Denník N

Aké platy učiteľom ponúka Plavčan a koľko žiadajú oni

Učitelia protestovali za vyššie platy už vackrát. Foto N - Tomáš Benedikovič
Učitelia protestovali za vyššie platy už vackrát. Foto N – Tomáš Benedikovič

Minister školstva ukázal, koľko by mali zarábať učitelia na budúci rok, tí však žiadajú viac.

Ministerstvo školstva zverejnilo novelu zákona, v ktorej navrhuje učiteľom zvýšiť platy od septembra tohto roku. Učitelia sú nespokojní, žiadajú oveľa viac.

Návrh ministerstva je teraz v pripomienkovom konaní. Slovenská komora učiteľov dala svoj návrh platov ako zásadnú pripomienku, ministerstvo sa tak ňou bude musieť zaoberať.

Ministerstvo navrhuje, aby sa platy učiteľov zvýšili o šesť percent, tak ako im to sľúbili v programovom vyhlásení vlády. O toľko by sa mali zvýšiť platy učiteľom na základných, stredných aj vysokých školách.

Ministerstvo zatiaľ nepočíta s tým, že by sa plošne zvyšovali platy nepedagogickým zamestnancom, ktorých zárobky sú dnes často len o niečo vyššie, než je minimálna mzda. Odbory to podľa denníka Pravda kritizujú, žiadali, aby aj nepedagogickí zamestnanci pracujúci v školách – teda napríklad školníci, kuchárky či upratovačky – mali vyššie platy.

Zvyšovanie, ktoré ministerstvo navrhuje, bude stáť 32,5 milióna eur. Väčšina z tejto sumy má ísť zo štátneho rozpočtu, 6,5 milióna eur majú dať obce.

Vo štvrtok o svojich návrhoch rokuje ministerstvo aj so zástupcami učiteľov, škôl či odborov.

Desať najdôležitejších úloh, ktoré chce ministerstvo splniť tento rok:

Základné, stredné, materské školy

 • Zvýšenie platov učiteľov od septembra tohto roku.
 • Zmena vo financovaní prvého stupňa základných škôl – tak, aby sa zvážil nielen počet žiakov, ale aj tried, zrušiť zvýhodnenie normatívu pre druhý stupeň základnej školy pri školách, ktoré majú do 250 žiakov, zjednodušiť súčasný zákon o financovaní. 
 • Sfunkčniť do konca roka rezortný informačný systém.
 • Zvážiť presun kompetencií z ministerstva vnútra naspäť pod ministerstvo školstva.
 • Vyhodnotiť prvé skúsenosti zo zavádzania systému duálneho vzdelávania. 
 • Pripraviť návrh podporných mechanizmov pre efektívnejšie zapojenie malých a stredných podnikov do duálneho vzdelávania.
 • V spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a VÚC charakterizovať problém takzvaného modernizačného dlhu na školách. Obmedziť poskytovanie prostriedkov na odstraňovanie havarijných situácií len na skutočné havarijné situácie, nie na nahrádzanie povinností zriaďovateľa starať sa riadne o objekty škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
 • Opísať problém vybavenia základných a stredných škôl povinným materiálno-technickým zabezpečením.
 • Analyzovať, kde je málo miest v škôlkach, a pripraviť návrhy na ich rozširovanie v miestach, kde je to potrebné.
 • Znižovať administratívnu záťaž.

Vysoké školy 

 • Zvýšiť od septembra platy.
 • Do konca roku 2016 predložiť na rokovanie vlády novelu vysokoškolského zákona, ktorá zmení akreditáciu a postavenie Akreditačnej komisie.
 • Začať proces revízie sústavy študijných odborov.
 • Zmeniť systém hodnotenia vysokoškolského výskumu s využitím skúseností z britského systému RAE/REF a v novele vysokoškolského zákona 2016 upraviť postup zavedenia tohto systému do praxe.
 • Pripraviť a spustiť centrálny rozvojový projekt na zavedenie systému kalkulácie úplných nákladov na verejných vysokých školách.
 • Zabezpečiť na rok 2017 viac peňazí na existujúce schémy na podporu mobilít.
 • Umožniť v určitých prípadoch so súhlasom vedeckej rady vysokej školy obsadiť funkčné miesto profesora a docenta aj bez príslušného vedecko-pedagogického titulu, pokiaľ kandidát spĺňa predpoklady.
 • Vyhlásiť výzvu na podávanie rozvojových projektov, vďaka ktorej by mali vznikať nové študijné programy v cudzom jazyku.
 • Povedať, ktoré problémy sú pre Slovensko dôležité, a podporiť výskum ich riešení formou vnútornej grantovej schémy.
 • Otvoriť priestor na prístup k finančným prostriedkom na výskumné a umelecké projekty, poskytovaných v rámci vnútorných grantových schém pre vysoké školstvo aj súkromným vysokým školám. 

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie