Denník N

Prievidza sa zapisuje veľkými písmenami na automobilovú mapu Slovenska

Slovensko a automobilový priemysel patria jednoznačne k sebe. Brose Prievidza sa na automobilovej mape Slovenska vyníma už od roku 2015. Za tento čas stihlo okrem závodu na zelenej lúke vybudovať aj moderné vývojové centrum. V ďalších rokoch plánuje rozširovať svoje vývojové aktivity, pričom hľadá šikovných ľudí, ktorým ponúka možnosť ďalšieho rozvoja.

„Naši kolegovia majú u nás možnosť rozvíjať sa v troch rovinách podľa svojich preferencií. Za prvé, je to  možnosť postupu do riadiacich pozícií, za druhé možnosť zvyšovania špecializácie až na úroveň globálneho experta a za tretie je to osobný rozvoj v kariére projektového riadenia,“ hovorí Viliam Rohovský, viceprezident pre oblasť vývoja dverových systémov pre Východnú Európu.

Koľko ľudí aktuálne pracuje na oddelení výskumu a vývoja a aké sú kvalifikačné požiadavky na zamestnancov oddelenia? Majú šancu uplatniť sa na týchto pozíciách aj čerství absolventi? 

V súčasnosti u nás pracuje viac ako 150 kolegov, ktorí sa podieľajú na rôznych vývojových úlohách. Kvalifikačné  požiadavky sú, samozrejme, rôzne v závislosti od typu a charakteru pozície. Vo všeobecnosti ide o pozície s technickým zameraním, takže vysokoškolské vzdelanie technického smeru je výhodou. Na druhú stranu sme viackrát ponúkli príležitosť kolegom, ktorí namiesto vysokej školy získali potrebné znalosti praxou a osvedčilo sa nám to. Takisto máme aj rôzne tréningové programy, ktoré umožňujú doškoliť špecifické technológie našich produktov. Kolegom poskytujeme zázemie, ktoré napomáha ich ďalšiemu rastu a rozvoju.

Samotný proces vývoja spočíva v spolupráci širokého tímu, pričom každý z členov je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Prvotnú víziu vyhodnocujeme na základe dostupných poznatkov a z pohľadu realizovateľnosti. Následne vyhotovíme a virtuálne otestujeme koncept. Disponujeme vlastnými validačnými zariadeniami, kde vieme nasimulovať rôzne environmentálne podmienky v rámci celého sveta. Následne zhotovujeme prototypy, ktoré sa postupne cez štandardizovaný proces pretavujú do finálneho produktu. Je to samozrejme veľmi zjednodušený popis našich procesov, ktoré sú oveľa komplexnejšie a v mnohých oblastiach veľmi robustné. Na základe našich, už viac ako 100 ročných skúseností v automobilovom priemysle, sa nám podarilo, a stále aj darí, tieto skúsenosti prenášať priamo do vývoja našich produktov.

Prečo sa spoločnosť rozhodla práve v Prievidzi vybudovať svoje strategické vývojové centrum?

Rozhodli sme sa sústrediť vývoj v Prievidzi z niekoľkých relevantných dôvodov. Prvým z nich bolo rozhodnutie investovať a vybudovať v tejto lokalite jeden z najväčších výrobných závodov našej divízie. Otvoriť pod jednou strechou aj vývojové centrum bolo ďalším logickým krokom. Spojenie skúseností našich skvelých výrobných odborníkov so skúsenosťami  ľudí z vývojových tímov dodáva našej práci nový rozmer. Zaručuje to spojenie oboch, niekedy celkom odlišných pohľadov na naše produkty a procesy, na základe čoho sme schopní veľmi skoro a pružne reagovať na interné požiadavky. Kľúčová je však v tomto smere aj otvorená komunikácia a hlavne spolupráca tak v projektových tímoch, ako aj na najvyšších úrovniach spoločnosti. V regióne hornej Nitry nie je vysoká škola, takže mladí ľudia odchádzajú študovať do iných miest na Slovensku, prípadne do zahraničia. My im ponúkame možnosť vrátiť sa a využiť ich skúsenosti v modernej spoločnosti so stabilným zázemím. Ukazujeme im, že veľké veci sa dajú robiť aj z malého mesta. A môže to mať aj svoje výhody.

Aké sú aktuálne trendy v oblasti vývoja v automobilovom priemysle?

Automobilový priemysel aktuálne prechádza masívnymi zmenami a prispôsobuje sa rôznym novým požiadavkám a trendom. Či už sú to zmeny legislatívne, ekologické, alebo sa jedná o samotné požiadavky koncových užívateľov. Posledné trendy nám naznačujú, že celý automobilový segment sa uberá práve ekologickou cestou, pričom najčastejším smerom je elektrifikácia, z pohľadu zdroja pohonu dopravného prostriedku. Nie je to však jediná zásadná vec, ktorá sa v posledných rokoch mení. S nástupom modernej technologickej a počítačovej éry sa nám otvárajú úplne nove rozmery v možnostiach prepravy, či už pasažierov, alebo nákladu. Ako príklad uvediem autonómne riadenie, o ktorom už počúvame pomerne často a do určitej veľmi vyspelej úrovne, sa ho už vlastne podarilo uviesť aj na trh. Rovnako však netreba zabúdať ani na komfort v rámci prepravy. Je veľmi pravdepodobné, že s nástupom automatizovaných riadiacich systémov začne koncový používateľ vnímať dopravný prostriedok z úplne iného uhla, ako je tomu dnes. Bude mať oveľa vyššie požiadavky na komfort počas jazdy a kvalitne strávený čas počas prepravy sa stane samozrejmou požiadavkou. Na všetkých týchto poliach vidíme my, ako spoločnosť, nové možnosti spolupráce s našimi zákazníkmi a aktívne sa na nich podieľame. Rovnako aj u nás v Prievidzi sa zúčastňujeme na takýchto inovatívnych projektoch.

Ako sa vám darí spolupracovať so slovenskými univerzitami?

Už pri poklepaní základného kameňa Brose v Prievidzi boli prítomní zástupcovia väčšiny vysokých škôl na Slovensku. Uvedomujeme si, že práve podpora a vzájomná spolupráca s univerzitami je kľúčová. Je to rovnako aj model, ktorí sa dlhodobo realizuje vo vyspelých štátoch a prináša svoje výhody vo forme mladých perspektívnych ľudí, pripravených na výzvy budúcnosti. Intenzívne spolupracujeme vo viacerých oblastiach, od testovania, cez rôzne zadania až po fyzickú spoluprácu či už u nás, alebo na univerzitách.

Aké benefity ponúkate svojim zamestnancom?

V poslednom období zisťujeme, že práve pracovná flexibilita je najželanejším benefitom medzi našimi zamestnancami. Práve preto sú plne flexibilný pracovný čas, ako aj veľmi otvorené možnosti v rámci Home Officu tými najobľúbenejšími benefitmi. K tým štandardným, ale určite nie bežným, patria rôzne firemné zľavy, športové a nešportové akcie, tréningy a stáže v zahraničí a finančné bonusy. Uchádzačom o zamestnanie ponúkame relokačnú podporu a široké možnosti kariérneho rastu. Naši kolegovia majú u nás možnosť rozvíjať sa v troch rovinách podľa svojich preferencií. Za prvé, je to  možnosť postupu do riadiacich pozícií, za druhé možnosť zvyšovania špecializácie až na úroveň globálneho experta a za tretie je to osobný rozvoj v kariére projektového riadenia. Ponúkané benefity nie sú nemenné, každoročne pripravujeme ich zlepšovanie a rozširovanie.

Aké plány má Brose Prievidza do budúcnosti?

Máme jasne definovanú ako stratégiu, tak aj víziu našej prievidzskej spoločnosti. Našim cieľom je vybudovať  plnohodnotné vývojové centrum so samostatnou identitou. Chceme zabezpečiť, aby mali naši kolegovia prístup k najnovším poznatkom z oblasti vývoja našich produktov, ako aj možnosť úplne samostatného a kreatívneho uplatnenia sa na trhu práce. Na Slovensku sa nachádza viacero dobrých spoločností s potenciálom, ktoré si navzájom konkurujú. Do určitej miery to samozrejme vytvára výhodu pre zamestnancov. Osobne si ale myslím, že práve preto je potrebné sa na svojho budúceho zamestnávateľa pozrieť z viacerých hľadísk. Brose ponúka svojim zamestnancom stabilitu a istotu so svojou viac ako 110 ročnou tradíciou v automobilovom priemysle. Navyše sme jeden z malého počtu automotive dodávateľov, ktorý svojim zákazníkom ponúka komplexné systémové riešenia v rámci automobilov. Náš plán do budúcnosti je vytvoriť tím expertov a odborníkov naprieč celým spektrom našich produktov, ktorí budú schopní riešiť interakcie na systémovej úrovni v automobiloch.  Našim kandidátom ponúkame zaujímavé možnosti sebarealizácie, pričom podporujeme výnimočnosť a jedinečnosť každého člena tímu.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie