Denník N

Ako sa zbaviť pokút za neplatenie odvodov vďaka Krajniakovmu generálnemu pardonu

Foto - TASR
Foto – TASR
 • Sociálna poisťovňa chystá svoj tretí generálny pardon pre dlžníkov poistného.
 • Ak doplatíte poistné do 31. augusta budúceho roku, odpustí vám penále.
 • Minister práce Milan Krajniak radí počkať s platením dlžných odvodov do 1. februára.
 • V súčasnosti má dlhy na odvodoch vyše 1 milión ľudí a firiem.

Ak do 31. augusta budúceho roka, teda do šesť mesiacov od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, zaplatíte dlžné poistné Sociálnej poisťovni, štát vám udelí generálny pardon na penále. S odpustením penále počíta schválená novela.

V súčasnosti má dlhy na odvodoch 1,07 milióna subjektov. Ide o 354-tisíc zamestnávateľov, takmer 500-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb a viac než 218-tisíc fyzických osôb.

Ku koncu augusta 2022 eviduje poisťovňa pohľadávky spolu v sume 844,3 milióna eur, z toho na poistnom 598,2 milióna eur.

Generálny pardon narýchlo pretlačila Sme rodina cez poslanecký pozmeňovací návrh k dôchodkovému zákonu ministra práce Milana Krajniaka. Parlament ho schválil minulý týždeň aj s rodičovským bonusom a automatom, podľa ktorého sa má postupne zvyšovať dôchodkový vek.

Krajniak radí počkať s platením dlžného poistného do 1. februára. „Až po 1. februári by mali zaplatiť,” povedal Krajniak. Podľa neho dávajú dosť času na to, aby sa na zaplatenie istiny pripravili, teda dali dokopy peniaze a následne budú mať na to šesť mesiacov.

Kto nezaplatí, penále vo výške 0,05 % za každý dlžný deň mu bude ďalej narastať. Penále nemôže prevýšiť istinu dlžnej sumy, no rastie rýchlo.

Odpúšťali aj v minulosti

Sociálna poisťovňa v minulosti už dvakrát odpustila dlžníkom penále. V roku 2008 sa generálny pardon týkal starobného dôchodkového poistenia za obdobie pred 1. januárom 2007, ak fyzická alebo právnická osoba tieto dlhy zaplatila najneskôr do 31. januára 2008. Mala teda na to jeden mesiac. Druhý generálny pardon prebehol v roku 2010.

„Za oba roky generálneho pardonu 2008 a 2010 sme vyrovnali približne milión stotisíc dlžníkov,“ konštatoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Za oba tieto pardony sa pritom odpustenie penále mohlo týkať vyše 2,36 milióna subjektov.

Ako rastie penále

Odpustiť by sa malo penále z dlhov na poistnom od roku 1993. Ak napríklad živnostník neodviedol poistné alebo do Sociálnej poisťovne zaplatil menej ako mal, za každý deň omeškania od dňa splatnosti poistného mu rastie penále. Poisťovňa mu za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného vyrubí penále 0,05 %. Penále pritom nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného.

Napríklad u živnostníka, ktorý neodviedol odvody 500 eur za jún 2017 (splatnosť 11. júla 2017) dosiahne penále do 31. decembra 2022 (2 000 dní omeškania po dni splatnosti) rovnakú sumu ako nezaplatené poistné, teda 500 eur.

Príklad:

Poistenec neodviedol poistné vo výške 3 186,54 eur za obdobie apríl – máj 2022. Aké vysoké penále mu poisťovňa pripočíta k dlhu?

Ak by túto dlžnú sumu uhradil 7. októbra 2022, počet dní omeškania za obidve platby by bol 229 a suma penále by bola 182,05 eura. Ak zaplatí svoj dlh na poistnom, Sociálna poisťovňa mu odpustí penále 182,05 eura.

Ak toto dlžné poistné zaplatí až 31. augusta 2023, tak počet dní omeškania za obidve platby bude 883 dní a suma penále za tieto mesiace by bola 703 eur. Keďže dlžné poistné zaplatil do 31. augusta 2023, týka sa ho generálny pardon a Sociálna poisťovňa mu penále 703 eur odpustí.

Ak by dlžné poistné neuhradil do 31. augusta 2023, ale až napríklad 12. decembra 2023, počet dní omeškania za obidve platby by bol 1089 a suma penále by bola 867,16 eura. V takomto prípade sa ho generálny pardon týkať nebude.

Ako rastie penále živnostníka, ktorý neodviedol poistné 500 eur za jún 2017, ktoré má splatnosť 11. júla 2017.

 • penále za jeden deň omeškania z dlžnej sume 500 eur je 0,25 eura,
 • do 31. decembra 2017, čiže za 174 dní omeškania to vychádza na 43,50 eura,
 • do 31. decembra 2018 (539 dní omeškania) je penále 134,75 eura,
 • do 31. decembra 2019 (904 dní omeškania) je to 226 eur,
 • do 31. decembra 2020 (1 270 dní omeškania) je to 317,50 eura,
 • do 31. decembra 2021 (1 635 dní omeškania) je to 408,75 eura,
 • do 31. decembra 2022 (2 000 dní omeškania) je to 500 eur.

Ako poisťovňa vymáha poistné od neplatičov?

Sociálna poisťovňa vymáha dlžné poistné a penále troma spôsobmi – vo vlastnej réžii v správnom konaní od roku 2017, prostredníctvom mandátnej správy alebo cez exekútora.

Napríklad vlani sa jej podarilo v správnom konaní vymôcť vyše 56 miliónov, čo je podľa štatistiky úspešnosť 44 %.

Kontúr pripomína, že dlžníka najskôr vyzve, aby dlh zaplatil. Voči rozhodnutiu sa dlžník môže do 15 dní odvolať, riešením môže byť aj splátkový kalendár, ktorý si môže dohodnúť v prípade, ak platí aktuálne poistné. Požiadať o splátkový kalendár môže až do začatia vymáhania. Dlh môže splácať dva roky.

Pokiaľ je vyhlásený konkurz vrátane oddlženia fyzickej osoby alebo povolená reštrukturalizácia, Sociálna poisťovňa si uplatňuje pohľadávky aj v týchto konaniach. Rovnako postupuje vtedy, ak firma vstúpi do likvidácie.

Po úmrtí dlžníka, fyzickej osoby, Sociálna poisťovňa prihlasuje svoje pohľadávky v dedičskom konaní.

Ak má Sociálna poisťovňa podozrenie zo spáchania trestného činu krátenia, neodvedenia a nezaplatenia poistného, podáva trestné oznámenie.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Dane a odvody

Milan Krajniak

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie