Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Problémová Nitra je najlepšou štátnou nemocnicou roka (rebríček)

Ilustračné foto N - Tomáš Benedikovič
Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Fakultná nemocnica v Nitre, ktorá má od leta problémy s nedostatkom anestéziológov, sa stala v rebríčku inštitútu INEKO najlepšou štátnou nemocnicou. Len pred pár mesiacmi pritom o nej minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru) hovoril, že ak nenájde dosť lekárov, jednou z alternatív je, že na pomoc zavolá vojenských lekárov.

Najlepšia regionálna nemocnica je podľa INEKO v Starej Ľubovni. Celé hodnotenie nájdete na adrese nemocnice.ineko.sk.

Inštitút pri zostavovaní rebríčkov bral do úvahy spokojnosť pacientov, kvalitu poskytovanej starostlivosti, hospodárenie a transparentnosť.

Upozornil však, že ešte chýbajú informácie o tom, akých náročných pacientov v jednotlivých nemocniciach ošetrujú.

„Nemožno brať výsledky ocenenia Nemocnica roka 2016 ako komplexný obraz o kvalite zdravotníckych zariadení,“ hovorí Dušan Zachar z INEKO. Bez zohľadnenia stavu pacienta, o ktorého sa nemocnice starajú, môžu byť tie s komplikovanejšími prípadmi znevýhodnené. Preto nemusia byť vždy priamo porovnateľné s ostatnými zariadeniami, v ktorých liečia najmä ľahšie diagnózy.

Zverejňovaním rebríčkov chce inštitút dosiahnuť, aby sa pacienti vedeli informovanejšie rozhodovať. „Myslíme si, že projektom pomôžeme pacientom a ich príbuzným, ale aj samotným zariadeniam zlepšovať sa,“ povedal Zachar.

Dobré hospodárenie, nízka transparentnosť

Fakultná nemocnica v Nitre, ktorú vedie poslanec Smeru Jozef Valocký, vyhrala najmä pre „suverénne najlepšie hospodárske čísla spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc“. Je jednotkou v kategórii veľkých štátnych nemocníc, regionálne nemocnice inštitút hodnotil zvlášť.

Spomedzi štátnych nemocníc uhrádza nitrianska nemocnica ako jediná svoje faktúry načas. Taktiež je v nej nízka reoperovanosť – teda nutnosť opakovať operácie a úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS).

„Víťazná nemocnica nemá príliš dobré čísla pri úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu a jej výraznou slabinou je predovšetkým relatívne nízka otvorenosť voči verejnosti,“ dodáva Zachar.

Nitrianska nemocnica v tohtoročnom indexe transparentnosti, ktorý zostavila Transparency International Slovensko, získala vo svojej kategórii spolu s Univerzitnou nemocnicou v Košiciach najnižší počet bodov.

Na druhom mieste skončila Fakultná nemocnica Banská Bystrica, ktorá je aj skokanom roka. Podľa INEKO je jednoznačným lídrom v transparentnosti štátnych nemocníc.

„Banskobystrická nemocnica má najnižší počet úmrtí na akútnu mozgovo-cievnu príhodu vo svojej kategórii. Zlepšiť by sa mala v tom, ako platí faktúry – vykazuje veľmi vysoký dlh po lehote splatnosti,“ hodnotí INEKO.

Vojenská nemocnica na treťom mieste

Na treťom mieste skončil minuloročný víťaz – Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, ktorá patrí pod ministerstvo obrany. Mala vo svojej kategórii najmenej sťažností od pacientov a pri ukazovateli úmrtnosť po operáciách. Nízke čísla má aj pri úmrtnosti po mozgových príhodách. „Na druhej strane vojenská nemocnica vykazuje najvyššiu úmrtnosť na JIS,“ tvrdí INEKO.

Výrazne nadpriemerný počet bodov získala aj Univerzitná nemocnica v Martine, ktorú hodnotia veľmi dobre pacienti. Za celé sledované štvorročné obdobie (od roku 2012 do 2015) nedostala ani jednu pokutu od úradu pre dohľad za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

„Martinská univerzitka príliš neboduje pri indikátoroch kvality, ale to môže súvisieť s relatívne náročnejšími diagnózami a zdravotným stavom pacientov, ktoré rieši,“ tvrdí INEKO. Zatiaľ ide len o domnienku, dáta chýbajú.


Nemocnice si môžete porovnať v jednotlivých kategóriách:

Stará Ľubovňa je opäť najlepšia

INEKO hodnotilo zvlášť štátne a regionálne nemocnice. Tam z troch najlepších len jednu vlastní súkromník, ostatné patria pod štát. V rebríčku nie sú všetky regionálne nemocnice – z 50 ich je v rebríčku 31. Ostatné mali málo dát na to, aby ich mohlo INEKO hodnotiť.

V tejto kategórii opäť vyhrala nemocnica v Starej Ľubovni, dosiahla vo všetkých štyroch kategóriách vysoko nadpriemerné skóre, čo sa nepodarilo žiadnej inej nemocnici v tejto kategórii. Nemocnicu vlastní kraj a mesto, nemá súkromného investora.

„Ľubovnianska nemocnica má veľmi spokojných pacientov, ktorí takmer nepodávajú sťažnosti, a je najtransparentnejšou nemocnicou vo svojej kategórii,“ napísalo INEKO.

Má aj nízku opakovanú hospitalizáciu pacientov, ako aj nízke úmrtnosti po operačných výkonoch a na oddelení po preložení z JIS. Slabšou stránkou víťaznej nemocnice je relatívne vysoká úmrtnosť na JIS.

Na druhom mieste skončila Nemocnica v Košiciach-Šaci, ktorú vlastní súkromná spoločnosť Agel. Je jednoznačný líder v celkovej spokojnosti pacientov a pri ukazovateli úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu.

„Na druhej strane má suverénne najčastejšiu rehospitalizovanosť pacientov do 30 dní, čo však môže súvisieť s cielenou politikou nemocnice v oblasti manažovania pacienta, pričom sa tu nedá vylúčiť ani taktický postup v súvislosti s platbami poisťovní za ukončenú hospitalizáciu,“ tvrdí INEKO. Medzi poslednými sa nemocnica nachádza aj v transparentnosti.

Tretie miesto obsadila nemocnica v Poprade, ktorá uhrádza všetky svoje záväzky načas a dokáže aj veľmi dobre generovať vlastné zdroje. Vlastní ju štát.

Jej index transparentnosti je druhý najvyšší spomedzi všeobecných nemocníc. Nedostáva príliš často a príliš vysoké pokuty od ÚDZS za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. „Pri ukazovateli úmrtnosť na JIS patrí medzi štvrtinu najúspešnejších všeobecných nemocníc, ale pri úmrtnosti na lôžkovom oddelení po preklade z JIS sú jej bodové zisky už významne podpriemerné,“ hodnotí INEKO.

Najhoršie nemocnice

Najhoršie hodnotenie spomedzi všeobecných nemocníc dostala Nemocnica Prievidza so sídlom v Bojniciach pri kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti (patrí kraju), nemocnica Sv. Lukáša Galanta pri spokojnosti pacientov (patrí Svetu zdravia Penty), nemocnica Považská Bystrica pri hospodárskych ukazovateľoch (Trenčiansky kraj) a Kysucká nemocnica Čadca pri parametroch transparentnosti (Žilinský kraj).

„Najviac nespokojných pacientov bolo hospitalizovaných v galantskej nemocnici, ktorá má v kategórii všeobecných nemocníc aj najvyššiu sumu pokút od ÚDZS v pomere k počtu pacientov. Treba dodať, že prevažná časť údajov za sledované ukazovatele je ovplyvnená ešte obdobím spred prevzatia bývalej župnej nemocnice Svetom zdravia, ktoré sa uskutočnilo v priebehu roka 2015,“ hodnotí INEKO.

Ako hodnotili

Na to, aby INEKO nemocnice hodnotilo, museli poskytovať starostlivosť v aspoň piatich zo siedmich základných odborností a mať aj dostatočnú vzorku pri sledovaných ukazovateľoch. Posudzované bolo obdobie rokov 2012 až 2015, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižovala.

Do hodnotenia vstupovala aj transparentnosť, ktorú hodnotilo Transparency International. Mali 18 indikátorov – väčšina z nich ukazovala, ako sú informácie dostupné na webe nemocníc. V dvoch kritériách šlo o to, ako reagovali nemocnice na oslovenia.

Pozerali sa tak napríklad na to, ako jednoducho sa dajú nájsť informácie o cenníkoch či o zákrokoch a metódach, ktoré pacienti môžu podstúpiť, ale aj kvalita zverejnených zmlúv.

ibna

Dnes na DennikE.sk

Zdieľať

Kiskov tieňový minister financií: Ak dôjde k zmene, čo dúfam, je dôležité, aby strany mali aj programové prieniky

Tomáš Meravý vraví, že nikdy v živote by v Kiskovej strane Za ľudí nezvyšovali daňovo-odvodové zaťaženie práce. Na druhej strane, sú otvorení vyšším majetkovým daniam.

Stručne z ďalších tém z rozhovoru s Tomášom Meravým:

  • V programe strany budú mať aj výdavkové limity
  • Priestor na šetrenie je v znižovaní prezamestnanosti v štátnej správe, máme napríklad veľa policajtov na jedného obyvateľa
  • Obedy zadarmo by úplne nerušil, ale treba sa vrátiť k nejakej forme adresnejšej pomoci
  • Ideálne by bolo, keby sa znížili sadzby sociálneho poistenia
  • Navrhuje debatu o progresívnom nastavení daňového bonusu, ktorého suma by rástla s počtom detí
  • Čítajte celý rozhovor s Tomášom Meravým.
Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Minúta po minúte

Zdieľať

Pellegrini vyhlásil, že U. S. Steel Košice bol pre americký manažment „dojnou kravou“.  Podľa premiéra podnik trpí investičným dlhom, čo prispelo k jeho súčasnej ťažkej situácii na trhu s oceľou a zámeru znižovať počet zamestnancov.

 „Treba aj vytknúť americkému manažmentu, že tá fabrika im slúžila ako dojná krava a miesto toho, aby do nej primerane investovali, tak to nerobili,“ povedal Pellegrini po výjazdovom rokovaní v okrese Košice-okolie, na ktorom prijal odborárov z košických oceliarní.

Odborári mu odovzdali petíciu za podporu európskeho oceliarskeho priemyslu a vytvorenie férového prostredia na podnikanie. Z košickej továrne a jej dcérskych spoločností ju podpísalo viac ako 8800 zamestnancov.

Petícia nasledovala po tom, ako vedenie U. S. Steel Košice oznámilo, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500.

K znižovaniu stavov zamestnancov pristúpila firma vzhľadom na zlú situáciu na trhu s oceľou, pričom poukázala na dôsledky vysokého importu ocele z krajín, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá platné v Európe a nie sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisiami.

„Treba si veľmi otvorene povedať, a na tom sme sa aj zhodli s predstaviteľmi odborov, že tá fabrika vyprodukovala za posledné roky viac ako miliardu zisku a tento zisk bol skoro komplet odvedený akcionárom, majiteľom, do Spojených štátov. Tá fabrika veľmi málo v minulosti investovala, preto je tam aj značný investičný a morálny dlh, ktorý potom spôsobuje, že tá fabrika nie je taká efektívna, ako možno nejaké iné fabriky podobného typu v Európe alebo vo svete, a teraz žneme neblahé následky tohto celého. Takže, treba trochu vytknúť aj majiteľom, ako sa k fabrike správali,“ uviedol premiér.

Vláda si pritom podľa neho uvedomuje, že spolu s automobilkou Volkswagen ide o najväčšieho zamestnávateľa v krajine.

„Musíme dbať na to, čo sa bude diať na východe Slovenska a s veľkým znepokojením sledujem túto situáciu a privítal som aktivity odborárov, ktoré nesmerujú len k nejakému vyjednávaniu alebo zákazu prepúšťania, ale zaoberali sme sa globálne tou situáciou, ktorej čelíme v rámci Európy,“ povedal Pellegrini.

Odborárom prisľúbil, že ministri aj on sám budú v diskusiách na európskych fórach hovoriť o možných spôsoboch, ako brániť Európu voči dovozom lacnej ocele z krajín, kde sa pri výrobe neberie ohľad na environmentálne dôsledky. (tasr)

Zdieľať

SaS predložila do parlamentu balík opatrení pre motoristov. Ministerstvo dopravy má k návrhom výhrady.

Jana Kiššová z SaS uviedla, že motoristi tvoria veľkú časť štátneho rozpočtu, pričom nedostávajú adekvátnu protihodnotu. Balík opatrení opozičnej strany tvorí šesť návrhov zákonov.

SaS navrhuje úpravu pri ročnej diaľničnej známke, ktorá by podľa strany mala platiť celých 365 dní. Tento návrh je podľa hovorkyne ministerstva dopravy Karolíny Duckej odborne nepripravený. Rezort dopravy podľa jej slov vyhodnocuje správanie ľudí pri kúpe diaľničnej známky a pripravuje vlastné riešenie tejto problematiky. Avizovala, že ministerstvo ho predstaví v krátkom čase.

Ďalším navrhovaným opatrením je napríklad zrušenie nálepiek o absolvovaní technickej a emisnej kontroly, či zavedenie možnosti „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla zo starého motorového vozidla toho istého majiteľa na jeho nové motorové vozidlo. „Chceme, aby evidenčné čísla vozidla, plechové tabuľky, ktoré máme na autách, boli na majiteľa,“ priblížil poslanec SaS Miroslav Ivan.

Zrušiť by SaS chcela povinnosť nakrúcať videozáznam o priebehu výkonu technickej a emisnej kontroly na staniciach technickej kontroly (STK) a na pracoviskách emisnej kontroly. Ivan upozornil, že po zavedení tohto opatrenia je o prácu technika oveľa menší záujem.

Ducká reagovala s tým, že kamery boli na STK zavedené novelou zákona, ktorá bola vypracovaná v čase, keď bola SaS koaličnou stranou. Hovorkyňa zároveň podotkla, že všetci poslanci SaS za zavedenie kamier na STK hlasovali. „Aktuálna zmena iba rozšírila ich počet, pričom zákon jasne upravuje, na aké účely sa môžu tieto záznamy použiť,“ spresnila Ducká s tým, že toto ustanovenie liberáli pri jeho prijímaní v parlamente nepripomienkovali.

Jedným z návrhov SaS je aj novela zákona o správnych poplatkoch. Podľa Ivana by mal poplatok za registráciu auta odzrkadľovať administratívne náklady na prácu úradníka, ktorý úkon vykonáva.

Navrhuje tiež zníženie daní z motorových vozidiel pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony. Rezort dopravy uviedol, že návrhy SaS v oblasti daní nie sú v jeho kompetencii. (tasr)

Zdieľať

Most-Híd by v prvom čítaní podporil návrh reformy zdravotníctva, podľa predsedu klubu Tibora Bastrnáka však má pripomienky. SNS si počká na rokovanie Koaličnej rady. ĽSNS sa rozhodne až po opätovnom stretnutí s ministerkou Andreou Kalavskou.

„Od začiatku hovoríme, že budeme podporovať všetky také návrhy, ktoré sú o bezpečnosti pacientov. Stratifikácia je taký návrh. Chceli by sme to podporiť. Máme nejaké výhrady a veci, ktoré si myslíme, že ešte ministerstvo zdravotníctva musí zlepšiť. Takže keď príde tento návrh do parlamentu, tak ho v prvom čítaní podporíme. Keď ministerstvo odstráni maličkosti, ktoré nie sú úplne definované, tak by sme to mali podporiť aj v druhom čítaní,“ komentoval Bastrnák z Mosta-Híd.

Podľa neho by išlo napríklad o zvýšenie dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v tých regiónoch, v ktorých by to bolo možné.

Predseda SNS Andrej Danko sa k téme vyjadrí neskôr. „Ja sa vyjadrím vtedy, keď Smer povie na Koaličnej rade, že stojí za Kalavskou. Dovtedy je jej návrh irelevantný, nemôžeme ísť proti záujmom koaličného partnera,“ povedal.

Kotlebova ĽSNS uviedla, že sa rozhodne až po opätovnom stretnutí s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou.

Podpredseda ĽSNS Martin Beluský uviedol, že sa s ministerkou potrebujú stretnúť ešte raz, aby strane odpovedala na niektoré otázky. Jedna sa týka personálneho zabezpečenia, druhá „malej nezrovnalosti“ v zákone. „Máme taký názor v odbornom tíme, ktorý hovorí, že to možno nie je úplne dokonalý návrh, ktorý má určité riziká, no možno je to stále lepšie, ako neurobiť nič.“ (tasr)

Zdieľať

SaS uviedla, že je za nižšie dane pre firmy, ale „nie šťastná“ je ich výška podľa obratu. Strana tak reagovala na schválenie 15-percentnej dane pre podnikateľov s ročným obratom do 100-tisíc eur v parlamente.

„My dlhodobo hovoríme, že je potrebné znižovať dane, aby bola väčšia ochota priznať a platiť dane. Má to určite pozitívne dynamické efekty,“ priblížila podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.

„Ako trochu nešťastné vnímame to, že bude progresívna daň, teda že firmy s obratom do 100-tisíc eur budú platiť zásadne inú výšku dane na rozdiel od tých firiem, ktoré majú vyšší obrat. Vytvára to medzi týmito firmami istú konkurenčnú výhodu, respektíve nevýhodu. Toto si myslíme, že nie je celkom šťastné, ale v každom prípade podporujeme znižovanie daní,“ dodala. (tasr)

Viac k téme: Nižšia, 15-percentná daň je pre všetky firmy a živnostníkov s obratom do 100-tisíc eur ročne

Zdieľať

Poslanci SNS predložili do parlamentu návrh novely, ktorá by mala dosah na štátny rozpočet 150 miliónov eur a ani sa neunúvali vyčísliť dosah, hoci na to ministerstvo financií upozornilo. Povedal to opozičný poslanec Ondrej Dostál k novele znižujúcej DPH na potraviny.

Zdieľať

Nová kryptomena Facebooku je „budíčkom „pre centrálne banky, aby pokročili v spolupráci a samy vytvorili novú digitálnu menu, povedal člen výkonnej rady Európskej centrálnej banky Benoit Coeure. Úvah o takom kroku bolo viac, no nedotiahli sa.

Zdieľať

Nie je pravda, že Európska komisia zastavila osobitný odvod pre reťazce na Slovensku, povedala poslankyňa SNS Eva Antošová. Tvrdí, že odvod zastavil predseda SNS Andrej Danko, pričom Slovensku nikto nehovoril, že by odvod nemohlo zaviesť.

Zdieľať

Mrkva nie je na zozname potravín s nižšou DPH preto, že by zasiahla rozpočet sumou 6 miliónov eur, tvrdí predkladateľka novely Eva Antošová. Odmieta tvrdenia Zsolta Simona, že by zoznam potravín so zníženou DPH navrhnutý SNS vnášal do systému chaos.