Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Reči už nestačia, starostlivosť o seniorov si vyžaduje riešenie

Tieto riešenia sú schopné zaistiť dlhodobú zdravotnú a sociálnu starostlivosť doma alebo v rezidenčných zariadeniach. O konkrétnych možnostiach sme sa porozprávali s pánom Avivom Baalom Taxom, ktorý bude v bratislavskom Novom Meste realizovať domov pre seniorov Vitalis.

Prečo ste sa rozhodli vybudovať domov pre seniorov v Bratislave?

Staroba je obdobie spojené s užívaním si pokojných chvíľ a so zabezpečením každodennej starostlivosti. Rodina a priatelia však nemusia byť vždy nablízku a mať čas ani odborné znalosti poskytovať potrebnú pomoc na dennej báze. Jediné praktické a osvedčené riešenie je vybudovanie zariadenia, ktoré bude poskytovať ubytovanie, ako aj služby domácej starostlivosti. Bratislava má takisto obrovský problém v riešení kapacít pre seniorov a ľudia môžu čakať na miesto v domove dôchodcov až 6 rokov. Seniori potrebujú dlhodobé opatrovateľské služby, s ktorými sa budú cítiť ako prirodzená súčasť spoločnosti a nie ako sociálny problém.

Môžete nám povedať viac o domove pre seniorov Vitalis?

Vitalis je domovom a centrom pre seniorov. Je navrhnutý na základe našich dlhoročných skúseností s domovmi dôchodcov v USA a v Izraeli. Je integrovaný do domova dôchodcov Dr. Pniny Keren, našej expertky, ktorá bola viac ako 15 rokov generálnou manažérkou seniorského ubytovacieho zariadenia a má vyše 30-ročné skúsenosti s potrebami seniorov a s prevádzkovaním takýchto zariadení po celom svete.

Čo teda konkrétne ponúkate, aký bude Vitalis?

Pekný a prospešný. Ponúkne starostlivosť až 350 seniorom s kompletným zdravotníckym a sociálnym zázemím v mestskej časti, kde prežili celý svoj život, a v spoločnosti a kultúre, ktoré sú im blízke. V zariadení Vitalis môžu seniori žiť vlastný nezávislý život v blízkosti svojich milovaných. Budova bude mať 8,5 poschodia a bude k nej patriť aj 160 verejných parkovacích miest určených predovšetkým vlastníkom susedných nehnuteľností. Vitalis ponúkne svojim klientom pravidelné návštevy lekára, školené zdravotné sestry v nepretržitej službe, celodenný dohľad profesionálneho personálu a spektrum zdravotnej starostlivosti v podobe podávania liekov, fyzioterapií, rehabilitácií a ak to bude nutné, tak aj pomoc pri obliekaní, kúpaní a kŕmení. Jednotky pre seniorov budú mať 24-hodinový systém tiesňového volania. V objekte budú kompletne zabezpečené stravovacie služby s dôrazom na špeciálne diéty pre ubytovaných, prípadne izbovú službu pre chorých. Nezabudli sme ani na sociálne aktivity, ktoré budú zahŕňať kultúru, rekreačné aktivity, knižnicu, počítačovú miestnosť či špeciálne priestory na cvičenie.

Aviv Baal Taxa, staviteľ projektu VITALIS

Spomenuli ste, že pomôžete až 350 seniorom. Čo však tie ďalšie tisícky seniorov, ktorí čakajú a potrebujú pomoc?

Až 80 % seniorov uprednostňuje dlhodobú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí. Otázka je, kto ju zabezpečí. Štát ani samospráva to evidentne nie sú. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli ponúknuť seniorom z Nového Mesta „home care system“ spojený s infraštruktúrou domova pre seniorov Vitalis. Bude realizovaný prostredníctvom tímu, ktorý bude pomáhať seniorom v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto so všetkými ich potrebami. Ide o dôležitý celodenný dohľad nad zdravím spojený s podávaním liekov a injekcií. V prípade potreby vieme zabezpečiť pomoc pri osobnej hygiene. K dispozícii budú aj naše kuchynské a stravovacie služby a vieme poskytnúť seniorom minimálne jednu teplú stravu denne a základnú pomoc pri udržiavaní domácnosti.

Môžu prísť do zariadenia aj dôchodcovia, ktorí v ňom nebudú ubytovaní?

Samozrejme. Všetky služby budú prístupné seniorom z Nového Mesta, či ide o zdravotné, alebo sociálne poradenstvo, ktorí budú môcť navštevovať aj všetky komunitné podujatia.

Budete mať vyškolený personál. Odkiaľ chcete získať odborníkov?

V prvom rade zo Slovenska. Som rád, že ponuku na spoluprácu ohľadne odborného manažovania zariadenia prijala Dr. Pnina Keren. Ona bude dušou nášho domova. Medzi jej úlohy bude patriť aj výber vhodného personálu a jeho zaškolenie. Určite mi dáte za pravdu, že v takomto zariadení sú vysoké očakávania, nielen čo sa týka odbornosti, ale hlavne emočnej vyspelosti pracovníkov.

Aké sú reakcie verejnosti na domov pre seniorov Vitalis?

Dostávame pozitívne ohlasy zo všetkých strán. Aj pán primátor Bratislavy sa vyjadril, že víta takéto potrebné riešenia ohľadne starostlivosti o seniorov v hlavnom meste. Kladné reakcie nemáme len od seniorov, ale aj od ľudí, ktorí myslia na svojich blízkych. Zápornú spätnú väzbu získavame iba od ľudí, ktorí v tomto okamihu ešte nechápu, čo zariadenie Vitalis seniorom a ľuďom z okolia ponúkne, a od jedincov so záujmami, ktoré nie sú spojené s potrebami obyvateľov Nového Mesta.

Čo si myslíte o návrhu, aby na pozemku vzniklo ihrisko pre študentov hotelovej akadémie?

To nie je reálna alternatíva, pretože ide o súkromný pozemok. Pozemok je určený na výstavbu domova pre seniorov a jeho výstavba je v súlade s územným plánom mesta Bratislava. Realizácia zariadenia Vitalis reaguje na obrovský problém tisícov ľudí v dôchodkovom veku a práve to je dôvod, prečo máme podporu aj od mesta. Som veľkým zástancom podpory študentov. Dokonca som si istý, že aj študenti chápu problémy seniorov v našej spoločnosti, ako aj to, že nemožno porovnávať úžitok hotelovej akadémie z ihriska a úžitok pre všetkých obyvateľov Nového Mesta. Seniori z Bratislavy už dlho čakajú na domov, ktorý im bude poskytovať patričné služby a starostlivosť. Tí, ktorí volajú po zmene plánu zo zariadenia pre seniorov na ihrisko, nepochopili zámer Vitalisu a jeho prínos pre seniorov. Z dlhodobého hľadiska pomôže Vitalis tisíckam dôchodcov, ktorým by inak nikto nepomohol. Ak to neurobíme my, neurobí to nikto. Toto je jediná reálna alternatíva využitia pozemku – vybudovanie zariadenia, ktoré bude slúžiť verejnosti a nezostane prázdne.

Pravda je, že nová budova bude stáť v tesnej blízkosti parku a niektorí obyvatelia Nového Mesta to neprijmú s nadšením. Čo môžete ponúknuť im?

Rád by som uviedol, že sa rozprávame o priestranstve, ktoré 12 rokov neslúži verejnosti. A nemalo by byť záujmom verejnosti, aby minimálne ďalších 12 rokov takto špatilo okolie a znehodnocovalo tým aj nehnuteľnosti v okolí. Ponúkame samospráve zväčšenie a kompletnú revitalizáciu parku, starostlivosť o stromy a oddychové zóny. Chceme tým vytvoriť atraktívne miesto na relax, ktoré si táto oblasť zaslúži. Zlepšíme zariadenia v parku v prospech celej populácie seniorov a ostatných obyvateľov z okolia. Ponúkame aj vybudovanie nového, moderného a bezpečného ihriska pre deti a posilňovne v areáli parku, ako aj výmenu starých lavičiek za nové. Taktiež ponúkame renováciu fasády susediacej školy a vytvorenie 160 verejných parkovacích miest, takže vďaka tomu profitujú všetci.

Čo chcete odkázať seniorom a ostatným obyvateľom bratislavského Nového Mesta?

Zariadenie Vitalis uľahčí život seniorom Nového Mesta, ako aj rodinám a obyvateľom zo susedstva a všetkým, ktorí budú navštevovať park. Vitalis bude mať prínos pre celú komunitu a stane sa dobrým susedom pre každého. Toto dosiahneme nie sľubmi, ale konkrétnymi činmi.

Viac informácií nájdete na stránkach zariadenia Vitalis TU

Dnes na DennikE.sk

Minúta po minúte

Zdieľať

Silné overovanie klientov dostalo odklad

Banky v Európe dostali odklad povinnosti takzvaného silného overovania klienta. To malo prísť už od polovice septembra a týka sa napríklad platieb kartami na webe. Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) nastavil nový termín na koniec budúceho roka.

Centrálnym bankám odporučil, aby sa nezameriavali len na kontrolu toho, či banky vo svojej úlohe pri silnom overovaní klienta uspeli. Ale mali by  aktívne sledovať aj celú prípravu.

Posun termínu zo strany EBA sa očakával, predbežné posuny konečného termínu odobrovali centrálne banky komerčným bankám po celej Európe. Nevedeli sa totiž novým pravidlám prispôsobiť. Nie preto, že by sa nepripravovali. Zaskočila ich však pred letom samotná EBA. Vydala správu so súhrnom záverov, čo silnej autentifikácii vyhovuje a čo nie. Škrtla im viac možností, s ktorými počítali.

Silné overovanie klienta, takzvané SCA (strong customer authentication) hovorí o tom, že klient musí byť vždy overený aspoň dvomi z troch faktorov. Tieto tri faktory sú: niečo, čo klient vlastní, niečo, čo vie, a overenie, kým je.

Na Slovensku aj v mnohých iných štátoch je zaužívané, že pri platení kartou na webe človek zadá údaje z karty, cez systém 3D Secure je overený a na povolenie transakcie musí zadať SMS kód, ktorý príde na jeho telefón. V kartových schémach Visa aj MasterCard sa práve 3D Secure zavádzal preto, aby boli platby bezpečné. A postupne sa zavádza jeho vyšší štandard, 3D Secure 2.0.

Lenže podľa výkladu EBA údaje o karte nie sú niečo, čo klient „vie“. A 3D Secure nič nehovorí o tom, „kým je“, aj keď sa posudzujú jeho dáta. Z dvojfaktorovej autentifikácie tak banky pri kartách spĺňajú len jednu – overenie toho, čo klient má, teda zariadenia cez SMS.

Teraz dostali banky čas. Budú hľadať riešenia, aby pravidlám EBA vyhoveli.

Zdieľať

Gazprom začal plniť plynom prvú vetvu nového podmorského plynovodu TurkStream, ktorý prepája Rusko a Turecko. Moskva ním chce obísť ukrajinskú tranzitnú trasu na prepravu ruského plynu do Európy a posilniť si pozíciu na európskom trhu.

Plnenie plynovodu je poslednou fázou pred uvedením do prevádzky, ktorá by mala byť spustená pred koncom tohto roka, píše Reuters.

Základné fakty o plynovode TurkStream:

 • spája Rusko s Tureckom po dne Čierneho mora;
 • má 2 vetvy, každú s prepravnou kapacitou 15,75 miliardy kubických metrov ročne;
 • prvá vetva má slúžiť na zásobovanie tureckých zákazníkov;
 • druhá má zabezpečovať dodávky ďalej do Bulharska, Srbska a Maďarska.

Plnenie druhej vetvy TurkStreamu je naplánované na neskôr.

Zdieľať

Vyzerá to ako súboj Slovenská sporiteľňa vs. Prima banka

Hypotéky sa ďalej zlacňujú, Slovenská sporiteľňa znova znižuje sadzby.  Po tom, čo sadzby Prima banky klesli na 0,8 percenta, ponúka sporiteľňa sadzby od 0,79 percenta.

Sporiteľňa podľa Finančnej hitparády od nedele opäť zníži úrokové sadzby pri úveroch na bývanie. Na úroveň od 0,79 percent sa (po odpočítaní zľavy za vernosť) dostanú pri ročnej a trojročnej fixácii. Pridala aj pätnásťročnú fixáciu (sadzba bude od 1,89 percenta).

Naposledy významný krok smerom nadol urobila sporiteľňa koncom júna. Šéf sporiteľne Peter Krutil v rozhovore tvrdil, že to bola reakcia na situáciu na finančnom trhu. Nebolo však tajomstvom, že veľké banky cítili agresívnu cenovú politiku menších hráčov, najmä Prima banky Slovensko.

Tá tento mesiac znížila úrokové sadzby nových  hypoték na 0,8 percenta pri trojročnom fixe s tým, že takúto sadzbu dá všetkým záujemcom, ktorí na hypotéku splnia podmienky.

Prima banka si pokles dovolila najmä vďaka tomu, že získala lacné zdroje. Na finančnom trhu umiestnila kryté dlhopisy so záporným výnosom do splatnosti. Možno predpokladať, že záporné výnosy budú mať aj neskoršie emisie veľkých bánk. Pretože aj v prípade Prima banky boli najmä dôsledkom toho, že sa do záporu dostali swapové sadzby, od ktorých sú odvodené.

Éra lacných hypoték sa tak najskôr nadlho zakonzervuje.

Zdieľať

Disponibilná miera nezamestnanosti si aj napriek prírastku absolventov udržala 5 % aj v septembri. Po sezónnom očistení miera nezamestnanosti zopakovala 4,9 %, informuje Inštitút finančnej politiky.

Miera nezamestnanosti ostáva nezmenená už päť mesiacov v rade. Spomalenie v Nemecku jej čísla zatiaľ výrazne neovplyvnilo.

Počet voľných pracovných miest dosiahol v auguste nový rekord: úrady práce evidovali takmer 98-tisíc voľných pracovných miest.

Vyše dvoch tretín voľných pozícií hlási západné Slovensko s mierou nezamestnanosti pod 4 %. Najviac žiadaní sú stále operátori a montéri strojov a zariadení a kvalifikovaní remeselníci a pracovníci.

Zdieľať

Pellegrini reaguje na množstvo prijímaných zákonov, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte: „Takúto smršť poslaneckých návrhov zákonov na sklonku volebného obdobia som nevidel už dávnejšie.“ Pozmeňujúce návrhy podľa neho pribúdajú veľmi rýchlo.

„Strácam v tom prehľad,“ povedal premiér, ktorý je momentálne v Bruseli. Viaceré návrhy sú podľa neho ekonomicky náročné a neráta s nimi rozpočet.

Príkladom je minimálny dôchodok, ktorý má stáť navyše 150 miliónov eur.

Návrhy, ktoré predkladajú poslanci, nie sú podľa neho koordinované s vládou. „Niektoré by sme si mohli dovoliť o rok alebo o dva,“ povedal.

Obáva sa nielen ekonomických dosahov, ale aj toho, že zákony môžu mať chyby, pretože sa prijímajú rýchlo.

„Zaváňa mi to viac predvolebným súbojom ako snahou o zlepšenie situácie na Slovensku,“ povedal premiér. Privítal by, aby zákony išli štandardným procesom.

„Nerád by som bol, aby sa posledné mesiace v parlamente rozbehli preteky, kto príde so senzačnejším návrhom,“ povedal premiér.

Zdieľať

Najväčší boom nákupných centier v Európe zažíva Turecko

Najaktívnejšou krajinou v plánovanej výstavbe nákupných centier v Európe je Turecko, kde má do konca roka 2020 pribudnúť 1,5 milióna štvorcových metrov nákupnej plochy. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Cushman & Wakefield.

V prvom polroku 2019 bola výstavba nákupných centier vo väčšine európskych krajín stabilná.

Výrazné pribrzdenie aktivity v Turecku sa však zaslúžilo o celkový pokles dokončených nových priestorov o 18 percent na zhruba 860-tisíc štvorcových metrov

„Napriek poklesu v tomto roku má Turecko naplánované zvýšenie svojej aktivity a táto krajina má momentálne najväčší objem naplánovanej výstavby v Európe,“ tvrdí v analýze realitná poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield (C&W).

Ako je na tom Slovensko

Aj napriek vysokej saturácii nákupných centier, najmä v regionálnych mestách, je nemalá časť ďalšej výstavby naplánovaná na najbližšie 2 až 3 roky.

„Je to výsledok zdravého fungovania maloobchodného sektora v našom regióne a stále relatívne malého vplyvu online predaja na trh,“ hovorí Katarína Paule, vedúca retailového tímu C&W na Slovensku.

Čo sa stavia v Bratislave:

 • druhá fáza nákupného centra Eurovea (pribudne 25-tisíc štvorcových metrov, plánované dokončenie 2021);
 • plánované rozšírenie Auparku (+ 10-tisíc štvorcových metrov);
 • v tomto roku otvára prístavbu Tesco Extra v Petržalke (+ 4000 štvorcových metrov);
 • vo výstavbe je projekt Stanica Nivy (70-tisíc štvorcových metrov maloobchodných priestorov).

Podľa prieskumu je v Európe vo výstavbe približne 5,4 milióna štvorcových metrov nových priestorov s ukončením do konca roka 2020.

Výstavba nákupných centier je výrazne polarizovaná na úrovni krajín a miest.

Mestá s veľkým počtom obyvateľov sú cieľovými pre výstavbu nákupných centier, zatiaľ čo pre menšie centrá sa vyhľadávajú lokality s vysokou návštevnosťou, konštatuje autorka správy Silvia Jodlowski, senior analytička C&W.

Zdieľať

Nezamestnanosť sa po polroku vrátila nad 5 percent

Miera evidovanej nezamestnanosti v septembri po pol roku opäť stúpla nad 5 percent. Podiel ľudí bez práce od júna do augusta stagnoval na 4,97 percenta, v deviatom mesiaci vzrástol o 0,07 percentuálneho bodu.

Septembrové štatistiky nezamestnanosti zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa neho nezamestnanosť v prvom mesiaci po letných prázdninách ovplyvnili absolventi stredných škôl.

„Je tu isté ochladenie, strata dynamiky na trhu práce, ale nie je to stagnácia, nemôžeme hovoriť o kríze,“ vyhlásil minister práce Ján Richter (Smer-SD).

Čo hovoria štatistiky:

 • v porovnaní s augustom nezamestnanosť stúpla vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského;
 • ku koncu septembra mohlo okamžite nastúpiť do práce 138 893 osôb, úrady práce evidovali 97 589 voľných miest;
 • medziročne nezamestnanosť klesla o 0,34 percentuálneho bodu

Najviac voľných pracovných miest úrady registrovali na pozíciách operátor a montér strojov a zariadení, kvalifikovaný pracovník a remeselník a pomocný a nekvalifikovaný pracovník.

Spomedzi okresov bola v septembri najvyššia nezamestnanosť v Rimavskej Sobote (15,04 %), najnižšia v Nitre (2,08 %).

Zdieľať

Pozrite si, ktoré Érsekove sľuby sa naplnili, a ktoré diaľnice prenechá ďalšej vláde

Minister dopravy Árpád Érsek stíha do volieb vyhlásiť zhruba polovicu diaľničných zákaziek, ktoré sľuboval predvlani voličom. Ide najmä o úseky na južnej rýchloceste R2.

Čo je reálne vyhlásiť ešte do volieb: Národná diaľničná spoločnosť sa chce do volieb pustiť už iba do jedného úplne nového stavebného projektu. Je ním úsek Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška na južnej rýchloceste R2 s odhadovanou hodnotou 300 miliónov eur.

Tento zámer nie je úplne istý, lebo úsek podľa odhadov nebude mať vysoké dopravné intenzity. Preto sa zrejme nebude dať financovať z eurofondov a nemusí sa dostať do pripravovaného rebríčka prioritných ciest.

Okrem toho sa NDS chystá do volieb začať tri súťaže, v ktorých pôjde o pokračovanie prác na úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline.

V úvode tohto roka z tejto stavby odišlo združenie Salini – Dúha, ktoré neplnilo termíny a sporilo sa s NDS o peniaze. Diaľničiari chcú zákazku rozdeliť na tri časti, o ktoré sa má súťažiť samostatne: 1. hlavná trasa, 2. technológia tunela Višňové a 3. stredisko správy a údržby diaľnic a regionálne operátorské pracovisko.

Poslednou zákazkou v tomto volebnom období bude rozširovanie D1 v úseku Bratislava – Triblavina.

Čo presne Érsek sľúbil:

Minister Érsek predvlani prezentoval oveľa smelšie zámery. Plánoval vyhlásiť tendre na 9 úplne nových úsekov. Spolu šlo o 90,5 kilometra.

Vyhlásenie súťaže je pritom len prvým krokom k začatiu výstavby. Tendre NDS zvyknú trvať  1 – 2 roky, niektoré ešte dlhšie.

Denník E vtedy jeho víziu znázornil v tejto prehľadnej mapke, ktorá už dnes neplatí:

Čo sa z toho podarilo, čo sa nepodarilo a čo je ešte otvorené? Tu je stručný prehľad:

Tendre, ktoré NDS vyhlásila

 • Kriváň – Mýtna
 • Mýtna – Lovinobaňa
 • Prešov, severný obchvat, 1. etapa
 • Košice Šaca – Košické Oľšany, 2. etapa
 • Rozšírenie D1 v úseku Bratislava – Triblavina – most ponad diaľničný obchvat D4

Tendre, ktoré plánuje vyhlásiť do volieb:

 • Rozšírenie D1 v úseku Bratislava – Triblavina – obchádzkové trasy
 • Rožňava – Jablonov nad Turňou (tunel Soroška)

Tendre, ktoré nestihne:

 • Úsek R4 Prešov, severný obchvat, 2. etapa. NDS plánuje vyhlásiť tender v lete 2020.
 • Košice Šaca – Košické Oľšany, 1. etapa. NDS plánuje vyhlásiť tender v druhom polroku 2020.
 • Úseky R2 Zacharovce – Bátka a Bátka – Figa pri Rimavskej Sobote. NDS plánuje vyhlásiť tendre najskôr v roku 2021, ak sa nájdu peniaze.
Zdieľať

Francúzi štartujú privatizáciu lotérie FDJ. Môžu získať 1,5 mld. eur

Štátna lotériová spoločnosť Française des Jeux (FDJ) získala súhlas s uvedením akcií na parížsku burzu. Oficiálne tak odštartovala proces privatizácie, z ktorej by francúzska vláda mohla získať zhruba 1,5 miliardy eur.

Registračné dokumenty FDJ schválil regulátor trhu AMF, píše Bloomberg.

Francúzsko plánuje znížiť svoj 72-percentný podiel v FDJ na 20 %.

Obchodovať s akciami by sa mohlo začať o mesiac. Cena pre primárnu verejnú ponuku zatiaľ nebola stanovená.

Podľa šéfky FDJ Stéphanie Pallezovej bude určená v novembri, hovorí sa skôr o desiatkach než stovkách eur, uvádza Reuters.

Prečo predávajú lotériu:

 • privatizácia je súčasťou snahy prezidenta Emmanuela Macrona na skresanie štátneho dlhu, získanie peňazí na inovatívne projekty a celkové posilnenie ekonomiky;
 • spoločne s FDJ vláda začala minulý rok pripravovať aj na zníženie svojho podielu v letiskovej spoločnosti Aeroports de Paris (ADP);
 • zákon, ktorým si kabinet pripravil pôdu na predaj podielov v FDJ a ADP, umožňuje tiež privatizáciu energetiky Engie.

Privatizácia francúzskych podnikov prichádza v hektickej dobe pre vstup na európsky akciový trh.

Plánovanú premiéru na burze naposledy zrušil taliansky výrobca luxusných jácht Ferretti. Dôvodom bolo globálne obchodné napätie a obavy z dosahu brexitu.

FDJ v kocke:

 • vlani hospodárila so ziskom 170 miliónov eur pri tržbách 1,8 miliardy eur (v tomto roku očakáva 1,9 mld. eur);
 • jej korene siahajú do roku 1933, keď vznikla jej predchodkyňa Národná lotéria na pomoc vojnovým invalidom;
 • okrem lotérie prevádzkuje aj športové stávky a celkovo má 2 500 zamestnancov.

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať