Denník N

O zmazaní dlhov prevádzkovateľa Carrefouru sa bude rokovať 6. júna

Foto N – Denisa Čimová
Foto N – Denisa Čimová

Svoje pohľadávky do reštrukturalizácie firmy Retail Value Stores prihlásilo viac ako sto veriteľov, celková výška vyčísleného dlhu sa bude rátať v miliónoch eur.

Schôdza veriteľov, ktorým dlhuje peniaze spoločnosť Retail Value Stores, prevádzkujúca päť predajní Carrefour na Slovensku, bude začiatkom júna. Správca reštrukturalizácie Ladislav Barát z Nitry ju zvolal na 6. júna do veľkej sály kultúrneho domu Nivy v Bratislave.

Vyplýva to z oznamu, ktorý dnes vyšiel v Obchodnom vestníku.

Prezentácia veriteľov sa začne už od 8:30 h, samotná schôdza potom voľbou veriteľského výboru o 10:00 h.

Čo treba na schôdzi predložiť:

  • doklad totožnosti,
  • štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti,
  • zástupcovia veriteľov plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti . 

Firmám a jednotlivcom, ktorí spolupracovali s firmou Retail Value Stores a nedostali od nej zaplatené, sa už kráti čas na prihlasovanie pohľadávok. Podľa zákona tak totiž môžu urobiť len do 30 dní od povolenia začatia reštrukturalizačného konania. Oznámenie o povolení reštrukturalizácie spoločnosti Retail Value Stores bolo pritom v Obchodnom vestníku zverejnené 29. marca tohto roku.

Reštrukturalizačný správca by mal podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii zostaviť zoznam prihlásených pohľadávok do 10 dní po uplynutí lehoty na ich prihlásenie. Ladislav Barát predpokladá, že by ho mohol mať hotový na budúci týždeň. 

To, koľko veriteľov si prihlási pohľadávky a v akej výške, zatiaľ nie je známe. Reštrukturalizačný správca pre Denník N len naznačil, že už dostal viac ako sto prihlášok.

K celkovej sume, akú môžu vyčíslené pohľadávky dosiahnuť, sa však nemohol vyjadriť. Nepotvrdil tak, ale ani nevyvrátil sumu dobre informovaného zdroja, že by celková dlžná suma spoločnosti Retail Value Stores voči všetkým subjektom mohla dosiahnuť až sedem miliónov eur.

No z informácií, ktoré boli zverejnené zatiaľ čiastkovo, vyplýva, že by sa celková výška pohľadávok mohla na milióny rátať.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora k 19. aprílu predbežne vyčíslila, že za 22 potravinárskych firiem dosahuje dlh viac ako 932-tisíc eur. Táto suma však podľa hovorkyne Jany Holéciovej je bez úrokov, úrokov z omeškania, poplatku z omeškania či nákladov spojených s jej uplatnením.

Na pokutách a poistnom Sociálnej poisťovni ostal dlžný prevádzkovateľ Carrefouru podľa zverejnených informácií viac ako 2,5 milióna eur.  Ministerstvo pôdohospodárstva pre TASR spresnilo, že si bude uplatňovať pohľadávku vo výške viac ako 2,23 milióna eur, ktorú spoločnosť Retail Value Stores mala zaplatiť a neuhradila na pokutách.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Problémy Carrefouru

Ekonomika

Teraz najčítanejšie