Denník N

Kaufland otvoril obchod bez kolaudácie, tvrdí, že riziko nehrozí

Kaufland. Foto N – Denisa Čimová
Kaufland. Foto N – Denisa Čimová

Stavebný úrad v Zlatých Moravciach prerušil pre závažné nedostatky kolaudačné konanie na predajňu Kauflandu. Reťazec ubezpečuje, že stavba neohrozuje zdravie zákazníkov a zamestnancov.

Reťazec Kaufland otvoril koncom koncom februára ďalšie dve predajne na Slovensku. Jednu z nich – v Zlatých Moravciach, však otvoril bez toho, aby mal kolaudačné rozhodnutie na túto stavbu.

Vedenie mesta potvrdilo, že prevádzka ešte stále nemá kolaudačné rozhodnutie. Vraví, že kolaudačné konanie prerušil úrad na 30 dní, pretože dostal z inšpektorátu práce nesúhlasné stanovisko s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

„V stanovisku sa uvádza, že ide o závažné zistené nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb. Lehota začína plynúť odo dňa prevzatia rozhodnutia o prerušení stavebníkom,“ uviedlo vedenie mesta v stanovisku.

Mesto ako príslušný stavebný úrad hneď po doručení nesúhlasného stanoviska nariadilo vykonať štátny stavebný dohľad. Vyzvalo stavebníka, aby s okamžite zastavil užívanie stavby a odstránil nedostatky stanovené inšpektorátom práce.

Kaufland však nevidí dôvod na to, aby svoju novú predajňu v Zlatých Moravciach zatvoril. Tvrdí, že za skolaudovanie budovy je stále zodpovedný generálny dodávateľ stavby.

„Naša spoločnosť má za to, že prevádzka nepredstavuje riziko či ohrozenie pre zákazníkov ani zamestnancov. Všetky súčasti stavby a zariadenia sú riadne certifikované a požadované doklady z úradných skúšok a revízií boli úradom riadne predložené. Únikové cesty z prevádzky sú riešené v zmysle zákona,“ uviedol pre Denník N hovorca reťazca Martin Gärtner.

Dodal, že pri výstavbe prevádzok Kaufland striktne dodržiava zákony. „Pred otvorením predajne v Zlatých Moravciach nič nenasvedčovalo tomu, že by mohli vzniknúť prekážky v kolaudačnom rozhodnutí, všetky súvisiace skúšky a revízie prebehli bez pripomienok,“ povedal.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Problémy Carrefouru

Ekonomika

Teraz najčítanejšie