Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Plavčan dostal ďalšiu ranu, za zmeny pre vysoké školy ho kritizujú úrad vlády, Kažimír aj školy

Minister školstva Peter Plavčan (vľavo) a premiér Robert Fico (vpravo). Foto – TASR
Minister školstva Peter Plavčan (vľavo) a premiér Robert Fico (vpravo). Foto – TASR

Ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi (nominant SNS) sa veľmi nedarí. Nedávno stiahol svoj zámer, aby deti v prvom ročníku museli písať písaným spojitým písmom. Rektori mu napísali nahnevaný list, že veľkým výskumným univerzitám neostalo z eurofondov na strategický výskum ani euro a za to sa doň pustil aj prezident Andrej Kiska.

A jasný odkaz mu poslal aj úrad vlády. V oficiálnom dokumente mu píše, aby stiahol návrhy svojich dvoch zákonov, ktorými chcel zmeniť vysoké školy.

Plavčanovo ministerstvo ešte začiatkom apríla ukázalo, ako chce zmeniť vysoké školy. Minister tvrdil, že v máji by mala zákony prijať vláda. Zákony, ktoré napríklad navrhovali zrušenie Akreditačnej komisie, zmierňovali platenie za dlhšie štúdium alebo zavádzali, že nebol potrebný titul docent alebo profesor, však dodnes na vládu nedorazili.

Stiahnite to

V pripomienkovom konaní prišlo k dvom Plavčanovým zákonom dokopy 520 pripomienok, z toho 177 zásadných.

Jednu z pripomienok, ktorú sa dá nájsť v oficiálnom dokumente, poslal úrad vlády. Ficov úrad napísal, že Plavčanove zákony nie sú „časovo ani vecne skoordinované“ s tvorbou ani so schvaľovaním reformného dokumentu Učiace sa Slovensko. To je návrh zásadnej reformy celého školstva, na ktorom pracujú aj významní odborníci.

Pre tento rozpor by podľa úradu vlády ministerstvo malo predložiť zákony až po schválení reformy.

Na otázku, či Plavčan zákony stiahne, ministerstvo neodpovedalo. Meškanie ospravedlňuje tým, že sa vyhodnocujú pripomienky, ktoré im prišli. Chcú nájsť kompromis „pri niektorých sporných bodoch“.

Minister Plavčan pôvodne ohlasoval, že zmeny na vysokých školách by mali začať platiť od januára budúceho roku. Jeho hovorkyňa Ivana Skokanová už dnes termín tak jasne nehovorí. „Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2018, samozrejme, definitívny termín bude závisieť od skončenia legislatívneho procesu.“

Aj školy a vedci

Veľká kritika prišla aj z akademickej obce. Klub dekanov kritizuje dokumenty podobne ako úrad vlády. Navrhli, aby minister zákon stiahol, lebo je vo viacerých oblastiach v rozpore s Učiacim sa Slovenskom.

„Dlhodobo vyjadrujeme znepokojenie nad úrovňou kvality slovenského vysokého školstva. Hoci predkladané návrhy zákonov deklarujú, že chcú prispieť ku kvalite vzdelávania, nazdávame sa, že konkrétne predkladané opatrenia idú v mnohých prípadoch opačným smerom,“ napísala naša najväčšia a najúspešnejšia Univerzita Komenského v Bratislave. K stanovisku sa pripojila aj Slovenská akadémia vied.

Slovenská rektorská konferencia napísala, že návrhy ohrozujú akademické prostredie vecnými chybami a aj preto žiadalo stihnutie noviel.

„Návrhy v znení, v ktorom boli predložené do pripomienkového konania, by neboli prínosné pre skvalitnenie vysokých škôl,“ hovorí Renáta Hall, riaditeľka projektu To dá rozum.

„Legislatíva, ako je teraz navrhnutá ministerstvom, nenasmeruje vysoké školy k zvýšeniu kvality. Koncepcia nových zákonov je zlá a zlepšiť sa nedá,“ kritizuje návrh aj Akreditačná komisia, ktorú by zákonmi zrušili. Navrhli, aby minister zákon stiahol a pripravil iný, ktorý by zabezpečil prechod „od masového vzdelávania ku kvalite“.

Rok štúdia zadarmo? To nie

Univerzity napríklad nesúhlasili s tým, aby sa zmiernilo platenie za predĺženie štúdia. Ak dnes študent v dennej forme študuje dlhšie, ako je predpísané – teda napríklad bakalár dlhšie než tri roky a magister ako dva –, za roky, ktoré študuje navyše, musí platiť. Minister Plavčan navrhoval, aby študent nemusel platiť za rok štúdia navyše. Platil by až za ďalší rok.

Školy to odmietajú: „Vidíme v tom podporu slabších študentov. Opatrenie spôsobí komplikácie v organizácii štúdia a bez doplňujúcich finančných zdrojov bude znamenať pre vysoké školy viac práce pri rovnakom objeme finančných prostriedkov,“ napísala Univerzita Komenského.

Pridáva sa Klub dekanov, ktorý tvrdí, že „platba za nadštandardnú dĺžku štúdia je pre študentov motivačným faktorom, aby ukončovali svoje štúdium riadne a včas a aby študovali poctivo a kvalitne“.

Súhlasí s nimi aj ministerstvo financií. Takáto zmena by mala vplyv na to, koľko peňazí vysoké školy majú. Preto s návrhom ministerstvo financií, ktoré vedie Peter Kažimír zo Smeru, nesúhlasí.

Návrhy minister podľa Univerzity Komenského s nimi ani nevydiskutoval, preto mu navrhujú, aby zákon stiahol a upravil.

A čo s peniazmi?

Zákonom podľa Univerzity Komenského chýba aj prepočítanie, koľko by stáli a kto to bude platiť. „Požadujeme, aby finančné dosahy tohto opatrenia ako aj zvýšené náklady ministerstva a univerzít na činnosť Akreditačnej agentúry boli posúdené aj ministerstvom financií,“ napísala najväčšia univerzita.

Zle finančné prepočty kritizuje aj ministerstvo financií. V novelách je návrh nového systému akreditácie vysokých škôl – Akreditačná komisia, ako ju poznáme dnes, by zanikla. Namiesto nej by vznikla Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako verejnoprávna inštitúcia. Po novom by si mali vysoké školy vytvoriť vnútorné systémy na zlepšenie kvality. Funkčnosť týchto vnútorných systémov by mala kontrolovať nová agentúra a pomáhať im v zlepšovaní. Akreditačná agentúra by už neurčovala, či je škola odborná, vysoká škola, alebo univerzita.

Nový systém akreditácie by mohol stáť 900-tisíc eur. Ministerstvo financií chce, aby si to platilo ministerstvo školstva zo svojich peňazí bez toho, aby žiadalo z rozpočtu ďalšie peniaze.

Napríklad aj na platy v agentúre. „S takto navrhovaným platom siedmich členov výkonnej rady a vedúceho kancelárie agentúry zásadne nesúhlasím, pretože výrazne prevyšuje plat viacerých ústavných činiteľov,“ napísalo ministerstvo financií.

Peter Plavčan. Foto – TASR

Akreditáciu treba zmeniť

Aj keby minister Plavčan zákony stiahol alebo by neprešli, vysoké školy potrebujú zmenu, najmä v tom, ako dnes prebieha akreditácia. Akreditačná komisia má dnes na starosti posudzovanie kvality vysokých škôl.

Jej výrazné zmeny odporúčajú aj vládni analytici, ktorí hodnotili, ako účelne sa používajú peniaze v školstve.  V rozsiahlom dokumente navrhujú aj reformu inštitúcie, ktorá by mala mať na starosti akreditáciu tak, aby bol tento proces podobný ako v iných krajinách, lebo naša akreditácia nespĺňa medzinárodné štandardy.

„Hodnotenia a odporúčania komisie, rovnako ako finálne rozhodnutia v rámci akreditačných procesov sú síce deklarované ako nezávislé, väčšina členov komisie však pochádza a aktívne pôsobí v domácom vysokoškolskom prostredí, zo zahraničia má iba jedného člena,“ napísali v hodnotiacej správe. Akreditačná komisia pred piatimi rokmi stratila aj plnohodnotné členstvo v európskom združení akreditačných komisií.

Okrem pochybnej nezávislosti je problém aj to, že je akreditačný proces administratívne náročný a aj preto podľa analytikov končí tak, že sa hodnotia len formálne kritériá a nie ozajstná kvalita.

A ako by to malo fungovať? Analytici navrhujú, aby sa Akreditačná komisia zmenila z poradného orgánu ministra na nezávislý rozhodovací akreditačný orgán. Rozhodovací proces by sa mal zmeniť tak, aby bol transparentný, mali by o kvalite škôl rozhodovať rôznorodí experti, ktorí budú mať čo najmenší konflikt záujmov a dôraz sa prenesie z formálnych kritérií na kritériá obsahu. Činnosť agentúry by mali pravidelne externe posudzovať.

Návrhy zákonov aj s pripomienkami si môžete pozrieť tutu

Dnes na DennikE.sk

Minúta po minúte

Zdieľať

Premiér Pellegrini so šéfom Európskej komisie Junckerom slávnostne otvorili novú agentúru Európsky orgán práce a odhalili jej logo. Agentúra bude mať sídlo v Bratislave, ide o prvú inštitúciu Únie, ktorá bude na Slovensku.

Juncker pripomenul, že keď pred dvoma rokmi navrhol zriadenie novej agentúry, tak to bolo aj preto, že v EÚ nastala citeľná potreba zaistiť spravodlivé, účinné a vymáhateľné pravidlá Únie v oblasti práce.

Ocenil, že jedným zo základných prvkov politiky budúcej exekutívy EÚ bude sociálny pilier, a poprial agentúre so sídlom v Bratislave, ako aj správnej rade ELA, veľa úspechov.

„Bolo to najlepšie rozhodnutie a druhé najlepšie bolo poskytnúť sídlo tejto agentúry Bratislave,“ poznamenal Pellegrini pred Junckerom v závere svojho prejavu.

Slovensko sa vlani uchádzalo o získanie inej významnej európskej inštitúcie, Európskej liekovej agentúry, tú však nedostalo. (tasr, n)

Zdieľať

Do čoho investovať v dobe nízkych úrokov? Do zdravia a vzdelania, radi ekonóm SAV Vladimír Baláž. „Zdravie a zručnosti sa na dôchodku veľmi zídu, pretože vzhľadom na demografickú zmenu budú musieť investori pracovať omnoho dlhšie ako ich rodičia.“

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Máme sa tešiť, alebo báť, ak sa ukáže, že nás čaká dlhý život v ére nízkych úrokových sadzieb?
Vladimír Baláž, predseda Vedeckej rady Prognostického ústavu SAV: 
Nie je racionálne snažiť sa predpovedať vývoj úrokových mier a cien investičných aktív na desaťročie dopredu. Je však možné, že najbližšie dva-tri roky zostanú úrokové miery na veľmi nízkych úrovniach. Investori môžu zvážiť niekoľko možností:

1.     Považovať súčasné ceny investičných aktív za vysoko nadhodnotené a preferovať investície s nízkym resp. nulovým výnosom, po odrátaní inflácie záporným.

2.     Snažiť sa dosiahnuť pozitívny výnos za každú cenu (hlavne zo psychologických príčin) a investovať do akcií, nehnuteľností, „alternatívnych aktív“ (staré vína, známky, zlato a pod.).

3.     Investovať do vlastného ľudského kapitálu v podobe vzdelania, nových zručností a zdravia, resp. do ľudského kapitálu svojich detí a/alebo životných partnerov.

Investori typu (1) musia vedome akceptovať zníženie časti hodnoty aktív infláciou. Investori typu (2) si môžu,, ale nemusia pripúšťať vymazanie hodnoty svojich investícií v dôsledku globálnych i lokálnych udalostí na trhoch aktív. Investori typu (3) musia pokladať náklady na vzdelanie a zdravie za investície. Čistá súčasná hodnota budúcich príjmov na základe vzdelania / zdravia je však spravidla omnoho vyššie ako náklady investovanie. Zdravie a zručnosti sa im na dôchodku veľmi zídu, pretože vzhľadom na demografickú zmenu budú musieť pracovať omnoho dlhšie ako ich rodičia. Hodnotu aktív typu (1) znižuje inflácie, typu (2) krachy a politické udalosti, typu (3) až smrť.

Prečítajte si všetky odpovede ekonómov v Paneli expertov Denníka E.

Zdieľať

Vďaka nízkym úrokom platia Slováci na úrokoch ročne o miliardu menej, ako by platili pred piatimi rokmi, hovorí špecialista na investovanie Maroš Ovčarik. Na druhej strane, na vkladoch prerábame o 400 miliónov eur ročne viac, ako reálne zarábame dnes, píše v Paneli expertov.

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Máme sa tešiť alebo báť, ak sa ukáže, že nás čaká dlhý život v ére nízkych úrokových sadzieb?

Maroš Ovčarik, špecialista na osobné financie a investovanie, Partners Investments:

Nízke úrokové sadzby odmeňujú dlžníkov a trestajú tých, ktorí majú úspory.

Pre ilustráciu, znamená to napríklad, že pokiaľ by mali Slováci súčasný objem všetkých úverov, ktoré majú v bankách, pri úrokových sadzbách, ktoré tu boli pred piatimi rokmi, na úrokoch by ročne bankám zaplatili o 1,07 miliardy eur viac, ako im zaplatia dnes. Úrokové sadzby úverov boli vtedy dvakrát také vysoké. Ak by sme šli ešte pár rokov dozadu, rozdiel by vzrástol výraznejšie.

Na druhej strane, keby bol súčasný objem všetkých vkladov slovenských domácností v bankách úročený úrokovými sadzbami spred piatich rokov, aj po započítaní inflácie, na vkladoch by sme zarábali o 395 miliónov eur ročne viac, ako reálne zarábame dnes.

Okrem toho, keďže patríme v rámci EÚ k tým najkonzervatívnejším v podiele úspor, ktoré držíme na vkladoch v bankách, vďaka veľmi nízkym úrokovým sadzbám aj vďaka inflácii úspory domácností (v objeme 36 miliárd eur) reálne strácajú na kúpnej sile.

To na objasnenie, komu nízke úrokové sadzby pomáhajú z pohľadu ľudí.

A čo spôsobujú nízke úrokové sadzby v makroekonomike? 

V Európe je pozitívny vplyv nízkych úrokových sadzieb na ekonomiku stále viac diskutabilný. Za normálnych okolností platí, že pokles úrokových sadzieb znižuje náklady na kapitál, inými slovami, firmy, štáty aj ľudia si vedia požičiavať lacnejšie, viac investujú, spotrebujú a to naštartuje hospodársky rast.

To však nemusí platiť v situáciách, keď sa úrokové sadzby zmenia na nulu alebo spadnú do záporných hodnôt. Pretože do rozhodovania o ochote investovať vstupujú aj obavy a pochybnosti z budúcnosti. Ak tento stav trvá príliš dlho, stále častejšie sa objavujú obavy z možnej recesie. A to sa aj podľa NBS už pomaly prejavuje na štruktúre nášho HDP, keď za posledné obdobie jedinou položkou, ktorá pozitívne vplývala na rast HDP, boli verejné výdavky. Stagnuje investičná aktivita firiem, export a spomaľuje sa aj domáca spotreba.

Nemôžem opomenúť ešte jeden mimoriadne dôležitý následok nízkych úrokových sadzieb. Tým je rýchle tempo zadlžovania sa. Čím je dlh vyšší, tým viac rastie riziko potencionálneho nesplácania úverov pri náraste úrokových sadzieb na všetkých úrovniach, vrátane najviac zadlžených štátov. A to si páni v ECB určite uvedomujú. O to väčšie je riziko, že úrokové sadzby budú nezdravo nízke ešte dlho.

Prečítajte si všetky odpovede ekonómov v Paneli expertov Denníka E.

Zdieľať

Nemecko v reakcii na klimatické zmeny zdraží letenky a zlacní lístky na vlak. Vláda schválila viaceré návrhy, napríklad zdanenie leteniek a zníženie DPH na lístky na diaľkové spoje, ktoré by ešte do Vianoc mal potvrdiť parlament. (dpa, čtk)

Zdieľať

Neurochirurgovia Juraj a Andrej Šteňovci odmietajú, že by v prípade kauzy týkajúcej sa operácie 15-ročného chlapca s nádorom pochybili. Juraj Šteňo navyše zdôraznil, že ministerka zdravotníctva nebrala do úvahy jeho názor ako hlavného odborníka ministerstva pre neurochirurgiu.

„Samozrejme, že sa mala riadiť mojimi odporúčaniami,“ komentoval Šteňo. Ako ďalej uviedol, ministerka „bola povinná“ tak urobiť, keďže Šteňa do funkcie vymenovala opakovane. „Ja som tam bol od roku 1993. Až na to, že ona ma nepotrebovala, ani keď robila stratifikáciu, ani to, čo teraz robí v neurochirurgii – anti-stratifikáciu. Ona ma nepotrebovala vôbec ani vtedy, keď som sa ozval o toho pacienta. Ona ma úplne ignorovala, taká je prax u pani ministerky Kalavskej,“ povedal Juraj Šteňo.

Ministerstvo zdravotníctva reagovalo tým, že jeho šéfka berie na vedomie všetky názory. „Veľmi dôsledne a veľmi detailne ich vyhodnocuje a na základe toho sa rozhoduje,“ reagovala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Andrej Šteňo povedal, že nemá k dispozícii štatistiky, ktoré by poukazovali na to, že neurochirurgické oddelenie na bratislavských Kramároch by malo priveľkú spotrebu krvi a liekov, čo v minulosti uviedla šéfka rezortu zdravotníctva.

„Ministerka vychádzala z podkladov od nášho Úradu pre riadenie podriadených organizácií a takisto od Inštitútu zdravotnej politiky. Naše organizácie čerpali dáta tak z univerzitných a fakultných nemocníc, ako aj z dát zdravotných poisťovní,“ konštatovala Eliášová. (tasr)

Zdieľať

Baníci, ktorých zasiahne útlm baníctva na Hornej Nitre a prepúšťanie, budú môcť získať kompenzačný príspevok, schválil to dnes parlament. Príspevok nebude podmienený zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Príspevok by mal byť odstupňovaný podľa počtu odpracovaných rokov a dĺžky jeho poberania. Baníci na jeho získanie budú musieť odpracovať minimálne tri roky a jeho najnižšia suma bude 200 eur mesačne počas jedného roka.

Kompenzačný príspevok nebude pre osoby, ktoré poberajú osobitný príspevok baníkom alebo dávky výsluhového zabezpečenia. „Podmienky vzniku nároku na poberanie zníženého kompenzačného príspevku vylučujú možnosti súbehu kompenzačného príspevku s invalidným dôchodkom a úrazovou rentou, ak je vyššia ako suma kompenzačného príspevku,“ píše dôvodová správa.

Novela zákona zároveň zabezpečí garanciu poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. „Oprávnená osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok baníkom, bude dôchodkovo poistená ako poistenec štátu, ak nebude dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo poistenec štátu z iného dôvodu. Štát bude za takéhoto poistenca štátu mesačne platiť Sociálnej poisťovni poistné na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity,“ konštatuje sa v materiáli. (tasr)

Zdieľať

Koaličná rada chce predĺžiť platnosť bankového odvodu, žiada ministra financií, aby na najbližšiu schôdzu parlamentu prišiel s takým riešením. Tvrdí, že miera ziskovosti bánk a ich necitlivé správanie v oblasti bankových poplatkov oprávňuje koalíciu prijať kroky, ktoré zabezpečia príjmy do rozpočtu v roku 2021 nad rámec plánu.

Osobitný bankový odvod platia banky na Slovensku od roku 2012. Ročne na ňom štát zinkasuje asi 120 miliónov eur.

Podľa pôvodného plánu ho mali uhradiť naposledy za rok 2020. Rozpočet na ďalšie roky už s príjmom od bánk z tohto odvodu nepočíta.

Zdieľať

Lacné peniaze by mali podporiť aj riskantnejšiu ekonomickú aktivitu, zdôrazňuje Martin Haluš z Inštitútu environmentálnej politiky. Dlhodobo príliš nízke úroky však podľa neho môžu prilákať aj prehnane rizikové investície.

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Máme sa tešiť alebo báť, ak sa ukáže, že nás čaká dlhý život v ére nízkych úrokových sadzieb?

Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky na ministerstve životného prostredia:
Nízke úrokové miery síce môžu podporiť ekonomiku, majú však aj svoje tienisté stránky.
Napríklad ľuďom, ktorí žijú z výnosov (aj budúci dôchodcovia z druhého piliera), dlhodobo nízke úroky spravia škrt cez rozpočet. V niektorých krajinách sa už začali ozývať a hlasno kritizujú centrálne banky.
Lacné peniaze by mali podporiť aj riskantnejšiu ekonomickú aktivitu, dlhodobo príliš nízke úroky však môžu prilákať prehnané, až absurdne rizikové investície. Nehovoriac o fenoméne tzv. zombie podnikov, ktorých pri živote drží len lacné financovanie.
Prečítajte si všetky odpovede ekonómov v Paneli expertov Denníka E.

Zdieľať

MMF prognózuje Slovensku vyššie schodky verejných financií

Medzinárodný menový fond zhoršil prognózu vývoja schodku verejných financií Slovenska. Na tento rok počíta s deficitom 0,8 percenta HDP, na budúci rok má stúpnuť na 0,9 percenta výkonu ekonomiky.

Na novú októbrovú prognózu MMF upozorňujú v rýchlom komentári (pdf) analytici Národnej banky Slovenska (NBS).

V porovnaní s jarným odhadom menový fond zhoršil odhad tohtoročnej bilancie slovenského schodku o 0,8 bodu a na rok 2020 o 1,3 bodu.

MMF je pesimistickejší než slovenská vláda, ktorá počíta v tomto roku s deficitom 0,7 percenta. Pôvodne mala hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom.

V návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020 ho ukotvuje na 0,5 percenta HDP. Je pravdepodobné, že ho opäť nedodrží.

Ešte horší vývoj schodku prognózuje NBS. Na tento rok ho predpokladá vo výške 0,9 percenta výkonu hospodárstva a na budúci rok 1,5 percenta.

Oproti aprílovej prognóze zhoršil MMF prognózu slovenského schodku na každý rok až do roku 2024.

Zdieľať

Prvým zasadnutím správnej rady začal fungovať Európsky orgán práce (ELA), ktorý bude sídliť v Bratislave. Do roku 2024 by mal mať 140 zamestnancov a jeho ročný rozpočet by mal byť 50 miliónov eur.

Zdieľať

Érsek chce južnú trasu. Chaos na diaľniciach by nechal ďalšej vláde

Minister dopravy Árpád Érsek Foto - Tasr
Minister dopravy Árpád Érsek Foto – Tasr

Minister dopravy tají, ktoré diaľnice sú potrebné viac a ktoré menej.  Snaží sa odložiť vládnu úlohu, ktorá mu káže, aby takzvanú prioritizáciu ukázal do konca októbra. Ak sa mu to podarí, môže do volieb pretlačiť menej potrebné úseky.

Zdieľať

Zdravotníctvo sa v tomto roku dofinancuje sumou 90 miliónov eur. Parlament odsúhlasil pozmeňovací návrh k novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Na kroku sa dohodli ministerstvá zdravotníctva a financií. (tasr)

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať