Denník N

Európska komisia si všimla nízke platy našich učiteľov

Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič
Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Brusel vo svojej pravidelnej hodnotiacej správe upozorňuje, že výsledky nášho vzdelávania sú slabé, nemocnice sa stále zadlžujú a súdy konajú pomaly.

Európska komisia v najnovšej hodnotiacej správe našej krajiny hovorí, že Slovensko dosiahlo v mnohých oblastiach za rok iba malý pokrok a problémy krajiny sa v podstate nemenia.

Podobne ako vlani aj teraz hovorí, že máme čo zlepšovať v zdravotníctve aj školstve. Krajinu trápi dlhodobá nezamestnanosť, nízka vymožiteľnosť práva (pomalé súdy) a rôzne administratívne prekážky pri podnikaní.

Európska komisia tvrdí, že Slovensko dosiahlo „obmedzený pokrok“ pri plnení odporúčaní, ktoré nám dala vlani.

Pozrite si, čo Brusel zistil a kde vidí priestor na zlepšenie:

  • Dane. Európska komisia si všimla, že opatrenia na boj proti daňovým podvodom prispeli k zlepšeniu výberu daní. Ale na DPH štát stále nevyberá toľko, čo by mohol, a to naznačuje, že v daňovej disciplíne v oblasti DPH máme stále nedostatky. Komisia nám odporúča posilniť kontrolné kapacity, zlepšiť presnosť vymeriavania dane a zvýšiť dobrovoľnú daňovú disciplínu daňovníkov. Bruselskí úradníci tiež upozorňujú, že štát dáva silný dôraz na výber DPH, no zanedbáva iné oblasti. Napríklad finančná správa investovala nemalé prostriedky do IT systémov, ktoré nie sú integrované s ostatnými inštitúciami. Stále nie je dokončený systém UNITAS. Brusel opakovane upozorňuje na nízke zdaňovanie majetku na Slovensku.
  • Zdravotníctvo. Výdavky na zdravotnú starostlivosť sú relatívne nízke, no budú hlavným faktorom predpokladaného zvyšovania nákladov súvisiacich so starnutím obyvateľstva. Brusel upozorňuje aj na to, že niekoľko verejných nemocníc je naďalej v zlej finančnej situácii, čo môže súvisieť s nedostatkami pri verejnom obstarávaní. Komisia upozorňuje aj na pomalý pokrok v oblasti elektronického zdravotníctva a zavádzania systému platieb na základe skupín diagnóz. To, že všeobecní lekári si nedostatočne plnia svoju úlohu prvotného kontaktu, spôsobuje, že pacienti sa uchyľujú k nákladnejšej špecializovanej starostlivosti. Pri ukazovateľoch zdravotného stavu máme v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ naďalej slabé výsledky.
  • Trh práce. Problémom je naďalej vysoká dlhodobá nezamestnanosť. Máme tiež výrazné regionálne rozdiely v nezamestnanosti. Ústredie práce by mohlo robiť viac pre podporu dlhodobo nezamestnaných a viac sa zamerať na pomoc zraniteľným skupinám: to sú najmä pracovníci s nízkou kvalifikáciou, mladí pracovníci, marginalizovaní Rómovia a matky s malými deťmi. Daňovo-odvodové zaťaženie pracovníkov s nízkymi príjmami je na Slovensku naďalej pomerne vysoké. Brusel však chváli zníženie zdravotných odvodov pre ľudí s nízkymi príjmami.
  • Vzdelávanie. Výsledky v oblasti vzdelávania sú neuspokojivé a v medzinárodnom porovnaní výrazne zaostávame. Nízka atraktivita učiteľského povolania neprospieva zlepšovaniu kvality výučby. Brusel tvrdí, že nízke platy zostávajú jedným z faktorov spôsobujúcich, že učiteľstvo je pre talentovaných mladých ľudí neatraktívnou kariérnou voľbou.
  • Verejné obstarávanie. Komisia nám vytýka, že technické špecifikácie tendrov sú často šité na mieru konkrétnym uchádzačom. Problémom je aj nedostatočné zameranie na kvalitu a časté využívanie kritérií, pri ktorých je dôležitá „len cena“. Vysoký podiel zákaziek zadávaných prostredníctvom rokovacieho konania bez zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk obmedzuje súťaž.
  • Podnikateľské prostredie. Stále platí, že mu škodia rôzne administratívne a regulačné prekážky. Zdĺhavé a zložité súdne postupy bránia vymožiteľnosti zmlúv a využívaniu konkurzných konaní. Podnikatelia sa v rôznych prieskumoch stále ponosujú na časté zmeny a nepriehľadnosť legislatívy a zložité administratívne postupy, ktoré môžu odrádzať od prílevu nových investícií. Brusel však tvrdí, že sa prijímajú opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia. Takým je napríklad zjednodušená akciová spoločnosť.
  • Súdy. V súdnictve sa hromadí množstvo nevybavených prípadov v občianskych a obchodných veciach. Brusel tiež tvrdí, že prebiehajúce bezpečnostné previerky týkajúce sa spôsobilosti sudcov vyvolávajú pochybnosti o nezávislosti súdneho systému, ktorá sa považuje za nízku.
  • Doprava. Fragmentovaná sieť cestných komunikácií škodí investíciám najmä v stredoslovenskom a východoslovenskom regióne a zvyšuje regionálne hospodárske rozdiely.
  • Energie. Brusel opäť upozorňuje na vysoké ceny elektrickej energie, ktoré zahŕňajú viaceré subvencie. Považuje to za zásadnú výzvu pre slovenský priemysel.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie