Denník N

Drucker ohlásil ukážkový tender na CT, Beblavý ho napadol. V čom kritika preháňa a kde je naozaj riziko?

Foto N - Tomáš Benedikovič, Vladimír Šimíček
Foto N – Tomáš Benedikovič, Vladimír Šimíček

Aktualizované pondelok 13:47. Opozičný poslanec Miroslav Beblavý napadol veľkú súťaž, v ktorej chce ministerstvo zdravotníctva nakúpiť pre svoje nemocnice CT prístroje.

V pondelok (17. októbra) sa mali otvárať obálky s ponukami v najväčšej súťaži na CT prístroje za vyše 40 miliónov eur. Po piatkovej tlačovej konferencii opozičného poslanca Miroslava Beblavého, ktorý súťaž napadol a povedal, že by sa mala zrušiť, sa jej vyhodnotenie oddiali.

Ministerstvo súťaž bráni, ale pravidlá tendra, ktoré Beblavý kritizuje, chce ešte „detailne posúdiť“. Predĺžilo preto lehotu na predkladanie ponúk o desať dní (na 27. októbra). „Máme úprimný záujem o prípravu takej súťaže, okolo ktorej nebudú žiadne pochybnosti,“ tvrdí ministerstvo, ktoré vedie nominant Smeru Tomáš Drucker.

Súťaž, ktorá má nemocniciam zabezpečiť nové CT prístroje, podľa Beblavého umožňuje kartelové dohody medzi uchádzačmi. Tie by poškodili štátne nemocnice a firmám by umožnili zinkasovať viac ako vo férovej súťaži.

Podľa plánu ministerstva majú nemocnice v rámci nového tendra možnosť nakupovať prístroje tri roky, záujem prejavila napríklad Univerzitná nemocnica v Bratislave, ale napríklad aj menšia regionálna nemocnica v Piešťanoch, ktorá nemá nové CT pre kauzy pri pokusoch o jeho kúpu.

Nemocnice by tak nenakupovali priamo, ale na základe rámcovej zmluvy by si vybrali typ prístroja aj pozáručný servis. Ministerstvo dáva nemocniciam na výber z piatich kategórií prístrojov podľa ich kvality a tri rôzne dĺžky servisu.

CT prístroje sú pre nemocnicu veľmi dôležité, vďaka nim môžu lekári diagnostikovať rôzne ochorenia, od zápalov, nádorov, traumy, kolikových bolestí až po cievne zmeny. Na zobrazenie týchto ochorení používame röntgenové žiarenie, ktoré vytvára akoby rezy človeka. Čiže vidíme vnútro pacienta.

Veľa kategórií

Ide o prvú centrálnu súťaž na dodávanie CT prístrojov u nás, preto ju nevieme s ničím na našom trhu porovnať. Prejdime si problematické body, ktoré by mohli umožniť kartel a výsledky súťaže tak zhoršiť.

Firmy súťažia v piatich kategóriách podľa kvality prístrojov. Beblavý hovorí, že kategórií je veľa,  pri menšom počte kategórií by bola väčšia šanca súťažiť.

Ministerstvo sa bráni, že kategórie zodpovedajú tomu, ako by mali byť kategorizované nemocnice. Jedna kategória by bola pre menšie regionálne nemocnice, ktoré nepotrebujú výkonné stroje, lebo nerobia také zložité výkony ako napríklad fakultná nemocnica. Úplne inú kategóriu majú aj špecializované, napríklad kardiologické ústavy. „Podľa nášho názoru sú rozdiely medzi týmito kategóriami úplne zrozumiteľné a jednoznačné a, práve naopak, väčší počet kategórií zvyšuje súťaž,“ tvrdí ministerstvo.

Nemožno jednoznačne povedať, či by bolo vhodnejšie rozčlenenie súťaže na menej kategórií. Na jednej strane totiž veľká špecializácia môže vyradiť firmy, ktoré ju nespĺňajú, čím sa zníži konkurencia. Na druhej strane by pri menšom počte kategórií mali nemocnice menej na výber, niektoré by boli nútené nakupovať drahšie a kvalitnejšie prístroje a niektoré by, naopak, nedostali kvalitu, ktorú potrebujú.

Málo uchádzačov

Po tom, čo uchádzači prejdú prvým sitom požiadaviek tendra, pozrie sa komisia na ich ceny. Ak niekto predloží „mimoriadne nízku ponuku“, vyzve ho ministerstvo, aby ju vysvetlil. Čo je mimoriadne nízka cena, opisuje ministerstvo v súťažných podmienkach.

Ak neprimeranú cenu firma dostatočne nevysvetlí, ministerstvo ju vylúči. A začne sa prvá aukcia so všetkými, ktorí sa prihlásili do súťaže a splnili podmienky. V tejto aukcii majú postupne znižovať ceny nielen za prístroj, ale aj za pozáručný servis. Ten chce ministerstvo súťažiť v troch variantoch – 2, 5 a 8-ročný. Bude na konkrétnej nemocnici, aký si vyberie.

Ako sa zo štyroch čísiel určí výsledná suma, a teda víťaz? Ministerstvo bude tieto sumy sčítavať a určí tak celkovú cenu, ktorá vznikne ako súčet ceny prístroja, záruky za 2, 5 a 8 rokov, respektíve určí priemernú cenu servisu.

Tu vidí Beblavý problém. Firmy budú môcť podľa neho špekulovať a napríklad v jednom servise ponúknuť extrémne nízku cenu. Tým by si výrazne vylepšili aj celkové skóre.

Síce súťažné podmienky počítajú s mimoriadne nízkou ponukou, ale firma ju musí podľa podmienok vysvetľovať len na začiatku súťaže – teda pred elektronickou aukciou. V časti súťažných podmienok, ktorá sa venuje elektronickej aukcii, sa o mimoriadne nízkej cene nehovorí. Ako najviac bude môcť firma znížiť svoju ponuku, podmienky neupravujú. „Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako 50 percent,“ píše sa v stostranových súťažných podmienkach.

Podmienky tak dávajú možnosť, aby sa víťazom aukcie stala firma s mimoriadne nízkou ponukou. Do ďalšieho kola súťaže totiž postupujú dve firmy s najnižšími celkovými ponukami. Ale v ďalšom kole elektronickej aukcie musí firma ísť s takými sumami, s ktorými do druhého kola postúpila.

Video: Ako funguje CT a ako sa dá zarobiť na kontrastných látkach
autorka: Martina Koník

Musí súťažiť

Prečo by potom extrémne aj neštandardne nízka suma mala byť problém? Beblavý hovorí, že firmy, s ktorými ministerstvo podpíše rámcovú zmluvu, nie sú povinné v druhej aukcii dať ponuku.

V súťažných podmienkach je však upravený trest za to, ak sa firmy do súťaže nezapoja. Firmy, ktoré do súťaže idú, musia zložiť 400-tisíc ako zábezpeku. Tá prepadne v prospech ministerstva, ak napríklad firma „odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo neposkytne súčinnosť, alebo odmietne uzavrieť zmluvu“.

To by znamenalo, že ak by sa firma nezúčastnila druhej elektronickej aukcie, prepadlo by 400-tisíc eur, čo je zhruba cena polovice slabšieho CT prístroja.

Ale tu nastáva problém. V podmienkach je totiž napísané, že obdobie viazanosti ponúk je stanovené do 31. 1. 2017, a nie do konca trvania rámcovej zmluvy – teda tri roky. Uvádza sa, že lehota sa môže predĺžiť. Ak by však platil tento termín, pokutu za nezapojenie sa do súťaže by firma mala len do začiatku budúceho roka, teda do času, keď sa ešte nemusí cez zmluvu objednať ani jedno CT.

(doplnenie 17.10. o 13:50) Ministerstvo zdravotníctva zmenilo túto podmienku – a po novom sa firma bude musieť do súťaže zapojiť. Doteraz mal uchádzač možnosť sa zapojiť, a teda bolo na ňom, či sa zapojí alebo nie.

Ak by však taká situácia nastala, ministerstvo môže súťaž zrušiť. Okrem toho v návrhu rámcovej zmluvy dáva podmienku, že ak už s niektorou firmou uzavrie konečnú zmluvu na dodanie konkrétneho CT prístroja, ten nesmie byť drahší ako priemer „troch najnižších zistených cien za porovnateľný tovar na trhu na Slovensku“.

Aký je priemer troch najnižších cien, má zistiť ministerstvo prieskumom. Zaradí doň prístroje nakúpené za predchádzajúceho pol roka a vstupujú doň aspoň tri porovnateľné prístroje, ak existujú. Ak bude priemer podľa prieskumu nižší ako cena, ktorú dáva dodávateľ ministerstvu, „zaväzuje sa dodávateľ (…) poskytnúť dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi cenou podľa kúpnej zmluvy a cenou zistenou ako priemer troch najnižších cien porovnateľného tovaru na trhu“.

Ak by teda výsledkom druhej elektronickej aukcie bola vysoká výsledná suma a ministerstvo dokáže, že na trhu je nižšia priemerná cena CT prístrojov, firma bude musieť tento priemer dorovnať. Ak odmietne, môže ministerstvo s nimi zrušiť rámcovú zmluvu.

Táto podmienka znie dobre, problém je však na slovenskom trhu, kde sú práce CT často nakupované predražene. Upozorňoval na to aj Najvyšší kontrolný úrad vo svojej nedávnej čiastočnej správe o zdravotníctve.

„Až v 20 prípadoch si súťažné podklady vyžiadali viacerí záujemcovia, ale ponuku predložil iba jeden.“ Medzi záujemcami, ktorí si vyžiadali a prevzali súťažné podklady, boli často aj výhradní dodávatelia danej techniky. Takíto záujemcovia však vo viacerých prípadoch v ďalšom kroku verejného obstarávania ponuku nepredložili, no neskôr sa stali dodávateľom techniky tomu, kto sa stal víťazom súťaže.

„Tým, že medzi kupujúceho a výhradného dodávateľa techniky, resp. výrobcu, vstupuje medzičlánok, vzniká riziko možného predraženia nakupovanej techniky. V nadväznosti na to bolo zistené možné navýšenie ceny v rozmedzí od 32 percent až do 167 percent,“ napísal NKÚ.

Málo uchádzačov

Ministerstvo počíta aj s tým, že by sa do súťaže prihlásila len jedna firma. Vtedy by elektronickú aukciu nerobilo a podpísalo by rámcovú zmluvu s daným uchádzačom. Ešte v júni chcel dať pritom minister Drucker nemocniciam podmienku, aby neukončili súťaže, kde bude len jeden uchádzač. Dnes minister hovorí, že ak bude len jeden uchádzač, budú to musieť vedieť obhájiť. Ak to nebudú vedieť obhájiť, vie si predstaviť, že v danej kategórii by zmluvu neuzavreli. „Viem si predstaviť aj zrušenie celej súťaže,“ dodal.

Aj Transparency International a INEKO kritizujú súťaže s jedným uchádzačom: „V Transparency sme spolu s inštitútom INEKO vypočítali, že keby vo všetkých nemocničných tendroch súťažili aspoň dvaja uchádzači, úspory by dosiahli až 21 percent alebo 36 miliónov eur ročne. Čo je extra CT pre každú štátnu slovenskú nemocnicu,“ napísali v minulosti.

Sme vo fáze, keď sa skončia prvé aukcie a ministerstvo s jednou alebo dvomi firmami uzavrie rámcovú zmluvu. Nič zatiaľ nekúpilo. Keď už je hotová rámcová zmluva, čaká sa na požiadavky nemocníc.

Napríklad Univerzitná nemocnica v Bratislave už dnes vie, že chce nové CT nakúpiť cez túto zmluvu. Dá si požiadavku, ministerstvo ju odobrí a v kategórií CT pre univerzitné nemocnice spustí ďalšiu elektronickú aukciu. Prebieha rovnako ako prvá, ale už len medzi uchádzačmi, s ktorými uzatvorila rámcovú dohodu – čo je jeden alebo dvaja. Ministerstvo totiž v podmienkach tendra povedalo, že môže ísť najviac o dve firmy.

Túto podmienku Beblavý kritizuje, nie je podľa neho nič jednoduchšie ako to, aby majitelia dvoch firiem išli na kávu a dohodli sa, že raz vyhrá jedna, raz druhá. A ceny by neznižovali.

Na rozhodnutie brať do druhého kola len dve firmy sa možno pozerať dvoma spôsobmi:

  • výhodou je, že  už prvom kole súťaže musia firmy výrazne stláčať ceny, aby sa dostali do druhého kola. Ak by postúpili všetky, v druhom kole by mohli začať súťaž na vyššej cene – nemali by v prvej aukcii dôvod ju znižovať.
  • nevýhodou je, že pri dvoch firmách v druhom kole je omnoho ľahšie vytvoriť kartel ako napríklad pri štyroch.

Ministerstvo vysvetľuje, že chce, aby už v prvej súťaži firmy znižovali ceny, aby sa do druhého kola dostali už nižšie ako pôvodné ceny. Možnosť kartelu sa však pri menšom počte súťažiacich zvyšuje. A viac súťažiacich môže priniesť aj úsporu, tvrdí Beblavý. Každý ďalší uchádzač podľa neho zo slovenských a z českých skúseností zníži cenu o päť až osem percent, čo by pri takej veľkej zákazke znamenalo možnú úsporu v miliónoch eur.

Navrhuje, aby sa zvýšil počet firiem, s ktorými sa podpíše rámcová zmluva, na štyri. „Stále nie všetci by sa tam dostali, aj v prvom kole by bola súťaž,“ povedal Beblavý.

To však nie je pravdepodobné. Na Slovensko dodávajú CT prístroje štyri firmy – Philips, GE, Siemens a Toshiba. Robia to často cez rôznych sprostredkovateľov, ale sú to len štyria výrobcovia. Beblavý dáva na porovnanie Britániu, kde urobili podobné centrálne obstarávanie, ale uzatvorili zmluvu s piatimi firmami, piata – Medical Imaging Systems však pre nich dodáva najmä mobilné CT, ktoré my nesúťažíme, a ku nám zatiaľ žiadny prístroj nedodala.

Celé súťažné podmienky aj návrh rámcovej zmluvy si môžete prečítať tu.

🗳 Predplatitelia Denníka N, pomôžte prvovoličom zorientovať sa v politike. Do 30. septembra môžu mať prístup k Denníku N zadarmo – stačí s nimi zdieľať stránku Prvevolby.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

    Zdravotníctvo

    Ekonomika

    Teraz najčítanejšie