Denník N

Jahnátek chce narýchlo určiť, aké potraviny majú kupovať jedálne (zoznam podmienok)

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Nastavenie podmienok pre kúpu surovín do jedální treba riešiť detailnejšou diskusiou a už s novou vládou, vraví Potravinárska komora Slovenska.

Krátko po voľbách a narýchlo sa snaží minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek (Smer-SD) písomne upraviť, čím by sa mali riadiť pri obstarávaní potravín školské jedálne, ale aj iné zariadenia hromadného stravovania, ktoré patria pod štát či VÚC. Dva dni po voľbách totiž predložil na pripomienkovanie Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie.

„Keďže existuje priame prepojenie medzi bezpečnosťou a kvalitou potravín, ktoré konzumuje obyvateľstvo, a jeho zdravím a starostlivosťou o zdravie, je nevyhnutné zadefinovať požiadavky na bezpečnosť a kvalitu hlavných skupín potravín,“ píše.

Predložené zásady majú pravidlá nákupu stanoviť. Z ich znenia vyplýva, že by mali jedálne pri obstarávaní preferovať čerstvé potraviny, ideálne z domácej produkcie.

Ministerstvo tvrdí, že ich treba prijať v skrátenom medzirezortnom konaní, odvoláva sa na „časovú tieseň“. Urýchlené schvaľovanie odôvodňuje Jahnátkov rezort tým, že „situácia v obstarávaní potravín najmä v prípade školského stravovania si vyžaduje neodkladné riešenie“.

Aj preto dostali ministerstvá a ďalšie organizácie na zaslanie pripomienok k materiálu len niekoľko dní. Pripomienkové konanie sa uzatvára už dnes.

Na otázku Denníka N, či ich chce Jahnátek predložiť na najbližšie rokovanie končiacej Ficovej vlády, ministerstvo neodpovedalo.

Treba to schváliť rýchlo?

Na neodkladné a naliehavé riešenie obstarávania potravín pre hromadné stravovanie pritom Potravinárska komora Slovenska nevidí dôvod. „Domnievame sa, že štátu v danej oblasti nehrozia bezprostredne žiadne ekonomické, ani iné škody. Naopak, nedostatočná komunikácia môže spôsobiť škody domácim podnikateľom, najmä však malým a stredným podnikom,“ reagoval pre Denník N prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay.

Komora, ktorá združuje výrobcov potravín, nevidí dôvod ani na skrátené pripomienkové konanie. Pripomína, že je po voľbách a Slovenská republika bude mať v krátkom čase novú vládu. 

„Myslíme si, že nastavovanie podmienok pre dodávanie surovín do školských jedální by sa malo riešiť detailnejšou diskusiou so zainteresovanými subjektmi a už novou vládou. Dokumenty strategického charakteru by rozhodne nemali byť šité horúcou ihlou,“ dodal Poturnay.

Opačný názor má Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ktorá združuje aj farmárov a pestovateľov a jej členské zväzy sa aj podieľali na tvorbe zásad.

„Tento  materiál podporujeme, a to aj v skrátenom legislatívnom konaní, pretože otázka bezpečnosti a kvality potravín musí byť spojená s otázkou čerstvosti. Uvedený materiál len podporuje naše dlhodobé tvrdenia, výzvy, aby sa otvorila intenzívnejšia komunikácia na úrovni vlády a zriaďovateľov škôl a školských zariadení na zabezpečenie stravovania detí a mládeže z potravín, ktoré sú čerstvé a kvalitné,“ uviedla pre Denník N hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Uprednostniť ich nemôžu, ale…

Ministerstvo v dokumente píše, že cestou ku kvalitnému stravovaniu je kontrolovaná kvalita vstupných surovín, zachovanie výroby jedál a nápojov z čerstvých surovín a používanie komodít najvyššej kvality. Zároveň však priznáva, že treba podporiť spotrebu slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov prostredníctvom štátnych a verejných inštitúcií formou ich prioritného nákupu.

Jahnátkovo ministerstvo, ktoré chce pomôcť domácim poľnohospodárom a potravinárskym podnikom, si uvedomuje, že pri nákupe potravín pre jedálne nemôže uprednostňovať suroviny a potraviny domáceho pôvodu, pretože by to mohol spochybniť Brusel. Napriek tomu však zakotvilo v zásadách pre hromadné stravovanie podmienky, ktoré by mali mnohé potraviny z cudziny vylúčiť.

O tom, že by mali jedálne preferovať pri obstarávaní potraviny z domácej produkcie, Jahnátek nehovorí prvýkrát. Už v roku 2012 spolu s premiérom Robertom Ficom vyzývali na taký výber dodávateľov pre štát, pri ktorom by boli niektorí uchádzači zvýhodnení pred ostatnými.

Jahnátek žiadal školské jedálne, aby varili len zo slovenských surovín. Tvrdil, že už vydal pokyn, aby ministerská jedáleň nakupovala vždy iba domáce potraviny.

Čerstvé a so značkou kvality

Teraz v zásadách pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín odporúča, aby školské jedálne, ale aj iné štátne zariadenia hromadného stravovania dali pri nákupe prednosť čerstvým, nie mrazeným potravinám. Teda nabáda, aby kupovali čerstvé mäso, nie mrazené a čerstvé pečivo uprednostnili pred dopekaným.

Pri takýchto potravinách, ktoré majú aj kratšiu trvanlivosť, je pritom vyššia pravdepodobnosť, že budú podchádzať od domácich producentov.

Pri niektorých potravinách navrhuje kupovať potraviny len z kruhu niekoľkých desiatok kilometrov od jedálne. Pri väčšine určuje, aby boli do jedálne dodané krátko po dni výroby, zdôrazňuje aj to, že by mali dostať prednosť potraviny so Značkou kvality či s obdobnou značkou.

„Pri zabezpečovaní surovín pre hromadné stravovanie je nevyhnutné potraviny nakupovať v najvyššej kvalite, s vysledovateľnosťou pôvodu, zohľadňovať ich sezónnosť, preferovať potravinárske produkty regionálnych výrobcov a zachovávať ich vlastnosti tak, aby zabezpečovali výživové potreby stravníkov,“ tvrdí ministerstvo.

Dodáva, že aj keď pri platnej legislatíve jedálne nemôžu uprednostňovať potraviny domáceho pôvodu, pre zachovanie čerstvosti je vhodné skrátiť odbytový reťazec, eliminovať poškodenie potravín alebo surovín spôsobené dlhotrvajúcim dovozom.

Čo navrhujú – minimálne požiadavky

Mäso a mäsové výrobky:

 • robiť obstarávanie zvlášť pre hydinové a ostatné mäso a zvlášť pre hydinové výrobky a mäsové výrobky,
 • nerobiť spoločné obstarávanie pre mrazené výrobky, ale robiť samostatné obstarávanie pre hydinové mäso a samostatné pre ryby, samostatné pre zeleninu,
 • do zmluvných podmienok zakotviť možnosť okamžitej výpovede pri porušení podmienok,
 • preferovať tovar so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou napríklad Značkou kvality SK, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,
 • nakupovať čerstvé mäso, nie mrazené hydinové, bravčové, hovädzie,
 • pri čerstvom mäse žiadať dodávku v prvej tretine doby spotreby vyznačenej na tovare, pri mäsových výrobkoch v prvej pätine z doby spotreby,
 • trvať na mäsových výrobkoch bez farbív, bravčových a hovädzích bez konzervačných látok a zahusťovadiel viažucich vodu.

Mlieko a mliečne výrobky

 • preferovať tovar so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou Značkou kvality SK či podobnou značkou,
 • vyžadovať doloženie úradne overeného rozhodnutia o schválení prevádzky ŠVPS, čestného prehlásenia dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení prevádzky,
 • preferovať pasterizované mlieko, s minimálnym obsahom tuku 1,5%,
 • vyžadovať dodávku v prvej pätine z doby spotreby vyznačenej na tovare,
 • preferovať syry bez rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných prísad,
 • jogurty a kyslomliečne výrobky s obsahom minimálne 10 na šiestu viabilných mliečnych baktérií probiotického charakteru v 1 ml, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných látok,
 • ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky s minimálne 90 % mliečnej zložky a max. 7 % cukru (v prípade školského stravovania) alebo medu, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných látok.

Mlynské a pekárenské výrobky:

 • preferovať tovar so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou napríklad Značkou kvality SK, prípadne podobnou značkou,
 • chlieb a pečivo kupovať iba čerstvé, nedopekané, bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel, vyžadovať dodávku v prvej polovici z doby spotreby,
 • uprednostniť dodávateľa v okruhu maximálne 70 kilometrov,
 •  cestoviny kupovať bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel,
 • v prípade sušených cestovín a mlynských výrobkov vyžadovať dodávku v prvej tretine doby spotreby,  v prípade čerstvých cestovín v prvej polovici doby spotreby,
 • mlynské výrobky obstarávať bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel.

Ovocie, zelenina a zemiaky:

 • preferovať výrobky mierneho pásma so zvýšenou úrovňou kontroly od výroby až po ponúkanie na predaj, napríklad pod Značkou kvality SK,
 • vyžadovať doklad o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou vydaný ŠVPS a doklad o vykonanom rozbore plodov na prítomnosť nežiaducich látok (ťažké kovy, rezíduá pesticídov, dusičnany) akreditovaným laboratóriom alebo výskumným ústavom.
 • v prípade ovocia preferovať produkty z integrovanej či ekologickej produkcie, v prípade nedostupnosti odoberať produkty konvenčnej produkcie, pri sezónnych produktoch preferovať čerstvé produkty zo spádovej oblasti škôl,
 • preferovať čerstvé šťavy s obsahom 100 % ovocia mierneho pásma alebo zeleniny, bez pridaného cukru, sladidiel, farbív, aróm a konzervačných látok, sirupy s minimálne 50% ovocnej zložky, bez prídavku syntetických sladidiel, farbív a aróm, bez konzervačných látok,
 • zemiaky odoberať z konvenčnej produkcie, v prípade ponuky produktov z integrovanej alebo ekologickej produkcie preferovať tieto produkty, pri sezónnych produktoch preferovať čerstvé produkty zo spádovej oblasti škôl, skladované musia byť tieto bez použitia chemických konzervačných látok a prostriedkov proti klíčeniu.

Vajcia:

 • preferovať tovar so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou napríklad Značkou kvality SK, prípadne podobnou značkou,
 • kupovať iba vajcia pochádzajúce zo schválených a z kontrolovaných chovov,
 • žiadať doloženie úradné overeného rozhodnutia o schválení farmy pre chov nosníc vydané ŠVPS, čestného prehlásenia dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení farmy,
 • žiadať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako jedna sedmina – trvať na dodaní čerstvých vajec nie starších ako 4 dni

Konzervárenské výrobky

 • preferovať tovar so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou napríklad Značkou kvality SK
 • mali by byť bez pridaných konzervantov, syntetických sladidiel, farbív a dochucovadiel,
 • vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynulo viac ako jedna tretina.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie