Denník N

Hodnota za peniaze: Najbohatším zoberme daňový bonus a zvýšme napríklad štipendiá

Kažimírovi analytici ukázali návrhy, kde v sociálnom systéme viac šetriť a, naopak, kde viac míňať.

Ekonómovia z Útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií navrhli niekoľko opatrení, ktoré znižujú výdavky štátu na rodinnú politiku a mohli by sa použiť na vyššie štipendiá pre študentov z chudobnejších rodín alebo na väčšiu dostupnosť jaslí.

Úsporné opatrenia, ktoré Kažimírovi ekonómovia navrhli, sú vo výške 160 miliónov eur ročne (0,2 percenta HDP). Ekonómovia vidia priestor na úspory najmä v prídavkoch na deti a daňovom bonuse a pocítili by ich rodiny s vysokými príjmami.

Ekonómovia tvrdia, že úsporné opatrenia vytvárajú priestor na zlepšenie zamestnanosti a zníženie chudoby. Viac peňazí by mohlo ísť do oblastí citlivých na starnutie obyvateľstva, do dostupnosti detských jaslí a na ochranu ohrozených rodín.

Tu je zoznam opatrení a reforiem, ktoré navrhujú:

1. Výška daňového bonusu sa bude odvíjať od príjmu. Nárok na plnú výšku daňového bonusu by bol pri príjme najviac vo výške 100-násobku životného minima ročne (v prvom polroku 2017 to vychádzalo na 19 809 eur ročne ). Pri vyššom príjme by daňový bonus rovnomerne klesal až po 176,8-násobok životného minima (v prvom polroku 2017 to bolo 35 022 eur ročne). Pri vyššom príjme by už nárok zanikol. Toto postupné klesanie by bolo na rovnakom príjmovom intervale, aký je dnes platný pre nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

2. Zníži sa vek nároku na daňový bonus, na daňový bonus by nemali nárok rodičia dospelých detí (18 a viac rokov), ktoré študujú na vysokej škole. Zrušenie nároku na daňový bonus by sa kompenzovalo zvýšením sociálnych štipendií pre deti z nízkopríjmových rodín.

3. Kombinácia predchádzajúcich opatrení: Výška daňového bonusu sa naviaže na príjem rodiča a zároveň sa zníži vek nároku na daňový bonus.

4. Zníži sa vek nároku na prídavok na dieťa. Na prídavok na dieťa by nemali nárok rodičia dospelých detí (18 a viac rokov) študujúcich na vysokej škole.

5. Ak otec využije možnosť čerpať 6-mesačnú rodičovskú dovolenku, skráti sa nárok na rodičovskú dovolenku a príspevok pre matky na 24 mesiacov (resp. na 30 mesiacov, ak predtým nepoberali materské). „Opatrenie prispeje k rodovej rovnosti a rovnosti šancí mužov a žien na trhu práce. Podporované rodičovské voľno – do troch rokov veku dieťaťa – je druhé najdlhšie v OECD, čo sa odráža aj na jednom z najvyšších podielov žien, ktoré možnosť rodičovskej dovolenky využívajú dlhšie ako 12 mesiacov,“ píšu ekonómovia.

6. Od roku 2019 sa zavedie ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. To už niekoľkokrát avizoval aj minister práce Ján Richter (Smer). Prvýkrát by sa robilo v roku 2020 za predošlý rok. Rozpočet by si polepšil zhruba o 50 miliónov eur. „Zavedením ročného zúčtovania sa eliminuje motivácia zámerne kumulovať vysoké odmeny v jednom mesiaci, vďaka čomu bude odvodové zaťaženie práce spravodlivejšie a príjmy štátu vyššie,“ tvrdia ekonómovia z tímu Hodnoty za peniaze.

7. Zavedie sa flexibilné čerpanie rodičovského príspevku, rodičia do 3 rokov dieťaťa budú môcť sumu, ktorá im na toto obdobie prináleží, vyčerpať tak rýchlo, ako sa rozhodnú. To im pomôže zjednodušiť finančné plánovanie.

8. Rozšíri sa ponuka jaslí. Prehľad, kde chýbajú jasle a koľko miest v jasliach chýba, dnes neexistuje. No ak by boli jasle dostupnejšie, pomohlo by to matkám rýchlejšie sa vrátiť do práce.

9. Treba zvýšiť sociálne štipendiá pre študentov vysokých škôl z nízkopríjmových rodín. Opatrenie počíta so zvýšením výdavkov na sociálne štipendiá pre študentov vysokých škôl v objeme, ktorý zodpovedá výnosu zo zrušenia prídavkov na dieťa a daňového bonusu pre študentov vysokých škôl v troch najnižších príjmových deciloch. Otázka je, či by štipendiá prideľovalo ministerstvo školstva alebo ministerstvo práce.

10. Treba zvýšiť efektívnosť dôchodkového sporenia v II. a III. pilieri (to si nevyžaduje viac peňazí z rozpočtu). Vysoký podiel sporiteľov v dlhopisových fondoch spôsobuje veľmi nízku výnosnosť úspor, píšu ekonómovia. Treba preto zosúladiť investičnú stratégiu aktuálnych sporiteľov s časovým horizontom ich sporenia (vrátane presunu mladých sporiteľov do akciových fondov). Indexové fondy by mali byť povinne v ponuke aj v III. dôchodkovom pilieri a zamestnávatelia by mali mať možnosť posielať príspevky svojim zamestnancom aj do II. piliera. Ekonómovia navrhujú aj upraviť odplaty pre DSS a DDS, ktoré spravujú dôchodkové úspory v II. a III. pilieri.

11. Ekonómovia navrhujú aj reformu aktívnych opatrení trhu práce, treba sa viac zamerať na dlhodobo nezamestnaných. „Počet voľných pracovných miest rastie a nie je potrebné ďalej dotovať ich vznik. Napriek tomu stále dominujú dopytové programy na úkor ponukových (vzdelávacích a tréningových) programov a poradenských služieb, ktoré sa z medzinárodných skúseností ukazujú ako najúčinnejšie,“ píše tím Hodnoty za peniaze.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Hodnota za peniaze

Ekonomika

Teraz najčítanejšie