Denník N

Drucker sa obrátil na políciu a prokuratúru, podal sedem podnetov

Tomáš Drucker. foto N – Tomáš Benedikovič
Tomáš Drucker. foto N – Tomáš Benedikovič

Minister zdravotníctva dáva prešetriť sedem podozrení. Majú preveriť nájomné zmluvy aj schvaľovanie liekov.

Polícia a generálna prokuratúra budú riešiť podnety ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru). Ten sa na nich obrátil pre podozrenia z korupcie alebo z nehospodárnosti. Novinárom to povedal v parlamente po rokovaní zdravotníckeho výboru.

Policajné prezídium dokonca zriadilo samostatný tím pre vyšetrovanie zdravotníctva, povedal minister. Ten nedával podnety na konkrétneho podozrivého, povedal, že kto za pochybenia môže, musí zistiť polícia či prokuratúra. „Potom si budeme uplatňovať náhradu škody,“ povedal.  Čo zatiaľ dal preveriť?

Kostka a VšZP

Zmluvy medzi štátnou poisťovňou a klinikami Kostka kritizoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj Najvyšší kontrolný úrad. Poisťovňa dostala za nevýhodné zmluvy aj pokutu.

Minister teraz podal aj podnet orgánom činným v trestnom konaní na štátnu poisťovňu. Majú preveriť podozrenie, či štátna poisťovňa, ktorá z verejných peňazí rozdeľuje najviac, porušila povinnosť opatrovať a spravovať cudzí majetok. Preveriť to majú len pri zmluvách o poskytovaní a úhrade starostlivosti firmou CPKSB, ktorá je firma Kostku.

„Spôsob zazmluvnenia a kontroly nebol v súlade s hospodárnosťou na strane Všeobecnej zdravotnej poisťovne,“ povedal minister, ktorý po nástupe vymenil riaditeľa poisťovne. Podnet nedali na konkrétne osoby, Drucker tvrdí, že nevie, kto je zodpovedný napríklad za nacenenie sporného výkonu na 45 eur, keď náklady naň nie sú ani 30. 

Všeobecná zdravotná povedala len, že „rešpektuje rozhodnutie ministerstva“.

Úrad pre dohľad už dal štátnej poisťovni za tieto zmluvy pokutu vo výške 75-tisíc. Podľa nich poisťovňa v tomto prípade nenakladala s verejnými peniazmi efektívne a hospodárne.

Poisťovňa zmluvu s Klinikou Kostka zrušila tento rok v odbornosti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, nie je platná od prvého júla.

Sporné schvaľovanie liekov

Drucker podal podnet aj na kategorizačnú komisiu. Tá rozhoduje o tom, ktoré lieky sa budú preplácať z verejného poistenia a do akej výšky, teda aké budú mať doplatky. Orgány činné v trestnom konaní tak majú preveriť postup pri schvaľovaní liekov preplácaných z verejného zdravotného poistenia, „pri ktorých existuje podozrenie, že za obdobie posledných štyroch rokov nebola správne vypočítaná nákladová efektivita“.

Z  analýzy preverovaných liekov bolo zistené podozrenie, že nebola splnená podmienka nákladovej efektívnosti v zmysle zákonných ustanovení pri rozhodovacom procese zaraďovania do zoznamu kategorizovaných liekov.

Komisia má totiž o liekoch a výške ich úhrady z verejných zdrojov rozhodovať na základe toho, aké sú ich náklady vzhľadom na to, koľko rokov zdravého života pacientovi prinesú. To pri niektorých liekoch nemalo byť urobené správne. Podanie sa týka dvoch liekov, aj lieku Vargatef, ktorý slúži na liečbu rakoviny pľúc. Jeho preplácanie schválil minister, informáciu prinieslo Sme. Na ministra pre tento liek podali žalobu súkromné poisťovne Union a Dôvera.

Nákupy v záchranke

Vyšetriť dal minister aj nákupy v košickej záchrannej službe, konkrétne nákup defibrilačných elektród k defibrilátorom Corpuls. Na nákup upozornilo Sme. Jej šéf Ján Štesov v polovici augusta po zverejnení jeho pochybení pri nákupoch na vlastnú žiadosť odišiel.

Problémy mala záchranka aj pri iných nákupoch, ktoré má preveriť generálna prokuratúra. Ďalší podnet dal Drucker pre podozrenia zo spáchania trestného činu spočívajúceho v porušovaní povinností pri hospodárení s prostriedkami – je podozrenie, že Záchranná služba v Košiciach robila machinácie vo verejnom obstarávaní medicínskych prístrojov a tiež pri ňom zneužila svoju právomoc. O ktoré konkrétne prístroje išlo, ministerstvo nepovedalo.

Tunelovanie záchraniek

Drucker na generálnu prokuratúru postúpil aj anonymný podnet na tunelovanie štátnych záchraniek – Záchrannej služby Bratislava, Záchrannej služby Košice v rámci verejného obstarávania. Nakupovať mala štátna príspevková organizácia Záchranná služba Bratislava, ktorá v rokoch 2009 a 2010 údajne obstarávala predražené sanitné vozidlá. „Podanie anonymného pisateľa konštatuje nevýhodnosť verejného obstarávania, údajné personálne prepojenia s množstvom príloh a súvisiacich zmlúv,“ dodáva ministerstvo. 

Štátna záchranná služba v Bratislave tvrdí, že o podnete vie, ale nevidela ho, takže ani nevie, čoho sa týka.

Parkovanie a nájom

Orgány činné v trestnom konaní preveria aj postup Slovenskej zdravotníckej univerzity pri uzatvorení Koncesnej zmluvy o spolupráci pri údržbe a vytvorení parkovacích miest vrátane ich prevádzky. 

„Problematickou sa javí hodnota zákazky, uzatvorenie koncesnej zmluvy na lehotu 20 rokov, bez súhlasu zriaďovateľa a jej následného zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, bez požadovaného súhlasu minsterstva.“

„Vedenie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si nie je vedomé porušenia príslušných právnych predpisov ani naplnenia niektorej skutkovej podstaty trestného činu,“ reaguje na podanie ministra Milica Suchánková z kancelárie rektora SZU.

A tiež Štátny ústav pre kontrolu liečiv, a to pre uzatvorenie nájomnej zmluvy. Je pri nej podozrenie, že mohol byť spáchaný trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. „Zmluvy a jej dodatky vykazovali určité znaky neštandardného uzatvorenia, spočívajúce v neprimerane vysokých poplatkoch za služby súvisiace s nájmom skladových priestorov a so samotným vypovedaním zmluvy,“ tvrdí ministerstvo.

„Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv nie je známe, o aký podnet ide,“ reagoval ústav.

Nový tím

Na Národnej kriminálnej agentúre zriadili kvôli zdravotníctvu aj samostatnú pracovnú skupinu, potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Skupina má na starosti mimoriadne úlohy, ktoré sa týkajú vyšetrovania a dokumentovania podozrení z korupcie či zo zlej správy cudzieho majetku.

„Podozrenia z trestnej činnosti v oblasti zdravotníctva odhaľuje a vyšetruje na základe podaných trestných oznámení, predovšetkým zo strany ministerstva zdravotníctva, ale aj na základe poznatkov získaných vlastnou operatívnou činnosťou, ale aj zo správy Najvyššieho kontrolného úradu,“ povedal Slivka.

Nemôže hovoriť, aké všetky prípady rieši, spomenul len tie, ktoré podalo ministerstvo zdravotníctva.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Ekonomika

Teraz najčítanejšie