Denník N

Analytici vytvorili mapu, v ktorej vidno realitu stavby diaľnic na všetkých úsekoch

Štátne údaje podľa analytikov INEKO skresľujú informácie a viaceré sú ťažko dostupné. Ministerstvo dopravy to vidí inak.

Aktualizované o 18:12 Čakáte, kedy vo vašom regióne štát postaví diaľnicu, ktorú už dlho sľubuje? Perspektíva, ktorú udáva, je často nereálna. Hovoria to analytici z inštitútu INEKO, ktorí dva mesiace získavali detailné údaje o diaľničných projektoch na Slovensku od kompetentných. Výsledok: vytvorili interaktívnu mapu.

Každý občan si v nej môže pozrieť všetko na jedno mieste: informácie o termínoch a ich reálnosti, intenzite dopravy na jednotlivých miestach, parametroch projektov, ale najmä ponúka hodnotenie analytikov o tom, ktorú stavbu potrebujeme naliehavejšie a ktorú menej.

Zdroj: cesty.ineko.sk

Štát väčšinu informácií o diaľniciach, stave ich prípravy, postupe výstavby či iné informácie zverejňuje vo vládnych či ministerských materiáloch. Vlastný web má Národná diaľničná spoločnosť. Tam si môže občan prezrieť napríklad aj takúto mapu:

Zdroj: ndsas.sk

Analytici INEKO tvrdia, že od štátu sa verejnosť informácie síce dozvie, ale nie celé, všetky, presné a na jednom mieste. K tomu prinášajú vlastné hodnotenie. Navyše, veľa údajov analytici prácne získavali cez žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

„Časť informácií ani napriek opakovaným infožiadostiam neuviedli,“ povedal Ján Kovalčík, analytik INEKO a bývalý šéf stratégie na ministerstve dopravy.

„Na základe čoho INEKO tvrdí, že štát tieto dáta nezverejňuje? Ak by to tak bolo, tak by nimi nedisponovalo ani INEKO, ktorému boli vždy všetky dáta poskytnuté rovnako ako každému, kto má o ne záujem,“ píše komunikačný odbor ministerstva.

Rovnako to vidí aj Národná diaľničná spoločnosť.

„NDS na webovej stránke a sociálnych sieťach pravidelne informuje o svojej činnosti, či už ide o oblasť výstavby, prípravy, prevádzky respektíve spoplatňovania diaľničnej siete. Všetky tieto informácie NDS pravidelne aktualizuje,“ píše štátna firma s odkazom, že inštitút INEKO vyzýva ku korektnosti.

Čo bude kedy hotové

Analytici štátu vyčítajú napríklad nereálne termíny dostavby diaľnic.

„Väčšina termínov, ktoré sa týkajú prípravy a dokončenia týchto úsekov, nie je reálna. To je prvé znepokojujúce zistenie, na ktoré sme prišli,“ povedal Peter Goliaš z INEKO.

Podľa ministerstva zavádzajú analytici.

„Skutočnosťou, na ktorú treba upozorniť, je, že INEKO mieša tvrdé dáta, ktoré mu poskytol štát, so subjektívnym hodnotením jednotlivých úsekov, bez toho, aby transparentne zverejnilo metodiku výpočtu svojich hodnotení založenú na medzinárodných štandardoch,“ odpísal komunikačný odbor ministerstva dopravy.

NDS-ka dodáva, že termíny nie sú exaktné. „Termíny výstavby pri úsekoch, ktoré sú v príprave, sú odhadované a nie presne stanovené. NDS pripomína, že proces prípravy výstavby diaľnic ovplyvňuje množstvo faktorov. Na viaceré z nich NDS nemá vplyv,“ píšu diaľničiari.

Jednou z výnimiek, na ktorej sa analytici a ministerstvo zhodnú, je kľúčová stavba D1 medzi Bratislavou a Košicami. Analytici vravia, že štátne údaje o termíne jej dostavby sú reálne.

D1 môže byť v roku 2026

Ministerstvo dopravy predpokladá, že posledná časť D1 nebude zrejme hotová skôr než v roku 2026. Vtedy by mal do siete pribudnúť posledný úsek: Turany – Hubová.

„Termíny sú dosiahnuteľné iba v prípade, že NDS využije iný ako obvykle preferovaný postup prípravy a obstarania zhotoviteľa. Napríklad metódu ‚naprojektuj a postav‘, prípadne samostatné (skoršie) obstaranie razenia tunelových rúr pred finalizáciou projektov a povolení na povrchovú časť trasy a technológie tunelov,“ hodnotí mapa analytikov vládne plány.

Naopak, napríklad pri plánovanej druhej etape severného obchvatu Prešova udáva mapa analytikov štátnu perspektívu pre dostavbu rok 2022.

„Termíny sú, žiaľ, úplne nereálne. Nezohľadňujú ani minimálne trvanie zostávajúcich stupňov prípravy, nutný čas na obstarávanie zhotoviteľa a ani primeranú lehotu výstavby,“ oznamuje mapa.

K celej veci sa vyjadrila aj Národná diaľničná spoločnosť.

Na juho-západnom obchvate Prešova zasa analytici ukazujú aj iný príklad toho, ako štátne údaje o diaľniciach nemusia sedieť. „Na tom krátkom úseku udávajú väčšiu časovú úsporu, ako je dnešný jazdný čas,“ vraví Kovalčík.

Analytikom chýba najdôležitejšie: poradie

Najdôležitejšie, čo analytikom chýba vo verejnej debate, je zoradenie diaľnic podľa priorít. Z neho by bolo jasné, ktorý úsek potrebujeme viac a ktorý menej naliehavo. Slovenský diaľničný plán totiž ráta s diaľnicami, na ktoré by sme potrebovali 20 miliárd eur.

„NDS-ka nemá správne nastavené priority, často uprednostňuje úseky, kde intenzita dopravy nie je taká naliehavá, a naopak, neuprednostňuje a zanedbáva úseky, kde je naliehavosť veľmi vysoká,“ vysvetľuje Goliaš, prečo k úsekom pridávajú hodnotenia naliehavosti.

Analytici chcú novou mapou s informáciami na jednom mieste aj s ich hodnotením vyvolať debatu o tom, ako sa diaľnice plánujú a ako sa plánovať môžu.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Diaľnice a cesty

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie