Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Dnes na DennikE.sk

Minúta po minúte

Ministerstvo životného prostredia vyhralo spor o zaplatenie vyše 34 miliónov eur so spoločnosťou Interblue Group. Okresný súd Bratislava I žalobu spoločnosti zamietol v celom rozsahu. Rozsudok nie je právoplatný, žalobca môže proti nemu podať odvolanie.

Spor sa ťahal od roku 2016. Predmetom sporu boli nároky spoločnosti Interblue Group (Europe) AG z predaja emisných kvót z čias prvej vlády Roberta Fica a ministrov za SNS.

Súd uviedol, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno týkajúce sa jeho aktívnej vecnej legitimácie.

Minister životného prostredia Ján Budaj rozhodnutie súdu víta a konštatuje, že kauza nehospodárneho nakladania s majetkom štátu je vo finále. „Ostatné dni sa dozvedáme, ako sa prostredníctvom fiktívnych pohľadávok chystalo vykradnutie štátu, a to napojením na justičné kriminálne prostredie. Preto som rád, že v rozsudku sa preukázala špekulatívna povaha žaloby,“ povedal Budaj.

Sporný predaj emisných kvót oxidu uhličitého americkej spoločnosti Interblue Group je z roku 2008. Slovensko vtedy predalo 15 miliónov ton za cenu 5,05 eura za tonu, pričom okolité krajiny zrealizovali ich predaj výhodnejšie. Emisné kvóty predané Interblue Group, ktorá vraj takto zarobila 47 miliónov eur, mali skončiť v Japonsku. (tasr)

Plénum Národnej rady pokračuje v diskusii o návrhu štátneho rozpočtu. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga po rokovaní poslaneckého grémia informoval, že na prerokovanie rozpočtu boli splnené všetky podmienky stanovené rokovacím poriadkom.

Ten Šeliga označil za nadriadený voči zákonu o tripartite, na ktorého nedodržanie poukázal predseda Smeru Robert Fico. Šéf Smeru jeho výklad zákonov odmieta. Nevidí problém v tom, aby sa prerušila schôdza NR SR a stretla sa tripartita, ktorá by k rozpočtu zaujala stanovisko.

Šeliga vysvetlil, že kontaktovali ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) a ten povedal, že nie je možné zvolať tripartitu, pretože ju jeden z partnerov blokuje. Vysvetlil, že v súvislosti s rokovaním v pléne boli splnené podmienky stanovené rokovacím poriadkom.

Ten podľa jeho slov stanovuje podmienky, keď možno rokovať o rozpočte. Sú to zachovanie termínu predloženia návrhu rozpočtu, rokovanie príslušných výborov a to, že návrh o rozpočte ide rovno do druhého čítania. Uviedol, že tieto splnené boli, preto sa o rozpočte bude rokovať ďalej.

„Hrubo porušujete zákon. Nechápem, prečo lámete zákon na kolene,“ reagoval Fico a vyzval koalíciu, aby aspoň budila zdanie, že rešpektuje zákon. Tvrdí, že sociálnym partnerom ani nebola poslaná pozvánka a nie je pravda, že tripartita nemôže rokovať. Nevidí problém ani v tom, že by sa na dve hodiny prerušilo rokovanie NR SR a zvolala sa tripartita.

Podobne to vidí aj podpredseda Smeru a NR SR Juraj Blanár. V tomto prípade je podľa neho jasné, že zákon o tripartite nebol dodržaný. Zdôraznil, že toto sa nestalo, odkedy zákon nadobudol účinnosť, dokonca ani za vlády Ivety Radičovej. „Majú sa sociálni partneri vyjadriť, o to viac v čase, keď čelíme pandémii,“ podotkol. Rovnako žiada, aby sa prerušila schôdza NR SR a zvolalo sa rokovanie tripartity. (tasr)

Elon Musk nevylučuje, že by sa Tesla mohla spojiť s inou automobilkou. Podľa neho by firma bola ochotná rokovať s konkurentom, ktorý by spojenie považoval za „dobrý nápad“.

Tesla sa tento rok vďaka rastúcemu záujmu o elektromobilitu stala z hľadiska trhovej hodnoty najväčšou automobilkou na svete. V súčasnosti sa jej trhová kapitalizácia pohybuje blízko 550 miliárd dolárov.

Objem výroby Tesly pritom predstavuje len zlomok v porovnaní s produkciou tradičných veľkých automobiliek, ako napríklad Volkswagen.

Tesla vlani dodala zákazníkom 367 500 elektromobilov, zatiaľ čo odbyt VW dosiahol takmer 11 miliónov áut. Trhová hodnota Volkswagenu sa však pohybuje len okolo 78 miliárd eur. (čtk, dpa)

Francúzsko zavedie náhodné kontroly na hraniciach v blízkosti lyžiarskych stredísk v susedných krajinách, aby odradilo ľudí od cestovania do zahraničia. Polícia by Francúzov pri návrate domov mohla poslať do 7-dňovej izolácie.

Podľa premiéra Jeana Castexa je cieľom opatrenia predísť prípadnej ďalšej vlne epidémie a odradiť ľudí od cestovania do krajín, kde je povolené zjazdové lyžovanie, napríklad do Švajčiarska.

Európa je vo veci povolenia lyžovania v najbližších týždňoch rozdelená na dva tábory. Na strane Francúzska stojí Taliansko aj Nemecko, ktoré odmietajú otváranie stredísk pred koncoročnými sviatkami.

Opačný postoj má Švajčiarsko, ktoré povolilo lyžovanie, a Rakúsko, ktoré by malo predstaviť svoj plán dnes. Na lyžiarsku sezónu sa pripravujú aj areály v Česku, hoci stále nie je jasné, v akom termíne a za akých podmienok budú môcť byť otvorené pre verejnosť. (bfmtv)

Na oddlženie nemocníc by mali ísť financie do výšky 575 miliónov eur, schválila to vláda. Návrh musí ešte odobriť parlament.

Možnosť zapojiť sa majú dostať všetky nemocnice bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo.

„Cieľom návrhu je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu. Sprievodným podporným opatrením má byť uvoľnenie zdrojov na oddlženie nemocníc,“ píše sa v návrhu.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že spolu s ministerstvom financií vytvorilo finančný mechanizmus, v rámci ktorého budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam. Proces má byť transparentný, efektívny a postavený na princípe rovnakých podmienok účasti pre všetkých.

V prípade, že prihlásená pohľadávka veriteľa nebude v tomto mechanizme uspokojená, práva veriteľa z titulu vlastníctva pohľadávky voči nemocnici nezanikajú a ostávajú nezmenené aj so všetkými právnymi nárokmi. To isté platí aj v prípade, že sa veriteľ do tohto mechanizmu nezapojí.

Predpokladom zapojenia veriteľa do procesu oddlžovania bude vzdanie sa všetkého príslušenstva k pohľadávkam, najmä úrokov z omeškania, rôznych zmluvných pokút, sankcií či poplatkov, ktoré vznikli ako dôsledok omeškania so splatením istiny pohľadávky, a diskont z istiny vo výške podľa zvolenej formy oddlžovania.

Celkovo bolo v rámci procesu doposiaľ oddlžených 209 115 pohľadávok a 307 dodávateľov vo výške 267 miliónov eur. Veritelia v rámci oddlženia poskytli diskont v objeme 7,1 miliardy eur.

Po poslednej etape oddlženia ku koncu minulého roka zostali nevysporiadané záväzky voči veriteľom vo výške 132,8 milióna eur. Z toho na jeden subjekt, ktorý skupoval pohľadávky za účelom ich ďalšej kapitalizácie, pripadala suma vo výške 112,6 milióna eur.

Rezort zdravotníctva objasnil, že tvorbu ďalšieho dlhu pre nasledujúce roky odhadovali na rok 2017 vo výške 81 miliónov eur, na rok 2018 vo výške 67 miliónov eur, na rok 2019 vo výške 55 miliónov eur a na rok 2020 vo výške 43 miliónov eur.

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva predstavovali ku koncu minulého roka napokon záväzky 541,80 milióna eur. (tasr)

Novými členmi dozornej rady Eximbanky budú bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko a ekonóm Vladimír Vaňo. Vláda zároveň odvolala z funkcie člena dozornej rady Pavla Hrušovského. (tasr)

Joe Biden po nástupe do úradu prezidenta nepodnikne okamžité kroky na odstránenie prvej fázy obchodnej dohody s Čínou, ktorú uzavrel Donald Trump. Čína v rámci nej súhlasila so zvýšením dovozu z USA najmenej o 200 miliárd USD.

„Nebudem robiť žiadne okamžité kroky, to isté platí aj o clách. Nebudem vopred zaujatý voči svojim možnostiam,“ povedal Biden v rozhovore s The New York Times.

O čom je prvá fáza dohody

Dohoda podpísaná Trumpom začiatkom tohto roka ponecháva v platnosti 25-percentné clá na množstvo čínskeho priemyselného tovaru a súčiastok, ktoré používajú americkí výrobcovia, v hodnote 250 miliárd dolárov.

Rovnako je to s odvetnými čínskymi clami na tovar z USA v hodnote viac ako 100 miliárd dolárov.

Biden chce pokračovať v politike zameranej na „čínske praktiky zneužívania“ vrátane kradnutia duševného vlastníctva, dumpingových cien výrobkov či nelegálnych dotácií korporáciám. (tasr, nytimes)

Vláda schválila a zrýchlene posiela do parlamentu ďalšiu novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Má zdvojnásobiť maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série kategórie M1 a N1 triedy 1, ktoré plnia emisné limity označené písmenami DG a AM.

Za bežných okolností by sa totiž tieto vozidlá stali po 31. decembri tohto roka autami ukončenej série. Bolo by možné prihlásiť ich do evidencie vozidiel len na základe povolenia pre skladové zásoby, čiže povolenia dopredaja vozidiel, ktoré je limitované ich počtom.

Vláda chce limit zdvojnásobiť pre nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou. „Prvá vlna pandémie spôsobila, že nové vozidlá s touto emisnou normou boli predajcom v SR dodané s oneskorením, zväčša až po letných prázdninách, keď sa v SR začala druhá vlna pandémie, počas ktorej boli vládou prijímané opatrenia na obmedzenie mobility občanov, ktoré vyvrcholili obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania,“ napísal rezort dopravy v materiáli.

Tieto opatrenia podľa slov rezortu spôsobili, že došlo k poklesu predaja nových vozidiel, čo spôsobilo, že predajcom nových vozidiel ostane k 31. decembru tohto roka na skladoch väčšie množstvo vozidiel, ktorých počet prekročí limit áut, čo môžu byť povolené pre skladové zásoby. (tasr)

Vláda schválila opatrenia na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia v lokalite Chemko Strážske. Na tento zámer vyčlenila 500-tisíc eur.

Úrad verejného zdravotníctva vyhodnotil situáciu v lokalite Chemko, a. s. Strážske ako mimoriadnu udalosť – ohrozenie verejného zdravia II. stupňa. Ešte v októbri 2019 navrhol vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Košického kraja a Prešovského kraja.

„Dňa 22. januára bola vyhlásená prednostom Košického kraja a prednostom Prešovského kraja na území v ich príslušnej územnej pôsobnosti mimoriadna situácia. Prieskum, obhliadky a stanoviská kompetentných subjektov preukázali mimoriadne rozsiahly, komplikovaný a nebezpečný stav uloženia odpadov v tejto lokalite,“ uvádza sa v materiáli rezortu vnútra.

V spojitosti s prieskumom v lokalite sa ukázala potreba vypracovania odborných analýz a materiálov najvhodnejších technologických postupov. Tie sa týkajú odčerpania kontaminovanej vody, ako aj ďalších expertných a podporných činností pri vykonávaní záchranných prác.

„Na základe záverov a odporúčaní uvedených odborných materiálov bude určený podrobný harmonogram prác. Aktuálne sú rámcovo vymedzené jednotlivé okruhy činností v rámci záchranných prác pre objekty „Ošipáreň“, „Tepláreň“ a prameň v lesnej obore Orlová,“ píše sa v predloženom materiáli.

Činnosti realizované v rámci predmetných opatrení predpokladajú pozitívny vplyv na životné prostredie. Pri príprave prác sa predpokladá expertná spolupráca Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Na kvantitatívne a kvalitatívne rozbory odpadov a vybudovanie filtračného systému by malo smerovať 100 000 eur, na výstavbu filtračného systému na čistenie vody z prameňa v lesnej obore Orlová 50 000 eur. Manipulácia s odpadom a jeho prechodné bezpečné uskladnenie je predbežne vyčíslené na 350 000 eur.

Časový horizont realizácie jednotlivých krokov sa bude odvíjať od uvoľnenia financií zo štátneho rozpočtu, dostupnosti požadovanej techniky a prostriedkov na trhu a procesu verejného obstarania. Záchranné práce by boli ukončené odstránením nebezpečných odpadov z objektov „Ošipáreň“ a „Tepláreň“, uložením odpadov do kontajnerov, umiestnením kontajnerov na kontajnerové stojisko a vykonaním opatrení na zabránenie ďalšieho znečisťovania životného prostredia v lokalite prameň v obore Orlová.

Mimoriadna situácia bude odvolaná prednostom Košického kraja a prednostom Prešovského kraja po ukončení záchranných prác. Ďalšie kroky na celkové riešenie v lokalite Chemko budú pokračovať v gescii ministerstva životného prostredia v systéme riešenia environmentálnych záťaží. (tasr)

Pracujúce tehotné ženy by mali mať od apríla 2021 nárok na novú dávku tehotenského, má sa zaviesť aj tehotenské štipendium pre študentky. Vláda to schválila v novele zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov OĽaNO.

Definitívne má o novele rozhodnúť Národná rada na aktuálnej schôdzi.

Nová dávka tehotenského:

  • poistenkyňa má mať nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred predpokladaným dňom pôrodu určeného lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní;
  • nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky či povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť;
  • tehotenské sa má poskytovať za dni;
  • výška tehotenského má byť 15 % denného vymeriavacieho základu, nemá byť nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo bude v roku 2021 pri 30-dňovom mesiaci predstavovať 215,50 eura;
  • nárok na tehotenské vo výške 200 eur majú mať aj policajtky a profesionálne vojačky.

Tehotenské štipendium:

  • má byť pre študentky stredných a vysokých škôl, má sa vyplácať zo štátneho rozpočtu;
  • dostávať ho majú od 27. týždňa pred predpokladaným dňom pôrodu;
  • jeho výška má byť 200 eur mesačne, vláda by však nariadením mohla ustanoviť aj inú výšku;
  • o priznaní tohto štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo, ak to ustanoví štatút vysokej školy, dekan fakulty, v prípade stredoškoláčok má rozhodovať riaditeľ školy. (tasr)

Vláda schválila novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Rozšíri okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok a zakotví cezhraničnú spoluprácu agrorezortu s orgánmi presadzovania práva v iných štátoch EÚ.

Návrhom zákona sa zabezpečuje transpozícia eurosmernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Eurosmernicu sú všetky štáty EÚ povinné transponovať do 1. mája 2021, prijaté zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia sa musia začať uplatňovať najneskôr od 1. novembra 2021.

Návrhom zákona sa v zmysle eurosmernice rozširuje definícia pojmu odberateľ, a to o právnickú osobu, ktorá je združením fyzických osôb alebo právnických osôb, pričom aspoň jeden z jej členov musí napĺňať definíciu pojmu odberateľ, a o právnickú osobu, ktorá nemusí byť podnikateľom, ale odoberá potraviny. Pod touto právnickou osobou sa rozumejú najmä orgány verejnej moci, obce a verejnoprávne inštitúcie.

V súlade s eurosmernicou sa rozširuje aj definícia pojmu dodávateľ o právnickú osobu, ktorá je združením fyzických osôb alebo právnických osôb, pričom aspoň jeden z jej členov musí napĺňať definíciu pojmu dodávateľ.

Zákaz zníženia kúpnej ceny okrem zníženia kúpnej ceny z dôvodov týkajúcich sa chybného tovaru a zákaz nákupu potravín za nižšiu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa, boli zo zákona vypustené. Zákaz pre odberateľa účtovať si logistické poplatky presahujúce 3 % z predpokladaného ročného obratu daného dodávateľa bol upravený. (tasr)

Kryptoaktíva majú ako investícia veľký potenciál, no nie sú pre každého, hovorí šéf finančných inovácií v NBS

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Do kryptoaktív by ste nemali investovať viac, ako si môžete dovoliť stratiť, tvrdí šéf finančných inovácií v NBS Martin Budaj. Napriek tomu tvrdí, že je to investícia s veľkým potenciálom, hovorí o pripravovanej regulácii a vysvetľuje, aký je rozdiel medzi kryptomenami a budúcim digitálnym eurom.

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať