Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Šéf úradu, ktorý spravil raziu u Brhela: Nepozeráme, do čej firmy ideme

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Jedným z nástrojov Protimonopolného úradu, ako dokázať nekalé dohody medzi firmami, sú neohlásené razie. Predseda úradu TIBOR MENYHART (39) hovorí, čo môže znamenať, ak im súdy tieto razie skomplikujú, ako sa to deje pri kauze IT kartelu na župách.

Váš úrad za posledné týždne spomínali médiá pri viacerých odhaleniach – kartel pri gastrolístkoch, ceny mlieka, podozrenia z kartelu v župnom IT. Akoby ste získali imidž fungujúceho úradu. Zavolal vám niekto z vlády či politikov a pochválil vás za túto robotu?
Nie.

Ani ste taký telefonát nečakali?
Odkedy som tu, nikdy sme nepracovali tak, aby sme očakávali pochvalu od kohokoľvek. Pre nás je dôležité, že sa robí, robota je hotová a snáď si ju aj niekto všimne.

Tak sa spýtam inak. Zavolal vám niekto a povedal, že to preháňate? Keď úradníci nastúpia do firmy Jozefa Brhela, to už môže niekoho dráždiť, nie?
Možno áno. My sme nikdy nevyhodnocovali svoje zásahy podľa toho, do čej firmy kráčame. Ak je to podnikateľ, pri ktorom máme podozrenie, že je účastníkom kolúzie alebo nejakej nezákonnej dohody, tak postupujeme podľa zákona. Poviem to takto: nebol som nikdy zavolaný na koberček, nemám takúto spätnú väzbu.

V úrade ste takmer päť rokov. Za ten čas sa vám to nestalo ani raz? Aký je váš vzťah s vládnou mocou?
S vládou komunikujeme štandardne. Predkladáme jej výročnú správu, komunikujeme s ministerstvom financií, lebo dostávame peniaze zo štátneho rozpočtu a musíme si obhájiť, aké náklady máme. S vládou a inými orgánmi štátnej správy sme viac v kontakte od začiatku tohto roka, ale to súvisí skôr s tým, že sme sa stali koordinátorom štátnej pomoci.

Lukáš Fila v komentári pre Denník N o tom, čo pre PMÚ môže znamenať rozsah jeho aktivít do budúcna, napísal: „Činnosť inštitúcie je už dosť viditeľná na to, aby začala ľudí s vplyvom znervózňovať, keď nie z právnych, tak minimálne reputačných dôvodov. Ak sa v najbližších mesiacoch dočkáme čistiek a odchodov, tak je zle.“ Nehrozí niečo podobné?
Ja taký signál nemám, dúfajme, že nie. Druhá vec je, že moje funkčné obdobie sa v novembri končí. Uvidíme, ako bude úrad pokračovať ďalej.

Vy by ste chceli zostať?
Viem si predstaviť, že by som pokračoval.

Vymenovala vás ešte Radičovej vláda, tak trochu ste boli spájaný s Mostom-Híd, ktorý je dnes vo vláde opäť. Neviete, ako vaše šance vyzerajú? Ja by som päť mesiacov pred koncom v práci chcel vedieť, či zostávam alebo nie.
Ak by táto vláda mala dospieť k rozhodnutiu, že chce, aby som pokračoval, bol by som rád, ak by to bolo na základe tých piatich rokov, počas ktorých úradu šéfujem. Jednoducho, že som istou zárukou toho, že Protimonopolný úrad bude dobre fungovať. Nie preto, že som spájaný s nejakou stranou.

Môže v slovenských podmienkach fungovať nejaký úrad nezávisle od politickej moci?
Principiálne je náš úrad nezávislý. Na druhej strane, ide o ústredný orgán štátnej správy a v širšom zmysle slova je súčasťou výkonnej moci. Ďalšia vec je, že jediným zdrojom príjmov tohto úradu je štátny rozpočet, ktorý je schvaľovaný na úrovni vlády a následne na úrovni parlamentu. Toto môže byť moment, keď sa nezávislosť úradu môže narušiť.

Keď to poviem laicky: ak by ste na úrade boli príliš drzí, tak vám zosekajú rozpočet a vy nebudete mať prostriedky na svoju činnosť?
Čisto teoreticky sa to môže stať.

A stalo? Ako sa pohyboval rozpočet úradu za posledných päť rokov?
Sme na približne tých istých číslach. Keď bolo obdobie väčšieho šetrenia, šetrili sme aj my; tento rok to zase trocha skočilo vyššie, ale to súvisí s tým, že z ministerstva financií delimitovali zamestnancov aj agendu, ktorá sa týka štátnej pomoci.

Denník N a Trend opísali prípad podozrenia z veľkého kartelu pri informatizácii žúp. Skúste nám vysvetliť, ako sa k takým podozreniam dostanete vy. Dostávate tip alebo priebežne lustrujete tendre?
Možností je veľa. Štandardné je, že za nami príde oznamovateľ, podnikateľ alebo občan, ktorý má pocit, že na trhu došlo k nejakej nezákonnej dohode. Existujú organizácie, ktoré sa venujú sledovaniu takýchto vecí, napríklad Transparency International. Niekedy získavame informácie aj z monitoringu tlače. To sú tie prvotné informácie, ktoré vyhodnocujeme, a keď sa nám zdajú zaujímavé z hľadiska množstva spotrebiteľov či objemu peňazí, o ktoré ide, tak začíname vyšetrovanie. Počas neho pracujeme s verejnými zdrojmi, zmluvami, v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie kontrolujeme tendrové dokumentácie alebo oslovujeme rôzne subjekty, ktoré by mohli mať o veci nejaké informácie. Vo chvíli, keď máme dostatok dôkazov a indícií, ideme do správneho konania.

Zber dôkazov zrejme nie je jednoduchý. Register zmlúv a vestníky sledujú aj novinári, ktorí tam často nájdu nejaké podozrenie, no priame dôkazy sa im získať nepodarí. PMÚ to zrejme rieši inšpekciami a raziami priamo vo firmách. Je to najsilnejší nástroj, ktorý máte?
Veľa údajov sa dá naozaj získať aj z vestníkov, no my máme výhodu v tom, že na rozdiel od novinárov si môžeme napríklad pri tendroch od obstarávateľov vyžiadať originálnu dokumentáciu. To je oveľa viac, ako vy nájdete vo vestníku. Dnes je už väčšinou povinnosť odovzdávať veci v digitálnej forme a nám sa osvedčilo študovať aj tieto elektronické dokumenty. Obsahujú rôzne metadáta, ktoré možno nemajú nič so samotným obstarávaním, ale môžu byť výborným zdrojom dôkazov.

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

To znamená, že sledujete vlastnosti dokumentov?
Presne tak. Pri dokumentoch sledujeme, kým a kedy boli vytvorené a aké stopy obsahujú. Občas to môže byť diskutabilné, ale napríklad pri excelovských tabuľkách viete zistiť veľa vecí, ktoré by papierová verzia nejakého dokumentu neprezradila.

Napríklad?
Mali sme prípad, kde všetky tri ponuky od rôznych uchádzačov boli vypracované v jednej excelovskej tabuľke. Jedna firma mala stĺpec A, druhá stĺpec B, tretia stĺpec C. Keď tlačili ponuky, tak dva stĺpce skryli, aby firma mala na papieri len ponuku zo svojho stĺpca. Ten istý dokument sa vytlačil trikrát a na papieri to naozaj vyzeralo ako tri rôzne ponuky. Avšak vďaka elektronickej verzii sme odhalili nekalú dohodu. Triviálna chyba podnikateľov, ktorá nám výrazne pomohla.

A čo tie inšpekcie vo firmách?
Sú veľmi silným vyšetrovacím nástrojom, ktorý máme, najmä preto, že je to vždy neohlásené. Neprídeme do firmy s tým, že im najprv pošleme avízo: „Ukážeme sa v stredu o toľkej hodine.“ Pracujeme s momentom prekvapenia a dotyční podnikatelia netušia, že k nim prídeme. Nejdeme len po oficiálnych dokumentoch, ale aj stopách, ktoré zväčša firmy nemajú záujem zverejňovať. Štandardne je to najmä e-mailová komunikácia.

Bývajú e-maily zamestnancov a šéfov firiem najlepším dôkazom?
Ide o silné dôkazy. Striedanie firiem v tendroch či podobné ponuky sú zväčša indície, ale nikdy nie priame dôkazy. No keď pri inšpekcii nájdete e-maily, v ktorých sa firmy dohodujú o postupe alebo o tom, ako budú vyzerať ich ponuky, máme priamy dôkaz, ktoré ľahšie pochopia aj na súde.

Keď hovoríme o raziách vo firmách, ako to vlastne vyzerá? Asi si nemáme predstavovať kukláčov.
Nie, my síce môžeme požiadať o asistenciu polície, ale naposledy sme to urobili veľmi dávno. Ja som vo funkcii vtedy ešte nebol. Vyzerá to tak, že skupina našich zamestnancov s poverením od vedenia úradu vstúpi do priestorov podnikateľa a tam zbierajú dôkazy. Najčastejšie si žiadame elektronickú komunikáciu a dokumenty z počítačov.

Úradníci zaisťovali aj počítače. Ilustračné foto – TASR
Úradníci zaisťovali aj počítače. Ilustračné foto – TASR

Pri podozrení na kartel na župách mal PMÚ jasné indície o tom, že sa IT firmy dohodli a rozdelili si trh. Podobné ponúkané sumy, šablóna, podľa ktorej sa v tendroch striedali, jedna firma spojená s Brhelovým menom v pozadí. Obstáli by však tieto indíccie na súde bez toho, aby ste vo firmách urobili razie?
Len na základe indícií nemôžete urobiť žiadne rozhodnutie. Potrebujete minimálne nepriame dôkazy, ideálne by ste ich však mali podložiť aj priamymi dôkazmi. Indície, ktoré sme mali, boli pre nás dostatočne silné, aby sme sa prípadu začali venovať, a pokračovali tým, že sme v niekoľkých IT firmách urobili aj neohlásené inšpekcie.

Súdy vás však teraz nútia ničiť dokumenty, ktoré ste počas razií v IT firmách získali. Vy môžete povedať, či v dokumentoch, ktoré teraz likvidujete, boli dôkazy potvrdzujúce kartel?
Keďže celý prípad je v štádiu vyšetrovania, tak určite nie. Bolo by veľmi nešťastné to komentovať.

Zatiaľ poznáme rozsudky zo sporov s firmami Datalan a Capgemini. Čím súdy zdôvodňujú príkaz, aby ste získané dokumenty ničili? Bola to ochrana osobných údajov zamestnancov?
To by som možno nevnímal ako hlavný problém. Súd najmä tvrdil, že inšpekcie neboli dostatočne odôvodnené. O tom sa dá diskutovať a tie zdôvodnenia vieme do budúcna vylepšiť. No potom je tu posledný rozsudok zo sporu s firmou Capgemini, kde súd navyše povedal, že nám na inšpekciu chýbal predchádzajúci súhlas súdu. S takýmto právnym výkladom sa nedokážeme stotožniť, a preto sme Najvyšší súd požiadali o zjednotenia stanoviska. Dovtedajšia judikatúra totiž nič takéto nevyžadovala.

A nespomína ho ani skorší rozsudok z podobného sporu s Datalanom z rovnakej kauzy.
Presne tak. Tam nám súd vytkol viacero vecí, ale o súhlase súdu nehovoril.

Čo to pre prácu úradu znamená? Môžu takéto rozsudky do budúcna úplne paralyzovať úrad či znefunkčniť vyšetrovanie kartelov?
Správne ste naznačili, že každý judikát má dve roviny. V prvom rade sa rozsudok týka konkrétneho prípadu. Tam sme im vyhoveli. Výrok znel – zničte dôkazy, tak sme ich zničili. No druhá vec je práve to, nakoľko je takýto judikát všeobecný a ovplyvní do budúcna rozsah vašich právomocí. Pre rozsudok o Datalane sme prepracovali poverenia aj to, ako budú inšpekcie vo firmách prebiehať. Možno sme s tým rozhodnutím nesúhlasili, ale zariadili sme sa. No s rozsudkom zo sporu s Capgemini máme väčší problém. Ak by sa tu naozaj vytvoril stav, že pri inšpekcii v priestoroch podnikateľa je potrebný predchádzajúci súhlas súdu, to už by našu prácu mohlo výrazne sťažiť.

Ja som čítal zákon a ten hovorí pomerne jasne. Na inšpekciu v priestoroch podnikateľa stačí súhlas predsedu Protimonopolného úradu, no ak by ste trebárs chceli zobrať jeho notebook z jeho domu, lebo máte podozrenie, že tam môžu byť nejaké dôkazy, musíte požiadať o súhlas súd. Ako je možné, že sudca si zákon vyloží inak?
My tú formuláciu vnímame tiež pomerne jasne. Preto sme požiadali Najvyšší súd o zjednocujúce stanovisko.

Aby sme pochopili motiváciu IT firiem brániť sa na súde, čo by im hrozilo, ak by sa kartel na župách preukázal?
Čisto zo zákonného hľadiska pokuta, ktorá by mohla ísť až do výšky desať percent z ich celkového obratu v tomto segmente, teda v tomto prípade ich obratu z poskytovania IT služieb. Nie je to teda len desať percent z hodnoty zákazky. Okrem toho by im hrozil aj zákaz zúčastňovať sa verejných obstarávaní počas najbližších troch rokov.

Čo by pre firmy, ktoré za posledné roky zarobili na štátnych zákazkách desiatky miliónov eur, mohlo byť dosť veľkým problémom.
Preto je zákon tak nastavený.

Predseda PMÚ Tibor Menyhart. Foto N - Tomáš Benedikovič
Predseda PMÚ Tibor Menyhart. Foto N – Tomáš Benedikovič

Neboli podozrenia, ktoré ste pri informatizácii žúp získali, také, že by sa o ne mohla zaujímať aj prokuratúra či Úrad pre verejné obstarávanie? Ako s nimi vo všeobecnosti komunikujete?
Mali sme prípady, keď sme naše zistenia posunuli aj orgánom činným v trestnom konaní. V tomto konkrétnom prípade sme zatiaľ na nič také neprišli.

Na informatizáciu sa u nás minula miliarda eur, no ľudia veľké prínosy necítia. Je oblasť IT z vášho pohľadu problémová, venujete sa jej nejako prioritne?
Mali sme prípad, ktorý sme dokončili, a týkal sa kartelu medzi distribútormi hardvéru. Nemôžem povedať, že by IT sektor bol pre nás vyslovene prioritný, ale na príklade podozrení z kartelu na župách je vidieť, že sa venujeme aj tejto oblasti.

Na čo sa teda zameriavate prioritne?
Máme prioritizačnú politiku, lebo naše ľudské a finančné zdroje sú obmedzené. Naozaj nie sme schopní pokryť všetky možné prípady nezákonných dohôd, ku ktorým tu môže dochádzať. Zameriavali sme sa napríklad na potravinárstvo, dodávku tepla do domovov, automobilový priemysel či osobnú dopravu. Nie vždy pri vyšetrovaní naozaj nájdete nejakú nekalú dohodu, no občas sa podarí dokázať aj pomerne veľký prípad. To bola napríklad tá nekalá dohoda o cenách mlieka a mliečnych výrobkov.

E-maily ako dôkaz kartelu získal úrad aj pri firme Rajo a obchodných reťazcoch, ktoré si roky dohodovali ceny mlieka. Vy ste skúšali vyčísliť, koľko zarobili na tom, že ceny mlieka držali vyššie, ako by museli byť, keby prostredie bolo úplne konkurenčné?
V niektorých prípadoch sa dá vyčísliť, o koľko sa firma obohatila. Niekedy si to vyšetrovanie dokonca vyžaduje. No v tomto prípade sme nedošli k nejakej konkrétnej škode na spotrebiteľoch, nemôžeme ani povedať, že ak by dohoda medzi významným dodávateľom produktov zo skupiny mlieko, maslo a smotana a obchodnými reťazcami nebola, bolo by mlieko o toľko a toľko centov lacnejšie. Vždy záleží na tom, s akými údajmi pracujete. Niektoré dohody sa považujú za nebezpečné už len tým, že sú – úrad ani nemusí dokazovať, aká škoda bola spôsobená.

S cenou niektorých značiek mlieka, masla a smotany to mohlo byť inak, než sme tušili. Foto N – Tomáš Benedikovič
S cenou niektorých značiek mlieka, masla a smotany to mohlo byť inak, než sme tušili. Foto N – Tomáš Benedikovič

Škandál s gastrolístkami viedol mnohých politikov k názoru, že by ich bolo najlepšie úplne zrušiť. Pre niektorých bolo prekvapivé, že váš úrad išiel pomerne ďaleko a dokonca odporúčal vláde gastrolístky úplne zrušiť.
Je bežnou praxou, že ak robíme sektorovú štúdiu a vyjdú nám zistenia, ktoré by mohli byť zaujímavé pre iné orgány štátnej správy, najčastejšie ministerstvá, tak ich informujeme. Ale rešpektujeme, že naša právomoc nie je rušiť alebo nerušiť gastrolístky. Ministerstvu práce sme poslali analýzu, kde sme ich upozornili na to, že takto nastavený trh je veľmi náchylný na kartelizáciu, a preto by z nášho pohľadu bolo minimálne vhodné zdobrovoľniť systém gastrolístkov. Jednoducho, aby zamestnanci mali možnosť si vybrať, či chcú lístky alebo peniaze.

Dá sa všeobecne povedať, ktoré oblasti sú náchylné na kartelizáciu tak, ako je to napríklad trh s gastrolístkami?
O čo menej hráčov je na trhu, a teda o čo ľahšie je dohodnúť sa a následne tú dohodu aj kontrolovať, skrátka o čo menší priestor firmy majú, o to jednoduchšie tam vznikajú kartely.

Jedna aktuálna vec: štát práve nakupuje tri diaľnice – obchvat Prešova, obchvat Čadce a obchvat Košíc. Najlacnejší stavbári ponúkli, že ich postavia za 793 mil. eur, štát odhadoval najviac 778 mil. eur. Nič podobné sa ešte u nás nestalo, vždy stavbári cenu podliezali. V týchto súťažiach sa striedajú tí istí stavbári. Rieši PMÚ tieto súťaže?
To môže byť jedna z indícií, na základe ktorých môžeme začať vyšetrovanie. Poviem to takto: stavebníctvom a diaľnicami sa všeobecne zaoberáme. Jedna z najvyšších pokút, ktoré sme udelili, i keď ju Ústavný súd neskôr zrušil, bola za kartel pri výstavbe diaľnic. Dlhodobo sa tomuto sektoru venujeme, lebo tam ide o veľké peniaze, o ktoré súťaží pomerne málo hráčov.

PMÚ rozhodoval aj o prevzatí podielu v Petit Press firmou Namav spojenou so skupinou Penta. To rozhodovanie trvalo viac než rok. Prečo tak dlho?
Pri koncentráciách má úrad zákonné lehoty, počas ktorých musí rozhodnúť. No tie sú naviazané na to, že dostaneme všetky potrebné dokumenty, aby sme koncentráciu mohli posúdiť. V prípade prevzatia podielu v Petit Press bolo konanie veľmi často prerušované, pretože sme jednak potrebovali ďalšie doklady, jednak Penta počas tohto procesu získavala kontrolu nad ďalšími firmami, čo ovplyvňovalo nielen mediálny trh, ale napríklad aj trh s reklamou. Nešlo o to, že by sme niečo zdržovali.

V marci nastúpila nová koaličná vláda. Zmenilo sa niečo vo vašej práci po voľbách?
Nie, nezmenilo sa. Predložili sme výročnú správu a tá bola zobraná na vedomie. Rokujeme s ministerstvom financií o rozpočte na budúci rok. Všetko prebieha štandardne.

Ale podpredsedu máte nového, nie?
Máme, ale preto, lebo jeho predchodca sa rozhodol, že nájde lepšie uplatnenie v súkromnom sektore. Ja som sa ho snažil udržať – bohužiaľ, nepodarilo sa mi to.

Je ťažké dostať ľudí na vyššie, ale aj nižšie pozície v štátnych úradoch, najmä ak im súkromné firmy ponúkajú viac?
Nie je to jednoduché, lebo vždy narazíte na to, akú mzdu im môžete ponúknuť. Potom je to len o tom, čo iné ich na práci v štátnom úrade môže lákať, napríklad ambícia venovať sa niečomu, čo ich nielen osloví, ale kde aj niečo môžu dokázať. Ale konkurovať platom v súkromnom sektore nedokážeme. Pri nižších pozíciách sa nám zasa bežne stáva, že keď zamestnáme mladého človeka, tak vo chvíli, keď sa stane dobrým a skúseným odborníkom, pritiahne si ho nejaká súkromná firma k sebe.

Dnes na DennikE.sk

 • Ekonomický newsfilter: Sme v situácii, keď lockdown je menej zlé riešenie
 • Automobilky: Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom zastavila dnes výrobu, v piatok ju obnoví
 • Financie: Eurostat revidoval dlh Slovenska z úrovne tesne pod 48 % na 48,5 % HDP, vracia sa do sankčných pásiem dlhovej brzdy
 • Obchod: Predaj nových áut klesol v prvých troch štvrťrokoch o vyše 25 %
 • Cestovný ruch: Medziročný prepad sa v auguste zmiernil na 13,6 %
 • Prieskum: Viac ako polovica malých a stredných podnikov v Európe má obavy, či prežije najbližší rok
 • Nemecko: Spotrebiteľská dôvera klesla viac, ako sa čakalo
 • Prognóza: Počet insolvencií vo svete v roku 2021 stúpne vplyvom pandémie o 31 %, predpovedá Euler Hermes
 • Pomoc od štátu: Aké budú zmeny v pomoci v druhej vlne
 • Firmy: Kto platí na Slovensku najväčšie dane
 • Zasiahla druhá vlna vaše podnikanie? Napíšte nám

Trnavský dodávateľ testov jedného vládneho politika pozná veľmi dobre. Z prostredia Kollárovho Sme rodina

Antigénové testy na covid-19, ktoré dopravilo lietadlo na bratislavské letisko. Foto - TASR
Antigénové testy na covid-19, ktoré dopravilo lietadlo na bratislavské letisko. Foto – TASR

Vlastník trnavskej firmy Eurolab Lambda Peter Krajčovič, ktorá dodá štátu milióny testov, deväť rokov podnikal s terajším štátnym tajomníkom vicepremiéra Holého Martinom Hypkým. Toho na post nominovalo hnutie Borisa Kollára Sme rodina.

Minúta po minúte

Automobilka Kia v Tepličke nad Váhom obnoví výrobu v piatok ráno. Dnes ju musela zastaviť pre problémy v dodávateľskom reťazci zo zahraničia z dôvodu koronakrízy. (tasr)

Predaj starších domov v USA stúpol v septembri najvyššie za 14 rokov, podporili ho rekordne nízke úroky hypoték. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Národné združenie realitných kancelárií.

Počet domov, ktoré v septembri predali ich doterajší majitelia, sa oproti augustu zvýšil o 9,4 % na celoročné tempo 6,54 milióna. To je najvyšší údaj od mája 2006.

Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali zvýšenie predaja o 5 % na 6,3 milióna. Medziročne stúpol predaj o 20,9 %.

Predaj starších domov sa na celkovom predaji domov v USA podieľa 90 %. (čtk)

Kia v Tepličke nad Váhom zastavila výrobu na rannej zmene. Dôvodom sú problémy v dodávateľskom reťazci zo zahraničia pre koronavírus.

Hovorca Ján Žgravčák doplnil, že ide o diely, ktoré sa nedajú do áut domontovať dodatočne. „Popoludňajšiu zmenu sme preto už do práce nevolali a odstávka zatiaľ trvá jeden a pol zmeny,“ uviedol Žgravčák s tým, že o nočnej zmene sa zatiaľ nerozhodlo. (tasr)

Ceny bytov v Bratislave ďalej rastú, priemer ťahajú nahor lokality s cenami až za 6-tisíc na meter štvorcový

Ceny bytov v Bratislave ďalej rastú, priemer ťahajú nahor lokality s cenami až za 6-tisíc na meter štvorcový. Najlepšie sa predávajú menšie byty, priemerná rozloha ponúkaných bytov klesla podľa analýzy Bencont zo 71 m² na 66 m².

Parlament schválil novelu, ktorá má zjednodušiť fungovanie drezín. Podporiť by sa tak mal cestovný ruch. Čiernohronskej železnici nedávno zakázali prevádzkovať cyklodreziny a dostala aj pokutu 30-tisíc eur od Dopravného úradu.

Dreziny sú v súčasnosti prevádzkované iba podľa podmienok platných pre hnacie dráhové vozidlá. Ministerstvo dopravy však poukázalo na jednoduchosť obsluhy a nízku rýchlosť drezín, ktoré sú poháňané len ľudskou silou. Podľa rezortu preto nie je potrebné, aby sa na ich vedenie uplatňovali také požiadavky ako na vedenie hnacích dráhových vozidiel s motorovým pohonom.

Rezort dopravy priblížil, že legislatívna úprava podmienok prevádzkovania drezín bola plánovaná v rámci širšej novely zákona o dráhach, ktorá sa pripravuje a bola naplánovaná na rok 2021.

„Avšak vzhľadom na výnimočnú situáciu v súvislosti so šírením pandémie a pozastavenie voľnočasových aktivít v rámci cestovného ruchu považujeme za potrebné po ukončení tohto výnimočného stavu navrhovanou úpravou podporiť cestovný ruch v prírodne špecifických lokalitách našej krajiny,“ skonštatoval rezort dopravy.

Podľa ministerstva existuje zámer prevádzkovať dreziny na dvoch dráhach, a to na Čiernohronskej železnici a Košickej detskej historickej železnici. Výhľadovo je ich prevádzka plánovaná aj na iných dráhach.

„Prevádzka drezín môže významne prispieť k podpore cestovného ruchu na Horehroní, v Košickej kotline, ale aj v iných oblastiach Slovenska,“ zdôraznilo ministerstvo. (tasr, n)

Výška úverov poskytovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa má zvýšiť, aby sa podporila výstavba nájomných bytov. Vyplýva to z novely zákona, ktorú posunul parlament do druhého čítania.

Zo štátneho fondu je možné v určitých prípadoch poskytnúť úver až do 100 % obstarávacej ceny s lehotou splatnosti do 40 rokov. Súčasná legislatíva však ustanovuje maximálny limit výšky úveru na byt, na štvorcový meter (m2) podlahovej plochy bytu alebo na m2 zatepľovanej plochy.

Limit úveru na byt pre fyzické osoby by sa mal zvýšiť z 90 000 eur na 120 000 eur. Pri obstarávaní nájomného bytu obcou, vyšším územným celkom či neziskovou organizáciou sa má zmeniť limit 90 000 eur na byt na 1 350 eur za m2 podlahovej plochy bytu. Limit sa zvyšuje aj pri úvere na modernizáciu bytovej budovy a odstránenie systémovej poruchy z 500 eur na 800 eur na m2 podlahovej plochy bytu.

Pri zateplení bytovej budovy alebo zariadenia sociálnych služieb sa má zvýšiť limit zo 100 eur na m2 zatepľovanej plochy na 200 eur za m2 podlahovej plochy. Na účel výstavby zariadenia sociálnych služieb sa zvýši limit úveru zo 760 eur na 1 200 eur za m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

Vypustiť by sa malo ustanovenie určujúce maximálnu výšku sumy odpustenej časti úveru (6 000 eur) pre mladomanželov poskytnutého na obstaranie bytu staršieho ako tri roky. „Navrhovanou úpravou však nie je dotknutá možnosť odpustenia časti úveru pri narodení dieťaťa, určená vo výške 2 000 eur na každé dieťa, ktoré žije so žiadateľom v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, rovnako ako u všetkých okruhov žiadateľov, ktorými sú fyzické osoby,“ dodal rezort v materiáli. (tasr)

Minister práce Milan Krajniak sa ohradil voči tvrdeniam odborárov o blokovaní zasadnutia tripartity. Zopakoval, že je pripravený rokovať s každým, kto prejaví záujem o sociálny dialóg.

Konfederácia odborových zväzov informovala, že minister práce opätovne porušil zákon o tripartite, keď vláda v stredu schválila koncepciu kurzarbeitu. Tá rovnako ako zákon o štátnom rozpočte nebola podľa odborárov prerokovaná v tripartite.

Ministerstvo práce uviedlo, že rokovanie tripartity nie je možné zrealizovať, ak sa KOZ nezúčastní na predsedníctve Hospodárskej a sociálnej rady SR. „Vzhľadom na oznámenie KOZ SR o tom, že sa nezúčastní na zasadnutí predsedníctva HSR SR predsedníctvo nie je schopné prijímať závery, vrátane záveru o čase, mieste a programe plenárneho zasadnutia tripartity. V dôsledku toho predseda HSR nemôže uskutočniť plenárne zasadnutia tripartity,“ uviedol tlačový odbor rezortu práce. Zasadnutia tak neúčasťou podľa ministerstva blokuje KOZ.

Rezort práce tiež uviedol, že sa neuskutočnilo ani plánované štvrtkové rokovanie predsedníctva tripartity. „Tým sa muselo zrušiť aj plánované plenárne zasadnutie HSR SR,“ upozornilo ministerstvo práce.

KOZ je so všetkými ostatnými členmi Hospodárskej a sociálnej rady súčasťou Riadiaceho výboru pre reformu dôchodkového zabezpečenia, sociálneho poistenia a zavedenia skráteného pracovného času, tzv. „kurzarbeit“. Riadiaci výbor zasadol prvýkrát 16. júla 2020. Hlavným bodom programu bola podľa vyjadrení ministerstva príprava zavedenia kurzarbeitu.

V stredu 23. septembra 2020 sa na ministerstve uskutočnilo rozporové konanie k zásadným pripomienkam k tejto koncepcii, na ktorom sa zúčastnili aj piati zástupcovia KOZ vrátane prezidenta Mariána Magdoška.

„V pondelok 5. októbra 2020 sa uskutočnilo rokovanie riadiaceho výboru s hlasovaním per rollam, ktorého bodom bolo aj schválenie návrhu koncepcie zavedenia kurzarbeitu. Napriek tomu, že prezident KOZ nie je hlasujúcim členom výboru, s návrhom koncepcie súhlasil,“ dodalo ministerstvo práce. (tasr)

Detva prijme od ministerstva financií návratnú finančnú výpomoc 336-tisíc eur. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo.

Od štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku pandémie, keďže sa celoštátne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorá plynie do rozpočtu miest a obcí.  Výpomoc musí byť použitá do konca roka, zároveň nesmú byť prekročené limity dlhu.

Primátor Ján Šufliarský po rokovaní zastupiteľstva povedal, že peniaze nedá mesto na žiadny konkrétny projekt alebo investíciu. „Bude to na bežné a kapitálové výdavky tam, kde mala samospráva výpadky,“ spresnil. (tasr)

Počet insolvencií vo svete v roku 2021 stúpne vplyvom pandémie o 31 %, prognózuje poisťovňa Euler Hermes. Odhaduje, že vlny koronavírusu po Európe postihnú Afriku a Latinskú Ameriku, situácia v pacifickej Ázii zostane pod kontrolou.

„Od 3. štvrťroka 2020 až do konca roka 2021 sa neočakáva normalizácia situácie okolo pandémie,“ uvádza Euler Hermes. Očakáva sprísňovanie a uvoľňovanie reštrikčných opatrení podľa vývoja koronakrízy a s tým súvisiace kolísanie ekonomickej aktivity.

Podľa Euler Hermes bude cestovanie za hranice jednotlivých štátov obmedzené až do roku 2022, keď sa predpokladá koniec sanitárnej krízy.

Aký je trend insolvencií:

Globálny insolvenčný index Euler Hermes ukazoval v 1. polroku pokles o 7 %. Prepad oficiálnych registrácií platobných neschopností pokračoval v lete vo väčšine krajín, ktoré regulovali likviditu firiem a zmäkčovali podmienky vyhlásenia bankrotu.

Ukončenie podporných schém povedie k obratu trendu od 3. alebo 4. štvrťroka tohto roka. Závisieť bude od situácie v jednotlivých krajinách a zrýchľovania ekonomík v 1. polroku 2021.

Insolvenčný index sa prudko zdvihne ku koncu budúceho roka (o 31 %) vo všetkých regiónoch.

Euler Hermes je svetovým lídrom v poistení pohľadávok, má vyše 52-tisíc klientov vo viac ako 50 krajinách. Patrí do skupiny Allianz. (čtk)

Eurostat revidoval dlh Slovenska z úrovne tesne pod 48 % na 48,5 % HDP. Dlh sa tak vracia do sankčných pásiem dlhovej brzdy, upozornila rozpočtová rada.

Eurostat zaznamenal do dlhu aj záväzky z dotácií na zelenú energiu a revidoval aj výšku HDP nadol, čo zvýšilo podiel dlhu na HDP.

Počas účinnosti dlhovej brzdy (od roku 2012) sa tak slovenský verejný dlh nikdy nenachádzal mimo sankčných pásiem. „Podobná situácia sa odohrala aj pred rokom, keď sa po jesennej notifikácii Eurostatom dlh vrátil do sankčných pásiem,“ uviedla rozpočtová rada.

Firma Polyus tvrdí, že podľa nového odhadu má na Sibíri najväčšie svetové nálezisko zlata s viac ako štvrtinovým podielom na ruských rezervách. Doteraz najväčším náleziskom bol projekt KSM firmy Seabridge Gold v Kanade.

Najväčšie ložisko Suchoj Log sa nachádza v Irkutsku, sovietski geológovia ho objavili v roku 1961. Vláda dlho uvažovala o jeho predaji, až práva na rozvoj ťažby kúpila v aukcii v roku 2017 firma Polyus s partnerom Rostec.

Minulý mesiac Polyus oznámil, že kúpi od spoločnosti Rostec jej 22-percentný podiel v ložisku Suchoj Log za 128 miliónov dolárov.

Viac o ložisku Suchoj Log:

 • Podľa nového odhadu jeho rezervy dosahujú 540 miliónov ton rudy s obsahom 40 miliónov troyských uncí zlata. Kanadský projekt KSM má odhadované rezervy 38,8 milióna uncí.
 • Zabezpečuje firme Polyus pozíciu najväčšieho ťažiara zlata podľa odhadovaných rezerv spolu so spoločnosťou Newmont.
 • Polyus odhaduje náklady na projekt medzi 2 a 2,5 miliardy dolárov, ročná ťažba by mala dosiahnuť 1,6 milióna uncí.
 • Ďalšie plány s ložiskom chce Polyus oznámiť do konca roka.

Rozvoj ťažby na veľkom ložisku býva zvyčajne zdĺhavý a nákladný proces. Nové ložisko by ale mohlo firme Polyus zvýšiť ročnú ťažbu najmenej o 70 %. Odvtedy, ako ho kúpila, stúpli ceny zlata o 60 % a v auguste dosiahli nový rekord. (čtk, reuters, bloomberg)

Tesla v 3. štvrťroku zvýšila čistý zisk medziročne o 131 % na 331 miliónov dolárov pri rekordných dodávkach vyše 139-tisíc elektromobilov. Firma skončila v pluse piaty štvrťrok za sebou a mieri k prvému ziskovému finančnému roku.

Tržby Tesly od júla do septembra stúpli medziročne o 39 % na 8,77 miliardy dolárov, analytici očakávali o niečo nižšie číslo.

Ďalšie fakty o Tesle:

 • za tri štvrťroky dodala zákazníkom približne 319-tisíc elektromobilov, z toho takmer polovicu v 3. kvartáli;
 • na celý rok má cieľ dodať na trh pol milióna vozidiel, na jeho splnenie by musela v 4. štvrťroku dosiahnuť opäť rekordné dodávky vyše 181-tisíc áut;
 • vyrába elektromobily v kalifornskom Fremonte a od decembra tiež v Šanghaji, kde produkuje Model 3, ktorý čoskoro začne exportovať z Číny aj do Európy, a pripravuje kapacity pre SUV Model Y;
 • pripravuje druhý americký závod v Texase a prvú európsku továreň neďaleko Berlína, v ktorej plánuje na budúci rok spustiť výrobu Modelu Y;
 • hodnota jej akcií od začiatku roka vzrástla o zhruba 400 % a stala sa najhodnotnejšou automobilkou na svete. (čtk, bbc, e)

Bratislava od začiatku roka 2021 zakáže umiestňovanie herní na vzdialenosť menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia na liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo.

Mesto schválilo nové VZN o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta. Reaguje tak na nedávno schválenú novelu zákona o hazardných hrách.

Herne bude možné v Bratislave umiestniť len v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, kultúru a verejnú zábavu. Taktiež aj v bytových domoch, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Vo VZN sa limituje aj vzdialenosť jednej hernej od druhej.

Bratislavskí mestskí poslanci schválili aj VZN, ktorým od januára 2021 hlavné mesto vo vybraných dňoch zakáže prevádzkovať v hlavnom meste bingo, stolové hry a hazardné hry na výherných prístrojoch, na termináloch videohier, na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi či na iných technických zariadeniach. Výnimku tvoria internetové hry. Zákaz má platiť 1. januára, 6. januára, na Veľký piatok, na Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. a 2. novembra, 24., 25. a 26. decembra. Prevádzkovanie hazardných hier bude zakázané aj v čase trvania štátneho smútku, ak bude vyhlásený. (tasr)

Poľská vláda požiada EK o povolenie štátnej pomoci na výstavbu atómovej elektrárne. Poľsko plánuje vybudovať svoj prvý jadrový zdroj do roku 2033, zatiaľ nemá plán financovania projektu.

„V súčasnosti je nemožné postaviť jadrovú elektráreň bez štátnej podpory,“ povedal vládny splnomocnenec pre energetickú infraštruktúru Piotr Naimski. Kabinet chce zapojiť do výstavby aj domáci priemysel, aby znížil náklady.

Poľsko vyrába väčšinu elektriny z uhlia a jadrovú energetiku považuje za spôsob, ako sa dopracovať k zníženiu emisií podľa požiadaviek EÚ.

Aké sú plány Poľska s jadrom:

 • Vláda chce urýchliť odklon od využívania uhlia na výrobu elektriny a investovať v prepočte 33 miliárd eur do výstavby prvých jadrových elektrární v krajine.
 • Plánuje vybudovať dve jadrové elektrárne so šiestimi reaktormi a celkovou kapacitou 6 až 9 gigawattov.
 • Výstavba prvého zdroja sa má začať v roku 2026, hotový by mal byť v roku 2033. Druhá elektráreň má byť spustená o desať rokov neskôr.

Poľsko uzavrelo dohodu o jadrovej energii s USA, v rámci nej má kúpiť od amerických firiem jadrovú technológiu za 18 miliárd dolárov. (čtk, reuters)

Minister práce Milan Krajniak opäť porušil štandardný legislatívny proces, tvrdí Konfederácia odborových zväzov. Vláda schválila koncepciu kurzarbeitu bez toho, aby bola prerokovaná v tripartite, podobne ako pri zákone o štátnom rozpočte.

Na štvrtkové popoludnie zvolal minister práce rokovanie predsedníctva tripartity a súčasťou pozvánky bol aj predbežný návrh plánu jej práce na mesiace november a december. KOZ uviedla, že zostala nemilo prekvapená, že jedným z bodov programu rokovania tripartity plánovaného na 2. novembra je aj koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „kurzarbeit“, ktorú už schválila vláda.

Minister práce tak podľa KOZ opäť raz obišiel štandardný legislatívny proces. Podľa odborárov pritom predstavitelia ministerstva deklarovali, že koncepcia so zapracovanými pripomienkami bude predmetom rokovania Riadiaceho výboru pre reformu dôchodkového zabezpečenia, sociálneho poistenia a zavedenia skráteného pracovného času.

Toto rokovanie sa však neuskutočnilo, KOZ nedostalo ani záverečnú verziu koncepcie. Schválením koncepcie na vláde sa podľa odborárov opätovne obchádza rokovanie tripartity.

KOZ nesúhlasí s takýmto konaním. „Nebudeme hrať hru ministra práce Krajniaka. Nechceme blokovať pomoc pre firmy a pracujúcich, zároveň si však nenecháme skákať po hlave. Platí zákon, ktorý stanovuje, ako má tripartita fungovať. Minister Krajniak však robí všetko pre to, aby odbory blokoval. Preto sa nezúčastníme na najbližšom zvolanom rokovaní tripartity a budeme pokračovať v protestných a nátlakových akciách s cieľom navrátiť sociálny dialóg,“ vyhlásil v stanovisku pre médiá prezident KOZ SR Marián Magdoško.

KOZ samotný kurzarbeit podporuje. Je však presvedčená, že opatrenia prijaté na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, ktoré významne zasahujú do podnikania a výrazne zvyšujú sociálne a ekonomické následky pandémie, musia byť primerane kompenzované.

„Očakávame, že nová schéma odstráni všetky nedostatky opatrení z prvej vlny, ktoré nechali bez povšimnutia slobodné povolania, množstvo ľudí na voľnej nohe, verejné podniky a mnoho ďalších skupín,“ dodala viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová s súvislosti s projektom Prvá pomoc plus. (tasr)

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať