Denník N

Na budúci rok si dôchodca môže prilepšiť o rodičovský bonus, ak nebude jeho dieťa proti (otázky a odpovede)

Ilustračné foto - Footlia
Ilustračné foto – Footlia

Štát sa rozhodol, že zmenší priepasť vo výške dôchodkov medzi penzistami, ktorí vychovali deti, a tými bezdetnými. Od januára dostanú k dôchodku viac peňazí, ak vychovali dieťa. Koho sa bude týkať nový rodičovský dôchodok a aké pravidlá pri ňom platia? Odpovedáme na otázky.

Od januára budú môcť dostať dôchodcovia s pracujúcimi deťmi rodičovský dôchodok. Získate ho aj vy?

Rodičovský dôchodok alebo bonus je novinka schválená v novele zákona o sociálnom poistení. Nárok naň bude mať každý dôchodca automaticky v prípade, ak má dieťa, ktoré pracuje a platí dôchodkové poistné na starobné poistenie podľa zákona o sociálnom poistení na Slovensku.

Nahlásiť Sociálnej poisťovni je potrebné len výnimočné prípady, napríklad keď sa dieťa dobrovoľne rozhodne nevyplácať rodičom bonus alebo chce nechať posielať bonus nevlastnému rodičovi namiesto biologického.

Bonus môže dať rodičovi aj dieťa, za ktoré platí tieto odvody štát. Ide napríklad o ženu alebo muža na materskej dovolenke. Na bonus má nárok aj rodič dobrovoľne dôchodkovo poistených osôb.

Podľa informácie ministerstva práce by mohlo bonus dostať 136-tisíc dôchodcov, ktorí majú jedno dieťa, ďalších 426-tisíc má dve deti, 181-tisíc tri deti, 46-tisíc penzistov štyri deti a 27-tisíc päť a viac detí.

Ak má pracujúce dieťa ešte dvoch žijúcich rodičov na dôchodku, každý z nich dostane 1,5 percenta z hrubej mzdy dieťaťa. Maximum je však 1,5 percenta z 1,2-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Ak má rodič dve deti, ktoré pracujú, každý z rodičov dostane k dôchodku bonus 3 percentá. Dieťa môže rozhodnúť o tom, či dá bonus obom rodičom alebo len jednému z nich.

Môžu dostať rodičovský bonus aj dôchodcovia po dovŕšení dôchodkového veku s vdoveckým alebo invalidným dôchodkom?

Áno, nárok naň majú aj tí dôchodcovia, ktorí po dovŕšení dôchodkového veku dostávajú okrem starobného aj vdovecký dôchodok. Hlavnou podmienkou je, aby senior poberal starobný alebo invalidný, či výsluhový dôchodok.

Ktoré deti nemôžu prispievať rodičom na dôchodok?

Deti dôchodcov, ktoré pracujú v zahraničí, nebudú prispievať na dôchodok, pretože neodvádzajú starobné poistné na Slovensku.

Prispievať rodičom nebudú môcť ani policajti, vojaci či záchranári, lebo majú vlastné poistenie, či invalidné dospelé deti.

Karolína má 62 rokov, je už dôchodkyňa a popri dôchodku pracuje a odvádza odvody na dôchodkové poistenie. Môže bonusom prispieť svojmu 83-ročnému otcovi, ktorý je na penzii?

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Dane a odvody

Dôchodky a dôchodkový vek

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie