Denník N

Korupcia v pôdohospodárskej agentúre nebola náhoda, ale zrejme systém, ukázala Remišová z OĽaNO

Foto – TASR
Foto – TASR

Štátna agentúra zmenila 5 dní pred uzávierkou výzvy formulár, vyradila tým časť uchádzačov o eurofondy. Nové vedenie agentúry teraz odkazuje, že neúspešní žiadatelia sa môžu na ňu obrátiť s podnetom.

O Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) sa v posledných dňoch hovorí najmä v súvislosti s korupčným prípadom jej referenta. No ukazuje sa, že niektoré praktiky by mala vysvetliť aj samotná agentúra.

Opoziční poslanci z OĽaNO Veronika Remišová a Gábor Grendel upozornili na prípad, ako agentúra len pár dní pred uzávierkou výzvy zmenila šesť slov vo formulári, čím vyradila veľkú časť uchádzačov o eurofondy.

Ministerstvo pôdohospodárstva, pod ktoré agentúra patrí, tvrdí, že pochybilo predchádzajúce vedenie, lebo celá výzva prebehla pred voľbami.

Narýchlo zmenili formulár

PPA vyhlásila v máji 2015 na obnovu poškodených lesov v dôsledku veternej smršte. Celkovo bolo v regiónoch na ňu vyčlenených 19,3 milióna eur (mimo bratislavského kraja). Do výzvy sa zapojili pozemkové spoločenstvá, aj malé pozemkové družstvá, eurofondy boli určené na zalesňovanie a výsadbu nových porastov či na úpravu lesných ciest.

Záujemcovia o eurofondy si mali dokopy preštudovať viac ako 360 strán všeobecných podmienok, ich súčasťou bol viac ako 20-stranový formulár. „Mnohé spoločenstvá si preto najali expertov, ktorí za vypísanie projektu brali 1200 eur a viac,“ povedala Remišová. Mali žiadať tiež podiel 25 až 30 % z dotácie v prípade, že by žiadateľ uspel. No súčasťou výzvy bola aj povinnosť urobiť verejné obstarávanie, súťaže sa museli zúčastniť aspoň tri firmy. Malí urbárnici si tak museli najať ďalšiu agentúru na verejné obstarávanie.

Dva mesiace po vyhlásení výzvy, teda v júli 2015, Pôdohospodárska platobná agentúra výzvu aj formulár zmenila a dátum uzávierky posunula na začiatok októbra. Len päť pracovných dní pred uzávierkou projektu (22. septembra 2015 – v piatok poobede) agentúra aktualizovala formulár žiadosti. „Pol roka žiadatelia vypisovali formulár a PPA ho päť dní pred termínom zmenila a to v jednej vete,“ hovorí Remišová. Agentúra do formulára pridala „alebo Národného lesníckeho centra vo Zvolene“.

„PPA najskôr v prvej aktualizácii zrušila požiadavku na potvrdenie od Národného lesníckeho centra vo Zvolene a nahradila ho potvrdením miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. No tesne pred uzávierkou do formulára Národné lesnícke centrum opäť pridala,“ hovorí Remišová.

Viacerí uchádzači o eurofondy zostali prekvapení, keď im z PPA neskôr došlo vyrozumenie, že nepredložili správne vyplnený formulár.

Aký je výsledok

Takto sa Pôdohospodárskej platobnej  podarilo vylúčiť 29 najmä malých pozemkových spoločenstiev, a ďalších 57 vylúčili z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V súčasnosti ešte výzva nie je stále ukončená, PPA stále ešte vyhodnocuje niektoré projekty. Pred pár týždňami bolo schválených 63 projektov.

„Aktuálne vedenie PPA sa s názorom predchádzajúceho vedenia agentúry nestotožnilo. Žiadateľom, ktorí po voľbách podali podnet na preskúmanie zamietavého stanoviska, uznalo neopodstatnenosť takéhoto zdôvodnenia zo strany agentúry. Žiadatelia, ktorí ho nepodali, tak môžu urobiť aj v súčasnosti,“ uviedol hovorca ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Machalík.

Remišová s Grendelom zistili, že prijímateľom podpory vo výške zhruba 697-tisíc eur je firma Agroma, ktorá patrí ku skupine firiem blízkych podnikateľovi Ivanovi Kmotríkovi. Od roku 2015 mala Agroma od PPA dostať dva milióny eur.

Opoziční poslanci zistili aj to, že V Kysuckom regióne a na Liptove sa do verejných obstarávaní pravidelne zapájali dve firmy – Floretky ,s.r.o., a Ligneus, s.r.o. Zistili aj to, že firma Floretky preukazovala na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci referencie a tiež technickú a odbornú spôsobilosť so spoločnosťou Riava Corporation, s.r.o. „Riava Corporation sídli na tej istej adrese ako v obstarávaniach večne druhá firma Ligneus,“ uviedli.

Aj tento prípad podľa opozičných poslancov napríklad ukazuje, že nie je správne, ak štát požaduje, aby žiadosti o eurofondy boli podávané už s verejným obstarávaním a ak sú krátke lehoty na podávanie projektov. „Navrhujeme, aby sa obstarávania robili až po schválení projektu,“ dodali. Štát by mal tiež podľa nich vytvoriť poradenské centrá, aby malí žiadatelia neboli odkázaní na sprostredkovateľské firmy.

„Aktuálne vedenie ministerstva aj PPA už od svojho nástupu vyzývajú žiadateľov, aby  nepoužívali rôzne agentúry ani ‚vybavovačov‘,“ uviedol Machalík. Ministerstvo odkazuje, nech si najprv sami prečítajú výzvu a ak vyhodnotia, že potrebujú pomoc, mali by radšej využiť spoločný postup v rámci samosprávy.

Hovorca ministerstva ďalej povedal, že agentúra po nástupe nového vedenia prijalo viacero opatrení, napríklad zaviedlo „plán transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov“, zriadilo odbor vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ. Posilnilo tiež terénne kontroly projektov.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie