Denník N

Učiteľom treba zvýšiť platy, najmä mladým, hovoria Draxlerovi analytici

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Aj keď platy učiteľov v posledných rokoch rástli rýchlejšie ako mzdy v hospodárstve, stále zaostávajú za krajinami OECD.

Učitelia protestujú proti nízkym mzdám. Vo štvrtok by sa kvôli tomu v minimálne 300 školách malo upraviť vyučovanie a deti by sa mali viac hrať ako vzdelávať.

Štátny Inštitút vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva pri tej príležitosti zverejnil analýzu, podľa ktorej učiteľom treba razantnejšie zvýšiť platy. Nízke platy totiž môžu z dlhodobého hľadiska spôsobiť, že výučba bude menej kvalitná.

Najdôležitejšie zistenia o učiteľských platoch: 

1. Mzdy učiteľov už sú nad priemerom

Platy učiteľov rástli posledné roky rýchlejšie ako iné mzdy v hospodárstve. Vlani podľa údajov inštitútu pracovalo na základných, špeciálnych a stredných školách 62-tisíc učiteľov, ktorých platy boli zo štátneho rozpočtu. Priemerný hrubý plat bol 977 eur.

„V roku 2011 bol ich priemerný plat na úrovni 102 percenta priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale keďže medzi rokmi 2012 až 2014 rástol ročne v priemere o sedem percent, pričom priemerná mzda v národnom hospodárstve rástla v priemere len o tri percentá, dostal sa v roku 2014 na úroveň 114 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve,“ uvádza inštitút v komentári.

Iniciatíva bratislavských učiteľov prepočty kritizuje: priemerná mzda v hospodárstve bola v druhom štvrťroku tohto roku podľa štatistického úradu 877 eur, zatiaľ čo mzda v školstve bola 917,40 eur, čo je len 1,05-násobok. Budúci rok sa to len mierne zvýši – na 1,06-násobok. Vláda pritom podľa iniciatívy sľubovala, že budúci rok už budú učitelia zarábať 1,2-násobok priemernej mzdy. platyuci

V týchto sumách nie sú len tarifné mzdy, teda tabuľkové základné platy, ale sú v nich už aj príplatky a odmeny. Napríklad príplatky za triednictvo, vedenie, ak ide o riaditeľa, či vyššie mzdy u učiteľov, ktorí robia s deťmi s hendikepom.

Najviac v priemere zarábajú pedagógovia v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ich platové tarify sú plošne vyššie ako u pedagógov v ostatných školách.

Naopak, najnižšie priemerné platy boli v roku 2014 v konzervatóriách a športových gymnáziách.

uciteia3

2. Iní vysokoškoláci však zarábajú takmer o polovicu viac

Kým v porovnaní s priemerom celého hospodárstva vyzerajú učiteľské platy dobre, vedľa miezd ľudí s vysokoškolským vzdelaním to je už horšie. Vtedy sa prepadneme na chvost OECD. Horšie na tom je len Česko.

U nás zarába učiteľ po vysokej škole v priemere 57 percent toho, čo iní zamestnanci s diplomom. V Česku je to 52 percent. Výrazne zaostávame za Poľskom (86 percent) a lepšie je na tom aj Maďarsko (62 percent). Priemer krajín OECD je až na úrovni 80 percent.

paltyUci4

Preto štátni analytici odporúčajú, aby sa platy učiteľov postupne zvyšovali a aby sa v strednodobom horizonte dostali až na úroveň priemeru vyspelých krajín OECD.

„Analýzy dokazujú finančné nedocenenie učiteľskej profesie ako takej, preto je nevyhnutné zvýšiť platy všetkým kategóriám učiteľov,“ píšu v komentári analytici.

Ak budú mať učitelia porovnateľné platy s inými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi, aj ich profesia bude atraktívnejšia. Takéto zvýšenie by znamenalo, že štát by potreboval o 30 percent viac peňazí. Celkovo by to znamenalo, že štát potrebuje ročne 190 miliónov eur navyše.

3. Platy treba zvýšiť najmä mladým učiteľom

Problém s nízkymi platmi majú najmä mladí učitelia, ktorí po škole nastupujú do škôl. Mladší učitelia totiž v porovnaní s ľuďmi s vysokou školou zarábajú ešte omnoho menej ako ich starší kolegovia.

Konkrétne učitelia základnej školy vo veku 25 až 34 rokov majú o tretinu nižšie platy ako ich rovesníci v 15 krajinách OECD. Pri učiteľoch nad 45 rokov je rozdiel pätina.

Ak by sa toto podarilo odstrániť, štátni analytici predpokladajú, že by to mohlo profesiu učiteľa zatraktívniť, aby o ňu mali záujem aj najlepší absolventi stredných a vysokých škôl.

 

graf5

4. Zvýšenie nemusí byť pre všetkých rovnaké

Zvýšenie platov by sa dalo urobiť aj tak, aby nie každá skupina učiteľov dostala pridané rovnako. Inštitút navrhuje pár spôsobov, ako by sa to dalo urobiť.

Napríklad príplatky pre učiteľov v regiónoch, kde sú vyššie životné náklady. To by mohlo riešiť problém učiteľov v Bratislave, ktorí majú problém vyžiť zo svojich miezd v hlavnom meste. „Príplatky učiteľom z ekonomických dôvodov poskytujú vo Francúzsku a Anglicku, pričom slúžia na kompenzáciu za prácu v hlavných mestách alebo iných oblastiach s nadpriemernými životnými nákladmi,“ uvádzajú analytici.

Príplatky by mohli byť aj pre učiteľov vo vzdialených malých obciach. „Podľa našich prepočtov majú slovenské základné školy nachádzajúce sa v menších obciach nižšiu odbornosť výučby, čo nie je spôsobené len výskytom menších škôl, kde je ťažšie pokryť odbornou výučbou úplne všetky predmety. Ak totiž porovnáme len rovnako veľké plnoorganizované základné školy, tak stále platí, že odbornosť výučby je nižšia v tých školách, ktoré sú lokalizované v menších obciach,“ tvrdia analytici.

Zamyslieť by sa dalo aj nad tým, či by nemali byť príplatky za určité predmety. Viac by tak na výplatnej páske videli tí, ktorí učia predmety, o ktoré nie je medzi učiteľmi záujem, no sú kľúčové – ide najmä o anglický jazyk alebo informatiku, ale aj matematiku a prírodné predmety.

Učiteľom sa také rozdeľovanie nepáči. Zvýšiť platy by sa mali všetkým. „Odmietame akékoľvek zvýhodňovanie vybraných skupín. V prvom kroku treba zabezpečiť plošné zvýšenie miezd u všetkých,“ tvrdia v reakcii na komentár.

Práca učiteľov je totiž podľa nich v celej krajine rovnaká a v mnohých regiónoch s nižšími životnými nákladmi je často náročnejšia ako v regiónoch s vyššími životnými nákladmi.

„Pri zvyšovaní platov sa nemožno zamerať len na začínajúcich učiteľov, ale na všetkých, ktorých vlády dlhodobo zavádzajú, no napriek tomu zostávajú pracovať v školstve. Za prácu, ktorú pre túto spoločnosť vykonali, si zaslúžia odmenu. Nemožno zabúdať ani na učiteľov tesne pred odchodom do dôchodku, ktorý im bude vypočítaný z nízkeho základu,“ dodávajú.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Protesty učiteľov

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie