Denník N

Najprv pošleme sms upomienku, neskôr odpájame. Dodávateľ hovorí, čo robiť v chaose

Foto - magna energia
Foto – magna energia

Ktoré faktúry treba nevyhnutne zaplatiť a ako dlho trvá, kým dodávateľ odpojí neplatiča, ktorý dal na premiérovu výzvu roztrhať faktúry? Pýtali sme sa uprostred chaosu okolo škandálu s cenami energií, ktoré sa už niekoľkokrát po sebe opravujú.

Martin Ondko šéfuje konkurentovi veľkých energetických firiem typu ZSE, VSE či SSE. V rozhovore vysvetľuje, ako v chaose okolo cien energií postupuje jeho firma Magna energia, či platí, že faktúry platiť netreba, ako povedal premiér, ale aj to, že:

  • pre polovicu ľudí môžu byť Ficove zľavy na elektrine aj mierne zlá správa,
  • ľudia, ktorí žijú v dvojgeneračných domoch alebo v bytovkách, môžu čakať nepríjemné prekvapenie v ročnom zúčtovaní aj napriek tomu, že vláda sľúbila opraviť aj tohtoročné ceny plynu.
  • studený január zohrá kľúčovú úlohu v chaose s cenami energií,
  • každý dodávateľ môže mať iné podmienky pre klientov aj rozdielnu ochotu akceptovať nezáväzné sľuby politikov.

Čo sa stane, ak niekto nezaplatí faktúru, pretože počul od premiéra, že si ju nemá všímať? Odpojíte takého človeka alebo nie? 

Najprv odberateľovi pošleme sms alebo e-mail, a to tri, štyri až päť dní po splatnosti faktúry. Upozorníme ho, že zrejme faktúra ušla jeho pozornosti a že očakávame úhradu. Ak zákazník nezaplatí, po 14 dňoch posielame upomienku.

To sa stane napriek tomu, že v televízii počuť od premiéra, že faktúry si netreba všímať? 

Je to to isté, akoby ste išli do obchodu, zobrali si, čo chcete, zjedli a nezaplatili. Tí ľudia elektrinu dostávajú, žijeme v demokratickej spoločnosti. Máme regulačný úrad (ÚRSO) a ten urobil chybu, keď zle zareguloval ceny energií, ale to neznamená, že elektrina bude zadarmo, kým sa ceny opravia. Apelujem na to, aby ľudia boli slušnejší a rozumnejší ako politici, aj keď regulačný úrad sa snaží robiť niečo, čo sa v slušnej spoločnosti urobiť nedá (práve opätovne opravuje ceny elektriny, majú platiť spätne od januára).

Takže nakoniec človeka, ktorý bude nástojiť na slovách z televízie, odpojíte? Už sa to stalo?

Aj v minulosti sme odpájali zákazníkov – neplatičov, a to bez ohľadu na to, či ide o firmy alebo domácnosti.

Máte teraz viac neplatičov než v rovnakom období minulého roka?

Pribudlo nám ich.

Zrejme v súvislosti s vyhláseniami premiéra. Regulačný úrad preto odporúča dodávateľom, aby neplatičov nenahlasovali distribučkám na odpojenie. 

Úrad by musel vydať niečo, čo je právne záväzné, a odporúčanie nie je právne záväzné. Platia tu nejaké predpisy, máme obchodné podmienky pre klientov, v ktorých je napísané, kedy koho máme vypnúť.

Máme tri skupiny ľudí, ktorých sa môže problém s platením týkať. Prvá je tá, ktorá nezaplatila vyúčtovanie elektriny za minulý rok.

Tak. 

To znamená, že za elektrinu dlhujú ľudia, ku ktorým trebárs dorazila vyúčtovacia faktúra za posledných 12 mesiacov možno až v januári, keď už premiér vyzýval ignorovať faktúry. Lenže všetko v nej sa počíta podľa starých cien. 

Neviem o tom, že by sa také prípady masovo vyskytli, ale sú prípady, že ľudia zahodili faktúru do koša 18. januára a potom si vypýtali duplikát a zaplatili.

Martin Ondko

  • je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Magna energia, prvého nového dodávateľa elektriny domácnostiam na Slovensku po zavedení úplnej liberalizácie trhu v roku 2007. Na trhu s elektrinou na približne 2,5-percentný podiel, pri domácnostiach samotných ide o necelé dve percentá. Magna energia dodáva elektrinu približne 6-tisíc domácnostiam. 
  • považuje sa za zástancu liberalizácie, odmieta nadmernú vecnú reguláciu, podomový predaj energií aj zbytočnú byrokraciu od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Kedy reálne takáto faktúra dorazila do schránky? Napríklad v čisto modelovom príklade – taká, ktorá sčítava preddavky, spotrebu a reálne náklady od začiatku januára do konca decembra 2016? (Domácnosti dostávajú vyúčtovanie po 12 mesiacoch, pre niekoho je to od februára do konca januára, pre iného od apríla do konca marca.)

Pokiaľ hovoríme o faktúrach za obdobie 2016, tak 31. decembra bol odpočet, piateho januára prišli dáta z distribučnej spoločnosti o spotrebe, 15. až 20. januára sa expedujú faktúry a 30. januára boli splatné. Teraz niekedy (po upomínacej lehote) by malo prísť vypínanie takýchto odberateľov.

Koľko stojí upomienka?

Každý dodávateľ má svoju sadzbu, my účtujeme 2 eurá vrátane DPH za upomienku.

A poplatok za znovupripojenie?

To účtujú distribučné spoločnosti, nie je to príjem dodávateľa, a je to rôznorodé pre západné, stredné a východné Slovensko. Z hlavy vám tieto čísla neviem povedať.

Druhá kategória klientov je taká, ktorá má v ročnom zúčtovaní okrem platieb z roka 2016 zarátaný napríklad aj január 2017. Platí to pre modelovú situáciu, ak má napríklad zákazník zúčtovacie obdobie od 1. februára do 31. januára. Za január má vo vyúčtovaní ceny počítané podľa pôvodných cien, ale tie teraz regulátor opravuje?

Áno, podľa tých, ktoré boli platné v období od prvého januára do 24. februára (to je dátum, v ktorom sa vydávajú nové cenníky). To znamená, že alikvotnú časť, ktorá prislúcha na január, platí zákazník v cenách 2017, a zostávajúcu časť v cenách roku 2016.

Rôzni dodávatelia v takomto prípade postupujú inak. Takéto faktúry majú klienti u vás zaplatiť tiež pod hrozbou odpojenia?

Aj v týchto prípadoch budeme používať všetky platné právne prostriedky. My sme za distribúciu distribučným spoločnostiam zaplatili (dodávatelia inkasujú iba za dodávku elektriny ako komodity, za jej distribúciu dostávajú faktúru od distribučných spoločností, tú potom preúčtujú domácnostiam a firmám).

Momentálne ľuďom, čo nezaplatili vyúčtovaciu faktúru, v ktorej sú ceny z januára, odchádzajú upomienky alebo už mohol byť takýto klient aj odpojený?

Na odpojenie ešte nie sú lehoty, ale upomienky už boli odoslané, aj mailom aj esemeskami.

Kým regulačný úrad opraví ceny a vydajú sa opravné vyúčtovania zrátané podľa nich, stíha sa všetko tak, aby nikto z takejto skupiny neplatičov nebol odpojený? 

Náš pohľad je taký, že odberatelia nemôžu očakávať, že sa bude čakať dva až štyri mesiace, kým úradníci na úrade budú premýšľať o nových cenníkoch. Nemôžeme zatiaľ dodávať elektrinu grátis. Medzitým platíme distribučným spoločnostiam za distribúciu tejto elektriny.

Aká je kritická lehota, počas ktorej ste ochotní sa prispôsobiť politickému apelu – čiže dodávať elektrinu, platiť, čo s tým súvisí, ale od ľudí peniaze nepýtať alebo ich aspoň neodpájať? 

Keby sme si dopravné predpisy prispôsobili podľa politických vyhlásení…

Niektorí dodávatelia to v rôznej miere robia alebo aspoň avizujú zdržanlivosť v odpájaní. 

V niektorých firmách má účasť štát, takže manažéri sú v podstate viazaní politickým rozhodnutím, inak príde manažment o funkcie.

Tretia skupina odberateľov: ako postupujete voči ľuďom, ktorí neplatia iba preddavkové platby vyrubené na tento rok podľa dosiaľ neopravených cien?

Budú generované nové preddavky. Tie, ktoré nezaplatili, sú však splatné. Očakávame ich, s tým, že zrejme v stredu (ak vtedy regulačný úrad vydá všetky opravené ceny) začneme na základe nových poznatkov posielať nové zálohové rozpisy na obdobie od prvého januára spätne. V systéme upravíme predpisy záloh od prvého marca a spätne upravíme ceny pre vyúčtovanie od prvého januára. Všetky platby v riadnom režime v najbližšej vyúčtovacej faktúre vyúčtujeme v správnych cenách.

Ten, kto nezaplatil preddavkové platby za január a február, je pred odpojením alebo zatiaľ len dostal upomienku, alebo ešte ani to nie? 

Určite dostal upomienku. Na odpojenie neuplynuli lehoty, ale už to dlho trvať nebude. Nepríjemné môže byť pre ľudí, ktorí dva mesiace neplatili, aj to, že sa im nakopia preddavky za dva-tri mesiace a bude ich treba zaplatiť, pretože platiť je slušné.

Fico aj minister hospodárstva Peter Žiga avizujú, že elektrina bude ešte lacnejšia ako v roku 2016, pretože zatiaľ čo platba za distribúciu elektriny v kábloch zostane približne za úrovni minulého roka, tak samotná elektrina na burze zlacnela. 

Áno, ale zatiaľ sa ešte iba robí nové cenové rozhodnutie pre cenu elektriny ako burzovej komodity.

Pôvodné ceny určené na rok 2017 znamenali pre niektoré kategórie prekvapivé zdraženie, ale pre niektorých boli nižšie. Takže keď sa ceny opravia, bude existovať skupina ľudí, ktorú oprava cien oberie o zľavu. 

V Združení dodávateľov energií sme robili prieskum na širšej vzorke odberateľov. Vyšlo to približne pol na pol s tým, že tí, ktorým vyšli podľa pôvodných rozhodnutí úspory, by tieto úspory výrazne nepocítili. Ale, naopak, boli prípady, keď nárast cien bol v stovkách percent.

Platí, že asi 50 percent odberateľov sa môže cítiť po oprave cenníkov ukrivdene.

Okrem toho bude ešte jedna vlna nespokojnosti. To príde pri vyúčtovaní plynu po 12 mesiacoch.

Prečo?

Pretože ceny plynu neboli upravené tak, aby sa vrátili na úroveň roka 2016. Regulačný úrad opravil iba 6 taríf, a aj to nie dostatočne. Pre niektorých klientov to znamená rozdiel niekoľko sto eur.

Aký je to typ domácnosti?

Tí, čo kúria plynom v tarife D3, D4.

Napríklad ľudia v dvojgeneračnom dome?

Napríklad, nie vždy je pravda, že kúrenári s vysokou spotrebou sú bohaté domácnosti. A potom sú to firmy.

Hovorí sa o veľmi vysokých tarifách pre bytovky, ktoré sa tiež neopravili. V máji budúceho roka príde prekvapenie v ročnom zúčtovaní od správcov bytoviek? 

Tam sú ročné náklady vyššie o tisíce eur len z titulu drahšej distribúcie plynu. K tomu treba prirátať, že je extrémne studený január. Keby aj zvyšok roka bol taký ako po minulé roky, aj tak už ten január bude v spotrebe cítiť. Možno očakávať, že budú nedoplatky spôsobené jednak tým, že máme extrémne počasie, a jednak tým, že rástli distribučné tarify.

Logicky: ak faktúry za plyn neklesli podľa očakávania, mohol by stúpnuť aj počet neplatičov za plyn, pretože faktúry sa im môžu zdať stále privysoké, aj keď Fico sľuboval niečo iné. 

Politická téma je elektrina, plyn akoby nikto neriešil, aj keď aj jeho ceny sľúbil premiér opraviť. Ľudia sa neozývajú, lebo o tom nikto nerozpráva. Očakávam však, že dôjde k veľkej nespokojnosti pri vyúčtovaniach po 12 mesiacoch, lebo až vtedy ľudia uvidia nedoplatky.

Ozval sa už niekto, že si chce upraviť doposiaľ stanovené zálohové platby za elektrinu, že sa mu zdajú privysoké?

My sme informovali odberateľov, že preddavkové platby sú riadne splatné. Pokiaľ má niektorý odberateľ dôvodné obavy, že jeho záloha bola preexponovaná, mohol sa ozvať – a aj máme takéto prípady. Riešime to zmenou záloh alebo inak dobropisujeme pôvodnú zálohovú platbu.

Môžem si kedykoľvek požiadať o zmenu sadzby s tým, že chcem platiť menej hneď od začiatku a nečakať, kým regulačný úrad naplní sľuby premiéra? 

To by nebolo seriózne.

Čiže iba v prípadoch, keď predpokladám napríklad nižšiu spotrebu elektriny? Napríklad keď sa zo štvorčlennej domácnosti dvaja odsťahujú…

Áno, vo vyargumentovaných prípadoch sa vieme dohodnúť.

Ale riešili ste aj žiadosti o prehodnotenie záloh z titulu politických prísľubov, aby ľudia nemuseli čakať na opravené ceny alebo vyúčtovanie? 

Do úvahy však treba brať aj to, že január bol mimoriadne studený mesiac. To sa prejaví aj na odbere elektriny, a tie odbery boli vyššie ako posledných 25 rokov. Ak je spotreba vyššia, možno čakávať, že ľuďom ku koncu roka vyjdú nedoplatky. Ak zostane jedna platba navyše, tak si myslím, že ľuďom vyjde napriek chladnému januáru preplatok. Na ten napríklad vyplácame úrok 2,5 percenta.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

ÚRSO

Ekonomika

Teraz najčítanejšie