Denník N

Z 300 miliónov na vedu nedostali univerzity nič, všetko šlo firmám. Nahnevaní rektori píšu Plavčanovi

Zľava: minister školstva Peter Plavčan, rektor STU Robert Redhammer (hore), šéf SAV Pavol Šajgalík, rektor UK Karol Mičieta (dole). Foto – Denník N a TASR
Zľava: minister školstva Peter Plavčan, rektor STU Robert Redhammer (hore), šéf SAV Pavol Šajgalík, rektor UK Karol Mičieta (dole). Foto – Denník N a TASR

Anulujte výsledky eurofondovej výzvy, vyzývajú v liste rektori najväčších slovenských univerzít aj šéf Slovenskej akadémie vied.

Ministerstvo školstva rozdeľovalo takmer 300 miliónov eur na dlhodobý a strategický výskum a vývoj. Veľké slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied však z týchto peňazí nemajú dostať nič. Ich projekty zamietli, informácie o tom ministerstvo zverejnilo koncom júna. Úspešné tak boli len súkromné firmy.

Rektori veľkých univerzít aj šéf Akadémie vied preto napísali ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi (nominant SNS) ostrý list a žiadajú ho, aby výsledky anuloval. Redakcia Denníka N ho má k dispozícii.

„Výsledok, že ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV nedostal finančnú podporu, odmietame a považujeme za škandalózny,“ napísali inak zmierliví rektori. Na Slovensku patria podľa nich k výskumnej špičke, čo potvrdzuje aj to, že v minulom období získali z eurofondov peniaze na vybudovanie svojich vedeckých parkov a centier. Ich projekty vraj mali dobré hodnotenie aj od zahraničných hodnotiteľov.

Rektori: Zabráňte vplyvu skupín

Plavčana rektori a šéf SAV žiadajú, aby komplexne prešetril, ako sa o schvaľovaní žiadostí rozhodovalo.

„Možno práve tu je ten správny čas a priestor, aby ste v súlade s opatreniami premiéra vlády v boji proti korupcii a netransparentnosti zabránili vplyvu skupín, ktoré deformujú transparentnosť a čestnú súťaž pri získavaní nenávratných finančných prostriedkov,“ napísali v liste rektori.

Podľa Zoznamu neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorý bol 27. júna zverejnený v systéme ITMS, vraj ministerstvo zamietlo napríklad žiadosť Univerzity Komenského o takmer 40 miliónov eur na projekt personálnej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života.

Alebo projekt Žilinskej univerzity podobne na takmer 40 miliónov, kde chceli skúmať udržateľnú energetiku a energiu v doprave, v inteligentnom priemysle a v spoločnosti. Slovenskej poľnohospodárskej univerzite zas zamietli projekt na podporu strategického výskumu zameraného na biodiverzitu a adaptáciu na klimatické zmeny a ich vplyv na životné prostredie za takmer 20 miliónov eur.

Rektori v liste Plavčanovi ostro kritizujú aj ľudí, ktorí hodnotili projekty. „Máme vážne výhrady voči odbornej kvalifikovanosti domácich posudzovateľov, celý proces vyhodnotenia projektov považujeme zo strany riadiaceho orgánu za nenáležite predlžovaný. Zdôrazňujeme, že nejde o ojedinelé praktiky,“ napísali.

Vyhodnocovanie bolo podľa rektorov nekorektné a netransparentné.

Autormi listu boli rektori Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a predseda Slovenskej akadémie vied.

Veľký výpadok peňazí

Tým, že univerzity nezískali peniaze, sa podľa rektorov oslabuje postavenie výskumných univerzít a aj Akadémie vied. Bude to pre nich znamenať výpadok zhruba 200 miliónov, v tom nie sú len eurofondy, ale aj peniaze od partnerov z priemyslu, ktorí s nimi mali na výskume spolupracovať. Takýto veľký výpadok „znemožní plniť naše dlhodobé strategické rozvojové zámery vo výskume, vede a inováciách“.

Rektori pripomínajú, že v rámci operačného programu sa počítalo, že 0,9 miliardy pôjde na podporu výskumu a 1,2 miliardy na inovácie v podnikoch, „čo malo byť primárne realizované na výskumných vysokých školách“. S týmito peniazmi podľa rektorov rátali aj pri zostavovaní programového vyhlásenia vlády. Keď do škôl neprídu, nebude podľa nich naplnený sľub vlády, že do školstva pôjde o dve miliardy eur viac.

Rektori, ktorých dnes Denník N oslovil, sa k listu nechceli vyjadrovať. „Ide o internú korešpondenciu s ministerstvom, a preto nepovažujeme za vhodné list v tejto fáze akýmkoľvek spôsobom komentovať,“ napísala Univerzita Komenského. Slovenská technická univerzita chce počkať na odpoveď ministra, až potom sa k nemu vyjadria. Rovnako reagovali aj ostatní rektori.

Ministerstvo školstva vec zľahčuje. Dodnes podľa nich nebol ukončený proces schvaľovania. „Jeho výsledky tak vonkoncom nie sú uzavreté a je preto predčasné sa k nim akýmkoľvek spôsobom vyjadrovať,“ napísala hovorkyňa Ivana Skokanová. Na webe sa pritom dá nájsť zoznam zamietnutých žiadostí. Ministerstvo však tvrdí, že ani jednému zo žiadateľov nebolo zaslané rozhodnutie o schválení žiadosti a s nikým ešte nebola podpísaná žiadna zmluva.

Plavčan sa chce „v krátkom čase“ s rektormi aj predsedom Slovenskej akadémie vied stretnúť. O stretnutie ho žiadali v liste. Na stretnutí si chcú „výhrady a postoje k danej výzve čo najskôr vyjasniť“.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Eurofondy v školstve

Ekonomika, Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie