Denník N

Majiteľ Carrefouru dostal viac času na ozdravný plán, predložiť ho má do 29. júla

Foto N – Denisa Čimová
Foto N – Denisa Čimová

Výška odškodnenia veriteľov závisí podľa dlžníka aj od projekcie budúcich výnosov firmy, tie nie sú jasné, kým nie je koncepcia jej ďalšieho vývoja.

Spoločnosť Retail Value Stores, ktorá prevádzkuje na Slovensku obchody Carrefour, dostala viac času na vypracovanie návrhu reštrukturalizačného plánu. Veriteľský výbor totiž súhlasil s predĺžením lehoty na jeho vypracovanie do 30 dní, takže ho musí predložiť najneskôr do 29. júla tohto roka.

Do veriteľského výboru zvolili zástupcov firiem Kofola, Unilever Slovensko, Berto, Mäsokombinát Polička a Pivovary Topvar. Predĺženie termínu schválili podľa zápisnice jednohlasne.

Do reštrukturalizácie firmy Retail Value Stores predložilo vyše 400 veriteľov pohľadávky asi za 20 miliónov eur. Z nich správca Ladislav Barát uznal pohľadávky v hodnote asi 17,5 milióna eur.

Prevádzkovateľ Carrefouru žiadal viac času na predloženie plánu reštrukturalizácie z dvoch dôvodov.

Prvým bolo to, že zatiaľ nie je jasne stanovená koncepcia vývoja spoločnosti na ďalšie obdobie, a preto sa ešte nedajú podľa neho presne určiť projekcie budúcich výnosov. Tie by pritom mali mať vplyv na navrhované odškodnenie veriteľov, teda to, aké percento z dlhov im Retail Value Stores vyplatí.

Druhý dôvod na predĺženie lehoty na vypracovanie reštrukturalizačného plánu videl v žalobách veriteľov. Ak by totiž musel vlastník Carrefouru u nás predložiť plán v pôvodnom termíne, teda do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie, kryl by sa tento termín s podávaním incidenčných žalôb veriteľmi. Dlžník tvrdí, že by ich v kratšom termíne nemohol do reštrukturalizačného plánu zapracovať a to by malo vplyv na jeho vypracovanie.

Veriteľský výbor síce súhlasil s dlhšou lehotou na predloženie ozdravného plánu firmy Retail Value Stores, no zároveň mu prikázal, aby raz mesačne predkladal veriteľskému výboru priebežné účtovné závierky za každý mesiac od začatia reštrukturalizačného konania.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Problémy Carrefouru

Ekonomika

Teraz najčítanejšie