Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Mňa si nikto nekúpi kilometrom cesty, vraví exposlanec Siete, teraz už aj splnomocnenec pre rýchlostné cesty

Igor Janckulík (vpravo) na štvorkolke Orava rescue system. Foto - TASR
Igor Janckulík (vpravo) na štvorkolke Orava rescue system. Foto – TASR

V Sieti mu sľubovali miesto vládneho splnomocnenca pre rýchlostnú cestu na Orave. Prešiel spoločne s ďalšími nespokojnými okolo Andreja Hrnčiara do poslaneckého klubu strany Most-Híd. Igora Janckulíka vláda v stredu vymenovala do funkcie vládneho splnomocnenca pre všetky rýchlostné cesty, zatiaľ čo diaľnice nedostali žiadneho. V rozhovore vysvetľuje:

 • že splnomocnenecká stolička nie je predmetom obchodu s Bélom Bugárom,
 • ako začali mať starostovia obavy o svoj región, keď sa ministrom dopravy stal Árpád Érsek z juhu,
 • prečo nemajú vládneho splnomocnenca aj klasické diaľnice, ktoré sa od rýchlostných ciest líšia len tým, že sú o čosi širšie,
 • ale aj to, prečo si myslí, že by na Orave mala byť rýchlocesta, hoci sa paralelne na západ od nej stavia diaľnica.

Od štvrtka sa stávate vládnym splnomocnencom pre rýchlostné cesty. To je výsledok dohôd so stranou Most-Híd o prestupe vás a ďalších poslancov zo Siete k Bélovi Bugárovi?

Nie. V programovom vyhlásení sú spomenuté rýchlostné cesty – R2 (od Zvolena na Košice), R3 (na Orave), R4 (od Prešova na Poľsko), R7 (južný ťah od Bratislavy po Lučenec), potom prepojenie Banskej Bystrice na D1 (R1), cesty prvej triedy. Keď si bežní ľudia, starostovia a primátori tento dokument pozrú, tak sa potešia, že cez ich región povedie cesta, ktorá ekonomicky aj sociálne pomôže regiónu. Žiaľ, to je ich prvá aj posledná informácia. Nemajú sa ako dozvedieť, ako prebieha príprava cesty či výstavba.

Chcete tým povedať, že to nie je výsledok politických dohôd o vašom prestupe zo Siete do strany Most-Híd?

Po zostavení vlády mi bolo ponúknuté, či nechcem byť splnomocnencom vlády, konkrétne pre rýchlostnú cestu R3 (rýchlostná cesta na Orave cez Dolný Kubín na Poľsko – pozn. red.), pretože som stále aj ako poslanec VÚC Žilina bojoval za R3.

Takže sa budete venovať iba tejto jednej ceste?

Nie, všetkým cestám, ale dopoviem. Ja som to v tom čase odmietol, strane Sieť pripadlo ministerstvo dopravy, riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, takže som to nepovažoval za potrebné v rámci jasných programových cieľov v rámci strany. Teraz, keď sme prestúpili do klubu Most-Híd, tak moji kolegovia zo Žilinského kraja začali vystupovať na zastupiteľstve s tým, že majú veľké obavy o stavbu ciest v regióne, keďže nový minister dopravy (Árpád Érsek – pozn. red.) je zo strany Most-Híd. Mali obavu, či nebude preferovať južné trasy ciest.

Máte podobnú obavu?

Snažil som sa ich ubezpečovať, že to tak nebude, pretože južné trasy sú na stavbu slabo pripravené. Otvoril som však otázku, že by som chcel bezplatne robiť splnomocnenca pre všetky rýchlostné cesty s tým, že nebudem zasahovať do verejného obstarávania ani do trasovania ciest. Ako splnomocnenec chcem ľudí informovať, aby občan, starosta alebo primátor vedel, či sa na miestnej rýchlostnej ceste práve robí verejné obstarávanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, územné konanie atď. Skrátka, chcel by som byť hlavne prostredník medzi vládou a verejnosťou, teda odborníkmi z regiónu, občanmi, starostami a primátormi, aby fungovala vzájomná výmena informácií.

Prečo vám takto významne nezáleží aj na diaľniciach? Diaľnice nepotrebujú splnomocnenca?

Diaľnice sa budujú roky a rýchlostné cesty sa v tomto volebnom období prvýkrát dostali do programového vyhlásenia. Mne určite záleží aj na diaľniciach, ale taká agenda by bola už naozaj veľká. Diaľnice sú už jasne trasované, pri rýchlostných cestách však vyskakujú problémy. Napríklad ak je niekde rýchlostná cesta natrasovaná, ľudia pomaly nevedia kadiaľ, potom sa píšu petície a všetko sa zastaví. Vláda si dala do svojho programového vyhlásenia jasne, že rýchlostné cesty chce budovať. Preto to nastavenie.

Igor Janckulík. Foto - TASR
Igor Janckulík. Foto – TASR

Funkciu splnomocnenca vám sľúbil Bugár?

Nie, v žiadnom prípade. To sa otvorilo až po našom prestupe do poslaneckého klubu Most-Híd. Táto téma sa otvorila len preto, že na mňa ako na poslanca VÚC začali tlačiť starostovia aj poslanci. Pýtali sa, či sa budú vôbec stavať cesty v iných regiónoch okrem juhu. Mali obavy.

Na ministerstve sedí Tibor Šimoni vo veľmi kľúčovej pozícii. Nerozumiem, prečo to nestačí, ak sa teda bavíme o tom, že pán Hrnčiar vždy hovoril, že mu nejde o žiadny vplyv na ministerstve dopravy.

Ako som povedal, pozícia splnomocnenca je úplne iná pozícia: ja budem chodiť po regióne, stretávať sa so starostami a primátormi a tieto požiadavky, ktoré oni budú dávať a ktoré budú hlavne reálne a prospešné, budem tlačiť na vládu, aby sa presadili. Nemôže predsa vedúci služobného úradu vlády chodiť po starostoch, primátoroch a riešiť tieto veci.

Na ministerstve dopravy však budete mať kanceláriu. 

Na ministerstve dopravy bude zriadená kancelária, ale ja tam nebudem sedieť. Budem tam mať tím ľudí. Hlavne chcem túto prácu robiť preto, aby ľudia vedeli, ako postupuje príprava a výstavba rýchlostných ciest, tlmočiť ich návrhy na zlepšenie práce. Ja nie som voči nikomu zaviazaný, nič dlžný za nejakú kampaň. V týchto veciach som úplne slobodný, beriem to preto, lebo sa snažím, aby politika bola čitateľnejšia a zreteľnejšia.

Igor Matovič povedal, že ste svojho času zostali v Sieti len preto, že vám sľúbili rýchlostnú cestu na Orave.

Pán Matovič toho už narozprával… Ja som na to vtedy povedal, že ja po tej rýchlostnej ceste ani nebudem jazdiť, lebo je mimo koridoru, ktorým cestujem. Poviem na rovinu: keby som mal byť opozičný poslanec, tak by som zvažoval, že sa vzdám mandátu a odídem, pretože pre ten región a pre Slovensko by som nedokázal nič spraviť. Vidím, ako funguje opozícia, ako ťažko sa im presadzujú zmeny. Ako koaličný poslanec viem skôr niečo presadiť, hoci je to o veľkých kompromisoch.

Sieť – a tým aj jej nominanti – zaznamenala najväčší volebný úspech na Orave. Nebudete za tamojšiu rýchlocestu R3 lobovať tak významne, že ostatné regióny môžu, naopak, svoju cestu dostať neskôr? 

To určite nebude v mojej kompetencii v takej miere – stále má hlavné slovo ministerstvo dopravy a vláda a hlavne, uvedomujem si problémy vo všetkých regiónoch Slovenska. A pre úplnosť, ja som mal najviac hlasov v okrese Námestovo, tam mala Sieť aj najlepší volebný výsledok a R3 nie je v okrese Námestovo.

Ale pomôže tamojšiemu regiónu.

Nie okresu Námestovo, odkiaľ som ja. Všetci z Námestova chodia iným smerom, chodia na Dolný Kubín, takže po tej rýchlostnej ceste nepôjdu, to pomôže okresu Tvrdošín a sčasti Dolnému Kubínu pri jazde v smere na Poľsko. V okrese Námestovo máme tri hraničné priechody. Keď sa pozriete, koľko som mal hlasov v okrese Námestovo a koľko v okrese Tvrdošín, tak nemôžete povedať, že lobujem preto, lebo niečo dlhujem.

Zdroj: ndsas.sk
Zdroj – ndsas.sk

Existuje konkrétna časť R3, za ktorú budete lobovať, aby bola najskôr, pretože je najviac potrebná?

Momentálne je stavebne najlepšie pripravený úsek Tvrdošín – Nižná, má stavebné povolenie, treba len dovykupovať pozemky.

Prečo ste o nevyhnutnosti rýchlostnej cesty na Orave natoľko presvedčený, keď sa hneď vedľa stavia diaľnica D3? Po jej dokončení sa významne presmerujú aj dopravné toky na Orave. 

Ja by som vás rád pozval na Oravu – napríklad keď je v stredu jarmok v Poľsku, tak neprejdete ani cez cestu, tam je auto za autom. Preto keď sa starostovia dozvedeli, že minister dopravy je z juhu, mali trochu obavy. Žijú tam, a keď vám dennodenne kamióny chodia popod okná, tak to nie je nič príjemné. Pritom sa tam nemá stavať rýchlostná cesta v plnom profile, ale v polovičnom (namiesto štyroch pruhov bude mať dva – pozn. red).

Pýtam sa, či sa nestratí zdravý úsudok pri rozhodovaní o tom, čo treba stavať viac a čo menej, neskôr alebo vôbec, keď zasadne minister dopravy z juhu so splnomocnencom z Oravy…

Z toho nemusíte mať obavy. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že nepreferujem osobné záležitosti regiónu. Ako poslanec Národnej rady sa snažím pomáhať aj vybavovať veci, ktoré sa týkajú celého Slovenska. Určite nebudem preferovať len Oravu – som za to, aby sa zmerala intenzita dopravy, priepustnosť ciest na Slovensku, a podľa toho sa vyhodnotilo, kde sú cesty potrebnejšie. Na Slovensku máme cesty, ktoré stáli stovky miliónov eur, ale chodí po nich pár áut.

Kedysi ste sa vyjadrili, že R3 by sa mohla stavať aj ako PPP projekt. To platí?

Jediný pripravený úsek je Tvrdošín – Nižná, je dlhý okolo 4 kilometrov a predpokladá sa, že môže stáť 80 miliónov eur. Ostatné úseky R3 ešte nie sú pripravené, to znamená, že na PPP projekty je to malá suma.

Zostanete v Národnej rade ako poslanec?

Určite zostanem. Agenda splnomocnenca sa bude prekrývať aj s mojou poslaneckou prácou, v podstate s tým, čo som robil aj doteraz. Teraz to však dostane inštitucionálny rámec, kvalitných ľudí. Nebudem ovplyvňovať obstarávanie ani trasovanie, ale budem chcieť vypomôcť každému regiónu a každej rýchlostnej ceste. Chcem zdôrazniť, že ja budem túto funkciu vykonávať bezplatne, platu za funkciu splnomocnenca sa vzdám.

Igor Janckulík (druhý zľava) v júli 2016 pri otváraní zrekonštruovaného mosta v Podbieli so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Viktorom Stromčekom (Smer), vtedajším ministrom dopravy Romanom Brecelym (Sieť) a žilinsklým županom Jurajom Blanárom (Smer). Foto - TASR
Igor Janckulík (druhý zľava) v júli 2016 pri otváraní zrekonštruovaného mosta v Podbieli so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Viktorom Stromčekom (Smer), vtedajším ministrom dopravy Romanom Brecelym (Sieť) a žilinsklým županom Jurajom Blanárom (Smer). Foto – TASR

Existuje prísľub zo strany Most-Híd, že nejaká časť R3 sa postaví?

Nie, taká dohoda nie je. Som nezávislý, oni sami dobre vedia, že v týchto veciach som úplne slobodný, nikomu nie som zaviazaný, mňa si nikto nekúpi kilometrom cesty.

Platí stále dohoda, ktorá bola ešte medzi ministrom za Sieť Romanom Brecelym a Petrom Kažimírom o tom, že aj keby čísla nevyšli tak, že R3 musíme súrne stavať, tak sa stavať bude, pretože také je politické rozhodnutie?

Pán Brecely chcel tiež spúšťať stavbu úseku Tvrdošín – Nižná, pretože ten je pripravený. Neboli na to finančné prostriedky a hlavne sa debatovalo o tom, že R3 je súbežná s D3 (s diaľnicou od Žiliny na Poľsko – pozn. red. ). Bol by tam problém s čerpaním z Európskej únie. Tak sa hľadali nejaké riešenia. Ale ubezpečujem vás, že intenzita premávky vyžaduje, aby sa rýchlostná cesta v polovičnom profile na tomto úseku postavila.

Aký je balík peňazí, ktorý vám bude zverený na novom poste?

Vyčlenia sa len financie na platy zamestnancov útvaru, ktorí mi budú pomáhať a venovať sa regiónom. Oni budú v zamestnaneckom pomere a budú normálne pracovať na úlohách, ktoré im zverím.

Vzniklo to tak, že ste prišli za pánom Bugárom s tým, že by ste chceli byť splnomocnencom a či to vie vybaviť?

Opakujem, asi mesiac po tom, ako sme vstúpili do klubu Most-Híd, začali na mňa tlačiť starostovia a primátori. Najprv som túto myšlienku povedal medzi nami piatimi, ktorí sme odišli zo Siete, a spýtal som sa, či ma vedia podporiť. Oni povedali, že je to dobrá myšlienka – potom som oslovil pána Bugára.

A on povedal, že nie je problém?

On porozmýšľal, povedal, že to nie je zlá myšlienka, že to posunie ďalej, no a udialo sa.

Dnes na DennikE.sk

Zdieľať

Generálny riaditeľ Slovnaftu Szabó: Ako jedni z prvých sme si priznali, že nemôžeme vyrábať len uhľovodíkové palivá

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Slovnaft chce do roku 2030 polovicu svojej výroby presmerovať do výroby plastov a chemikálií. Firma zároveň hľadá nové biznisy, ktoré s ropou vôbec nemusia súvisieť. O rozsiahlych tohtoročných modernizáciách hovorí jeho výkonný šéf Gabriel Szabó.

Minúta po minúte

Zdieľať

Google si nárokuje prvenstvo vo vývoji kvantových počítačov

Google si nárokuje prvenstvo vo vývoji kvantových počítačov. Tvrdí, že jeho kvantový procesor Sycamore detekoval vzorce v radoch zdanlivo náhodných čísel za 200 sekúnd, zatiaľ čo doteraz najvýkonnejší superpočítač Summit od IBM by na rovnakú úlohu potreboval 10-tisíc rokov.

O takzvanej kvantovej nadvláde vyšiel článok v časopise Nature.

Čo hovorí konkurencia: Konkurenčné IBM, ktoré počítač Summit vyvinulo, výsledky spochybnilo. Uvádza, že jeho superpočítač by úlohu vyriešil za dva a pol dňa a presnejšie.

Google podľa IBM tiež uvádza verejnosť do omylu, keď sa jej snaží vsugerovať, že kvantové počítače raz nahradia tie existujúce. Budú skôr „harmonicky spolupracovať, pretože každý z nich má iné prednosti“, napísal na blogu šéf výskumu v IBM Dario Gil.

V čom Google pokročil: Zatiaľ čo tradičná výpočtová technika sa spolieha na bity, teda na jednotky a nuly, kvantová výpočtová technika používa qubity, ktoré môžu byť zároveň jednotka aj nula. Táto vlastnosť, superpozícia, sa exponenciálne násobí, pokiaľ sa qubity prepoja. Čím viac sa ich previaže, tým výkonnejší kvantový počítač vzniká.

Vec však má háčik. Qubity sa musia chladiť na teplotu blízku absolútnej nule, teda mínus 273,15 stupňa Celzia, aby sa tak vylúčili vibrácie – šumy, ktoré spôsobujú chyby vo výpočtoch. A práve v tejto oblasti výskumný tím Googlu výrazne pokročil. (reuters, science, čtk)

Viac k téme zo septembra: Počítač Googlu asi naozaj prekonal míľnik zvaný kvantová nadvláda, ale okrem šifrovania to zatiaľ nič neovplyvní

Zdieľať

Poškodení klienti poisťovne Rapid life vyzvali policajného prezidenta, aby zriadil vyšetrovací tím a zabezpečil tak hladký priebeh vyšetrovania kauzy s takmer 15-tisíc bývalými klientmi. Poisťovňa, ktorá ich údajne poškodila o viac ako 25 miliónov eur, skončila v konkurze.

Čo pri výsluchu povedala nútená správkyňa

V stredu sa poškodení stretli pred budovou Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), expozitúrou Východ v Prešove.

Dôvodom ich stretnutia bol výsluch nútenej správkyne Ireny Sopkovej vyšetrovateľom NAKA, na ktorom sa zúčastnilo aj bývalé vedenie Rapid life. To je od marca obvinené z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom poškodzovania veriteľa.

Sopková v čase, keď ju Národná banka Slovenska ustanovila za nútenú správkyňu, vyslovila podozrenie, že v životnej poisťovni Rapid life, sídliacej v Košiciach, boli porušované zákony. Neskôr podala na bývalých štatutárnych zástupcov spoločnosti trestné oznámenie.

„Počas výkonu svojej činnosti som zistila závažné pochybenia v činnosti Rapid life. Zistila som, že spoločnosť je v úpadku, že nevytvárala technické rezervy a ďalším spôsobom poškodila klientov,“ povedala pri vypočúvaní Sopková s tým, že celkovo ide o takmer 15-tisíc poškodených klientov, ktorí od poisťovne nedostali vyplatené peniaze.

Spotrebiteľské centrum zastupuje približne 4500 klientov v konkurznom konaní životnej poisťovne. Podľa jeho riaditeľa Miroslava Antoňaka iba voči poistencom ide o viac ako 25 miliónov eur. V prípade je obvinených osem osôb z bývalého vedenia spoločnosti.

Bývalí štatutárni zástupcovia poisťovne sa po vypočúvaní odmietli pre médiá vyjadriť.

Klienti vyhrali súdy, ale peniaze nemajú

„S manželkou sme prišli o 2000 eur a syn o 2700 eur. Z poisťovne nám napísali, že zmluva od začiatku bola neplatná. Dal som podnet na prokuratúru, potom na obchodnú inšpekciu. NBS mi odpovedala, aby som sa obrátil na súd. Vyhral som okresný súd, krajský súd, Rapid life medzitým skončila a peniaze nemám,“ povedal jeden z bývalých klientov Miroslav Hraško.

Ako o tom ďalej informoval Antoňak, vo veci sa momentálne uskutočňuje vyšetrovanie pre závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a tiež pre spáchanie trestného činu poškodzovania veriteľa.

„Za celé dva roky, odkedy bolo podané trestné oznámenie, nebolo voči nikomu vznesené reálne obvinenie, ktoré by smerovalo k tomu, aby bol niekto stíhaný alebo odsúdený. Problém je v tom, že celú kauzu, ktorá obsahuje niekoľko desiatok tisíc listinných dôkazov a listín, vyšetruje jedna jediná vyšetrovateľka v rámci celej republiky. Jeden človek takúto kauzu nemá šancu a možnosť vyšetrovať,“ zdôraznil Antoňak.

Hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka uviedol, že na vyšetrovanie tejto veci bola riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry zriadená pracovná skupina.

Nútenú správu zaviedla v poisťovni v polovici júna 2017 Národná banka Slovenska. Dôvodom boli zistenia, že poisťovňa závažne ohrozuje práva klientov. Od začiatku roka 2017 prestala vyplácať akékoľvek nároky klientov. Následne Okresný súd Košice I zverejnil koncom januára 2018 v obchodnom vestníku uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok poisťovne pre jej dlhy. (tasr)

Zdieľať

Prepoisťovacia kampaň bola podľa exministra zdravotníctva Tomáša Druckera (Dobrá voľba) nelegálna. Zo štátnej VšZP malo odísť 140-tisíc poistencov. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by to mal preveriť, Drucker dal podnet.

V porovnaní s uplynulým rokom ide v rámci odlevu poistencov takmer o štvornásobný nárast.

Bývalý šéf VšZP Miroslav Kočan (Dobrá voľba) povedal, že súkromné zdravotné poisťovne získavali nových poistencov cez agentúry za finančnú odmenu. Každá mala dostať milióny eur.

„Takýto postup je v rozpore so zákonom. Na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou preto podávame podnet, aby takéto nekalé praktiky prešetril,“ povedal Kočan s tým, že úrad má preveriť, ako sú zaúčtované náklady na získavanie nových poistencov a z akých peňazí.

Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union podozrenia z nelegálnej kampane odmietajú. (tasr, sita)

Zdieľať

V apríli vznikne Siemens Energy a začne konkurovať energetickým gigantom

Koncern Siemens plánuje vytvorenie vlastnej energetickej odnože, ktorá bude kótovaná na frankfurtskej burze. Siemens Energy má konkurovať veľkým energetickým hráčom na trhu s obnoviteľnými energiami.

Siemens Energy by mala podľa portálu euro.cz poskytovať služby predovšetkým s využitím technológií Siemensu. Koncern chce využiť, že až pätina dodávok energie na svete je postavená na ich technológiách. Venuje sa celej škále energetiky okrem jadra.

Firma kladie dôraz na obnoviteľné zdroje, najmä na veternú energiu, keďže dcérska firma Siemens Gamesa nedávno kúpila krachujúceho nemeckého výrobcu turbín Senvion a stala sa svetovou jednotkou vo výstavbe veterných turbín na mori.

Kontúry budúcej Siemens Energy:

 • Začne samostatne fungovať od apríla 2020,
 • v septembri má vstúpiť na burzu, Siemens si ponechá najviac 49 %,
 • obrat budúcej firmy sa teraz v rámci koncernu pohybuje okolo 27 mld. eur,
 • zamestnáva po celom svete 88-tisíc pracovníkov,
 • už teraz je kandidátom na umiestnenie v indexe DAX, ktorý zahŕňa tridsať najväčších nemeckých firiem.

Generálnym riaditeľom novej firmy sa má stať Michael Sen, šéf divízie Siemens Gas and Power Operating Compan. Za najväčšiu výzvu a zároveň príležitosť považuje klimatickú zmenu.

Zdieľať

Národná diaľničná spoločnosť posunula termín v 9,5-miliónovom tendri na kontrolu elektronických diaľničných známok zo stredy 23. októbra na 31. október. Posúvanie termínov v štátnych tendroch nie je výnimočné. 

Ide o termín, dokedy sa majú NDS prihlásiť záujemcovia o zákazku. Pôvodný údaj označila NDS v oznámení za nesprávny.

Tender vyhlásili diaľničiari v septembri tohto roka, kontrakt s víťazom plánujú podpisovať na štyri roky. Odhadovaná cena 9,5 milióna eur je horný limit bez DPH.

„Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu dát a identifikácie evidenčných čísiel v dopravnom prúde predovšetkým pre účely kontroly úhrady elektronických diaľničných známok po 1.1. 2021,“ píše Národná diaľničná.

Momentálne funguje pokutovanie čiernych pasažierov vďaka kamerám. Konkrétne NDS ich má podľa údajov spred troch rokov 114.

Kamery snímajú poznávacie značky vozidiel na diaľniciach a rýchlostných cestách. Nasnímané údaje sa automaticky porovnávajú s databázou áut, za ktoré je uhradená diaľničná známka. Register o úhradách má firma SkyToll, ktorá je dodávateľom predajného systému e-známok.

Pokutovanie štát rieši cez štátny Jednotný informačný systém v cestnej doprave, odkiaľ putujú podklady na vyrubenie pokuty na okresné úrady. Tie by mali potvrdené pokuty posielať priamo do schránok šoférov.

Zdieľať

Boeingu spadol zisk o polovicu. Dôvodom je nútená odstávka lietadiel 737 Max

Boeingu v 3. štvrťroku klesol čistý zisk medziročne o 51 % na 1,17 miliardy dolárov. K prepadu prispeli negatívne dosahy vynútenej odstávky strojov 737 Max po dvoch tragédiách. Akcie firmy reagovali na výsledky miernym rastom.

Boeing naďalej očakáva obnovenie prevádzky lietadiel 737 Max vo 4. kvartáli, píše Reuters.

„Našou najvyššou prioritou zostáva bezpečný návrat 737 Max do služby,“ vyhlásil šéf Boeingu Dennis Muilenburg.

Novinky Boeingu v kocke:

 • celkové tržby Boeingu v 3. štvrťroku dosiahli takmer 20 miliárd dolárov, medziročne klesli o 21 percent;
 • výrobca dodal v 3. kvartáli zákazníkom 62 komerčných lietadiel, pred rokom ich bolo výrazne viac, až 190 kusov;
 • v utorok prišiel o miesto riaditeľ divízie komerčných lietadiel Kevin McAllistera, ktorý dohliadal na výrobu strojov 737 Max.

Prevádzka lietadiel 737 Max je celosvetovo pozastavená od polovice marca po dvoch tragédiách, ktoré sa stali so zhruba 5-mesačným odstupom.

V Indonézii a Etiópii pri nich zahynulo spolu 346 ľudí.

V marci Boeing tiež pozastavil dodávky 737 Max zákazníkom.

Zdieľať

Väčšina slovenských miest plánuje zvyšovanie dane z nehnuteľností a ďalších poplatkov, aby vykryli výpadky príjmov, ktoré budú mať samosprávy v dôsledku viacerých nových zákonov, najmä novelizácie zvyšujúcej nezdaniteľnú časť príjmov fyzických osôb.

Po stredajšom rokovaní to z diskusie prezídia Únie miest Slovenska tlmočil predseda únie a primátor Trenčína Richard Rybníček.

„Môžem jednoznačne povedať, že sa tak chystá urobiť vyše 95 percent členov ÚMS,“ skonštatoval. Členmi únie je približne tretina miest na Slovensku, v ktorých žijú asi dve tretiny mestského obyvateľstva.

Podľa Rybníčka budú však k rovnakému kroku donútené aj mnohé obce.

„Dôvod je rovnaký ako v prípade miest, zabezpečiť zdroje na to, aby služby, ktoré v rámci svojich kompetencií samosprávy poskytujú, udržali minimálne na rovnakej úrovni ako v súčasnosti a zároveň sa pripravili aj na ekonomicky horšie časy, ktoré nás čakajú,“ zdôraznil Rybníček.

Viceprezident ÚMS a primátor Hlohovca Miroslav Kollár zároveň podotkol, že samosprávy nemajú inú možnosť, keďže sú povinné zostavovať vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. „Ak nezvýšia dane, nebudú tak môcť urobiť,“ skonštatoval.

Rybníček zopakoval, že chystané nepopulárne opatrenia sú dôsledkom viacerých zákonov, ktoré v poslednom období zákonodarcovia prijali a premietajú sa do výšky výdavkov samospráv.

„Sú to tzv. chodníková novela, obedy zadarmo, veľmi výrazné zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb, ale aj novela zákona o sociálnych službách a tiež novela o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk, to všetko zvyšuje naše výdavky,“ upozornil.

Odmietol zároveň argumentáciu poslancov, že mestá a obce majú pri lepšom výbere daní a pri zvýšených príjmoch v posledných rokoch dostatočné zdroje na financovanie nových opatrení. Rybníček tvrdí, že zvýšené výdavky v dôsledku sociálnych balíčkov a ďalších legislatívnych úprav zvyšujú výdavky nad úroveň príjmov.

Rybníček v súvislosti so stredajším rokovaním prezídia ÚMS potvrdil, že jednou z priorít únie je pokračovať v príprave reformy verejnej správy.

„Budeme tvrdo vyžadovať od budúcej vlády i parlamentu, aby sa vytvorila komisia pre štrukturálnu reformu štátnej a verejnej správy,“ dodal s tým, že chce spolupracovať aj so Združením miest a obcí Slovenska. (tasr)

Zdieľať

Billa v tichosti spustila novú službu nakupovania s mobilom. Zákazník s vernostnou kartou si môže smartfónom priebežne skenovať tovar počas nákupu. Pri odchode z predajne ho nemusí vykladať pri pokladni, ale rovno zaplatí.

Obchodník sprístupnil službu zatiaľ v troch bratislavských a jednom trnavskom supermarkete, píšu Živé.sk.

Zákazníkovi v predajni stačí na nakupovanie smartfón s fotoaparátom, do ktorého si stiahne aplikáciu.

„Pre pridanie položky na virtuálny blok stačí na kameru naskenovať našu špeciálnu cenovku a ona sa tak vloží do zoznamu,“ opisuje funkciu Billa.

Keď zákazník skončí s nakupovaním, príde k pokladni, ukáže mobil a pracovníkovi zaplatí. Tovar netreba vykladať na pás, predavač však môže nákup skontrolovať.

Podobnú službu nakupovania so skenerom alebo mobilom ponúka už dlhší čas konkurenčné Tesco.

Zdieľať

Europarlament chce viac peňazí na inovácie a zmrazenie financií Ankare. Viac podporiť by sa mal v rozpočte aj boj proti klimatickým zmenám, študentský program Erasmus, opatrenia v oblasti migrácie a zamestnanosť mladých. (čtk)

Zdieľať

Nissan plánuje znižovanie kapacít. V hre je aj koniec značky Datsun

Nissan zvažuje ukončenie výroby áut pod značkou Datsun, plánuje aj znižovanie produkčných kapacít vo viacerých závodoch. Zmeny sú súčasťou zámeru zoštíhliť podnikanie a zvýšiť ziskovosť biznisu.

Automobilka mení stratégiu, ktorú vytýčil predchádzajúci líder Carlos Ghosn. Jej súčasťou boli ambiciózne ciele predaja v Spojených štátoch a na ďalších trhoch, píše Reuters.

Vychádza z informácií nemenovaných zdrojov, Nissan sa k nim odmietol vyjadriť.

Prečo to má Datsun nahnuté:

 •  vytratil sa z trhu v 80. rokoch minulého storočia, Nissan značku oživil pod Ghosnovým vedením a oslovuje ňou zákazníkov na rýchlo rastúcich trhoch;
 • modely Datsun sa vyrábajú v Indonézii, Indii a Rusku, ktoré patria k hlavným odbytiskám tejto značky;
 • Datsun a Nissan sa navzájom kanibalizujú na viacerých trhoch.

„Skončíme s podporou dvoch mainstreamových značiek na trhu, kde máme jedno- alebo dvojpercentný podiel,“ cituje Reuters nemenovaný zdroj.

Kde osekajú kapacity:

Kandidátmi na znižovanie výrobných kapacít sú všetky krajiny, v ktorých má Nissan produkčné závody, s výnimkou Číny.

Plán nepočíta s kompletným zatvorením žiadnej fabriky.

V USA, ktoré sú jedným z najväčších trhov Nissanu, chce firma skončiť s kupovaním si trhového podielu prostredníctvom predaja áut požičovniam a ďalším prevádzkovateľom flotíl za výrazné zľavy.

Pod Ghosnom sa Nissan snažil dosiahnuť ciele predaja za každú cenu. Tieto praktiky ničili ziskovosť a podkopávali imidž firmy.

Nissan by mal nové strategické plány oznámiť tento mesiac.

Pred niekoľkými dňami vymenil výkonné vedenie. Šéfom sa stal Makoto Uchida, ktorý doteraz riadil biznis Nissanu v Číne.

Zámerom Nissanu je aj získať zdroje, aby sa mohol viac sústrediť na americký a čínsky trh.

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať