Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Kaliňákovo ESO je znova na začiatku. Na analýzy teraz pýta 34 miliónov, žiadne úspory zatiaľ neukázal

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Ministerstvo vnútra neoficiálne priznalo, že z reformy sa mu podarilo len pár detailov a stavby klientskych centier.

Minister vnútra Robert Kaliňák a jeho ľudia z takzvaného ESO tímu chystajú nový model reformy verejnej správy. Kaliňákovci sľubujú, že prehodnotia papierovačky pri 90 rôznych životných situáciách tak, aby občania vybavili veci oveľa rýchlejšie a lacnejšie. Toto nie je správa spred štyroch rokov, toto je súčasnosť.

Kaliňákov tím, ktorý oficiálne reformuje verejnú správu už štyri roky, teraz naozaj prišiel s novým reformným zámerom, ktorý obsahuje štyri roky staré sľuby. Na začiatok takzvanej Optimalizácie procesov vo verejnej správe pýtajú 34 miliónov eur.

„Prinesieme úsporu nielen štátu, ale predovšetkým aj do samotnej peňaženky občana, ktorý minie na poplatkoch o 609 eur menej, pretože obrovské množstvo agendy bude integrovanej, ale predovšetkým ušetrí polovicu zo svojich dovolenkových dní na to, aby po úradoch cestoval po celej Slovenskej republike,“ sľuboval Kaliňák občanom v januári 2013.

Novinárom neskôr spolu so svojím reformným tímom ukazoval štósy materiálov, ktoré mali opisovať, ako fungujú všetky štátne úrady, čo je ich prínos alebo prečo nefungujú dobre a čo by sa stalo, keby sa zrušili.

Dnes je už jasné, že takmer nič z toho sa nevyužilo a takmer nič sa nezmenilo.

Začínajú odznova

Za druhej Ficovej vlády a aj teraz vedie tím reformistov Denisa Saková, ktorá je v novej vláde Kaliňákova štátna tajomníčka. Keď majú povedať, čo sa im podarilo, hovoria najmä o klientskych centrách, ktorých postavili 44. O zmene procesov, ktoré mali byť jadrom zmeny, ani slovo.

Ministerstvo vnútra nesplnilo ani sľub, podľa ktorého malo ESO za druhej Ficovej vlády ušetriť 700 miliónov. Kaliňák pred voľbami tvrdil, že sa mu to podarilo, ale žiaden dôkaz o tom nedal. Nemožno ho nájsť ani v žiadnom z dôležitých rozpočtových dokumentov a ani v hodnoteniach rozpočtovej rady, ktorá detailne sleduje, ako štát hospodári, a možné Kaliňákove úspory skúmala.

Šetrenie neprišlo aj preto, lebo žiadne veľké rušenie alebo spájanie úradov sa nekonalo a Kaliňákov tím chce teraz po štyroch rokoch opisovať procesy fungovania verejnej správy. V jazyku projektového manažmentu to znamená, že vlastne ešte nie je hotové nič, ešte sa len začína opis aktuálneho stavu.

A sami to aj priznávajú. „Doposiaľ neboli vykonané aktivity vedúce k posúdeniu súčasného stavu výkonu procesov, nebola vytvorená biznis architektúra procesov verejnej správy, a rovnako nie je nastavený systém merania a vyhodnocovania procesov, čo je predpokladom na dizajn a implementáciu nových postupov, ktoré majú prispieť k zjednodušeniu poskytovaných služieb tak, aby obiehali informácie, a nie občan,“ vysvetľuje ministerstvo vnútra, čo ide robiť.

Čo sa deje teraz

Kaliňákov tím 2016 už spracoval takzvaný reformný zámer. Keďže sa naň majú míňať eurofondy, musí ho posúdiť 11-členná komisia.

Ministerstvo vnútra sa nemusí báť, že by tu jeho plány narazili. Päť z jedenástich členov komisie sú zamestnanci ministerstva vnútra a jej predsedníčka je štátna tajomníčka Saková. Po jednom zástupcovi majú ministerstvá financií a spravodlivosti, úrad vlády, finančná správa, tiež úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Za tretí sektor je v komisii len zástupca Združenia miest a obcí Slovenska.

Aktuálne predložený reformný zámer hovorí, že za minulej vlády sa okrem vytvorenia 44 klientskych centier podarilo aj zrýchliť vydávanie voľných živností, zlepšili sa procesy 72 dopravných inšpektorátov a urobila sa „analýza súčasného stavu vybraných agend okresných úradov a obvodných oddelení vrátane odporúčaní pre optimalizáciu“.

Problémom však je, že jednotlivé rezorty robia svoju agendu stále izolovane, sú to rozsiahle, neprehľadné a izolované procesy, dokumenty sa posúvajú fyzicky a archivujú sa v papierovej podobe.

Poučením z doterajšej reformy tak má byť, že je prácne získavať dáta. Každý úrad používal svoj vlastný postup, keď opisoval procesy, a aj keď sa niečo zistilo, nevyužilo sa to na zlepšenie postupov. Zmieňujú aj negatívny postoj úradníkov voči zmenám a tiež to, že sa reforma vnímala ako dôvod na ich prepúšťanie.

Doteraz sa na reformu, ktorá sa nepodarila, minulo 10,5 milióna eur (z toho 4,5 milióna z eurofondov). Kde sa ušetrilo 700 miliónov, sa ani z reformného zámeru nedá vyčítať.

Čo sa má teda zmeniť

Princíp novej Kaliňákovej reformy má byť teda v tom, že reformátori zmapujú procesy pri 90 životných situáciách. „Príkladom je narodenie dieťaťa a všetky administratívne úkony s tým spojené naprieč celou verejnou správou,“ vysvetľuje ministerstvo vnútra.

Znova sa sľubuje, že sa procesy zmenia tak, aby zmizli duplicity, skrátili sa čakacie lehoty aj vybavovanie, bolo menej administratívy a občanov to menej stálo.

Úrady, ktoré prenesú riešenie jednotlivých životných situácií do praxe, môžu na projekty (v rámci nich aj IT) žiadať eurofondy. Začnú takisto tým, že vypracujú reformný zámer.

Po minutí 34 miliónov eur, ako navrhuje Kaliňák, tak ešte nebude problém vyriešený, iba opísaný, iné úrady len budú môcť pýtať ďalšie peniaze, aby konali a menili aj IT systémy.

Prečo to má toľko stáť

Ministerstvo vnútra si na národný projekt, ktorý nakreslí, ako sa zlepší fungovanie úradov a občania (a podnikatelia) vybavia všetko z jedného miesta, pýta 34 miliónov eur. Je to zhruba desatina sumy, s ktorou sa ráta v eurofondovom programe Efektívna verejná správa.

Znamená to, že opis potrieb zmeny postupu úradov pri jednej z 90 životných situácií vyjde v priemere na takmer 400-tisíc eur. Len za opis a podrobné navrhnutie zmien, bez samotného zavedenia zmeny, či nákupu IT.

Ministerstvo vysvetľuje cenu najmä tým, že treba zaplatiť ľudí. „Hlavnými položkami sú interné a externé personálne kapacity. Odhadovaná cena vychádza z náročnosti vykonávania jednotlivých aktivít a početnosti procesov, ktoré budú mapované a optimalizované.“

Na projekte má podľa zámeru robiť 25 až 35 interných zamestnancov a 22 až 36 externistov. Počíta sa s tým, že treba vyškoliť tisícky zamestnancov z rôznych úradov.

Na projekte majú robiť od januára 2016 (teda už 5 mesiacov robia) do decembra 2020 (trištvrte roka po skončení mandátu súčasnej vlády). Do septembra tohto roka má byť hotový katalóg životných situácií, majú sa definovať prioritné životné situácie, má sa vytvoriť biznis architektúra a plán, ako optimalizovať aktivity. Jednotlivé životné situácie sa začnú inovovať až potom.

S IT projektom, ktorý bude na reformu tak či tak potrebný, a býva zvyčajne medzi nákladnejšími položkami, sa v nachystaných 34 miliónoch eur neráta.

Na školiace materiály má ísť 80-tisíc eur a predpokladané náklady na školenia a odborné stáže sú 300-tisíc eur. Má sa vyškoliť 12-tisíc ľudí.

Väčšina sumy teda pôjde na mzdy. Zo zverejneného zámeru však nie je jasné, koľko hodín majú ľudia z tímu na projekte odpracovať a aká je hodinová mzda.

it-projekty

Dnes na DennikE.sk

Gastrolístky sú dráma do poslednej chvíle: Chyba u Krajniaka stravenkové firmy takmer vrátila do hry

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Dobrovoľnosť gastrolístkov mohla nečakane zablokovať drobná zmena v novele Zákonníka práce, poslanci preto návrh zmenili. Krajniakovo ministerstvo odmieta vysvetliť, kto urobil chybu, ktorá znova nahrávala stravenkovým firmám. Novelu schvaľujú poslanci na tejto parlamentnej schôdzi.

Slovenské paradajky reťazcom chutia, chcú ich pohltiť vlastnými značkami

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Značky slovenských rajčín chcú vraj reťazce vytlačiť z regálov na úkor vlastných – privátnych. Tvrdí to Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska. Domáci pestovatelia investovali do skleníkov, nových odrôd a budovania svojho mena desiatky miliónov eur.

Minúta po minúte

Najväčší spoločný projekt výroby batérií financovaný 12 štátmi EÚ vrátane Slovenska získal súhlas Európskej komisie. Dospela k záveru, že verejné investície v objeme 2,9 miliardy eur neporušujú pravidlá pre štátnu podporu firiem.

Oznámila to podpredsedníčka EK pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová. Do projektu, ktorý má znížiť závislosť Európy od dovozu z Číny, sa zapoja desiatky podnikov vrátane Tesly, BMW či Fiat Chrysler.

V snahe o ekologicky šetrnejší priemysel a dopravu sa Komisia v roku 2017 rozhodla podporiť spájanie štátov a súkromných firiem pri veľkovýrobe batérií pod hlavičkou Európskej batériovej aliancie. V čase rýchlo rastúceho dopytu po článkoch do elektromobilov či ďalších strojov poháňaných elektrinou sa následne 12 krajín vrátane Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska či Slovenska dohodlo na spoločnom podniku.

Jeho cieľom je prilákať až 9 miliárd eur súkromných investícií. Podmienkou úspešného rozbehu projektu bolo, že ho schváli Komisia, ktorá zisťovala, či projekt nepoškodí konkurenčné prostredie. (čtk)

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu sa budú prerozdeľovať po novom. Poslanci tiež schválili vytvorenie novej skupiny obcí, ktorá získa príspevok z Environmentálneho fondu. Použiť ho má na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie bioodpadu z domácností.

Návrh novely, ktorá má byť účinná od 15. marca, súvisí so zberom bioodpadu, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára. Od Nového roka majú obce, ktoré si uplatňovali výnimku na ekonomickú neúnosnosť nakladania s bioodpadom, zaviesť a zabezpečiť vykonávanie jeho triedeného zberu.

„Je žiaduce vytvoriť taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností,“ odôvodnili predkladatelia v návrhu novely.

Finančnou podporou z envirofondu by sa podľa ministerstva životného prostredia malo zlepšiť nakladanie s kuchynským odpadom a dosiahnutie cieľov, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo.

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca Radovana Kazdu (SaS), ktorým sa rozšíria podmienky, za ktorých vzniká obci nárok na získanie príspevku. Po novom musí byť splnená podmienka, že obci nebola v posledných troch rokoch uložená sankcia za porušenie vybraných povinností ustanovených zákonom o odpadoch ani za porušenie zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Podľa návrhu bude Environmentálny fond povinný písomne oboznámiť obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku do 31. októbra. (tasr)

Vláda bude môcť upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu, v akom určí vo svojom nariadení. Vyplýva to z novely zákona o správe daní, ktorú parlament prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Rezort financií v materiáli skonštatoval, že návrh zákona sa vypracováva nadväzne na zhoršujúcu sa situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou. Zhoršujúcou sa situáciou okolo pandémie odôvodnil aj naliehavosť prijatia návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie parlamentu navrhuje na ochranu hospodárskych záujmov SR. (tasr)

Súčasťou nadlimitných zákaziek verejného obstarávania osobných a nákladných áut či autobusov má byť povinný podiel ekologických vozidiel. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý posunuli poslanci do druhého čítania.

Táto povinnosť sa má od augusta týkať aj lízingu, splátkového predaja, prenájmov, niektorých služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave či služieb, ktoré sa vykonávajú s pomocou vozidla.

Podiel obstarávaných nízkoemisných alebo bezemisných osobných vozidiel, mikrobusov a nákladných áut do 3,5 tony by v päťročnom referenčnom období do konca roka 2025 mal byť 22 %. U ostatných nákladných automobilov budú musieť obstarávatelia a verejní obstarávatelia zabezpečiť 8-percentný podiel týchto vozidiel, no od roku 2026 a tiež v treťom referenčnom období od roku 2031 do roku 2035 to už bude o percento viac.

Významný nárast povinného podielu ekologických vozidiel čaká v prípade schválenia návrhu zákona obstarávateľov a verejných obstarávateľov u autobusov a trolejbusov, a to z 34 % od augusta 2021 do konca roka 2025 na 48 % od roku 2026.

Za ekologické vozidlo v kategóriách osobné vozidlo, mikrobus alebo nákladné vozidlo do 3,5 tony návrh zákona do konca roka 2025 považuje také, ktoré má emisný limit oxidu uhličitého (CO2) vo výške 50 gramov na kilometer. Od roku 2026 bude v týchto kategóriách za ekologické považované vozidlo s nulovými emisiami CO2.

Nákladné automobily nad 3,5 tony a autobusy budú považované za ekologické, ak budú napríklad využívať elektrickú energiu, prípadne alternatívne palivá ako vodík, syntetické a parafinické palivo, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), skvapalnený ropný plyn (LPG) či biopalivo. (tasr)

ZSSK od stredy obmedzí dopravu na tratiach Trnava – Bratislava a Trnava – Kúty, pozastaví na nich 33 osobných vlakov. Zdôvodnila to poklesom vyťaženia vlakov a počtu cestujúcich, ale aj chorobnosťou a karanténou vlakového personálu.

Ako bude obmedzenie vyzerať

Trnava – Bratislava

  • Na traťovom úseku Trnava – Bratislava-Nové Mesto nebude premávať 27 osobných vlakov.
  • V rámci prímestskej dopravy ostane zabezpečený 1-hodinový takt, v čase dopravnej špičky bude 30-minútový takt vlakov pri kombinácii vlakov Os a REX.
  • V úseku Pezinok – Bratislava zostane v čase dopravnej špičky zachovaný 20-minútový interval.

Trnava – Kúty

  • Na traťovom úseku Trnava – Kúty bude zavedený grafikon v režime ako počas sobôt a dní pracovného pokoja.
  • Počas celého dňa bude zabezpečené železničné spojenie v 2-hodinovom takte, alternatívou spojenia v čase rannej dopravnej špičky bude prímestská autobusová doprava.
  • Obmedzenie sa dotkne 6 vlakov.

ZSSK tvrdí, že musela pristúpiť k ďalšiemu obmedzovaniu prímestskej dopravy predovšetkým z dôvodu zvýšenej chorobnosti a karantény prevádzkových zamestnancov ZSSK na pozícii rušňovodič po skríningovom testovaní, aktuálnej vyťaženosti vlakov ZSSK, ako aj platiaceho lockdownu.

ZSSK najskôr obmedzila dopravu 28 osobných vlakov na linke Senec – Bratislava-Petržalka, pričom obmedzenie malo trvať od 12. do 24. januára. Pre pretrvávajúcu zhoršenú pandemickú situáciu a lockdown musí toto obmedzenie predĺžiť.

Obmedzenia dopravy na linke Senec – Bratislava-Petržalka ostávajú aj naďalej v platnosti do odvolania. Zároveň dochádza k obmedzeniu ďalšieho vlaku – vlak Os 4744 (Galanta 06.03 – Bratislava-Petržalka 07.09).

Aktuálne chýba ZSSK v rámci celého Slovenska 102 rušňovodičov a 91 vlakvedúcich. ZSSK tvrdí, že v súvislosti s vlakovým personálom je kritická situácia predovšetkým na západnom Slovensku.

Developerská skupina Atrios chce pri obci Záborské neďaleko Prešova postaviť výrobno-logistický areál, kde môže nájsť prácu 300 zamestnancov. Projekt by mal stáť 21 miliónov eur, využívať ho budú klienti hlavne zo strojárskeho či elektrotechnického priemyslu.

Vyplýva to z projektu, ktorý Atrios posunul povoľovacím úradom.

So začiatkom výstavby areálu developer ráta koncom tohto roka. Dokončený má byť v lete budúceho roka. Plocha celého areálu dosiahne deväť hektárov.

Atrios pôsobí na trhu skoro dve desiatky rokov. Zameriava sa na výstavbu priemyselných areálov, ale stavia aj kancelárie, nákupné centrá i rezidenčné projekty. Pôsobí na Slovensku a v Česku.

Do práce sa podľa údajov od spoločnosti Google premiestňuje v porovnaní so začiatkom minulého roka o tretinu menej osôb. Podľa Inštitútu finančnej politiky to naznačuje, že aj výkon slovenskej ekonomiky pravdepodobne spomalí a medziročne môže byť nižší.

„Prepad však nebude výrazný, keďže časť ekonomiky sa prispôsobila na prácu z domu, čo síce znižuje mobilitu, ale nie aktivitu,“ uviedol inštitút vo svojom pravidelnom monitore.

Navyše, spotreba elektriny a aj počet najazdených kilometrov nákladnou dopravou sa po poklese v úvode roka v poslednom týždni stabilizovali. „Agregátny výkon ekonomiky tak výrazne ovplyvnený nie je.“

Štátna spoločnosť InvEast SK sa zlúči s MH Invest II. InvEast mala riadiť bývalý strategický priemyselný park Haniska, ​úlohou MH Invest II je príprava strategického parku na východe Slovenska.

Maďarsko chce obmedziť právomoci veľkých internetových spoločností. Ministerka spravodlivosti Judit Vargová povedala, že na jar predložia zákon, ktorým chcú dosiahnuť, aby sociálne siete nemohli svojvoľne narábať s príspevkami či účtami svojich používateľov. (tasr)

Chemko Strážske musí okamžite prestať vypúšťať odpadové vody do odkaliska Poša, prikázala Slovenská inšpekcia životného prostredia. Rieši incident so zhoršením kvality vôd v potoku Kyjov, ktorý bol 23. januára pokrytý hustou bielou penou a v ktorého okolí sa šíril zápach po chemikáliách.

Po incidente bola odvolaná riaditeľka košických inšpektorov.

Kyjovský potok je napájaný aj vodami z odkaliska Poša. Inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) zistili, že sa do odkaliska vypúšťajú odpadové vody z areálu Chemko Strážske. Upozornil ich na to starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák.

Za prítomnosti polície boli odobraté vzorky z potoka Kyjov a z objektu bagrovacej stanice v areáli Chemko Strážske. Práve stadiaľ sú odpadové vody prečerpávané do odkaliska Poša. Penenie vôd v tom čase pozorovali aj v bagrovacej stanici; prevádzkovateľom stanice aj odkaliska Poša je spoločnosť TP 2, s. r. o.

Dva dni po incidente prišla na bagrovaciu stanicu urobiť inšpekciu v teréne pracovná skupina, ktorej sa zúčastnil aj generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo. V tom čase bolo prečerpávanie odpadových vôd do odkaliska už zastavené pre údajnú technickú poruchu. Aj tak však mala voda z odtoku čistiarne vôd výrazný zápach po „fenoloch“, jasnú zemitú farbu a penila.

Momentálne SIŽP čaká na výsledky rozborov vôd z odkaliska, čistiarne a potoka Kyjov. V prípade dokázania zavinenia hrozí znečisťovateľovi pokuta do výšky 165-tisíc eur podľa zákona o vodách. Ak by však boli porušené aj ďalšie zákony, môže sa trest vyšplhať až do výšky milión eur.

Prevádzkovateľ bagroviska a odkaliska musí do 30 dní predložiť aj monitoring podzemných vôd. Vypúšťanie odpadových vôd do odkaliska je zastavené.

Odvolali riaditeľku košických inšpektorov

V súvislosti s prípadom odvolal riaditeľ SIŽP šéfku košického inšpektorátu životného prostredia Angeliku Theinerovú. „Boli preukázané viaceré pochybenia. Niektorí inšpektori neuplatňovali všetky zákonné možnosti a právomoci, ktoré by smerovali k účinnej ochrane zdravia a životného prostredia,“ uviedol.

Aby sa minimalizovalo ovplyvňovanie práce inšpekcie, boli riešením incidentu na odkalisku Poša poverené dve inšpektorky, ktoré nie sú z tamojšieho inšpektorátu. Jedna je z Bratislavy a druhá zo Žiliny.

Foto - SIŽP
Foto – SIŽP

Nemecký automobilový trh tento rok môže vzrásť o 8 %, nedosiahne však úroveň spred krízy, odhaduje odvetvové združenie VDA. Ak sa podarí dostať pandémiu pod kontrolu, predaj vozidiel by sa mohol pomaly spamätať v druhej polovici roka.

Podľa prognózy VDA by sa tento rok mohlo v Nemecku predať 3,15 milióna áut. Vlani automobilky dodali na trh 2,9 milióna vozidiel a v roku 2019 to bolo 3,6 milióna kusov.

Automobilové odvetvie ťažko zasiahlo uzavretie salónov v snahe obmedziť šírenie koronavírusu. Oživenie v súčasnosti brzdí nedostatok polovodičov, pre ktorý automobilky uzatvárajú montážne linky. Podľa analytikov budú problémy s čipmi trvať pol roka.

VDA očakáva, že predaj nových osobných áut v Európe tento rok stúpne o 12 % na 13,4 milióna. V Spojených štátoch by mohol pridať 9 %. Úroveň pred pandémiou by mal prekonať čínsky trh, na ktorom VDA odhaduje medziročný rast odbytu o 8 % na 21,4 milióna vozidiel. (čtk, automobilwoche)

Ministerstvo práce chce opäť odložiť povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie. Odklad poistného pre SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2021, navrhuje do 30. júna.

Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu prerokuje vláda.

„Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac,“ spresňuje rezort.

Ak vláda návrh ministerstva práce schváli, odklad sa bude týkať aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za pracovníka vykonávajúceho rizikovú prácu.

Cieľom ďalšieho odkladania zaplatenia poistného je zmiernenie ekonomických dosahov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie spojenej s pandémiou. Odloženie povinnosti zaplatenia poistného sa dotkne povinne nemocensky poistených a povinne dôchodkovo poistených SZČO a zamestnávateľov.

V materiáli rezort zdôraznil, že poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, musí zamestnávateľ aj naďalej odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. (tasr)

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať