Denník N

Vieme, čo by ste mali zaplatiť po výplate ako prvé!

Hypotéka, pôžička, účty za energie. Platby, pred ktorými neutečieme a platíme ich hneď po výplate.

So zvyšnými peniazmi hospodárime ako najlepšie vieme. Ak však potrebujete nejaké financie odložiť, neurobte túto chybu. Odkladať si na konci mesiaca, tesne pred výplatou je naša bežná prax. Lenže v tej dobe už väčšina z nás nemá na účte nič, a tým pádom si ani nič neodložíme.  Práve preto by sme si mali odkladať peniaze skôr, po výplate. Ak vám to príde ťažké, uvedomte si jednu vec. Tieto peniaze neposielate preč, ale sebe.

To, že si potrebujeme odkladať peniaze na horšie časy, sme si uvedomili až keď naozaj prišli. Doteraz sme nekontrolovane míňali, v dobe lacných pôžičiek bolo totiž jednoduchšie sa zadĺžiť, než si odkladať.

Prečo si mám tvoriť rezervu?

Každá rodina či jednotlivec, ktorí majú príjem, by si mali odkladať a vytvárať tak rezervu na horšie časy. Potrebujeme si totiž tvoriť majetok, či už na osobné a rodinné ciele do budúcnosti, ale zároveň aj myslieť na dôchodok.

Treba si uvedomiť, že najdôležitejšie sú:

  • pravidelnosť odkladania peňazí,
  • dôslednosť,
  • vytrvalosť,
  • neodkladať toto rozhodnutie (čím skôr začnete, tým skôr si viete vytvoriť požadovanú rezervu)

Na to, aby ste v tom boli úspešní potrebujete poznať svoje príjmy a výdavky. Analýzu si môžete spraviť aj na základe výpisov z účtu, alebo sledovať a zapisovať si všetky výdavky aspoň počas 3 mesiacov. Výdavky následne viete rozdeliť na tie nevyhnutné, ako sú platby za bývanie, potraviny, rôzne splátky úverov, či poistenia a potom takzvanú kategóriu zábava, ktorú viete ovplyvňovať.

Aké máte možnosti

Ideálne je, ak máte konkrétne ciele, na ktoré si potrebujete odložiť určitú sumu. Od relatívne krátkodobých, ako je kúpa nového auta, bytu alebo štúdium detí až po tie dlhodobé, ktorým je zabezpečenie sa na dôchodok. Finančnú rezervu by ste mali mať  6 mesačných výdavkov. Keďže ju potrebujete mať  rýchlo k dispozícii, ideálne je si zriadiť sporiaci účet. Peniaze môžete kedykoľvek vybrať bez poplatkov za predčasný výber.

Vo VÚB máte teraz možnosť zhodnotiť svoje peniaze aj na termínovanom vklade s výhodným úročením 1,8 % p.a. pri dobe viazanosti 3 roky a s minimálnym vkladom už od 99 eur. Alebo teraz veľmi populárny Prémiový vklad s garantovanou úrokovou sadzbou, za predpokladu dodržania doby viazanosti, a k nej možnosťou získania bonusového úroku. Aktuálne je v ponuke IV. emisia s úrokovou sadzbou až do 3% p.a.

Ak už máte našetrenú určitú čiastku, je dobré sa zamyslieť nad jej zhodnotením. Môžete si vybrať z viacerých foriem. Pre odvážnejších klientov ponúka VÚB banka napríklad Kombiprodukt, ktorý v sebe spája dva produkty – 1/3 vkladu sa uloží na 12 mesiacov do termínovaného vkladu s úrokom až 4,4% p.a. a zároveň 2/3 vkladu investujete do vybraných podielových fondov na dlhší časový horizont, kde pri niektorých fondoch máte stále výhodnejší vstupný poplatok oproti jednorazovej investícii.

Ak vám to situácia dovoľuje, môžete si súčasne nastaviť pravidelné mesačné investovanie menších čiastok prostredníctvom investičného sporenia, kde zvážite svoj cieľ, časový horizont, ale aj mieru rizika, ktoré ste ochotní podstúpiť, čím celkovo zvýšite svoju investíciu a získate tak možnosť dosiahnuť vyššie zhodnotenie v budúcnosti a vyhnete sa tým nesprávnemu načasovaniu vašej investície.

Viac informácií ako si odkladať peniaze získate na https://www.vub.sk/ludia/sporenie/setrenie.html.

Marketingová komunikácia spoločnosti VÚB, a.s. S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii. Viac informácií o produkte, jeho zložení, rizikách spojených s investovaním a aspektoch udržateľnosti, vrátane dokumentov, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia (najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Predajný prospekt, Štatút, Zodpovedné investovanie), nájdete na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s.

Viac informácií o produkte Prémiový vklad, ktorý predstavuje štruktúrovaný vklad v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) a rizikách s ním spojených (a presné podmienky získania bonusového úroku) nájdete v produktovej dokumentácii dostupnej  na  www.vub.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

    Ekonomika, Slovensko

    Teraz najčítanejšie