Denník N

Chýb pri predsedníctve bolo dosť, no Lajčákovo ministerstvo podľa NKÚ neporušilo zákon

Galavečer k predstaveniu loga slovenského predsedníctva. Foto – TASR
Galavečer k predstaveniu loga slovenského predsedníctva. Foto – TASR

Kontrolóri preverili zmluvy za 50 miliónov eur, museli dávať dokopy podklady roztrúsené na rôznych miestach ministerstva, chýbali prílohy aj podpisy.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) tvrdí, že pri kontrole slovenského predsedníctva nezistil také zásadné pochybenia, ktoré by mohli byť trestným činom. Napriek tomu sa podľa neho nedá tvrdiť, že všetko prebehlo v úplnom poriadku.

Kontrolóri úradu preverili zmluvy a faktúry spojené s predsedníctvom za 50 miliónov eur, len na ministerstve zahraničných vecí za 30 miliónov. „Nezistili sme také skutočnosti, ktoré by zakladali podozrenie zo spáchania trestného činu, ale chyby a omyly tam boli,“ povedal šéf NKÚ Karol Mitrík.

Detailnejší protokol z kontroly zverejní úrad v januári.

Podnetom na kontrolu bola kritika, ktorej Lajčákovo ministerstvo čelilo zo strany viacerých bývalých zamestnancov. Obvinenia z nehospodárnosti sa týkali úvodného podujatia k slovenskému predsedníctvu, ale aj obstarávaní na výrobu reklamných šotov, filmov či videí.

Chýbali podpisy, prílohy, bolo veľa dodatkov

Šéf NKÚ pripustil, že kontrola trvala dlhšie, ako si mysleli. Zmluvy a dokumenty boli totiž roztrúsené na rôznych miestach ministerstva, neboli archivované na jednom mieste a trvalo, kým kontrolóri dostali podstatu veci.

Kontrolu sťažovalo aj to, že doklady neboli kompletné a nemali všetky náležitosti a prílohy, často ich nemalo ani ekonomické oddelenie ministerstva. „Je to náročná kontrola,“ pripustil Mitrík.

Povedal, že pri nej šli do úplných detailov, pozreli si všetky zmluvy s umelcami a ich finančné plnenia. Detaily zmlúv s umelcami však podľa Mitríka sprístupniť nemôžu a takéto detaily nebudú ani v januárovom protokole z kontroly.

Kontrolóri však zistili, že ministerstvo uzatvorilo rámcové zmluvy s detailami, ktoré sa v praxi často nerealizovali. Zmluvy mali často veľa dodatkov a mnoho vecí sa dorábalo na poslednú chvíľu.

Kontrola tiež zaregistrovala, že dve zmluvy boli uzavreté len ústnou dohodou. Aj keď zákon pozná aj takúto formu uzatvárania zmlúv, NKÚ to v prípade štátnych inštitúcií neodporúča, lebo je to netransparentné.

„Ukazuje sa, že bol porušený zákon o účtovníctve. Aj výkon základnej finančnej kontroly vykazoval znaky veľkej formálnosti,“ povedal Mitrík.

Na druhej strane ministerstvo urobilo chybu v tom, že dosť jasne nepovedalo, že si uplatnilo výnimku na verejné obstarávanie, čo urobiť mohlo. Týka sa to aj zmluvy s agentúrou Evka, ktorá od ministerstva dostala zákazku na organizáciu slávnostného galavečera k uvedeniu loga slovenského predsedníctva.

„Oni výnimku skutočne využili. To je prvé, po čom sme šli. Aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) povedal, že zákon o verejnom obstarávaní neporušili, ale oni nešli do takých malých vecí, ako sme šli my,“ povedal Mitrík.

ÚVO ešte v apríli povedal, že rezort diplomacie pri podujatiach k predsedníctvu neporušil zákon.

„Výnimka bola legitímnym procesom. No aj keď si ju uplatnili, proces nebol cieľavedomý a mnoho vecí sa dorábalo na poslednú chvíľu,“ povedal šéf NKÚ.  Povedal tiež, že ministerstvo urobilo aj nadprácu, keď si interne vyžiadalo ponuky od umelcov, tie však nemohlo zverejniť.

No výnimka z verejného obstarávania prišla podľa neho pomerne neskoro, a preto nebolo dosť času na preškolenie ľudí. „Slovenským predsedníctvom sa vláda začala zaoberať už v roku 2012,“ pripomenul.

Šéf NKÚ uviedol aj príklad zákazky, ktorú ministerstvo obstarávalo s chybami, a to pri zabezpečení grafických služieb. NKÚ napríklad zistil, že predbežná hodnota zákazky nebola určená správne a nedalo sa preto vyhodnotiť, či konkrétne aktivity boli najhospodárnejšie.

O podmienky vyhlásenej súťaže sa zaujímali deviati uchádzači, no nakoniec zostal len jeden. Niektorí boli zo súťaže vylúčení a niektorí si mysleli, že by nastavené podmienky nevedeli splniť. Úrad preto odporúča nabudúce radšej takúto súťaž zrušiť.

NKÚ zistilo problémy aj pri vyúčtovaní podujatia, keďže na úrade už neboli ľudia, ktorí mali zmluvy len na dobu predsedníctva.
„Ľudia, ktorí tam robili na určitú lehotu, zrazu odišli, aj keď veľa vecí nebolo dopovedaných a skončených,“ povedal Mitrík.

Pár odporúčaní od kontrolórov

NKÚ má pre ministerstvo nachystaných aj zopár odporúčaní. Napríklad, aby prílohou zmlúv bola vždy aj podrobná cenová špecifikácia tovarov a služieb. Rovnako aj na faktúrach má byť detailne rozpísaná cena, aby bolo jasné, na čo sa peniaze použili. Ministerstvo by malo mať aj kópiu originálu zmluvy s dodatkami a prílohami.

„Odporúčame ministerstvu zabezpečiť právnu čistotu uzatvárania zmluvných vzťahov, centrálnu evidenciu jedného originálu všetkých dodávateľských zmlúv uzatvorených na ministerstve, efektívne fungovanie vnútorného kontrolného systému,“ povedal šéf NKÚ.

Ministerstvo bude musieť navrhnúť opatrenia, ako chce svoju prácu zlepšiť a ukázať ich kontrolnému úradu.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

    Predražené predsedníctvo

    Ekonomika, Slovensko

    Teraz najčítanejšie