentácii.
  • Ignorovanie rómskych komunít nás môže pripraviť o riadenie eurofondov.

Pripravili Radovan Geist, Barbara Zmušková, Irena Jenčová, Marián Koreň

1. Komisia navrhuje šetrenie plynom a solidaritu, Slovensko má povedať, ktoré odvetvia odpojí ako posledné

Európska komisia navrhla núdzový plán pre prípad prerušenia dodávok plynu z Ruska. Navrhuje povinné 15-percentné šetrenie, solidaritu a členské krajiny majú definovať, ako budú v prípade krízy odpájať od dodávok jednotlivé odvetvia.

Rusko dodávky cez Nord Stream 1 obnovilo ráno na 30 percent, neskôr na 40 percent kapacity plynovodu. Pred odstávkou slúžiacou na technickú údržbu to bolo 40 percent. Hrozba úplného zastavenia ruského plynu je (nateraz) zažehnaná, stále je však najpravdepodobnejším scenárom, že Moskva bude vývoz suroviny do Európy priškrcovať, aby maximálne sťažila naplnenie zásobníkov. Scenáre a ich pravdepodobnosť sme podrobnejšie preberali minulý týždeň.

Obmedzenie spotreby a povinná solidarita

Stratégia „Šetrite plyn pre bezpečnú zimu“ (Save Gas for a Safe Winter). V pláne navrhuje pre európske krajiny dočasný dobrovoľný cieľ zníženia dopytu po plyne o 15 percent od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023. Úspory sa budú počítať podľa priemernej spotreby krajiny za posledných päť rokov.

Nové nariadenie by umožnilo Komisii, aby po konzultácii s členskými štátmi vyhlásila „Varovanie Únie“ o bezpečnosti dodávok, čím by sa všetkým členským štátom uložilo povinné zníženie dopytu po plyne. Varovanie Únie možno aktivovať, ak existuje značné riziko vážneho nedostatku plynu alebo výnimočne vysokého dopytu po plyne.

Od členských štátov žiadajúcich o solidárne dodávky plynu sa bude vyžadovať, aby preukázali opatrenia, ktoré prijali na zníženie dopytu na vnútroštátnej úrovni.

Ako šetriť

Prioritou štátov pri znižovaní spotreby zemného plynu by mal byť prechod na obnoviteľné zdroje energie alebo čistejšie, menej uhlíkovo náročné alebo menej znečisťujúce alternatívy. Prechod na uhlie, ropu alebo jadrovú energiu má byť chápaný ako dočasné opatrenie, pokiaľ sa tým zabráni dlhodobej odkázanosti na tieto zdroje.

Medzi trhové opatrenia navrhované Komisiou, ktoré môžu zmierniť riziká pre spoločnosť a hospodárstvo, patria aukcie či verejné súťaže s cieľom stimulovať znižovanie spotreby energie v priemysle, alebo dočasná štátna pomoc.

Ďalším dôležitým pilierom úspory energie je zníženie intenzity vykurovania a chladenia. Komisia naliehavo vyzýva, aby všetky členské štáty začali kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti s týmto cieľom.

Koho odpoja vlády od plynu najneskôr 

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Plynová kríza

Plynovod Nord Stream

Týždeň v európskej ekonomike

Ekonomika

Teraz najčítanejšie