Denník N

Potvrdili, že VšZP zvýhodnila firmy z káuz teta Anka a masér Kostka, no aj ďalšie

Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič
Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Najvyšší kontrolný úrad preveril tretinu zmlúv Všeobecnej zdravotnej poisťovne za posledných päť rokov. Zvýhodnené podmienky malo pár firiem, ktoré mali blízko k bývalým šéfom poisťovne – Foraiovi aj Vaďurovi.

  • Najvyšší kontrolný úrad potvrdil, že štátna zdravotná poisťovňa zvýhodnila zmluvy firmám z kauzy teta Anka a masér Kostka. No neboli to zďaleka jediné zvýhodnené zmluvy.

Kontrolóri sa pozreli na zmluvy, v ktorých figurovala 77-ročná Anna Sučková, teta dnes už bývalého šéfa poisťovne Marcela Foraia, a tiež na zmluvy súvisiace s kauzou „masér Kostka“. Zistili, že zvýhodnené podmienky získali aj firmy, ktoré mali blízko k Foraiovmu nástupcovi, Miroslavovi Vaďurovi.

NKÚ skontroloval takmer tretinu zmlúv, ktoré poisťovňa uzatvorila s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za posledných päť rokov. Okrem medializovaných boli medzi nimi aj zmluvy, ktoré sa týkali poskytovateľov laboratórnej diagnostiky, CT vyšetrení, magnetickej rezonancie, rádiológie a podobných diagnostických vyšetrení. Celkovo išlo o 249 štátnych a neštátnych poskytovateľov a 3 198 zmlúv vrátane dodatkov.

Lekárne s vyššou úhradou

Kontrolný úrad zistil, že poisťovňa hradila piatim lekárňam, v ktorých pôsobili osoby blízke bývalým šéfom poisťovne, troj- až päťnásobne vyššiu sumu, ako bol priemer úhrad vybranej vzorky 99 lekární.

Konkrétne šlo o lekárne Medical Partners a Bravia, v ktorých figuruje Foraiova teta, Anna Sučková. Ďalej o lekárne Refarm a Trnávka, v ktorých bol ešte donedávna štatutárom Zbyhněv Stebel, švagor Miroslava Vaďuru. Teraz je v oboch lekárňach konateľom Tomáš Slechan, ktorý je zároveň štatutátom aj v Železničnej lekárni, ktorá uzatvára päťku lekární so zvýhodnenými podmienkami.

Keď sa zmluvné vzťahy medializovali, zdravotná poisťovňa úhrady lekárňam znížila.

V prípade troch firiem, ktoré sú napísané na tetu exšéfa poisťovne Foraia, poisťovňa uzatvorila plnenie na podstatne vyšší zmluvný rozsah, ako boli schopné tieto firmy dosiahnuť.

„Kontrolou zmluvných vzťahov spoločností, kde pôsobili osoby blízke štatutárnemu orgánu VšZP (teta, švagor, manželkina sestra), boli zistené nedostatky v kompletnosti povinnej dokumentácie k uzatvoreniu zmluvy na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,“ uviedol NKÚ vo svojej správe.

Keď cena nepadá rovnako

Kontrolóri preskúmali aj vývoj cien bodov zdravotných výkonov. Zistili, že pri CT vyšetreniach takmer vo všetkých prípadoch cena bodu postupne klesala. Pri prepojených osobách bol však pokles podstatne pomalší (firmy Alfamedis, Novapharm, Alfamedia, Wesper). Konateľom Novopharmu bol ešte do konca júna Vaďurov švagor Stebel.

K zmene došlo aj pri cenách bodov za zdravotné výkony magnetickej rezonancie, tie takisto postupne klesali, no pri niektorých firmách menej.

„Táto skutočnosť mala nepochybne vplyv na získanie dominantného postavenia spoločností Medicína Nové Zámky, MR Poprad, Dr. MAGNET a Pro Magnet so sídlom v Komárne pri výkonoch magnetickej rezonancie v rámci Slovenka (38,97 milióna eur, takmer 30 % z celkového objemu),“ uviedol NKÚ. Konateľom všetkých štyroch firiem je Ladislav Pásztor, ktorý šéfuje Asociácii súkromných lekárov.

Zmluva s masérom Kostkom

V roku 2011 VšZP zazmluvnila s poskytovateľom CPKSB Spišská Belá (teda s Klinikou Kostka) špecializovanú ambulantnú starostlivosť s kódovým označením výkonu CDT00, ktorý nebol procesne schválený. Poisťovňa tým konala v rozpore so zákonom.

Za celé obdobie poisťovňa uznala a uhradila za neschválené výkony 4,15 milióna eur. V niekoľkých prípadoch poisťovňa uzatvorila dodatky k zmluve so spätnou účinnosťou, takže uhrádzala výkony na základe neplatných dodatkov.  Takto uhradila v roku 2014 faktúry počas dvoch mesiacov vo výške 90 860 eur.

Firma tak zaznamenala 10,6-násobný nárast voči začiatku sledovaného obdobia a 5-percentný podiel na celkových nákladoch v odbornosti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Kontrolóri tiež zistili, že šesť zmlúv sa stalo účinnými skôr, ako boli uzavreté. Poisťovňa tak rok a viac pred ich platnosťou uhrádzala výkony vo výške ročných nákladov bez relevantného zmluvného vzťahu. Pri niektorých zmluvách bol porušený infozákon.

Čo odporúčajú

NKÚ poisťovni odporúča, aby zmenila spôsob zverejňovania zmlúv a dodatkov na svojom webe tak, aby bol zrejmý zmluvný vzťah pri každom poskytovateľovi. Zároveň má byť zrejmé, o akú zmluvu ide, či sú k nej dodatky a koľko poisťovňa aktuálne uhrádza.

Zároveň odporúča, aby sa jednotlivé zmluvy dali vyhľadať na jednom mieste aj spolu s dodatkami. Upozornil aj na to, že súčasné právne predpisy neznižujú možnosť subjektívneho prístupu a netransparentnosť. „Poisťovňa akceptovala odporúčania NKÚ a začala s ich realizáciou,“ uviedli kontrolóri.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Zdravotníctvo

Ekonomika

Teraz najčítanejšie