Denník N

Dôležité čísla v roku 2023 pre podnikateľa, zamestnanca, rodiča či dôchodcu

Prinášame komplexný prehľad všetkých dôležitých čísel a údajov v tomto roku, ktoré bude potrebovať zamestnanec, podnikateľ, rodič či dôchodca.

 • Dávky pre rodiny od januára.
 • Minimálna mzda a príplatky za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu.
 • Čo ovplyvní výšku mzdy zamestnanca a príjem podnikateľa (daň, nezdaniteľné sumy, DPH).
 • Cestovné náhrady a zmeny stravného.
 • Sociálna poisťovňa – prehľad dávok a odvodov.
 • Zdravotné odvody od januára.
 • Dôchodky.

Dávky pre rodiny

Životné minimum

234,42 eura – mesačné životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby od 1. júla 2022 do 30. júna 2023.

163,53 eura – mesačné životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

107,03 eura – mesačné životné minimum na dieťa.

Rodičovský príspevok

412,60 eura – mesačne od 1. januára 2023 dostane žena, ktorá predtým dostávala materskú dávku. Ak sa stará o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé z týchto detí.

301 eur – toľko mesačne dostáva žena, ktorá nedostávala materskú dávku.

Prídavok na dieťa

60 eur – je mesačný prídavok na dieťa.

30 eur – je mesačný príplatok k prídavku na dieťa.

Maximálne príspevky na starostlivosť o dieťa

280 eur – na súkromnú škôlku.

160 eur – ak ide o detskú skupinu.

80 eur – materská škola zriadená obcou.

41,10 eura – ak sa o dieťa stará starý rodič alebo rodič sám.

Foto – TASR

Minimálna mzda, príplatky a príspevky na rekreáciu

Priemerná mzda

1 211 eur – priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2021. Od tejto sumy závisia napríklad minimálne odvody živnostníkov.

Minimálna mzda

 • 700 eur – minimálna mesačná mzda sa zvýšila od januára 2023 zo sumy 646 eur,
 • na 2. stupni náročnosti práce je minimálna mzda 816 eur,
 • na 3. stupni je to 932 eur,
 • na 4. stupni dostane zamestnanec 1 048 eur,
 • na 5. stupni 1 164 eur,
 • na 6. stupni dostane 1 280 eur.

4,023 eura – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2023 (40-hodinový pracovný čas).

4,153 eura – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2023 (38,75-hodinový pracovný čas).

4,291 eura – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2023 (37,5-hodinový pracovný čas).

Príplatky za sobotu

1,79 eura – za každú hodinu práce v sobotu od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023, ak sa

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Dane a odvody

Dôchodky a dôchodkový vek

Minimálna mzda

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie