Denník N

IT-čkári zo združenia Slovensko.Digital zhodnotili 14 štátnych projektov, pochválili len päť z nich

Nové štátne IT projekty sú zatiaľ len na papieri, no už medzi nimi vidno veľké rozdiely, ukazuje hodnotenie.

IT-čkári zo Slovenska.Digital zhodnotili 14 IT projektov, ktoré štát buď ešte len chystá, alebo už aj obstaráva.

Kvalitu projektov hodnotili podľa pravidiel, ktoré sami vytvorili a nazvali ich „red flags“. Chcú tým upozorniť na nedostatky projektov a pomôcť lepšej orientácii v štátnom IT.

„Aby sme nemuseli robiť videá, keď už bude neskoro, mávame červenou vlajkou, keď sa ešte dá niečo zmeniť,“ hovorí Ján Hargaš zo Slovenska.Digital. Dnes je na stole viac ako 30 IT zámerov v hodnote viac ako 500 miliónov eur.

Z projektov, ktoré už majú štúdiu uskutočniteľnosti, dopadli v hodnotení najlepšie Informačný systém obchodného registra, čo je projekt ministerstva spravodlivosti, a projekt Dátová integrácia, ktorý je základom na presadenie princípu jedenkrát a dosť.

V hodnotení Slovenska.Digital dopadol, naopak, najhoršie projekt internetu pre školy Edunet, Informačný systém výstavby na ministerstve dopravy a IS odpadového hospodárstva na ministerstve životného prostredia.

IT-čkári hovoria, že už v papierovej forme vidno veľké rozdiely v projektoch. „Dúfam, že viaceré z projektov sa nebudú realizovať alebo ich prínos bude konkretizovaný, alebo budú vylepšené,“ hovorí Ľubor Illek zo Slovenska.Digital.

Pravidlá hodnotenia

IT-čkári dali dokopy 50 kritérií, ktoré sú rozdelené do piatich skupín. Každá skupina predstavuje jednu z fáz, ktorými IT projekt postupne prejde – prípravná fáza, obstarávanie/nákup, realizácia, produkt a prevádzka. Projekty sa budú postupne podľa týchto fáz aj hodnotiť.

„Nechceme od projektov nič, čo by nebolo v národnej koncepcii informatizácie. Kritériá vychádzajú aj z našich 20 opatrení na zlepšenie informatizácie. Metodiku sme konzultovali s úradníkmi, neziskovkami, budeme ju stále vylepšovať,“ hovorí Hargaš.

IT-čkári napríklad skúmajú, nakoľko je reforma verejnej správy, ktorej súčasťou je konkrétny projekt, jasná a zmysluplná. Ďalej či sú nastavené merateľné ukazovatele a či je projekt vôbec dôležitý pre inštitúciu, ktorá ho robí. Má vôbec štúdiu uskutočniteľnosti a je dostatočne konkrétna? Sú v nej opísané alternatívne spôsoby riešenia?

Zisťujú tiež, či je v štúdii aj analýza prínosov a nákladov (CBA) a či prešla kontrolou Inštitútu finančnej politiky. Hodnotí sa aj to, či sú dokumenty zverejnené ešte pred ich schválením a či je možné ich pripomienkovať.

V časti obstarávanie napríklad zisťujú, či predmet zákazky zodpovedá cieľom projektu, či sú vylučujúce podmienky ako imanie, referencie, experti zmysluplné, či dodávatelia mali dosť času na zapojenie sa do projektu, či bolo dosť konkurujúcich ponúk. Ďalej či sú jednotkové náklady za prácu v obvyklých medziach a či nehrozí závislosť prevádzky projektu od jedného dodávateľa.

V časti realizácia napríklad zisťujú, či existuje časový harmonogram realizácie projektu, či sú platby dodávateľovi schválené až na základe dodania produktu alebo jeho časti, či je sprístupnená analytická dokumentácia, či sa spravilo testovanie systému, či je hotový prototyp a podobne.

Keď je hotový produkt, skúma sa, či sú všetky služby v rámci projektu dostupné ako open API, či je v nich obsiahnutý princíp jedenkrát a dosť.

V časti prevádzka sa skúma reálny príspevok k cieľom, spokojnosť tých, ktorí systém používajú, údržba a jej cena a podobne.

Priebežné výsledky

IT-čkári zatiaľ pochválili reformný zámer k trom projektom – Register a IS mimovládnych neziskových organizácií, Manažérsky IS Úradu pre reguláciu podriadených organizácií a IS centra právnej pomoci. O projektoch hovoria, že sú jasné a zmysluplné, pomôžu zefektívniť poskytovanie služieb verejnej správy a majú aj správne nastavené merateľné ukazovatele.

Chvália aj Žitňanskej projekt obchodného registra, lebo má detailný plán, ako sa bude robiť. „Slabou stránkou projektu je nedostatočné analyzovanie variantných riešení a finančná efektívnosť,“ hovoria IT-čkári zo Slovenska.Digital.

Dátová integrácia, čo je projekt Pellegriniho úradu, má jasné zadanie aj ciele, dobre nastavené merateľné ukazovatele, za nedostatočne rozpracovanú považujú časť o sprístupnení otvorených údajov.

Slovensko.Digital spolu s Alianciou Fair-play už dlhšie kritizujú projekt internetu pre školy Edunet. Hovoria, že nebol dostatočne pripravený, chýba ekonomické zhodnotenie rôznych modelov nákupu a budovania školskej siete. Aj preto ho žiadajú zrušiť.

Ministerke školstva Lubyovej napísali list, v ktorom ju na to upozornili, spätnú väzbu zatiaľ nemajú. „Radi by sme ministerke predstavili návrh alternatív,“ hovoria IT-čkári.

Z hodnotenia dobre nevyšiel ani Informačný systém výstavby, projekt má už víťaza súťaže, no ministerstvo dopravy ešte len píše štúdiu uskutočniteľnosti. Okrem toho ministerstvo teraz chystá nový stavebný zákon.

V hodnotení Slovenska.Digital zatiaľ neuspel ani IS odpadového hospodárstva. Projektu chýba reformný zámer aj štúdia uskutočniteľnosti, čo ministerstvo vysvetľuje tým, že nemá byť financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. „To vytvára celý rad zásadných pochybností o efektivite projektu a jeho výsledkoch,“ hovoria IT-čkári.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Verejné IT zákazky

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie