Denník N

Prečo polícia obvinila Bašternáka z nezaplatenia dane a nie z podvodu s DPH

Ladislav Bašternák – Foto N
Ladislav Bašternák – Foto N

Polícia obvinila Bašternáka zo zločinu neodvedenia dane a poistného, na ktorý sa vzťahuje účinná ľútosť.

Ladislav Bašternák nebol formálne obvinený z trestného činu podvodu s DPH, ale zo zločinu neodvedenia dane. Potvrdil to hovorca policajtov Martin Wäldl.

Bašternákovi tak môže pomôcť inštitút účinnej ľútosti, ktorý sa vzťahuje aj na zločin neodvedenia dane a poistného.

Neodvedenú daň môže páchateľ oľutovať, a to tak, že zaplatí daň aj deň po skončení vyšetrovania a zaplatí nízku pokutu. V takom prípade ho už nemožno stíhať. Vyšetrovanie môže trvať aj niekoľko mesiacov.

„V predmetnej trestnej veci prebieha intenzívne vyšetrovanie po vznesení obvinenia a vzhľadom na uvedené poskytneme bližšie informácie, keď to proces vyšetrovania umožní,“ povedal Wäldl.

Ak by však bol Bašternák obvinený z podvodu s DPH, účinná ľútosť by mu nepomohla.

Prečo nejde o podvod s DPH

Národná kriminálna agentúra obvinila Bašternáka z trestného činu päť rokov po tom, ako si vypýtal od štátu dvojmiliónovú vratku DPH za pravdepodobne fiktívny obchod s bytmi. Prečo ho teda neobvinila priamo z podvodu s DPH?

Môže to byť preto, že do 1. októbra 2012 bolo možné neoprávnenú vratku DPH kvalifikovať ako trestný čin neodvedenia dane a poistného. Trestný zákon, ktorý v tom čase platil, zároveň umožňoval zánik trestnosti v dôsledku účinnej ľútosti aj v prípade trestného činu neodvedenia dane a poistného.

To platí aj doteraz, len sa zmenila skutková podstata tohto trestného činu.

Od 1. októbra 2012 už podeň nespadá neoprávnený nadmerný odpočet DPH. Zároveň štát zaviedol samostatný trestný čin daňového podvodu, pod ktorý spadá aj neoprávnená vratka DPH.

„Vzhľadom na to, že trestnosť činu sa posudzuje podľa zákona účinného v čase spáchania skutku, platí, že ak sa skutok, ktorý je predmetom trestného stíhania, stal pred 1. októbrom 2012, bolo uplatnenie nadmerného odpočtu kvalifikované ako neodvedenie dane a poistné, na čo sa vzťahuje inštitút účinnej ľútosti,“ povedal advokát Andrej Leontiev, partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing.

Ak by bol skutok spáchaný po 1. októbri 2012, bol by kvalifikovaný ako daňový podvod a trestnosť by v dôsledku účinnej ľútosti nemohla zaniknúť.

„Ak bolo teda voči Bašternákovi vznesené obvinenie za trestný čin neodvedenia dane a poistného, vzťahuje sa naňho inštitút účinnej ľútosti a trestnosť zanikne, ak dôjde k úhrade dlžnej dane vrátane príslušenstva najneskôr v deň nasledujúci po dni, keď sa páchateľ mohol oboznámiť po skončení vyšetrovania s jeho výsledkami,“ povedal Leontiev.

Týka sa to podozrivého obchodu s bytmi

Bašternáka vyšetrovateľ obvinil v súvislosti s kúpou siedmich bytov v bytovke Five Stars Residence v širšom centre Bratislavy. Bašternák za ne údajne dal 12 miliónov eur v hotovosti, z čoho si od štátu potom vypýtal vratku DPH takmer 2 milióny eur. To bolo v roku 2012. Skutočná hodnota všetkých bytov bola približne 1,5 milióna eur.

Bašternákovo obvinenie polícia v roku 2014 nevyšetrila. Polícia vtedy zamietla trestné oznámenie Kriminálneho úradu finančnej správy. S odmietnutím oznámenia súhlasil aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Nové vyšetrovanie sa začalo až potom, čo o prípade v marci 2016 informovali Denník N a Trend. Generálna prokuratúra neskôr vyhlásila, že Kováčik a spol. odmietli prípad predčasne.

§ 86 Účinná ľútosť

(1) Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin

e) skrátenia dane a poistného podľa § 276, neodvedenia dane a poistného podľa § 277 alebo nezaplatenia dane a poistného podľa § 278, ak splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli dodatočne zaplatené najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami.

Daňové trestné činy

§ 276

Skrátenie dane a poistného

(1) Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a už bol za taký čin odsúdený,

b) a na uľahčenie spáchania takého činu poruší úradný uzáver,

c) závažnejším spôsobom konania, alebo

d) vo väčšom rozsahu.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 277a

Daňový podvod

(1) Kto neoprávnene vo väčšom rozsahu uplatní nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a už bol za taký čin odsúdený,

b) v značnom rozsahu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) vo veľkom rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ladislav Bašternák

Robert Kaliňák

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie