Denník N

EÚ sa snažila, aby energie a voda boli dostupné pre všetkých. Mali by sme sa nad tým zamyslieť, hovorí sociologička Kusá

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil v medzirezortnom pripomienkovom konaní koncepciu, v ktorej prepočítal, že v energetickej chudobe sa môže ocitnúť 432-tisíc slovenských domácností z približne 1,8 milióna.

Sociologička Zuzana Kusá súhlasí, že percento ohrozených naozaj môže byť vysoké. Zmierňovať energetickú chudobu sa podľa nej darí v tých štátoch, kde bezhlavo neredukovali svoje systémy sociálnej ochrany.

V rozhovore ďalej hovorí, že:

  • ľudia s nižšími príjmami nemôžu dnes získať napríklad dotáciu z programu Obnov dom, pretože nemajú vlastné peniaze na opravu bývania;
  • obmedzenie vypínania dodávok energií bolo zakotvené ako odporúčanie do smernice EÚ už v roku 2012. Je čas, aby Slovensko začalo konať;
  •  o obavách, aby sa nepresadil názor, že na koncepčné opatrenia dnes nie je vhodný čas.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v koncepcii prepočítal, koľko ľudí by sa mohlo ocitnúť v energetickej chudobe. Ako hodnotíte tento návrh?

Toto je už tretí pokus regulačného úradu vybudovať systém ochrany obyvateľstva pred energetickou chudobou. Tentoraz sa už opiera o kvalitné analýzy. Zohľadňuje aj skutočnosť, že máme veľa domácností, ktoré sa nachádzajú mimo regulačných pravidiel úradu. Aj tieto domácnosti treba riešiť.

Čím vás zaujala táto koncepcia?

Napríklad aj tým, ako vecne opisuje medzery v organizačných a kompetenčných pravidlách a informačných zdrojoch, ktoré je potrebné v záujme jej realizácie zaplniť. Ako zdôvodňuje nutnosť spolupráce a aj zmien kompetencií viacerých inštitúcií verejnej správy a samosprávy.

Tentoraz nemôže nik namietať, že regulačný úrad zasahuje do ich kompetencií. On len

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Ceny energií

Rozhovory

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie