Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Cyprus chce spriehľadniť vlastníctvo tisícok firiem. V najbližších mesiacoch rozbehne register skutočných majiteľov podnikov. Bude sa doň vkladať konečný vlastník v biznise označovaný ako ultimate beneficial owner.

Detaily o spoločnostiach, z ktorých mnohé majú väzby na Rusko, sa začnú zhromažďovať od 16. marca. Firmy majú šesť mesiacov na to, aby si obstarali dáta a zadali ich do systému.

Prečo je to dôležité

Zoznam, ktorý v rámci boja proti praniu špinavých peňazí požaduje EÚ, môže zásadne zmeniť situáciu na ostrove. Cyprus s nízkymi daňami umožňoval skryť bohatstvo vo fiktívnej firme s nepriehľadnou vlastníckou štruktúrou.

Odborníci očakávajú, že niektoré podniky radšej z ostrova odídu, než by mali odkryť vlastnícku štruktúru. Niektoré to už urobili, keď banky vlani zaviedli prísnejšie kontroly.

Maira Martiniová z Transparency International pripomenula, že register nebude verejný, ako vyžaduje Brusel. Podľa aktivistov by mal byť prepojený s ďalšími databázami, napríklad s katastrom nehnuteľností. (čtk, reuters)

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na DennikE.sk

Minúta po minúte

Zvýšenie pandemického ošetrovného vyvolalo zmeny aj v pandemickom rodičovskom príspevku. Vláda upravila nariadenie tak, aby rodičia, ktorí poberajú pandemický rodičovský príspevok ako doplatok k ošetrovnému, naň v budúcnosti nestratili nárok pre prechodné zvýšenie OČR, hovorí ministerstvo práce.

Nariadenie schválila vláda s pripomienkami.

Pandemický rodičovský príspevok je predĺžením klasického rodičovského príspevku, ktorý sa typicky poskytuje na deti do troch rokov. Jeho cieľom bolo podporiť rodičov, ktorí nemajú počas koronakrízy dostatočný príjem ani po tom, čo vek ich dieťaťa prekoná stanovenú hranicu.

V apríli OČR stúpla z 55 % na 75 % vymeriavacieho základu (teda zhruba na úroveň čistej mzdy). Niektorí rodičia podľa ministerstva tak v tomto mesiaci pandemický rodičovský príspevok ako doplatok k ošetrovnému nedostanú, keďže ošetrovné (OČR) sa zvýšilo a doplatok im nevyjde. Po opätovnom znížení OČR však doplatok budú znovu dostávať.

Príklad od ministerstva

 • Dieťa dovŕšilo v januári 2021 tri roky. Za január matke štát poskytne posledný klasický, nie pandemický, rodičovský príspevok. Matka má uzatvorený pracovný pomer na čiastočný úväzok, ale dieťa nemôže dať do škôlky. Vznikne jej nárok na ošetrovné v sume 300 eur za mesiac.
 • Keďže rodičovský príspevok poberala v sume 370 eur, úrad práce jej poskytne doplatok k ošetrovnému vo výške 70 eur.
 • V apríli by však zvýšené ošetrovné presiahlo sumu 370 eur a matke by tak zanikol nárok na pandemický rodičovský príspevok.
 • Nariadenie zmení to, že v apríli síce matka rodičovský príspevok (doplatok) nedostane, ale v máji opäť áno, ak splní podmienky.

Deficit za minulý rok bol až 6,2 % HDP, no vysoký by bol aj bez pandémie, tvrdí rozpočtová rada v reakcii na zverejnené oficiálne čísla. Pellegriniho vládou pôvodne schválený rozpočet počítal s deficitom 0,5 % HDP, bez pandémie by bol podľa analytikov rady aj tak o dva percentné body vyšší ako plánovaný.

Čo hovorí rozpočtová rada o deficite za rok 2020:

 • Celkový negatívny vplyv pandémie na saldo verejnej správy dosiahol úroveň 3,9 % HDP.
 • Predkrízová hospodárska politika by tak či tak vyústila do deficitu až na úrovni 2,5 % HDP bez prijatia dodatočných opatrení, a teda blízko maastrichtského kritéria 3 % HDP, hospodárska politika po voľbách napokon mierne znížila tento „nepandemický“ príspevok k deficitu na 2,3 % HDP.
 • Pandemická situácia ešte viac zvýraznila nevhodnosť procyklickej rozpočtovej politiky pred krízou, ktorá dlhodobo charakterizovala vývoj slovenských verejných financií. Takáto politika prirodzene znížila manévrovací priestor v tejto kríze, keď bolo nutné zavádzať mimoriadne opatrenia v sociálnej oblasti a na podporu a ochranu ekonomiky. (Viac v hodnotení RRZ.)

TikTok čelí miliardovej žalobe za nakladanie s údajmi o deťoch. V mene miliónov detí z Británie a EÚ ju podala bývalá detská komisárka pre Anglicko Anne Longfieldová. Ak žaloba uspeje, každé dotknuté dieťa by mohlo získať tisíce libier.

Aplikácia na zdieľanie krátkych videí má po celom svete viac ako 800 miliónov používateľov. Zisky jej materskej čínskej firmy ByteDance pochádzajú najmä z príjmov z reklamy. Tvrdí, že obvinenia sú neopodstatnené, a chce sa rázne brániť.

Z čoho obviňujú TikTok

Podľa žalujúcej strany TikTok zhromažďuje bez dostatočného upozornenia či súhlasu požadovaného zákonom osobné údaje detí vrátane telefónnych čísel, videí, presnej polohy a biometrických dát.

Longfieldová označila TikTok za službu na zhromažďovanie dát, ktorá sa skrýva pod rúškom sociálnej siete. Podľa nej zámerne a úspešne klame rodičov.

„TikTok je vysoko populárnou platformou, ktorá v mimoriadne náročnom roku pomáhala deťom zostať v kontakte s priateľmi. Za zábavnými pesničkami a tanečnými výzvami však stojí niečo oveľa zlovestnejšie,“ tvrdí Longfieldová. (čtk, bbc)

Milan Krajniak povedal, že vláda by mala počkať s uvoľňovaním opatrení. „Keďže sme otvorili ekonomiku v pondelok, mali by sme počkať, ako sa to prejaví na dátach.“ Podľa neho je dôležitý najmä budúci utorok, keď sa ukážu dáta z predošlého týždňa.

„Osobne by sme mali do utorka počkať, kým budeme vedieť údaje za posledný týždeň. Ak sa trend nezhorší, môžeme pokračovať v uvoľňovaní,“ vysvetlil.

Schodok verejného sektora Nemecka sa tento rok viac ako zdvojnásobí na 9 % HDP, uviedlo ministerstvo financií. Rast deficitu podporia zvýšené výdavky na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie. Vlani schodok dosiahol 4,2 %.

Na budúci rok ministerstvo počíta s výrazným poklesom schodku a predpokladá, že do roku 2025 sa podarí dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.

Nemecký verejný deficit vlani v dôsledku pandémie presiahol 189 miliárd eur. Išlo o prvý schodok od roku 2013 a zároveň najvyšší od znovuzjednotenia krajiny pred 30 rokmi. (čtk)

Ženy, ktoré majú nárok na tehotenské, nebudú vylúčené z možnosti požiadať o SOS dotáciu. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda s pripomienkou.

Nariadenie zabezpečí podľa rezortu práce naplnenie cieľa tehotenského, ktorým je podpora tehotných žien, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať zárobkovú činnosť a nemajú nárok na žiadnu formu pomoci od štátu.

Nariadenie vlády bude účinné dňom vyhlásenia, a to najmä preto, lebo tehotenská dávka platí od 1. apríla 2021. Umožniť súbeh týchto dvoch dávok teda treba prvýkrát v tomto mesiaci. (tasr)

Väčšina podnikateľov odložené odvody poistného priebežne spláca, povedal minister práce Milan Krajniak. Ráta však s tým, že do konca júna, dokedy je zatiaľ možný odklad, príde s návrhom, ako pomôcť nabehnúť podnikateľom na normálny režim splácania.

Heineken zvýšil v prvom štvrťroku čistý zisk medziročne o takmer 80 % na 168 miliónov eur, čím prekonal odhady. Dopyt v Afrike a v Ázii vyrovnal pokles v Európe, uviedla firma, ktorá je druhým najväčším výrobcom piva na svete.

V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 je však výsledok o viac než 40 % slabší.

Aké sú výsledky za prvý kvartál:

 • Heineken predal 50,3 milióna hektolitrov piva, rovnako ako za tri mesiace roka 2020.
 • Analytici v priemere odhadovali, že predaj bude o 5 % slabší.
 • O 9,9 % viac predala firma v krajinách Afriky, Blízkeho východu a východnej Európy. Zvlášť sa jej darilo v Nigérii a Juhoafrickej republike.
 • O 5,4 % lepší predaj Heineken zaznamenal v Ázii, najmä na juhovýchode vrátane Vietnamu, ktorý predstavuje jeden z najväčších trhov firmy.
 • V západnej a strednej Európe sa predalo o 9,7 % piva menej – o dve tretiny klesol predaj pre zatvorenie gastropodnikov.

Pivovar očakáva, že negatívny vplyv pandémie je stále značný a že trh sa zotaví postupne v druhej polovici roka. Záleží to aj od postupu očkovania. (čtk)

Nemecký ústavný súd umožnil schváliť plán fondu obnovy, ktorý má pomôcť štátom EÚ ľahšie sa spamätať z koronakrízy. Jeho verdikt má zásadný význam pre to, aby mohol byť fond obnovy v objeme 750 miliárd eur vôbec spustený.

Súd odmietol výhrady kritikov, ktorým sa nepáči, že plán uniových investícií počíta s vydaním dlhopisov, uviedla agentúra Reuters.

„Následky plynúce z neschválenia predbežného opatrenia a zákona, pri ktorých sa neskôr ukáže, že sú neústavné, sú menšie než následky schválenia takého opatrenia, pri ktorom sa ukáže, že sťažnosť na ústavný súd je nepodložená,“ uviedol súd.

Zmena, ktorá bude teraz schválená, zvyšuje horný limit národných príspevkov do rozpočtu EÚ o 0,6 percentuálneho bodu na 2,0 percenta hrubého národného produktu do roku 2058, aby sa zaručilo splácanie požičaných peňazí na obnovu ekonomík v prípade, že nebude dosť finančných prostriedkov z výberu daní plánovaných na tento účel. (čtk)

Potravinárska komora Slovenska vyzýva na reformu úradnej kontroly potravín. Mala by sa podľa nej zlúčiť pod jeden úrad, dnes veterinárna a potravinová správa zastrešuje kontroly vo výrobe a obchode, úrad verejného zdravotníctva zase gastroprevádzky.

PKS tvrdí, že vyhlásenie výberového konania na ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy by malo ministerstvo pôdohospodárstva využiť na zreformovanie úradnej kontroly potravín zjednotením pod jeden samostatný kontrolný úrad. Pripomína, že zlúčenie úradnej kontroly potravín predpokladá aj programové vyhlásenie vlády na obdobie rokov 2020 – 2024.

Taiwanský Foxconn výrazne obmedzil plány na fabriku v americkom štáte Wisconsin, do ktorej hodlal investovať 10 miliárd dolárov. Podľa dohody, ktorú predstavili v utorok, investuje len 672 miliónov dolárov.

Projekt by podľa aktuálnych plánov mal vytvoriť 1454 nových pracovných miest namiesto predpokladaných 13 000, uviedla agentúra Reuters.

Plány továrne na výrobu špičkových plochých obrazoviek boli prvýkrát predstavené v júli 2017 v Bielom dome. Vtedajší americký prezident Donald Trump ich prezentoval ako príklad toho, ako jeho stratégia „America First“ (Amerika na prvom mieste) môže oživiť spracovateľskú výrobu v Spojených štátoch. Projekt označil za „ôsmy div sveta“. (čtk, reuters)

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať