Denník N

Kostík z Eterus Capital: Pri debate s firmami sme v roli diablovho advokáta

Boris Kostík, riaditeľ investičného bankovníctva WOOD & Company
Boris Kostík, riaditeľ investičného bankovníctva WOOD & Company

Od roku 2008 poskytol Eterus Capital slovenským firmám kapitál vo výške viac ako 40 miliónov eur. Do jeho portfólia patria alebo patrili značky ako Sygic, HOPIN, Saneca Pharmaceuticals, Groupsolver, či najnovšie MTBIKER. Na vstupy do ďalších firiem má momentálne pripravených niekoľko miliónov eur. Boris Kostík, investičný riaditeľ Eterus Capital v rozhovore okrem iného hovorí: 

  • Ktoré kritériá by mali spĺňať firmy vhodné na private equity?
  • Aká je červená línia pri rozhodovaní o kapitálovom vstupe do firiem?
  • V čom je pridaná hodnota WOOD & Company ako manažéra fondu?

Na Slovensku je získavanie kapitálu formou “private equity” relatívne neznáme. Ako vieme tento pojem vysvetliť bežnému človeku?

Zjednodušene povedané, ide o financovanie výmenou za získanie podielu na základnom kapitále firiem. Takpovediac ide o vstup do spoločnej kuchyne. Pre podnikateľa to znamená, že  je pripravený pribrať do podnikania partnera, s ktorým zdieľa podnikateľské riziko a výnos výmenou za vstup do spoločnosti.  Týmto spôsobom vstupujeme do akcionárskej štruktúry a okrem peňazí poskytujeme aj know-how. Zároveň na seba berieme akcionárske riziko. Výmenou za to očakávame, že naša investícia bude v určitom horizonte zhodnotená. Na rozdiel od bánk, my firmy štandardne neúverujeme a rozhodne nepožadujeme záložné právo na majetok firmy alebo jej majiteľov.

Zatiaľ čo Eterus Capital  sa definuje ako private equity fond, na Slovensku je viac frekventovaný pojem venture capital. Aký je rozdiel medzi týmito formami financovania?

Technicky vzaté, venture capital je jednou z foriem private equity.  Hlavný rozdiel spočíva v tom, že zatiaľ čo investori súkromného kapitálu uprednostňujú stabilné spoločnosti, investori rizikového kapitálu zvyčajne prichádzajú vo fáze rozbehu. Vo výsledku, pri private equity investor očakáva nižší výnos pri menšej miere rizika, pri venture capital je to naopak.

Do firiem vstupujete minoritne. Je to pre private equity (PE) typické?

Záleží od veľkosti a zamerania fondu a taktiež aj od  jeho štatútu. Ten definuje podmienky, za ktorých fond vznikol a čo od neho  akcionári očakávajú. My sa sústredíme na minoritné pozície a manažérsku kontrolu prenechávame vedeniu firmy. Častokrát ide o samotných zakladateľov alebo spoluzakladateľov firiem. Teda ľudí, ktorí svoj biznis poznajú najlepšie .

Ak nevstupujete do manažérskej kontroly, ako si viete ochrániť vašu investíciu?

Z pohľadu ekonomického zhodnotenia máme rovnaké príležitosti a riziká ako ostatní akcionári. Z právneho pohľadu si vieme naše práva ošetriť cez vhodné nastavenia akcionárskej zmluvy. Zároveň platí, že pri strategických otázkach máme právo veta.

O Eterus Capital

Ide o private equity fond Slovak Business Agency a investičnej skupiny WOOD & Company. Od svojho vzniku v roku 2008 podporil vyše 20 firiem sumou viac ako 40 miliónov eur – vrátane spoločností ako Sygic, HOPIN, GroupSolver, eyerim, Saneca Pharmaceuticals, či MTBIKER. Fond vstupuje ako minoritný akcionár do spoločností s domicilom na Slovensku, manažérska kontrola zostáva v rukách pôvodných akcionárov. Eterus Capital sa zameriava na investície v rozmedzí 0,5 – 5 mil. eur pri preferovanej dĺžke investície 5 – 7 rokov.

Komunikujete, že sa orientujete na firmy v rozvojovom štádiu životného cyklu. Čo to presne znamená?

V ideálnom svete má firma v čase debaty o partnerstve už existujúci a do veľkej miery predikovateľný cash-flow z vlastného podnikania. Naša investícia jej umožní rýchlejšie rásť. Uvediem ilustratívny príklad, keď jeden z podnikov potreboval rásť a jednou z možností bola automatizáciu skladu a sofistikovanejšia digitalizácia logistiky. Podnikateľ mal dve principiálne možnosti. Na rast biznisu mohol zarobiť prostredníctvom dividend, ktoré mu postupne firma generuje. To by trvalo niekoľko rokov. Alebo mohol prijať kapitál  od Eterusu. Realizovateľnosť investície, vrátane jej návratnosti tak bude oveľa kratšia. Vo všeobecnosti teda platí, že firma, do ktorej vstupujeme, musí mať reálneho zákazníka a naša investícia jej pomôže expandovať.

Investíciu na rast a expanziu do zahraničia získala od Eterus Capital v roku 2022 aj spoločnosť MTBIKER. (zdroj foto: MTBIKER)

Takže startupy pre vás nie sú zaujímavé?

To by som netvrdil. Odpoveď je taká, že sa pozeráme na všetko. Na Slovensku považujem deliacu čiaru medzi venture capital a private equity za veľmi krehkú,   vzhľadom na veľkosť trhu, výšku investície a štádium životného cyklu podnikov. Preto debatujeme aj so startupmi, aby sme o sebe vedeli a v nejakom časovom horizonte vyhodnotili, či nie sú vo fáze, ktorá je pre nás zaujímavá.

V slovenských firmách chýbajú prirodzení nástupcovia

Je slovenský trh z pohľadu private equity niečím špecifický oproti iným trhom?

Podstata je rovnaká, bez ohľadu na to, či sedíte v Hamburgu, v Los Angeles alebo v Bratislave. Zjednodušený leitmotív private equity je vždy ten istý: rozumne investovať,  zvýšiť hodnotu firmy pre akcionárov a zákazníkov a v horizonte niekoľkých rokov podiel dobre predať.

V čom je teda rozdiel?

Prioritne vo veľkosti trhu a v kvalite podnikateľského prostredia. To prvé je daná vec, s ktorou veľa neurobíme. To druhé je kombinácia vzdelávacieho systému, ľudskej sily a talentu, brain drainu do zahraničia a možnosti získania kapitálu za atraktívnejších podmienok v zahraničí. Legislatívne prostredie a nepredvídateľnosť podnikateľského prostredia to všetko iba podčiarkujú.Z pohľadu private equity je však exit v horizonte 5-7 rokov „must“, takže sa musíme pozerať na riziká aj z tohto pohľadu.

To neznie veľmi povzbudzujúco…

Nechám na každom či sa s tým stotožní alebo nie, rozhodne však nehádžeme uterák do ringu. V oblastiach, kde máme nejaké možnosti ovplyvniť budúcnosť, sme aktívni.  Inak by nám nedávalo žiadny zmysel na Slovensku podnikať a vychovávať ďalšie generácie. Istým špecifikom je aj to, že v slovenských firmách nevznikajú nástupníci. Veľa z tých, s ktorými sa bavíme, je „one-man show“.V tomto biznise ide o jedno z kľúčových hrdiel.Ak by som mal byť politicky nekorektný, stratégia budovania biznisu štýlom „povolanie syn“, je cestou do pekla.  Pritom pre nás ako inštitucionálnych investorov je dôležité vedieť, že ak sa zajtra niečo stane, tak firma môže ísť ďalej. A keďže Eterus Capital by mal byť iba „medzistanica“ pre väčších private equity alebo strategických investorov, bez nástupníctva je firmu veľmi ťažko pripraviť na náš exit.

Nie je váš výber limitovaný aj tým, že vo firmách, ktoré cielite, je veľa akcionárov, ktorí do nej vstúpili v investičných kolách pred vami?

Je fakt, že ak si zoberieme klasickú životnú krivku firmy, kde na začiatku sú anjelské peniaze, potom seed money (počiatočný kapitál, pozn. red.), potom venture a napokon my, tak tá akcionárska štruktúra je rozmrvená. Samotnému zakladateľovi môže ostať slabá majorita alebo v extrémnej situácii dokonca už len minorita. Druhým problémom sú premrštené valuácie firiem, pri ktorých do nich vstupovali investori pred nami. My chceme do firiem vstupovať pri realistickej valuácii a zároveň chceme, aby bol v štruktúre zakladateľ so silnou pozíciou – kapitálovo a emočne zainteresovaný.

O koľkých slovenských firmách je v prípade možného investovania cez private equity reč?

Keď si dáme dokopy finančné ukazovatele, doterajšie hospodárske výsledky a akcionársku štruktúru, tak na Slovensku hovoríme štatisticky o desiatkach alebo nižších stovkách firiem. Problém nastáva v tom, že na to aby bola firma vo vhodnom stave na private equity, musí zohrať úlohu veľa aj subjektívnych faktorov, o šťastí ani nehovoriac. Nehovoriac o tom, že každý private equity fond má definovanú minimálnu veľkosť investície, čo v slovenských podmienkach znamená komplikáciu pre veľké medzinárodné fondy a výrazným spôsobom to „zmenšuje rybník“.

Máte presne pomenované sektory firiem, na ktoré cielite?

Pozeráme sa na všetky sektory, čo je opäť dané veľkosťou trhu. Sme bežcami na dlhé trate a ak z diskusie nebude private equity investícia, možno nájdeme iné prieniky a stretneme sa neskôr. Platí to pre všetky firmy s výnimkou  problematických sektorov ako sú sex, hazardné hry a podobne.

Existuje ešte iná červená línia, pre ktorú vyraďujete firmy na začiatku výberu?

Máme ju určenú pomerne striktne. Je to nekalé podnikanie, podvody, daňové a odvodové problémy, problematická komunikácia. Plus netransparentné pozadie a história firmy, teda negatívna reputácia. Červená línia sa môže objaviť aj počas negociácií a due diligence. Ak takéto niečo nastane, okamžite to odkomunikujeme potenciálnemu partnerovi.

Príklady firiem, do ktorých investoval Eterus Capital

Sygic

Do známeho slovenského vývojára GPS navigačných aplikácií investoval Eterus Capital prvýkrát v roku 2011. Následne bolo treba čeliť viacerým výzvam – technologickým gigantom ponúkajúcim mapy zadarmo, rozšíreným možnostiam offline máp alebo výraznému nástupu smartfónov. V roku 2019 prišlo k odpredaju časti podielu spoločnosti Eurowag, ktorá patrí medzi európskych lídrov riadenia komerčného podnikania v cestnej doprave. Eterus Capital v súčasnosti vlastní v Sygicu menší podiel.

Saneca Trade – Indulona/Parexyl

Bývalá hlohovecká Slovakofarma (v súčasnosti Saneca Pharmaceuticals) mala v portfóliu popri liekoch aj značky Indulona a Parexyl. Vďaka investícii od Eterus Capital vznikla nová obchodná spoločnosť Saneca Trade, zameraná na vývoj a predaj kozmetických výrobkov. Indulona mohla následne rozšíriť portfólio o telové mlieka či krémy a reštartovať svoju pozíciu na novom trhu. Firma bola po úspešnom reštarte predaná gréckej nadnárodnej spoločnosti Sarantis Group. Transakcia je uvádzaná ako príklad ukážkového vstupu a exitu PE investora, z ktorého profitovali všetky zúčastnené strany. Eterus Capital vložil finančné zdroje a know-how pri nastavení investičného príbehu a po úspešnom exite zhodnotil svoju investíciu a Saneca Pharmaceuticals získala financie na rozvoj primárnej výroby farmaceutických produktov.

Groupsolver

Slovenská inovatívna firma, pôsobiaca v americkom San Diegu. Groupsolver poskytuje firmám nástroje na marketingové prieskumy s unikátnym využitím AI. Medzi jej klientov patria značky ako Amazon, Adidas, Lenovo, či General Mills. Eterus Capital do firmy prvýkrát investoval v roku 2020, minulý rok pridal ďalší kapitál.

MTBIKER

K investícii do MTBIKERA prišlo v decembri 2022. Jeden z najväčších cyklistických portálov v strednej Európe navštevuje približne 120-tisíc návštevníkov mesačne. Od roku 2014 prevádzkuje vlastný e-shop. Zároveň slúži ako informačné médium, ktoré prináša novinky o dianí v cyklistickom svete pre rastúcu komunitu vyše 200-tisíc registrovaných používateľov. V roku 2022 mal tržby približne 14 mil. eur, plán na rok 2023 je na úrovni 17 mil. eur. Firma je zisková na EBITDA ako aj net profit úrovni, má dlhodobo budovanú komunitu s opakovateľnými nákupmi a atraktívnymi nákladmi na akvizíciu zákazníkov. Primárnym investičným mottom partnerstva s Eterus Capital je konsolidácia sektora v regióne strednej a východnej Európy.

Nie sú firmy prekvapené, keď sa s nimi už v úvode debát bavíte o exite?

Tie, ktoré cielime, to väčšinou chápu. No napriek tomu sme v definícii našich očakávaní veľmi presní. Potrebujeme, aby firma jasne a zreteľne chápala, že private equity je o silnom partnerstve. Zároveň musí byť zrejmé, že alfou a omegou private equity, je zhodnotenie podielu a výnos na základe kapitálového zisku z predaja.

K dispozícii je stále približne 10 miliónov eur

Vo vašich prezentáciách komunikujete výšku investície od pol milióna do 5 miliónov eur a očakávanú dĺžku partnerstva 5-7 rokov. Od čoho sa to odvíja?

Päť až sedem rokov je dostatočný čas na to, aby bola firma dostatočne motivovaná, no zároveň nebola pod zbytočným tlakom. Chceme, aby mala priestor na rozvoj. Keďže náš profit prichádza až v momente exitu, musíme dať firme dostatočný čas a byť jej všestranne nápomocní, aby rástla a zvyšovala svoju hodnotu. Súvisí to aj s tým, že po nás prichádzajú ešte väčší a sofistikovanejší investori. Skratky do kvalitného private equity nepatria.

A čo sa týka výšky investície?

Ide o kombináciu viacerých faktorov. Rozsah je pomerne veľký a odvíja sa od trhového potenciálu, hodnoty času, ktorý transakcii venujeme, až po konkurenčný aspekt voči iným fondom. Pohybovať sa medzi 0,5 – 5 miliónmi eur nám dáva zmysel aj v pomere k diverzifikácii investovaných firiem a celkovým zdrojom fondu.

Tie sú momentálne aké?

Aktuálne sa bavíme o sume približne 10 miliónov Eur. Ide o premennú veličinu, veľa záleží od toho, do koľkých firiem sa nám podarí investovať a koľko firiem divestujeme.

Koľko ľudí sa zúčastňuje transakčného procesu za Eterus Capital?

Náš tím tvorí asi 15 profesionálov. Každý prináša do partnerstva inú pridanú hodnotu počas celej fázy životnosti. V podstate platí, že ak sa niekto dostane do kontaktu s firmou na začiatku procesu, chceme, aby pri nej zotrval čo najdlhšie a aby rástla aj jeho seniorita. Private equity je v podstate remeslo, kde napredujete skúsenosťami a reálne zažitými príbehmi. To čo funguje na papieri, môže byť v biznise úplne iné. Skúsenosť treba budovať a k tomu najlepšie pomáha, ak zažijete čo najdlhšiu trajektóriu firmy spolu s jej majiteľmi.

Ak je private equity remeslo, tak aké sú jeho nuansy?

Ide hlavne o skúsenosť nadobudnutú rokmi v biznise. Vďaka nej si vieme relatívne rýchlo interne povedať, ktoré projekty dávajú zmysel. Taktiež vieme identifikovať bolestivé miesta a prediskutovať ich na začiatku debát v záujme šetrenia času na obidvoch stranách. Sme tak trochu v pozícii diablovho advokáta, kedy kladieme otázky aj ohľadom situácií, ktoré sa niekomu môžu zdať hypotetické. No po skúsenostiach s COVID-om alebo vojnou na Ukrajine všetci vidíme, že hypotetické nie je skoro nič.

Eterus Capital investoval do spoločnosti HOPIN v roku 2019 (zdroj foto: HOPIN)

Môžete uviesť príklad?

Viem byť konkrétny pri HOPIN-e. Do firmy sme vstupovali v roku 2019, kedy ako taxislužba dosahoval zaujímavé čísla. Zrazu prišiel COVID aj s lockdownami. Ľudia ostali doma a biznis ostal paralyzovaný. Okrem rýchlych riešení typu roznáška jedla a kuriérske služby, sme sa na HOPIN museli pozrieť novou optikou. Do firmy sme získali Richarda Lörincza, ktorý rozšíril koncept MaaS (Mobility as a Service, pozn. red.), čo je integrácia rôznych foriem dopravných služieb do jedného systému. Takže aktuálne môžu ľudia cez HOPIN platiť za parkovanie alebo kúpiť si lístok na autobus.

Vo výsledku chceme takto zintegrovať čo najviac služieb, aby človek mohol komfortne vyriešiť dopravu cez jednu aplikáciu. Zároveň rozvíjame white-label prístup, máme klientov v exotických lokalitách ako Sýria, Nigéria, Etiópia. Aktuálne prekladáme aplikáciu do španielčiny, kvôli trhu v Latinskej Amerike. Vieme, že starý svet zomrel a musíme sa adaptovať na nové podmienky. Tých príkladov adaptácie by bolo z jednotlivých portfólií firiem množstvo.

Eterus Capital je fond, kde je partnerom  Slovak Business Agency (SBA) a manažérom  WOOD & Company. Ako profitujete z týchto spojení?

Napriek rozšírenému kritickému naratívu voči štátnym inštitúciám, máme s SBA dlhodobo korektný vzťah. Agentúra disponuje bohatou sieťou regionálnych aktivít na podporu podnikania a taktiež cennými dátami o firemnom prostredí. Zároveň aktívne vstupuje do legislatívnych procesov, cez ktoré sa snaží prispievať k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Čo sa týka WOOD & Company,  ide o investičnú a finančnú skupinu, ktorá má viac ako 30-ročné know-how z oblasti obchodovania s cennými papiermi, investičného bankovníctva, private equity alebo M&A (fúzie a akvizície firiem, pozn. red.). Hodnota aktív pod správou skupiny presahuje sumu hodnotu 4,5 miliardy eur a zároveň patrí k najväčším obchodníkom na stredoeurópskych kapitálových trhoch.

Vráťme sa ešte k Eterus Capital. V čo je jeho najväčšia pridaná hodnota?

Odhliadnuc od samotného kapitálu, si myslím, že je to náš hands-on prístup. Verím, že naša komunikácia nie je redukovaná na posielanie excelovských tabuliek a následné „dávanie rozumov“. Spoločne nám ide o beh na dlhé trate a uvedomujeme si, že k tomu potrebujeme aj veľkú dávku trpezlivosti. Myslím, že pre firmy vieme byť partnermi v pravom zmysle slova.

Viac informácií na www.eterus.sk

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie