Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Téma: Riziko krízy

Zdieľať

Dlhodobý ekonomický rast eurozóny nevyrieši politika ECB alebo Európskej komisie, reaguje na čerstvé rozhodnutie Európskej centrálnej banky výkonný riaditeľ rozpočtovej rady Viktor Novysedlák. „Zodpovednosť je stále na pleciach národných vlád.“

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Ako hodnotíte aktuálne rozhodnutie ECB podporiť ekonomiku eurozóny a nástroje, ktoré boli na ňu použité?

Viktor Novysedlák, výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

ECB neprekvapila a potvrdila tak svoju stratégiu nastavenia menovej politiky. Vnímam tam však niekoľko problémov. ECB sa nedarí nastaviť dlhodobé inflačné očakávania, ktoré ostávajú hlboko pod jej cieľom. Takisto sa nedarí odstrániť neistotu, dokedy bude pretrvávať prostredie s dlhodobo nízkymi úrokovými sadzbami, čo má negatívne vplyvy na súkromných investorov, ktorí hľadajú, naopak, vyššiu návratnosť svojich investícií do budúcnosti.

Znižovanie sadzieb a nákupy dlhopisov prinášajú dodatočné riziká pre finančnú stabilitu do budúcnosti. Zostáva len veriť, že dohľad nad finančným trhom je dostatočný a zabráni vzniku nežiaducich škodlivých javov.

ECB zároveň prekvapivo otvorene priznala, že aktuálne nemá nástroje na rozbehnutie ekonomického rastu, a odvoláva sa na úlohu fiškálnej politiky. Obracia sa priamo na štáty eurozóny, ktoré majú dostatočne nízky dlh a budú ochotné stimulovať ekonomiku novými investíciami a uskutočňovaním reforiem.

Paradoxom je, že práve dlhodobo nízke úrokové sadzby pôsobia  demotivujúco na akékoľvek reformy a, naopak, skôr nabádajú na nečinnosť a neochotu riešiť vysoké zadlženie, čo vidíme v niektorých krajinách eurozóny.

Európska komisia nebola dôsledná pri dohľade nad rozpočtovou disciplínou krajín eurozóny, keď pravidlá Paktu stability a rastu uplatňovala tak flexibilne, až sa stali veľmi málo účinnými. Zaoberala sa len extrémnymi prípadmi, akým je v súčasnosti Taliansko.

V dobrých časoch sa tak nevyužil priestor na rýchlejšie znižovanie dlhu alebo štrukturálne zmeny v ekonomikách, ktoré by situáciu v krajinách zásadne zmenili a viedli by k posilneniu konkurencieschopnosti eurozóny ako takej. V súčasnosti je preto vo viacerých krajinách priestor na stimulovanie ekonomiky obmedzený.

Dlhodobý ekonomický rast eurozóny nevyrieši politika ECB alebo EK. Zodpovednosť je stále na pleciach národných vlád, ktoré by nemali byť pasívne, ale mali by, naopak, aktívne robiť kroky na zvýšenie konkurencieschopnosti svojej krajiny.

Čítajte aj ostatné odpovede členov Panela expertov Denníka E.

Zdieľať

Prebytok peňazí síce netlačí na rast spotrebiteľských cien, no bubliny vidíme v iných častiach ekonomík, hovorí hlavný analytik portálu Finstat.sk Pavol Suďa v reakcii na kroky ECB. „Ide o rôzne finančné deriváty, nehnuteľnosti, ale hlavne o štátne a korporátne dlhy, kde sa nafukuje azda najväčšia bublina.“

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Ako hodnotíte aktuálne rozhodnutie ECB podporiť ekonomiku eurozóny a nástroje, ktoré boli na ňu použité?

Pavol Suďa, hlavný analytik portálu Finstat.sk: 

Centrálne banky rast netvoria, vlády si ho už nedokážu kúpiť

Aktuálne kroky ECB ma neprekvapujú. Postupuje v súlade s tým, ako si veľké centrálne banky vo svete zvykli v uplynulých desaťročiach reagovať. Pokiaľ predpokladajú ekonomické spomalenie, necítia riziká v inflácii a nevidia uspokojivú reakciu vlád, zvyknú ekonomiku stimulovať nižšími úrokmi.

Úrokové nástroje však v súčasnosti narážajú na svoje limity. Prebytok peňazí síce netlačí na rast spotrebiteľských cien, no bubliny vidíme v iných častiach ekonomík, ktoré do spotrebiteľského koša nevstupujú alebo vstupujú neadekvátne. Ide o rôzne finančné deriváty, nehnuteľnosti, ale hlavne o štátne a korporátne dlhy, kde sa nafukuje azda najväčšia bublina.

Štáty a firmy si požičiavali za rekordne nízke úroky aj v období, keď európska ekonomika rástla solídne. Výsledkom je úroková pasca, situácia, keď centrálna banka nemôže ekonomiku brzdiť vyššími úrokmi, lebo by ohrozila financovanie vlád.

A tým sa jej zasa obmedzuje manévrovací priestor v období, keď sa ekonomiky spomaľujú. Už nemá ako peniaze účinne zlacňovať. Preto, pochopiteľne, siaha k ďalším nástrojom, ako je napríklad nákup štátnych dlhopisov, čiže priame vstrekovanie nových peňazí do obehu.

Príklad japonskej centrálnej banky a extrémne zadlženej japonskej vlády ukazuje, že relatívne úspešná menová manipulácia môže trvať i desaťročia. Nedokáže však vytvoriť skutočný rast, skutočnú prosperitu, iba zdanie, že zabránila výraznej hospodárskej kríze. Za cenu oddialenia ekonomických opráv, ktoré si vyžiada napríklad demografický pokles.

Centrálni bankári svoje menové žonglérstvo vysvetľujú tým, že vytvárajú priestor pre národné vlády, aby si upratali vo verejných financiách. A aby v budúcnosti mohli korigovať ekonomický cyklus rozpočtovými nástrojmi, teda prebytkami v období rastu a deficitmi v čase útlmu. To radil ako liek na recesiu aj najznámejší ekonóm John Maynard Keynes (to však bolo v období zlatého štandardu, keď menové autority na prebytok papierových peňazí nereagovali tlačením ďalších).

Národné vlády v skutočnosti reformy odkladajú. A desať rokov od poslednej výraznej krízy tie najväčšie reportujú rekordné verejné dlhy. Francúzska, talianska či španielska ekonomika rastú pomalšie ako záväzky ich vlád. Vlády si už nedokážu za pôžičky kúpiť rast.

Hlavne francúzska a talianska ekonomika sa pomaly dostávajú do bodu, keď významná čierna labuť (neočakávaná udalosť s dramatickým dosahom) môže spustiť ekonomickú korekciu, ktorú už centrálni bankári nebudú schopní zvládnuť.

Čítajte aj ostatné odpovede členov Panela expertov Denníka E.

Zdieľať

Vedľajšie účinky liečebnej procedúry ECB budú bolestivejšie než jej benefity, varuje audítorka Renáta Bláhová. „Z tohto pohľadu veľmi dobre rozumiem zástancom Nemecka v ECB, ktorí sú spusteným a zatiaľ neobmedzeným skupovaním dlhopisov znepokojení.“

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Ako hodnotíte aktuálne rozhodnutie ECB podporiť ekonomiku eurozóny a nástroje, ktoré boli na ňu použité?
Ivan Mikloš, ekonóm, bývalý minister financií 
Renáta Bláhová, daňová poradkyňa BMB Partners a prezidentka The International Fiscal Association na Slovensku: 

„Kvantitatívne uvoľňovanie môže byť rozumný aj účinný nástroj na stimulovanie rastu ekonomiky. V kombinácii s ďalším zvýšením už negatívnych úrokových sadzieb a avizovaným dlhodobým nákupom dlhopisov však narastá riziko, že vedľajšie účinky tejto liečebnej procedúry budú bolestivejšie než samotné benefity.

Negatívne úrokové sadzby netrestajú len príliš ziskové banky, vysielajú bohužiaľ všeobecný signál aj pre podnikateľov aj obyvateľstvo, že správať sa finančne zodpovedne a sporiť sa neoplatí.

Som zástancom princípu, že žiť neprimerane na dlh sa nemá, či už ide o jednotlivca, firmu, alebo o štát. Tak ako žiadna zodpovedná banka ďalší úver predĺženej firme neposkytne, by ani ECB nemala tolerovať ďalšie zadlžovanie už predĺžených európskych krajín. Žiť na dlh znamená žiť na úkor iných, v prípade monetárnej ekonomiky na úkor ďalších generácií.

Európa podľa mňa nie je v takej zlej hospodárskej kondícii, aby v kvantitatívnom uvoľňovaní kopírovala USA, v absolútnej hodnote najzadlženejšiu ekonomiku sveta. Z tohto pohľadu veľmi dobre rozumiem zástancom Nemecka v ECB, ktorí sú spusteným a zatiaľ neobmedzeným skupovaním dlhopisov znepokojení.

Držím novej šéfke ECB palce, aby sa jej podarilo skoordinovať rôzne hospodárske záujmy európskych krajín a motivovať Európu ako celok k väčšej finančnej zodpovednosti. V rámci eurozóny by to mala byť samozrejmosť.“

Čítajte aj ostatné odpovede členov Panelu expertov Denníka E.

Zdieľať

Ivan Mikloš kritizuje rozhodnutie ECB o uvoľnení menovej politiky: „Skutočné riešenie to len odďaľuje. Nástroj, ktorý bolo správne a oprávnené použiť v rokoch 2008-2009, kedy naozaj zabral, sa ďalej uplatňuje, aj keď je evidentné, že skutočný problém nerieši.“

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Ako hodnotíte aktuálne rozhodnutie ECB podporiť ekonomiku eurozóny a nástroje, ktoré boli na ňu použité?

Ivan Mikloš, ekonóm, bývalý minister financií 

„Považujem to za zlé riešenie, pričom iné riešenie sa však, žiaľ, nedalo v dnešnej situácii očakávať.

Čo sa vlastne vo svetovej ekonomike deje? Nervozita a neistota investorov v rámci EÚ a najmä eurozóny, ktorá je daná absenciou potrebných reforiem v niektorých krajinách (najmä Taliansku a Francúzsku) je v posledných mesiacoch ešte znásobená avanturistickou politikou obchodných vojen prezidenta Trumpa, poklesom rastu čínskej ekonomiky a (aj v dôsledku toho) signálmi o spomaľovaní rastu a hrozbe recesie (najmä) v Nemecku. Trump navyše znásilňuje FED a tlačí ho do znižovania úrokových sadzieb.

V dôsledku toho klesá cena peňazí, pretože investori sa boja veľkých strát a sú ochotní platiť za to, ak si málo rizikoví klienti od nich požičajú. A platí to už nielen pri krátkodobých pôžičkách, v auguste dosiahli 30 ročné nemecké eurobondy negatívny výnos – 0,31%.

Súčasné rozhodnutie považujem za zlé preto, že nevyrieši podstatu problému, naopak, skutočné riešenie len odďaľuje. Nástroj, ktorý bolo správne a oprávnené použiť v rokoch 2008-2009, kedy naozaj zabral, sa ďalej uplatňuje, aj keď je evidentné, že skutočný problém nerieši. Presne ako liek proti bolesti, ktorý nerieši príčinu bolesti, ale naopak, pomáha uľavením od bolesti odkladať skutočnú terapiu.

A dávky je potrebné stále zvyšovať, aby to aspoň dočasne fungovalo. Pritom ešte nedošlo ani k recesii, nehovoriac o kríze. Čo budeme robiť, keď tá kríza naozaj príde? A ona skôr, či neskôr príde.

Expanzívna menová politika a kvantitatívne uvoľňovanie sú navyše zdrojom rastu príjmových nerovností, pretože nevedú k ekonomickému rastu a rastu zamestnanosti a platov, ale omnoho viac k rastu ceny aktív, ktoré držia najmä bohatší. Čo zase zvyšuje nedôveru v spoločnosti a je zdrojom rastu vplyvu antisystémových politikov a politík.“

Čítajte aj ostatné odpovede členov Panelu expertov Denníka E.

Zdieľať

Aktuálne kroky ECB neprispievajú k bezpečnosti, odolnosti a k stabilite bánk, hovorí ekonóm Maroš Ovčarik. „ECB dala komerčným bankám jasný signál, úverujte čo to dá,“ hovorí špecialista na osobné financie a investovanie, Partners Investments.

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Ako hodnotíte aktuálne rozhodnutie ECB podporiť ekonomiku eurozóny a nástroje, ktoré boli na ňu použité?

Maroš Ovčarik, špecialista na osobné financie a investovanie, Partners Investments:
„Jednou z hlavných úloh ECB je dohliadať nad bankami a prispievať k ich bezpečnosti, odolnosti a k stabilite. Aspoň to si centrálna banka píše na svojej internetovej stránke.
Nerozumiem potom, ako jej posledné opatrenia prispejú k tomuto ušľachtilému cieľu. Pretože poslednými krokmi dala ECB komerčným bankám jasný signál, úverujte čo to dá.
Po príklad, ako to vyzerá v praxi, nemusíme chodiť ďaleko. Slovenské domácnosti sú rekordéri v zadlžovaní a hlavným stimulom sú bezpochyby úrokové sadzby vyhlásené vo Frankfurte. A presne to si môže vybrať svoju daň pri zhoršení ekonomickej situácie. Keď ľudia začnú prichádzať o prácu, zhorší sa ich schopnosť platiť vysoké úvery.
Aj preto vyzerajú posledné opatrenia ako zúfalý krok odchádzajúceho prezidenta ECB. Kozmetická úprava úrokovej sadzby a obnovenie kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré tu už bolo, no neudržalo infláciu  v požadovanom pásme. Čo je horšie, náboje sa míňajú a to ešte nie sme v recesii.“
Čítajte aj ostatné odpovede členov Panelu expertov Denníka E.

Zdieľať

Znižovať úrokové miery donekonečna nemožno, komentuje nové opatrenia ECB ekonóm Martin Haluš. „Centrálnej banke dochádza munícia a do boja by sme mohli povolať zálohy – fiškálnu politiku,“ hovorí riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky.

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Ako hodnotíte aktuálne rozhodnutie ECB podporiť ekonomiku eurozóny a nástroje, ktoré boli na ňu použité?

Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky na ministerstve životného prostredia:

„Je dobre, že aj pár týždňov pred odchodom Mario Draghi nezostal nič dlžný svojej povesti a predstavil agresívny balík na podporu rastu a inflácie. Pomohol tým a pravdepodobne vylepšil pozíciu aj svojej nástupkyni Christine Lagarde. Aj keď netreba podliehať panike, v súčasnej situácii by bolo asi príliš ľahkovážne neurobiť nič.

Na druhej strane, veľa nábojov už ECB neostalo. Po znížení úrokov v roku 2014 ECB na vklady do záporných hodnôt sa síce naštartoval rast a klesla nezamestnanosť, avšak inflácia neposlušne ostala nízko pod 2% cieľom.

V prostredí záporných sadzieb a už nakúpených dlhopisov za 2,6 bilióna eur je však otázne, ako efektívne bude ďalšie zníženie sadzieb spolu s novou vlnou kvantitatívneho uvoľňovania.

Vyzerá to skôr, že centrálnej banke dochádza munícia a do boja by sme mohli povolať zálohy – fiškálnu politiku. Znižovať úrokové miery totiž tiež donekonečna nemožno.“

Čítajte aj ostatné odpovede členov Panelu expertov Denníka E.

Zdieľať

Ekonóm Juraj Karpiš kritizuje pokračovanie nákupu dlhopisov Európskou centrálnou bankou: „Podobne, ako zapálený zub nevyliečia lieky proti bolesti. Monetárne tabletky naopak odďaľujú potrebné reformy. Politici ich nerobia, lebo nemusia“.

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Ako hodnotíte aktuálne rozhodnutie ECB podporiť ekonomiku eurozóny a nástroje, ktoré boli na ňu použité?

Juraj Karpiš, INESS:

„Ekonomika eurozóny nevydržala bez kvantitatívneho uvoľňovania ani jeden celý rok. Takmer 7 600 nových eur na každého obyvateľa eurozóny vyrobených v posledných QE evidentne nestačilo.

Nové kolo mesačnej tvorby nových eur štátnou bankou na nákupy aktív z ekonomiky s otvoreným koncom poukazuje na bezradnosť európskych predstaviteľov.

Neuveriteľných 11 rokov po kríze stále nevedia čo si bez monetárnych ilúzii počať. Problémom v eurozóne nie sú vysoké úroky, ale nízka produktivita. Tej nepomôžu novovytvorené eurá.

Podobne, ako zapálený zub nevyliečia lieky proti bolesti. Monetárne tabletky naopak odďaľujú potrebné reformy. Politici ich nerobia, lebo nemusia.

Ešte aj Taliansko, ktoré v roku 2011 takmer zbankrotovalo,  vyzerá vďaka trikom ECB ako vzorný fiškálny žiak. Výsledkom je najslabšie ekonomické oživenie od druhej svetovej vojny.

Extrémne politiky centrálnej banky pôsobia ako rušička ekonomických signálov. Mýlia podnikateľov, investorov aj domácnosti.

Tieto chyby vidno už aj u nás doma. Vysoký podiel hypoték u ľudí, ktorí nemajú ani 60 % priemerného príjmu hovorí o tom, že sa mnohí z nich nechali centrálnou bankou zlákať do dlhovej pasce.  Podobne ako Španieli  pred poslednou krízou.“

Čítajte aj ostatné odpovede členov Panelu expertov Denníka E.

Zdieľať

Rozhodnutie ECB skupovať vládne dlhopisy krajín eurozóny je podľa ekonóma Jána Kovalčíka hazard. „Najviac pomôže vládam, ktoré stabilitu eurozóny najviac ohrozujú – nerobia potrebné reformy a v horších časoch by si mali požičiavať na trhu výrazne drahšie ako zodpovední dlžníci,“ hovorí analytik Ineko.

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Ako hodnotíte aktuálne rozhodnutie ECB podporiť ekonomiku eurozóny a nástroje, ktoré boli na ňu použité?

Ján Kovalčík, dopravný analytik, INEKO: 

„Podporiť ekonomiku, ak jej hrozí recesia, je namieste. A znižovanie úrokových mier je legitímnym opatrením centrálnej banky. Žiaľ, tentoraz málo účinným. Keďže úroky aj v dobrých rokoch zostali veľmi nízke, ich zníženie teraz pomôže výrazne menej ako bolo zvykom v horších časoch v minulosti.

Rozhodnutie skupovať vládne dlhopisy krajín eurozóny hodnotím ako hazard. Najviac pomôže vládam, ktoré stabilitu eurozóny najviac ohrozujú – nerobia potrebné reformy a v horších časoch by si mali požičiavať na trhu výrazne drahšie ako zodpovední dlžníci. Tento na niektorých jediný účinný tlak ECB skupovaním štátnych dlhopisov tlmí.

Pripúšťam, že môžu nastať aj okolnosti, kedy ECB musí siahnuť po takomto extrémnom opatrení.

Malo by však byť viazané na prijatie a uskutočňovanie reforiem.

Kupovanie si času problémy eurozóny nevyrieši, iba ďalej narastú, keďže tlak na nepopulárne reformy napríklad v Taliansku sa oslabí.“

Čítajte aj ostatné odpovede členov Panelu expertov Denníka E.

Zdieľať

Aktuálne rozhodnutie ECB je dobré. Situácia, ktorá ho vyvolala, zlá. Dlhodobý výhľad zmätočný. Potreba formulovania nových teórií asi naliehavá,“ hovorí ekonóm prezidentskej kancelárie Libor Melioris o aktuálnom kroku ECB.

Slovenským ekonómom, ktorých sme pozvali do Panela expertov Denníka E, sme tento týždeň položili otázku:

Ako hodnotíte aktuálne rozhodnutie ECB podporiť ekonomiku eurozóny a nástroje, ktoré boli na ňu použité?

Libor Melioris, ekonóm, prezidentská kancelária: 

„Rozhodnutie Európskej centrálnej banky znížiť úrokové sadzby do ešte negatívnejšieho pásma a reštart kvantitatívneho uvoľňovania ukazujú, akou masívnou intelektuálnou premenou prešla ECB pod vedením Maria Draghiho.

Draghi nastúpil do banky v roku 2011 po Trichetovi, ktorý svojimi nejednoznačnými a protirečivými vyhláseniami výrazne prispel k úvahám o konci eurozóny.

Odpoveďou Maria Draghiho bolo: ‚Whatever it takes‘, teda odhodlanie urobiť čokoľvek pre udržanie eura. To sa Draghimu podarilo. ECB je dnes dobrým pastierom a aktívnym ochrancom eurozóny.

Aktuálne rozhodnutie ECB kopíruje odporúčania mainstreamovej monetárnej ekonómie, tak ako ich formulovali velikáni žánru ako Michael Woodford a Ben Bernanke už pred vyše 20 rokmi.

No napriek tomu nie je dôvod na spokojnosť a potľapkávanie po pleci. Makroekonómia a monetárna ekonómia dnes čelia jednoduchým otázkam, na ktoré chýbajú presvedčivé odpovede.

Tu je zopár námetov:

Čo sa to stalo s našou ekonomikou? Ako je možné, že ani po piatich rokoch nulových a záporných úrokov nevidíme obrat, ale musíme, naopak, ešte viac znížiť sadzby? Kde sa stratila inflácia? Ako sa bude podnikať v krajine s negatívnymi úrokmi? Kto bude sporiť? Rozhodnutie ECB chváli Donald Trump, máme oslavovať či sa začať báť?

V skratke: „Dnešné rozhodnutie ECB je dobré. Situácia, ktorá ho vyvolala, zlá. Dlhodobý výhľad zmätočný. Potreba formulovania nových teórií asi naliehavá.“

Čítajte aj ostatné odpovede členov Panelu expertov Denníka E.

Zdieľať

Trhy čakajú, čo poobede oznámi ECB

Európska centrálna banka by dnes mohla oznámiť nové opatrenia na podporu hospodárskeho rastu v eurozóne. Šéf banky Mario Draghi už po minulom zasadnutí naznačil, že chystá uvoľňovanie menovej politiky, ktoré by podľa zdrojov agentúry Reuters mohlo byť v masívnom rozsahu.

V hre je:

  • zníženie úrokov,
  • dôraznejší prísľub držať úrokové sadzby dlhší čas nízko
  • a tiež opatrenie, ktoré bude komerčným bankám kompenzovať dôsledky záporných úrokov.

Základná úroková sadzba ECB je už viac ako tri roky na nule, depozitná sadzba je dokonca mínus 0,4 percenta.

Finančné trhy očakávajú, že ECB dnes prinajmenšom zníži depozitnú sadzbu o 0,1 percentuálneho bodu na mínus 0,5 percenta. Bolo by to prvé zníženie od roku 2016.

Takmer štvrtina ekonómov v ankete agentúry Reuters sa však domnieva, že depozitná sadzba by mohla klesnúť až o 0,2 percentuálneho bodu.

Viacero predstaviteľov ECB podľa zdrojov podporuje aj obnovenie nákupov dlhopisov. To však komplikuje negatívny postoj niektorých severoeurópskych krajín.

Aj tak väčšina ekonómov uvádza, že ECB oznámi návrat k takzvanému kvantitatívnemu uvoľňovaniu menovej politiky, ktoré odštartuje v októbri mesačným nákupom aktív za 30 miliárd eur.

Je však tiež pravdepodobná úprava pravidiel nákupov dlhopisov vzhľadom na nedostatok dlhu, ktorý by spĺňal požiadavky centrálnej banky.

Predchádzajúci program nákupov dlhopisov, prostredníctvom ktorého ECB napumpovala do ekonomiky novo vytlačené peniaze v hodnote 2,6 bilióna eur, centrálna banka ukončila vlani v decembri. (reuters, čtk)

Zdieľať

Popredný inštitút IfW predpovedá, že nemecká ekonomika v treťom štvrťroku vstúpi do recesie. Zároveň zhoršil odhady hospodárskeho rastu na celý tento i budúci rok.

Na nemeckú ekonomiku majú podľa inštitútu negatívny vplyv obchodné spory a neistota okolo plánovaného odchodu Británie z Európskej únie.

Hrubý domáci produkt Nemecka sa v druhom štvrťroku podľa údajov spolkového štatistického úradu znížil o 0,1 percenta po náraste o 0,4 percenta v prvom kvartáli.

IfW teraz predpokladá, že v treťom štvrťroku HDP klesne o 0,3 percenta. Nemecko by sa tak dostalo do recesie, ktorá sa zvyčajne definuje ako aspoň dva štvrťroky hospodárskeho poklesu za sebou.

Inštitút dnes takisto predpovedal, že v celom tomto roku sa HDP zvýši iba o 0,4 percenta namiesto predpokladaných 0,6 percenta. Odhad rastu na budúci rok IfW zhoršil na rovné jedno percento z doteraz očakávaných 1,6 percenta.

V celom minulom roku sa nemecký HDP zvýšil o 1,4 percenta, čo bol najpomalší rast za päť rokov. (čtk)

Zdieľať

ECB zvažuje výraznú stimuláciu ekonomiky. V hre je aj zníženie úrokov

Európska centrálna banka zvažuje masívnu podporu ekonomiky eurozóny. Súbor opatrení by mohol zahŕňať zníženie úrokov, dôraznejší prísľub držať ich dlhší čas nízko a kompenzáciu bankám za vedľajšie dôsledky záporných sadzieb.

Centrálna banka zatiaľ o ničom nerozhodla, o možnostiach stále rokuje, píše Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. O menovej politike bude ECB rozhodovať na budúci štvrtok.

Viacerí predstavitelia centrálnej banky podľa Reuters podporujú tiež obnovenie nákupu dlhopisov, čo však komplikuje negatívny postoj niektorých severoeurópskych krajín. Pokračujú aj diskusie o rozsahu zníženia úrokových sadzieb.

Základný úrok ECB sa drží viac ako tri roky na nule, depozitná sadzba dokonca na mínus 0,4 percenta. Znamená to, že komerčné banky musia za uloženie peňazí platiť.

Vlani v decembri ECB ukončila program nákupu dlhopisov, prostredníctvom ktorého naliala do ekonomiky novo natlačené peniaze v hodnote 2,6 bilióna eur.

Pôvodne sa predpokladalo, že tento rok by banka mohla začať so zvyšovaním úrokov, no zhoršujúce sa ekonomické podmienky obnovili tlak na uvoľňovanie menovej politiky.

Zdieľať

Šéf štátneho Carga: Výpadky v U. S. Steele cítime, pomohla by zľava na elektrine

Štátne Cargo nemá ako nahradiť tržby, ktoré mu odchádzajú poklesom hutníctva. „Máme aj zákazníkov z hutníctva v Čechách, Rakúsku, Maďarsku a Srbsku a pokles výroby a následne dopytu po prepravných službách vidíme naprieč celým rezortom,“ hovorí šéf podniku Martin Vozár.

Zdieľať

Premiér Pellegrini informoval, že s ohľadom na ekonomickú krízu sa v septembri stretne s podnikateľmi. Chce rokovať o opatreniach, ktoré by mali Slovensko pripraviť na zhoršenie situácie.

„Premiér chce so zástupcami priemyslu hovoriť o opatreniach, ktoré budú garantovať stabilitu slovenskej ekonomiky v nasledujúcich zložitých časoch a zároveň prispejú k zmierneniu dosahov prípadnej svetovej ekonomickej krízy,“ uviedol tlačový odbor úradu vlády.

Pellegrini avizoval stretnutie s podnikateľmi už počas augusta po tom, čo Národná banka Slovenska zverejnila údaje o výraznom medziročnom poklese tempa rastu ekonomiky za 2. štvrťrok na 1,9 % hrubého domáceho produktu.

Analytici už niekoľko mesiacov upozorňovali na príznaky postupného ochladzovania ekonomiky a na ohrozenie cieľa vyrovnaného rozpočtu verejných financií. Podnikateľom sa zas nepáčili kroky vlády a parlamentu, ktorými sa podľa nich zhoršuje podnikateľské prostredie. (tasr)

Zdieľať

Panel expertov: Dvadsiatka top ekonómov o tom, čo sa preháňa a čo podceňuje, keď je reč o kríze

Panel expertov Denníka E: Čo sa v debate o kríze preháňa a čo podceňuje? Odpovedajú ekonómovia Mikloš, Molnárová, Ódor, Kovalčík, Letovanec, Hagara, Haluš, Karpiš, Bláhová, Tóth, Svorenčík, Čechová, Vašáková, Hirman, Pikus, Novysedlák, Suďa, Melioris, Ježíková, Kišš, Ovčarik a Kahanec.

Zdieľať

Oslava sa skončila: Šéf veľkej oravskej fabriky očakáva zlé časy

Branislav Klocok, výkonný riaditeľ OFZ. Foto - Marek Jančúch
Branislav Klocok, výkonný riaditeľ OFZ. Foto – Marek Jančúch

Šéf hút OFZ Branislav Klocok hovorí, že tento rok im klesli tržby o 40 percent. „Situácia sa zhorší, keď sa všetci vrátia z dovoleniek a zistia, že majú objednávkové knihy podstatne prázdnejšie ako vlani v tomto čase,“ varuje.

Zdieľať

Nemecký štatistický úrad potvrdil, že HDP krajiny klesol v druhom štvrťroku o 0,1 % po náraste o 0,4 % v prvom kvartáli. Hospodárstvo najväčšej ekonomiky EÚ sa v období od apríla do júna ocitlo na pokraji recesie najmä pre slabší vývoz. (destatis)

Zdieľať

VÚB banka a Poštová banka aktuálne predpokladajú rast ekonomiky v tomto roku o 2,6 %, Slovenská sporiteľňa hovorí o 2,5-percentnom raste. Ešte v júli bolo rozpätie odhadov bánk, ktoré zverejňuje NBS, od 3 % do 3,8 %.

Zdieľať

VÚB píše klientom, že ECB podľa nej v septembri zníži úroky. „12. septembra zasadá ECB a zrejme zníži svoju depozitnú sadzbu z -0,4 na -0,5 %. Môže tiež ohlásiť ďalšie kolo kvantitatívneho uvoľňovania,“ píšu analytici banky v jej mesačníku.

Zdieľať

Spomalenie nemeckej ekonomiky má dosah na celú Európu. Za zhoršením ekonomickej situácie Nemecka stoja predovšetkým obchodné spory medzi USA a Čínou a neistoty spojené s blížiacim sa brexitom. (euractiv)

Zdieľať

Výnosová krivka na amerických dlhopisoch vo štvrtok opäť invertovala, keď boli výnosy 10-ročných dlhopisov nižšie než 2-ročných. Experti považujú tento jav za spoľahlivý signál blížiacej sa recesie. V priemere trvá necelé dva roky, kým sa dostaví.

Hlavná časť výnosovej krivky vo štvrtok invertovala už tretíkrát v priebehu niečo viac ako jedného týždňa. Stalo sa to po tom, čo šéfka Fedu v Kansas City Esther Georgeová a šéf Fedu vo Philadelphii Patrick Harker v rozhovore pre CNBC povedali, že nevidia dôvod pre ďalší pokles úrokových sadzieb po júlovom znížení kľúčovej sadzby o 25 bázických bodov. Investori sa preto začali obávať, že centrálna banka Fed nezachráni ekonomiku pred recesiou.

Výnosy 2-ročných dlhopisov americkej vlády sa niečo poobede nášho času nachádzali na úrovni 1,601 % a výnosy 10-ročných dlhopisov na úrovni 1,597 %.

Tento fenomén je považovaný za spoľahlivý indikátor blížiacej sa recesie. Inverzia tejto časti výnosovej krivky totiž predchádzala každú recesiu počas uplynulých 50 rokov. V priemere sa podľa expertov recesia objaví približne 22 mesiacov po inverzii. (tasr)

Viac k téme: Recesia sa blíži. Finančné trhy vyslali signál, ktorý sa nezvykne mýliť

Zdieľať

Ekonómovia už trištvrte roka postupne znižujú odhad rastu slovenskej ekonomiky. Rozpočtová rada predpokladá, že dosiahne 2,6 %. To je o takmer percento menej, ako aktuálne ešte predpokladá ministerstvo financií.

Zdieľať

Vývoj na trhu práce zatiaľ nepotvrdzuje signály, ktoré prezentovali minister financií a niektorí zamestnávatelia, že nastáva kríza, tvrdí minister práce Ján Richter. Dokazujú to podľa neho údaje o nezamestnanosti v júli, ktorá je porovnateľná s tou, aká bola v júli v rokoch 2017 a 2018.

Cieľom štátu však podľa Richtera je udržať v ďalších mesiacoch terajší vývoj nezamestnanosti na súčasnej úrovni, pretože je jasné, že „najlepší ekonomický vývoj je už za nami“.

Zdieľať

Americký prezident Donald Trump stupňuje svoje útoky na centrálnu banku Fed. Požaduje zníženie kľúčovej úrokovej sadzby o celý percentuálny bod, aby pomohol svetovej ekonomike. Dolár je podľa neho príliš silný.

„Hlavná sadzba Fedu by sa mala v skutočne krátkom čase znížiť minimálne o 100 bázických bodov, k tomu ešte nejaké kvantitatívne uvoľnenie,“ napísal Trump na Twitteri.

„Ak sa to stane, naša ekonomika bude na tom ešte lepšie a výrazne a rýchlo to podporí svetovú ekonomiku – to je dobré pre každého!“ doplnil.

Fed znížil kľúčovú sadzbu v júli prvýkrát za desať rokov a signalizoval, že je ochotný ešte viac uvoľniť menovú politiku, ak to bude potrebné. Ako dôvod uviedol spomaľovanie globálneho rastu a Trumpovu obchodnú vojnu s Čínou. Obavy týkajúce sa vyhliadok ekonomiky spôsobili turbulencie na finančných trhoch a pád výnosov vládnych dlhopisov. (tasr)

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať