Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Chcel by som ukázať, že Pellegrini 2.0 posunie informatizáciu na vyššiu úroveň

Foto N – Tomáš Benedikovič

Vicepremiér pre investície Peter Pellegrini (Smer) bude šéfovať novému úradu. Pod jeho kontrolou má byť informatizácia verejnej správy aj eurofondy. Vysvetľuje, aké bude mať právomoci, ktoré kompetencie pod neho prídu, koho si k sebe zoberie a čo chce zmeniť.

Ste digitálnym lídrom. Spôsob, akým doteraz na Slovensku prebiehala informatizácia verejnej správy, odborná verejnosť kritizuje.

Môžete mať funkciu, akú chcete. Digitálny líder je funkcia, ktorú vymyslela Európska komisia. Niekde je ním bývalý režisér, v niektorej krajine novinár z IT magazínu. Nie sú to všade ľudia, ktorí majú reálnu moc, skôr by to mali byť takí propagátori moderných technológií. Mali by akoby povzbudzovať firmy, spoločnosť, štát, aby používali čo najviac digitálnej technológie. V máloktorých z 28 krajín Európskej únie má pozícia digitálneho lídra aj výkonnú moc. V mnohých krajinách nemajú ani kanceláriu, len sa tak potulujú, je to len tak naoko. Bez pečiatky a podpisu môžete akurát niekoho nabádať, ako by sa mal správať. Ale pokiaľ chcete niečo reálne presadiť, musíte mať možnosť rozhodovať aj nad prostriedkami, aj nad samotným výsledkom a implementáciou projektov. Myslím si, že teraz dochádza k dobrému skĺbeniu toho celého a mohlo by to byť vzorom aj pre mnohé krajiny. Boli by sme radi, keby to na Slovensku malo aj reálnu váhu. Uvedomujem si, že si beriem na seba veľmi veľkú ťarchu, lebo je to kritizovaná oblasť. Vo vašom denníku ste použili výraz Pellegrini 2.0, tak by som chcel ukázať, že Pellegrini 2.0 by to chcel posunúť na ďalšiu, kvalitatívne vyššiu úroveň.

Je vašou ambíciou, aby sa už nerobili IT megazákazky, teda aby sa neobstarávali naraz softvér, hardvér, licencie, aj následný servis?

Samozrejme. Máme predsa materiál, pri ktorého príprave som bol ešte ja. A to je centralizácia dátových centier. Ministerstvo financií má dnes veľmi dobre vybavené a moderné dátové centrum. Spolu s ministerstvom vnútra si vedia robiť zálohy, spĺňajúc všetky bezpečnostné opatrenia. Som veľmi rád, že máme právomoc nielen kontrolovať projekty z OPIS-u, ale budeme mať právomoc posudzovať výdavky na všetky IT projekty, teda aj zo štátneho rozpočtu. Viem si živo predstaviť, že budeme postupovať presne takto: ak chce nejaký úrad zavádzať novú službu, tak mu povieme – v poriadku, softvérovú časť si môžeš kúpiť alebo obstarať, ale nebudeš nakupovať žiaden hardvér a žiadnu serverovňu, pretože ho budeš prevádzkovať na datacentre ministerstva financií. Tam už tá infraštruktúra existuje.

Budú sa k jednotlivým IT projektom zverejňovať štúdie uskutočniteľnosti?

To sú príliš veľké detaily, no budeme chcieť byť čo najviac transparentní. Chcel by som, aby pravdepodobne na výbore, ktorý schvaľuje projekty, prebiehali riadne „hearingy“ (vypočutia, pozn. red.), keď si bude musieť dotyčný prijímateľ obhájiť, prečo taký projekt potrebuje. Musíme ho posúdiť, či bude v súlade s definitívnou IT architektúrou na Slovensku. Tam je veľký priestor na to, aby sa o štúdiách diskutovalo, aby hodnotitelia obhájili svoj posudok, prečo posúdili samotnú štúdiu ako správnu. Chcem do toho vniesť nielen transparentnosť, ale – čo je dôležitejšie vzhľadom na objem prostriedkov vynakladaných na IT – efektívnosť toho vynakladania.

Budú na tých vypočutiach aj zástupcovia tretieho sektora?

Určite áno, ja budem žiadať, aby tam boli.

Dôležitou osobou bude aj vedúci nového úradu.

Vedúci úradu spadá pod riadenie podpredsedu vlády. To je niečo podobné, ako je pán Federič na úrade vlády, takže to bude človek, ktorý bude zabezpečovať aj celý chod úradu.

Kto teda bude vaša pravá ruka?

Ešte nemám predstavu. Vymenuje ho vláda na môj návrh. Budem sa snažiť vybrať šikovného človeka, ktorý túto agendu zvládne. Musím povedať, že dnes je aj na Centrálnom koordinačnom orgáne, ktorý sa presunie na tento úrad, množstvo kvalifikovaných a šikovných ľudí, len naozaj nemali reálnu právomoc usmerňovať a koordinovať čerpanie eurofondov.

Čo všetko sa presunie pod váš úrad?

Sekcia informatizácie z ministerstva financií spolu s architektonickou kanceláriou, Centrálny koordinačný orgán, aj zložky z úradu vlády, ktoré sa zaoberali koordináciou informatizácie. Podľa vzoru ministerstva financií by sme tiež radi mali analytický útvar, ktorý tieto nadrezortné politiky bude vedieť vyhodnocovať aj reálnymi číslami, dátami a nie riadiť krajinu intuitívne.

Zostane na svojej pozícii pán Bojňanský, ktorý šéfuje sekcii informatizácie na ministerstve financií?

To je opäť otvorené. Najprv musí dôjsť k presunu a vytvoreniu nového tímu pre informatizáciu. Chcem viac zapojiť aj ľudí zo Slovensko.digital, zo SAPIE (Slovenská asociácia pre internetovú ekonomiku, pozn. red.), ktorí sú v tejto oblasti aktívni. Chcem otvoriť aj spôsob hodnotenia národných projektov, aby sme naozaj transparentne posúdili, či nám také projekty treba, či majú byť také robustné, či neexistuje jednoduchšie, aj o tretinu lacnejšie riešenie. Bol by som rád, keby sme takto najbližšie pristupovali k informatizácii verejnej správy.

Prečo sa pod váš úrad nepresunie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)?

To všetko sú ešte otvorené veci. Musíme diskutovať o tom, pod akým vplyvom zostane datacentrum, ako bude ďalej riadená NASES, ako bude riadené naše centrum pre kybernetickú bezpečnosť. To sú všetko ešte otvorené otázky, ktoré nám prinesie život.

Nový úrad má kontrolovať aj eurofondy. Bude vypisovať aj eurofondové výzvy?

Výzvy budú naďalej vypisovať riadiace orgány. Ale doteraz boli extrémne autonómne a bez kontroly, teraz sa zavádza vyšší stupeň kontroly. My ako úrad a Centrálny koordinančný orgán (CKO) tieto výzvy posúdime ešte predtým, ako sa oficiálne vypíšu, či spĺňajú náležitosti zo zákona a či sú v súlade s prioritami našej partnerskej dohody. Či neobsahujú nejaké diskriminačné podmienky, či sú dobre stanovení prijímatelia, samotná alokácia, dĺžka samotnej výzvy, a len s týmto odsúhlasením môže riadiaci orgán vypísať výzvu. Zabezpečí sa tým kontrola, aby sa nevypísali výzvy, ktoré môže Komisia spochybniť. Zároveň aby samotní úradníci a riadiace orgány neodkladali prácu – veď máme ešte čas, máme ešte tri, štyri roky. Vystavujú sa riziku, že by tam mohol prísť krízový manažment, nútená správa. Na jednej strane odkontrolujeme, aby sme sa vyhli neoprávneným výdavkom, spochybneniu výziev zo strany Komisie, na druhej strane budeme mať priamo Damoklov meč, že úradníci musia pracovať, míňať eurofondy priebežne a nie až na konci, lebo inak budú mať nútenú správu.

Aké právomoci budú mať riadiace orgány?

Riadiace orgány zostanú na ministerstvách, nedochádza k ich presunu. To sa ani nedá vo vzťahu ku Komisii meniť. Budú musieť strpieť príkazy a odporúčania CKO, to znamená nás – reálnej moci. Dodnes to bolo tak, že sme im mohli niečo odporučiť a oni mohli poslúchnuť alebo nemuseli. Riadiace orgány musia predložiť akčný plán. Ak ho nepredložia, alebo ho nedodržia a vychýlia sa v ukazovateľoch (časový harmonogram a objemový harmonogram) o viac ako 20 %, vláda môže nariadiť, že na riadiaci orgán dočasne umiestni krízový manažment od nás z CKO. To je tá nútená správa.

Zároveň ste premiérovou dvojkou, zastupovali ste ho pri schvaľovaní programového vyhlásenia vlády v parlamente.

Ja sa necítim byť žiadnou dvojkou, zastupujem pána premiéra z pozície svojej funkcie. Na niektorých oficiálnych rokovaniach, ako aj v Národnej rade alebo pri prijímaní nejakých návštev som zastupoval pána predsedu tak, ako si to žiadal, a zase niektoré veci, ako je rokovanie vlády, kontakt s koaličnými partnermi, má na starosti pán podpredseda vlády Kaliňák. Ide o ad hoc rozdeľovanie si povinností, ako si to želá pán premiér. Takže nehráme sa na žiadnu dvojku, účelom tohto rozdeľovania ani nebolo niečo také urobiť. Ja osobne sa považujem len za podpredsedu vlády a snažím sa odrobiť tú funkciu najlepšie, ako viem.

Dnes na DennikE.sk

Zdieľať

Fico prehral, návrh na presun zlata z Londýna neprešiel ani po štyroch pokusoch

Foto - TASR
Foto – TASR

Slovenské zlato zostáva vo Veľkej Británii. Parlament ani na tretí pokus a následne ani na štvrtý pokus neschválil Ficov návrh na presun zlata na Slovensko. Opäť nebol uznášaniaschopný. Danko pripustil, že bude možno zvolaná ďalšia schôdza, ale pre istotu všetkým zaželal všetko dobré. „Bolo mi cťou byť predsedom parlamentu,“ dodal.

Zdieľať

Koalícia umožnila, že na minimálnych dôchodkoch budú môcť zarábať špekulanti

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá mení pravidlá priznávania minimálnych penzií. Zmeny rušia zásluhovosť v systéme a urobia dieru v rozpočte Sociálnej poisťovne. Nárok na minimálnu penziu bude mať aj konateľ, ktorý si platí odvody z jedného eura.

Minúta po minúte

Zdieľať

Ani druhé hlasovanie o presune investičného zlata z Veľkej Británie nebolo úspešné, parlament opäť nebol uznášaniaschopný. Tretí pokus bude o 19.15 h. Ak sa nepodarí hlasovať ani vtedy, predseda parlamentu ponechá hlasovanie na zasadnutie riadnej schôdze, ak bude do volieb zvolaná.

Zdieľať

Parlament na prvý pokus neschválil uznesenie o presune investičného zlata späť na Slovensko. Parlament nebol uznášaniaschopný. Pokračovať bude o 18.50 h.

Zdieľať

Tému druhého dôchodkového piliera treba odpolitizovať. Dobré pravidlá a inštitúcie sú nástroj ako politikov udržať v zmysluplných mantineloch vo všetkých oblastiach verejnej politiky, odpovedá v Paneli expertov Štefan Kišš.

Slovenským ekonómom v Paneli expertov Denníka E sme položili otázku:

Je 15 rokov po zavedení druhého dôchodkového piliera čas nechať ho nezmenený alebo ho treba zrušiť, alebo ho treba zmeniť (ak zmeniť, tak ako)?

Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnota za peniaze MF SR

Dôchodky a zdravotníctvo sú dve najväčšie výdavkové položky. V našej čerstvej štúdii Rozpočet 2.0. – ako dostať slovenské verejné financie do prvej ligy sme ich zároveň pomenovali ako sektory, kde strácame najviac hodnoty. Lebo ich manažujeme zle, naprieč volebnými obdobiami.

Prvá výborná správa (v dôchodkovej téme) po dlhej dobe je, že dvaja z najlepších slovenských ekonómov sa chopili témy od podlahy a bez servítky nám ukazujú, o koľko sme pre to chudobnejší a ako prestať naše dôchodkové peniaze páliť hore komínom.

Pre časté a prudké pohyby sme prišli o miliardy. Na vine sú politici aj DSS – tvrdia autori. Súhlasím s nimi. Generálnou opravou môžeme svoje dôchodky z druhého piliera zvýšiť o 20 až 80 %.

Dôchodkový systém potrebuje v prvom rade stabilitu. Myslím si, že by sme ho mali stabilizovať ústavným zákonom. Jeden z autorov už raz ukázal, že sa to dá. Zákon o rozpočtovej zodpovednosti (dlhová brzda) sa osvedčil.

Ctíme si naše právo demokraticky si voliť svojich politikov. Ale nevidím dôvod, prečo túto tému neodpolitizovať. Dobré pravidlá a inštitúcie sú nástroj, ako politikov udržať v zmysluplných mantineloch vo všetkých oblastiach verejnej politiky. Navyše, odporúčania zo štúdie sú štandardom v najvyspelejších krajinách, v tomto prípade je najlepší príklad Nový Zéland.

Ale pridám, že podiel viny máme aj my, sporitelia. Je pochopiteľné, že nie každý občan sa vyzná v investovaní. Rovnako si všetci sami neopravíme auto ani nepostavíme dom, ale o stav sa zaujímame. Nízka miera záujmu o správu svojho majetku je však naozaj prekvapivá. Zvýšiť ju môžeme jasnou komunikáciou – napríklad výškou budúcich dôchodkov – a znížením administratívnych prekážok.

A potrebujeme, aby optimálnu stratégiu definoval niekto iný. Ctíme si však aj svoju slobodu. Ak chce niekto investovať ináč, nech má možnosť veľmi ľahko to urobiť (nezrozumiteľnosť a administratíva sú hlavnými ťahúňmi našej prokrastinácie). Ak však nechceme, aby pasivita znamenala chudobu, dlhopisy nemôžu byť základnou voľbou.

Odpovede ďalších ekonómov čítajte v Paneli expertov Denníka E.

Zdieľať

Metro finišuje s predajom hypermarketovej divízie Real

Metro exkluzívne rokuje o predaji divízie hypermarketov Real s konzorciom pod vedením realitnej investorskej firmy X+Bricks. Nemecký obchodník chce uzatvoriť súčasnú fázu rokovaní do konca januára.

V rámci dohody by konzorcium malo získať aj internetové stránky Real.de a 80 nehnuteľností, píše Reuters.

Naďalej plánuje prevádzkovať niektoré z vyše 270 obchodov Real. Väčšina z nich by mala byť predaná konkurentom, ako sú Kaufland, Edeka, Rewe či Tegut.

Nemecký koncern si neplánuje v Reale nechať žiadny podiel. Prípadnú dohodu budú musieť schváliť antimonopolné úrady.

Najväčším akcionárom Metra je skupina EPGC českého miliardára Daniela Křetínskeho a slovenského investora Patrika Tkáča.

Ako je na tom divízia Real:

  • roky bojuje so silnou konkurenciou na nemeckom trhu, kde dominujú diskonty Aldi a Lidl;
  • tlačí na ňu rast internetového predaja, ktorý ohrozuje hypermarkety aj na iných trhoch;
  • za 9 mesiacov fiškálneho roka jej porovnateľné tržby klesli o 0,8 percenta a Metro zaúčtovalo mimoriadne odpisy hodnoty divízie 385 miliónov eur.

Kto je kupec:

X+Bricks založil vlani Sascha Wilhelm, bývalý šéf realitnej firmy Corestate.

Špecializuje sa na investície do nehnuteľností spojených s predajom potravín, napríklad do supermarketov, diskontov a maloobchodných skladov.

Kto vypadol z hry:

Metro rokovalo o predaji Realu tiež s konzorciom na čele s firmou Redos Real Estate, rozhovory už nepokračujú.

Predaj skupine Redos kritizoval Křetínský, podľa ktorého ponúkala príliš nízku cenu.

Ponuka Redosu na rozdiel od X+Bricks počítala s tým, že Metro si v Reale ponechá určitý podiel.

Metro v skratke:

Metro má v 26 krajinách viac ako 770 veľkoobchodov Cash & Carry, ktoré zamestnávajú vyše 150-tisíc ľudí.

V uplynulom období sa zbavilo viacerých aktivít. Predalo napríklad obchodné domy Kaufhof, vyčlenilo skupinu Ceconomy zameranú na predaj spotrebnej elektroniky.

Na Slovensku Metro prevádzkuje 6 veľkoobchodných predajní s priľahlými čerpacími stanicami.

Zdieľať

Maloobchod je polroka v mínuse. Nepriaznivú sériu zrejme potiahne ďalej

Tržby v maloobchode v októbri klesli šiesty mesiac po sebe, v medziročnom porovnaní sa znížili o 3,3 percenta. Pokles výdavkov spotrebiteľov sa v posledných mesiacoch začal čoraz viac presúvať od potravín aj do nepotravinového segmentu.

V porovnaní so septembrom sa tržby maloobchodníkov, s výnimkou predaja motorových vozidiel a motocyklov, zvýšili o 0,4 percenta, informuje Štatistický úrad.

Čo vyplýva zo štatistík:

  • naďalej sa potvrdzuje, že pretrvávajúci rast miezd sa prejavuje skôr na raste úspor domácností ako na ich spotrebe, tvrdí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák;
  • pokles tržieb vo väčšinou stabilnejšom potravinovom segmente sa posledné mesiace skôr zmierňoval, v nepotravinovom sa prehlboval;
  • klesajúce tržby v nepotravinovej časti maloobchodu majú plošný charakter (v októbri klesali vo všetkých jeho zložkách okrem trhovísk).

Nižšie tržby maloobchodníkov v októbri kompenzovali ostatné zložky spotreby. 

Tržby hotelov a reštaurácií sa zvýšili o vyše 20 percent aj vďaka stimulu rekreačných poukazov.

Dynamicky rastú tržby predajcov áut a autoservisov, vo októbri medziročne o 8,7 percenta.

Aký je výhľad:

Spomalenie európskych ekonomík sa pozvoľna začína prelievať aj do domácej spotreby.

„Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by slovenské domácnosti  našli odvahu opäť zvyšovať spotrebu,“ myslí si Koršňák.

Aj v najbližších mesiacoch by mal pokračovať medziročný prepad tržieb predajcov.

Zosilniť by ho mohol slabší efekt predvianočnej nákupnej sezóny.

Zdieľať

Pellegriniho nenápadný debakel: jeho nominant mal rozdeľovať 5G frekvencie, parlament ho nezvolil

Peter Helexa Foto - TASR
Peter Helexa Foto – TASR

Premiér Pellegrini utrpel minulý týždeň porážku, keď jeho nominanta poslanci nezvolili za šéfa telekomunikačného úradu. Post, ktorý je dôležitý najmä pre delenie licencií na 5G siete, bude zrejme obsadzovať až ďalšia vláda.

Zdieľať

Vo Francúzsku má „štrajková kultúra“ silnú pozíciu. Krajina galského kohúta je na čele rebríčka štátov OECD podľa počtu štrajkových dní na tisíc obyvateľov. Povesť Francúzov potvrdzuje prebiehajúci veľký protest proti dôchodkovej reforme.

Do rozsiahleho štrajku vo Francúzsku dnes vstúpili zamestnanci štátnych železníc, mestských dopravných podnikov, aeroliniek Air France či vodiči kamiónov.

Nepracujú ani zamestnanci niektorých nemocníc, justície či hasiči.

Protesty skomplikovali dopravu najmä v okolí Paríža, do ulíc francúzskych miest vyšli tisícky ľudí, píše ČTK.

Francúzi protestujú proti reforme dôchodkového systému. Prezident Emmanuel Macron chce podrobnosti predstaviť v polovici decembra.

Podľa prieskumov so zmenami už v súčasnosti nesúhlasí takmer polovica obyvateľstva.

Cieľom reformy je zjednodušiť komplikovaný systém, ktorý sa skladá zo 42 rôznych dôchodkových plánov.

Zdieľať

Diaľničná známka s platnosťou 365 dní by mala stáť rovnako ako tá s platnosťou na kalendárny rok, teda 50 eur. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý predložilo ministerstvo dopravy do medzirezortného pripomienkového konania. Účinnosť by mala byť od 1. februára 2020. (tasr)

Zdieľať

Jesenná revízia zahraničného obchodu nepriniesla zásadnú zmenu objemov exportu, importu ani salda. Najviac sa zmenili cezhraničné toky zemného plynu a vývozno-dovozné vzťahy so Spojeným kráľovstvom, dovoz z Ruska a vývoz do Maďarska, informuje Národná banka Slovenska.

Kým väčšina brexitových dopadových odhadov vychádzala z objemu slovenského exportu do Británie vo výške 4,5 mld. eur za rok 2017, po revízii je to o miliardu menej.

Import z Británie klesol na polovicu pôvodného objemu.

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať